Nếu ai đó đã chia sẻ video phát trực tuyến với bạn trên Facebook Messenger, bạn có thể nhấn vào video đó để phát video đó trong cuộc trò chuyện. Nhưng nếu bạn muốn xem video ngoại tuyến thì sao? Nếu đó là video được chia sẻ từ Facebook, YouTube hoặc trang web phát trực tuyến khác, …

Bạn đang xem: lưu video messenger

 1. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 5
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 5

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / f \ / f7 \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-5-Version-4.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-5-Version-4 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / f \ / f7 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-5-Version-4.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-5-Version-4.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  1

  Tải xuống ứng dụng Tài liệu. Bạn sẽ sử dụng ứng dụng miễn phí này để tải xuống và lưu video của mình từ Facebook. Mở App Store trên iPhone của bạn, sau đó thực hiện như sau:

  • Nhấn vào Tìm kiếm
  • Nhấn vào thanh tìm kiếm.
  • Nhập tài liệu
  • Nhấn vào Tìm kiếm
  • Nhấn vào TẢI ở bên phải tiêu đề “Tài liệu theo chế độ đọc”.

  Bạn sẽ sử dụng ứng dụng miễn phí này để tải xuống và lưu video của mình từ Facebook. Mở iPhone của bạn, sau đó thực hiện như sau:

 2. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 7
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 7

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / b \ / b6 \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-7-Version-3.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-7-Version-3 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / b \ / b6 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-7-Version-3.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-7-Version-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  3

  Vuốt qua các màn hình chào mừng cho đến khi bạn đến “Tệp của tôi”. Vuốt từ phải sang trái trên màn hình và nhấn vào Không phải bây giờ trên bất kỳ lời nhắc thiết lập nào. Bạn có thể dừng lại khi đến màn hình Tệp của tôi.

 3. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll Bước 8
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 8

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / e \ / e8 \ / Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera- Roll-Step-8-Version-2.jpg \ /v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-8-Version-2.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / e \ / e8 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-8-Version-2.jpg \ / aid8552885-v4-728px- Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-8-Version-2.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight ” : 546, “cấp phép”: “& lt; div class = \” mw-parser-output \ “& gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \” _ blank \ “rel = \” nofollow noreferrer noopener \ “class = \ “văn bản bên ngoài \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  4

  Mở trình duyệt web Documents. Đây là một trình duyệt web đặc biệt bên trong ứng dụng Tài liệu. Để mở nó, hãy nhấn vào biểu tượng la bàn ở cuối màn hình.

  • Giờ bạn đã ở đúng nơi, bạn có thể quay lại màn hình chính vì bạn sẽ cần sử dụng Messenger ở bước tiếp theo.

  Đây là một trình duyệt web đặc biệt bên trong ứng dụng Tài liệu. Để mở, hãy nhấn vào biểu tượng la bàn ở cuối màn hình.

 4. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 9
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 9

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 47 \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-9-Version-3.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-9-Version-3 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 47 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-9-Version-3.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-9-Version-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  5

  Mở ứng dụng Messenger. Đó là bong bóng thoại màu xanh trắng với tia chớp trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng của bạn.

  • Nếu Messenger không mở màn hình Trò chuyện , hãy nhấn vào Trò chuyện để chuyển đến đó ngay bây giờ.
  • Mặc dù bạn có thể tải xuống hầu hết các video Facebook công khai, nhưng bạn không thể tải xuống các video riêng tư hoặc được chia sẻ với quyền “Bạn bè của bạn bè”. Ngoài ra, bạn sẽ không thể tải xuống các video công khai có một số hình thức bảo vệ quyền xem (ví dụ: cảnh báo nội dung đồ họa).

  Đó là bong bóng thoại màu xanh trắng với tia chớp trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng của bạn.

 5. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll Bước 12
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 12

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 5 \ / 50 \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-12-Version-2.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-12-Version-2 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / 5 \ / 50 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-12-Version-2.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-12-Version-2.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  8

  Nhấn vào menu ba chấm và chọn

  Lưu để xem sau

  . Các dấu chấm nằm ở góc trên cùng bên phải.

  • Nếu được nhắc, hãy chọn thư mục Dùng sau từ danh sách “Lưu vào”.

  Các dấu chấm nằm ở góc trên cùng bên phải.

 6. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 13
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 13

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 42 \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-13-Version-3.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-13-Version-3 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 42 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-13-Version-3.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-13-Version-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  9

  Đi tới Video đã lưu của bạn trên Facebook. Để thực hiện việc này, hãy nhấn vào menu ba dòng ở dưới cùng bên phải và chọn Đã lưu . Bạn sẽ thấy video mới lưu của mình ở đầu danh sách “Gần đây nhất”. Đừng mở nó ra!

 7. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll Bước 15
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 15

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 4f \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-15-Version-2.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-15-Version-2 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 4f \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-15-Version-2.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-15-Version-2.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  11

  Quay lại ứng dụng Tài liệu và điều hướng đến https://getfvid.com . Để thực hiện việc này, chỉ cần chạm vào trường” Tìm kiếm bất kỳ trang web nào “trong trình duyệt Tài liệu, nhập getfvid.com, sau đó chạm vào Phím Go .

  Để thực hiện việc này, chỉ cần nhấn vào trường “Tìm kiếm trang web bất kỳ” trong trình duyệt Tài liệu, nhập, sau đó nhấn phím.

 8. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll Bước 16
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 16

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 7 \ / 71 \ / Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera- Roll-Step-16-Version-2.jpg \ /v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-16-Version-2.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / 7 \ / 71 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-16-Version-2.jpg \ / aid8552885-v4-728px- Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-16-Version-2.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight ” : 546, “cấp phép”: “& lt; div class = \” mw-parser-output \ “& gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \” _ blank \ “rel = \” nofollow noreferrer noopener \ “class = \ “văn bản bên ngoài \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  12

  Dán URL vào trường và nhấn vào

  Tải xuống

  . Nhấn và giữ trường” Nhập URL Video Facebook “và chọn Dán khi nó xuất hiện. Khi bạn nhấn vào Tải xuống , bạn sẽ thấy một số tùy chọn tải xuống.

 9. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Camera Roll Bước 17
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh. Bước 17

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 4a \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-17-Version-2.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-17-Version-2 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 4a \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-17-Version-2.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-17-Version-2.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  13

  Chọn chất lượng video và nhấn vào

  Xong

  . Cuộn xuống bộ ba nút màu xanh lục và chọn tải xuống video ở Chất lượng HD hay Chất lượng Bình thường — Chất lượng HD sẽ lớn hơn tải xuống, nhưng nó thường sẽ sắc nét hơn. Sau khi bạn nhấn vào Xong , video sẽ bắt đầu tải xuống ứng dụng Tài liệu.

 10. Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 20
  Tiêu đề ảnh Lưu video từ Facebook Messenger vào Thư viện ảnh Bước 20

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 6 \ / 66 \ / Save-Videos-from-Facebook- Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-20-Version-4.jpg \ / v4-460px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-20-Version-4 .jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ / 6 \ / 66 \ /Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-20-Version-4.jpg \ /aid8552885-v4-728px-Save-Videos-from-Facebook-Messenger-to-the-Camera-Roll-Step-20-Version-4.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; License: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / en.wikipedia.org \ / wiki \ / Fair_use \” & gt; Sử dụng hợp pháp & lt; \ / a & gt; (ảnh chụp màn hình) & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  16

  Di chuyển video vào thư viện ảnh của bạn. Bây giờ video đã được lưu, đây là cách đưa video vào thư viện ảnh để bạn có thể dễ dàng xem nó trong ứng dụng Ảnh:

  • Nhấn vào ba dấu chấm ở cuối video và chọn Di chuyển .
  • Nhấn Ảnh .
  • Nhấn vào Cho phép truy cập vào tất cả ảnh nếu được nhắc.
  • Nhấn vào Di chuyển . Sau khi video được chuyển, bạn có thể xem video trong ứng dụng Ảnh trên iPad bằng cách nhấn vào ứng dụng đó trong thư mục Gần đây.

  Giờ đây, video đã được lưu, đây là cách đưa video vào thư viện ảnh để bạn có thể dễ dàng xem video trong ứng dụng Ảnh:

 11. Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề lưu một đoạn video nhắn tin

Lỡ Thương Một Người – Nguyễn Đình Vũ [LYRIC VIDEO] #LTMN

alt

 • Tác giả: Hạ Vũ
 • Ngày đăng: 2018-08-22
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7178 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: nguyendinhvu lothuongmotnguoi
  Lỡ Thương Một Người – Nguyễn Đình Vũ [LYRIC VIDEO]
  Giúp mình đăng ký để được 100k sub nhé: http://bit.ly/2L3fDU4
  ————————————-
  Song: Lỡ Thương Một Người
  Singer: Nguyễn Đình Vũ
  Lyric:
  Đợi chờ một câu tin nhắn
  Là điều khó khăn
  Một lần được em lo lắng
  Sẽ chẳng bao giờ
  Có lúc anh như giận em nhiều lắm
  Muốn xóa tên em trong trái tim anh thôi
  Còn nhiều điều em chưa biết
  Của một người mới yêu
  Thầm chịu đựng bao cảm giác
  Nhói đau vô cùng
  Hãy nói anh nghe một lời
  Dẫu mình chẳng thể gạt nhau nữa
  Đừng lặng im với anh
  Chuyện tình yêu vẫn hay một chiều
  Vì đâu có ai hiểu
  Người được yêu vốn vô tư và bất cần
  Tội cho anh lỡ thương một người
  Chỉ mong em sẽ cười
  Dù một chút cũng thấy yên lòng rồi
  Có ai cùng tôi khóc
  Những khi buồn tôi hát
  Giết đi thời gian dài
  Mỗi đêm anh nhớ em
  Lắng nghe giọt mưa rơi
  Chỉ biết than trách ông trời
  Đã tạo hóa rằng
  Cứ tình yêu sẽ khổ đau
  Đợi chờ một câu tin nhắn
  Là điều khó khăn
  Một lần được em lo lắng
  Sẽ chẳng bao giờ
  Có lúc anh như giận em nhiều lắm
  Muốn xóa tên em trong trái tim anh thôi
  Còn nhiều điều em chưa biết
  Của một người mới yêu
  Thầm chịu đựng bao cảm giác
  Nhói đau vô cùng
  Hãy nói anh nghe một lời
  Dẫu mình chẳng thể gạt nhau nữa
  Đừng lặng im với anh
  Tội cho anh lỡ thương một người
  Chỉ mong em sẽ cười
  Dù một chút cũng thấy yên lòng rồi
  Có ai cùng tôi khóc
  Những khi buồn tôi hát
  Giết đi thời gian dài
  Mỗi đêm anh nhớ em
  Lắng nghe giọt mưa rơi
  Chỉ biết than trách ông trời
  Đã tạo hóa rằng
  Cứ tình yêu sẽ khổ đau
  Đợi chờ một câu tin nhắn
  Là điều khó khăn
  Một lần được em lo lắng
  Sẽ chẳng bao giờ
  Có lúc anh như giận em nhiều lắm
  Muốn xóa tên em trong trái tim anh thôi
  Còn nhiều điều em chưa biết
  Của một người mới yêu
  Thầm chịu đựng bao cảm giác
  Nhói đau vô cùng
  Hãy nói anh nghe một lời
  Dẫu mình chẳng thể gạt nhau nữa
  Đừng lặng im với anh

Hỏi cách tạo 1 đoạn tin nhắn như trong video này?

 • Tác giả: forum.vietdesigner.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1699 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [MEDIA]

  Mọi người cho em hỏi ở đoạn đầu video khoảng giây 5 6 ghi đoạn tin nhắn ra á có cách nào làm giống được như thế không?

tải video từ tin nhắn Facebook (Messenger) về máy tính

 • Tác giả: tinhte.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1114 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang muốn tải video trên Messenger về máy tính, điện thoại để lưu sử dụng. Nhưng cách tải thế nào và làm sao để có thể tải nhanh nhất. Nhiều người đang gặp khó khăn trong cách tải video…

Cách tải video từ Messenger về máy tính và điện thoại cực kì đơn giản

 • Tác giả: www.dienmayxanh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4066 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn muốn lưu video từ Messenger nhưng không biết cách? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tải video từ Messenger về máy tính và điện thoại cực kì đơn giản.

Cách lưu trữ tin nhắn và bỏ lưu trữ trên Messenger

 • Tác giả: phuongtung.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1036 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách lưu, tải video trên Zalo về điện thoại đơn giản, nhanh chóng

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5868 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách tải video từ tin nhắn hoặc tải video từ trang cá nhân Zalo nhanh chóng, đơn giản. Click xem chi tiết!

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social

Xem Thêm  Ứng dụng trên Google Play - ứng dụng facebook messenger lite