AOE.VN là trang tin tức tổng hợp về tựa game Age Of Empires (AOE), update những thông tin nhanh nhất tiên tiến nhất, cộng đồng game phát triển nhất với các tin tức mê hoặc

Bạn đang xem: game thủ hồng anh

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

       Ι.            GIỚI THIỆU

1.      Chào mừng bạn đến với website Ego-play.com được được vận hành bởi Công ty tư vấn du học cổ phần EGO MEDIA và các công ty tư vấn du học link và các công ty tư vấn du học liên quan với EGO MEDIA (gọi riêng và gọi chung là, ” EGO MEDIA “, “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”). EGO MEDIA nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của toàn bộ người dùng so với các trò chơi EGO MEDIA (“Trò Chơi”) và website (“Trang Web”) (chúng tôi gọi Các Trò Chơi, Trang Website và các dịch vụ chúng tôi phân phối là “Các Dịch Vụ”). Chúng tôi nhận ra tầm trọng yếu của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn một cách thích hợp. Quyết sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được phương thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã phân phối cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn mang ra quyết định tỉnh táo trước khi phân phối cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của các bạn. Quyết sách bảo mật này cũng được thiết kế để trợ giúp Khách hàng của chúng tôi hiện đang sống tại Liên Minh Châu Âu (EU) hiểu được các quyền của họ so với các dữ liệu cá nhân được quy định tại Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU khi họ sử dụng Dịch vụ.

2.      “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác nhận được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số minh chứng nhân dân và thông tin liên hệ.

3.      Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Trang Website, bạn xác nhận và tán thành rằng bạn đồng ý các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc quyết sách được mô tả trong Quyết sách bảo mật này, và theo đây bạn tán thành cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn như mô tả trong đây.

4.      NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP TRÒ CHƠI HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Quyết sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Quyết sách bảo mật sửa đổi trên Trang Website của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Quyết sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

    II.            KHI NÀO EGO MEDIA SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

1.      Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

–        khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Website của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

–        khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

–        khi bạn ký kết bất kỳ trao đổi nào hoặc phân phối các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

–        khi bạn tương tác với chúng tôi, ví dụ như thông qua các cuộc gọi smartphone (có thể được thu âm lại), thư từ, fax, gặp mặt trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và tin nhắn hộp thư online;

–        khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Website hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không hạn chế, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Trò Chơi hoặc Trang Website của chúng tôi;

–        khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Website của chúng tôi;

–        khi bạn phân phối ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

–        khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, game hoặc các sự kiện theo game;

–        trong quá trình bạn chơi game; và

–        khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của các bạn cho chúng tôi vì bất kỳ nguyên nhân gì.

  1. Trên đây chỉ là một số trường hợp thông dụng mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của các bạn, không phản ánh hết toàn thể các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của các bạn.

 III.            EGO MEDIA SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

1.      Dữ liệu cá nhân mà EGO MEDIA có thể thu thập bao gồm, nhưng không hạn chế:

–        họ tên;

–        địa chỉ tin nhắn hộp thư online;

–        ngày sinh;

–        địa chỉ thanh toán;

–        số smartphone;

–        giới tính;

–        Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ của chúng tôi.

–        bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi như vậy nào; và

–        dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

2.      Bạn tán thành không phân phối cho chúng tôi bất kể thông tin nào không chuẩn xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn tán thành sẽ thông báo cho chúng tôi về bất kể thông tin nào không chuẩn xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu thiết yếu khác để xác minh thông tin được bạn phân phối.

3.      Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người tiêu dùng các Dịch vụ của chúng tôi sử dụng tài khoản social của Bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), link tài khoản của các bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của các bạn hoặc sử dụng bất kể tính năng social EGO MEDIA nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã phân phối một cách tự nguyên cho nhà sản xuất dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn tuân theo các quyết sách của các nhà sản xuất dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của các bạn theo các quy định của Quyết sách này tại mọi thời điểm.

4.      Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục “Bạn có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?” dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn có thể tác động tới việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Ví dụ như dịch vụ xác nhận vị trí sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của các bạn

 IV.            THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

1.      Như với hầu như các website và các ứng dụng di động khác, thiết bị của các bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ website ghi lại khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không hạn chế địa chỉ IP, hệ điều hành của PC/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc tính của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của các bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Website (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên website hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và thỉnh thoảng là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của các bạn) để giúp website ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của các bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được link với tài khoản cá nhân của các bạn. Thông tin này cũng được mang vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Website của chúng tôi như vậy nào.

2.      Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chuẩn xác về địa chỉ của thiết bị di động của các bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, …. Chúng tôi thu thập, sử dụng, thông báo và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không hạn chế, các dịch vụ được phân phối dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của các bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của các bạn cho các Người tiêu dùng khác như là một phần của các Dịch vụ được phân phối bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. So với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của các bạn thông qua các setup trên thiết bị. Nếu bạn có thắc mắc nào về phương thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của các bạn, vui lòng liên hệ với các nhà sản xuất dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của các bạn.

    𝒱.            COOKIES

1.      Đôi lúc chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải tổ Trang Website, Trò chơi của mình và Các Dịch Vụ chúng tôi phân phối, hoặc giúp chúng tôi mang ra các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là các mã danh định chúng tôi gửi đến PC hoặc thiết bị di động của các bạn, cho phép chúng tôi nhận dạng PC hoặc thiết bị của các bạn và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc website được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Trang Website hoặc Các Trò Chơi của chúng tôi. Chúng tôi có thể link thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng link với thông tin về những nội dung bạn đã chọn so với các trang sắm sửa bạn đã xem, hoặc các game bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để phân phối nội dung dựa trên quan tâm của các bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

2.      Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của các bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các tính năng đầy đủ của Trang Website, Trò Chơi hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

 VI.            CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

1.      Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

–        để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của các bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của các bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

–        để quản lý, điều hành, phân phối và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Trang Website và các Trò Chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không hạn chế, các sở thích của các bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của các bạn với chúng tôi;

–        để thỏa mãn, xử lý, khắc phục hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc thỏa mãn các yêu cầu của các bạn so với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản dị thường;

–        để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ trao đổi giấy phép người dùng cuối nào ứng dụng;

–        để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

–        để nhận dạng và/hoặc xác minh;

–        để duy trì và quản lý bất kỳ bản update PM nào và/hoặc các bản update khác và sự trợ giúp có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động thuận lợi;

–        để khắc phục hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của các bạn, khắc phục hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

–        để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua smartphone, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, tin nhắn hộp thư online và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của các bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, ví dụ như nhưng không hạn chế ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và tán thành rằng sự liên lạc như vậy của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để phân phối các tài liệu đó cũng như trên vỏ hộp/phong bì;

–        để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trong các Trò chơi hoặc trên Trang Website;

–        để tiến hành các hoạt động phân tích, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không hạn chế ở, phân tích dữ liệu, thăm dò, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích phương thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải tổ Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải tổ trải nghiệm khách hàng của các bạn;

–        để cho phép quảng cáo và các đợt xác minh và thăm dò khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi game, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của EGO MEDIA;

–        vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và tuyên truyền liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không hạn chế ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà EGO MEDIA có thể hợp tác hoặc link) có thể bán, tiếp thị hoặc tuyên truyền, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất kể thời điểm nào bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của các bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty tư vấn du học có liên quan của chúng tôi;

–        để thỏa mãn các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của bất kỳ điều luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc đơn vị quản lý của bất kỳ khu vực nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở, thỏa mãn các yêu cầu tiết lộ thông tin theo quy định của bất kỳ điều luật nào ứng dụng cho EGO MEDIA hoặc các công ty tư vấn du học hay công ty tư vấn du học link của nó;

–        để lập số liệu thống kê và phân tích thỏa mãn yêu cầu giải trình và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

–        để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không hạn chế ở, xác minh lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm tra rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi ứng dụng;

–        để xác minh Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của EGO MEDIA;

–        để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan tới việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của các bạn với chúng tôi, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;

–        để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) so với dữ liệu cá nhân của các bạn, cho dù là trong hay ngoài khu vực của các bạn;

–        để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến EGO MEDIA như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty tư vấn du học hay công ty tư vấn du học link của EGO MEDIA như một bên tham gia hoặc liên quan đến EGO MEDIA và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty tư vấn du học hoặc công ty tư vấn du học link của EGO MEDIA như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như vậy. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, thống nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

–        u.bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của các bạn.
(gọi chung là “Các Mục Đích”).

2.      Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của các bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu ứng dụng mà không có sự tán thành của các bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

VII.            EGO MEDIA BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

1.      Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của các bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của các bạn khi chúng tôi có nguyên nhân hợp lý để xác nhận rằng (ι) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn thiết yếu cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi nhuận hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc quyền của các bạn được sử dụng Trang Website, Trò chơi và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm hết, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn tuân theo Quyết sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào luật ứng dụng, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của các bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

VIII.            EGO MEDIA CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ KHÁCH TRUY CẬP CHO CÁC BÊN BÊN NGOÀI HAY KHÔNG?

1.      Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các nhà sản xuất dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty tư vấn du học link hoặc công ty tư vấn du học liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù ở bên trong hay bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà sản xuất dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty tư vấn du học link hoặc công ty tư vấn du học liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như vậy sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như vậy bao gồm, nhưng không hạn chế ở:

–        công ty tư vấn du học con, công ty tư vấn du học link và công ty tư vấn du học liên quan của chúng tôi;

–        nhà thầu, đại lý, nhà sản xuất dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để trợ giúp hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không hạn chế ở những bên phân phối các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi ví dụ như công ty tư vấn du học bưu chính, công ty tư vấn du học viễn thông, công ty tư vấn du học công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;

–        người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của EGO MEDIA, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân EGO MEDIA lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên partner trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà EGO MEDIA hoặc bất kỳ công ty tư vấn du học link hay công ty tư vấn du học liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

–        bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó trái lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích

2.      Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các yêu cầu khác, tiết lộ lịch sử chơi game của các bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các game nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà sản xuất dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác nhận danh tính rõ ràng của các bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.

3.      Ngoài ra, bạn có thể chọn xuất thông tin hoạt động người dùng của các bạn dưới dạng thông tin RSS feed có thể được đăng ký nhận bởi những người dùng khác, có thể gồm có thông tin về việc bạn chơi game, setup game, kết nối với người dùng khác và thông tin khác về hoạt động tài khoản của các bạn được thông báo như thông tin mới (feed) trên Trang Website hoặc Trò chơi.

4.      Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức ví dụ như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn mà không cần sự tán thành của các bạn, sự cho phép như vậy của pháp luật sẽ tiếp tục ứng dụng.

5.      Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên website, các công nghệ có thể hoạt động không chuẩn xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối ví dụ như nhưng không hạn chế ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.

 IX.            THÔNG TIN VỀ TRẺ EM (TRỪ TRẺ EM ĐANG SINH SỐNG TẠI EU)

1.      Các Dịch Vụ này không giành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 10 tuổi, bất kỳ phần nào của Trang Website của chúng tôi hoặc Các Dịch Vụ khác cũng không giành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em này và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho rằng đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 10 tuổi.

    Ҳ.            THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

1.      Website và Trò chơi của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được phân phối bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của các bạn, để giúp website phân tích phương thức người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng website (bao gồm địa chỉ IP của các bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để nhận xét việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, soạn giải trình về hoạt động website giành cho các nhà điều hành website và phân phối các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động website và việc sử dụng Mạng internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp pháp luật có quy định như vậy, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không link địa chỉ IP của các bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

2.      Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng phân phối các bản tải về ứng dụng PM cho bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của các bạn, ví dụ như tên, ID người dùng của các bạn, Địa Chỉ IP của thiết bị của các bạn hoặc thông tin khác ví dụ như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập rõ ràng nào, và bất kỳ cookie nào trước đó bạn có thể đã setup hoặc đã được setup cho bạn bởi một ứng dụng PM hoặc website của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn phân phối thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được phân phối thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm tra của EGO MEDIA. Chúng ta nên đọc các điều khoản và các quyết sách khác được thông báo bởi các bên thứ ba đó trên website của họ hoặc nơi khác.

 XI.            LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

1.      CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của các bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm tra. Dữ liệu cá nhân của các bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân hạn chế có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn mua hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của các bạn, chúng tôi đề xuất sử dụng một máy chủ bảo mật. Toàn bộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn phân phối sẽ được mã hóa vào các DataBase của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

2.      Nhằm phân phối cho bạn giá trị tăng trưởng, chúng tôi có thể chọn các website bên thứ ba khác nhau để link, và đóng khung bên trong Trang Website hoặc Trò chơi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để phân phối dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được link này có các quyết sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có link với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm tra các website được link này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu tách biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các partner cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các website bên thứ ba (ngay cả khi được phân phối trên hoặc thông qua Trang Website hoặc Trò chơi của chúng tôi) có thể không được nhận bởi chúng tôi.

3.      Do đó chúng tôi không phụ trách hay trách nhiệm pháp lý so với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các website được link này. Những website được link này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự phụ trách khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính vẹn toàn của Trang Website và Trò chơi của chúng tôi và các link được đặt trên từng website đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các website được link này (bao gồm, nhưng không hạn chế ở, nếu một website rõ ràng không hoạt động).

XII.            LIỆU EGO MEDIA SẼ GỬI THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

1.      Dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của các bạn có thể được gửi đến, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của các bạn. Trong hầu như các trường hợp, dữ liệu cá nhân của các bạn sẽ được xử lý ở Việt Nam, các máy chủ của chúng tôi được đặt ở đó và DataBase trung tâm của chúng tôi được vận hành ở đó. EGO MEDIA sẽ chỉ gửi thông tin của các bạn ra nước ngoài tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn liên quan tới việc giao trả thông tin các nhân và/hoặc thông tin liên quan đến người dùng đang sinh sống tại EU ra khỏi EU trong thư mục có tên “Quy định bổ sung cho Người dùng tại EU” dưới đây.

XIII.            BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

Rút Lại Sự Đồng Ý

1.      Bạn có thể rút lại sự tán thành cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm tra bằng cách gửi tin nhắn hộp thư online cho Phòng ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ tin nhắn hộp thư online: usermanage@ego-play.com

2.      Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự tán thành có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phân phối Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm hết quan hệ hiện tại của các bạn và/hoặc hợp đồng của các bạn với chúng tôi.
Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

3.      Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của các bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm tra thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Trang Website hoặc Trò chơi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của các bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm tra bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải có đủ thông tin từ bạn để xác nhận danh tính của các bạn cũng như bản chất yêu cầu của các bạn để có thể khắc phục yêu cầu của các bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của các bạn bằng cách gửi tin nhắn hộp thư online cho nhân viên trợ giúp của chúng tôi tại địa chỉ tin nhắn hộp thư online support@ego-play.com.

4.      Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để khắc phục và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của các bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ phân phối cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải thỏa mãn hay khắc phục yêu cầu truy cập của các bạn trừ phi bạn đã tán thành đóng phí.

5.      Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của các bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như vậy.

XIV.            QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHO NGƯỜI DÙNG TẠI CÁC QUỐC GIA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

1.      Quy định tại Điều này chỉ ứng dụng nếu bạn đang sinh sống tại Liên Minh Châu Âu (“EU”). Các điều khoản này được ưu tiên ứng dụng hơn trong trường hợp có sự khác biệt trong các điều khoản khác của Quyết sách bảo mật này

2.      Tính linh hoạt Bạn có quyền nhận từ Chúng tôi các Thông tin Cá nhân mà bạn đã phân phối trước đó cho Chúng tôi và các thông tin đã được xử lý dựa trên sự cho phép của Bạn theo định dạng được cấu trúc, có khả năng sử dụng thông thường và có thể đọc máy và quyền yêu cầu Chúng tôi chuyển các Dữ liệu Cá nhân này cho Bên khác.
Nếu Bạn muốn chúng tôi giao trả Dữ liệu Cá nhân cho Bên thứ ba, Bạn vui lòng đảm bảo các cụ thể của Bên thứ ba này và lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể thực hiện theo yêu cầu của các bạn khi các yêu cầu này khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi sẽ không phụ trách bảo mật các Dữ liệu Cá nhân hoặc các Dữ liệu thu được từ kết quả xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn khi Bên thứ ba thu được các dữ liệu này. Chúng tôi cũng có thể không phân phối cho Bạn các Dữ liệu Cá nhân nhất định của Bạn nếu việc phân phối này gây trở ngại cho các quyền khác (ví dụ khi phân phối Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập được có thể làm lộ thông tin của cá nhân khác).

3.      Xóa Dữ liệu
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà chúng tôi đã thu thập được trong các trường hợp sau đây:

–        Bạn tin rằng các Dữ liệu Cá nhân này không còn thiết yếu để Chúng tôi nắm giữ các Dữ liệu cá nhân của các bạn;

–        Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của các bạn mà Chúng tôi đã thu thập được dựa trên sự cho phép của Bạn và Bạn muốn rút lại sự cho phép của Bạn và không có bất kể nền tảng nào khác để chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân này;

–        Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn căn cứ vào các lợi nhuận hợp pháp của chúng tôi và Bạn là đối tượng của việc xử lý này. Bạn vui lòng phân phối các thông tin cụ thể mà Bạn cho rằng hợp lý để Chúng tôi có thể xem xét liệu đó có phải là một quyền lơi trọng yếu hơn quyền lợi của chúng tôi để xử lý và lưu trữ các Dữ liệu Cá nhân này;

–        Bạn không còn muốn Chúng tôi tiếp tục sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn đã được thu thập bởi Chúng tôi để gửi các quảng cáo, các gợi ý đặc biệt, các chương trình bán hàng và các chương trình may mắn; hoặc

–        Bạn tin tưởng rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà chúng tôi thu thập được được xử lý một cách vi phạm pháp luật bởi Chúng tôi.
Vui lòng phân phối càng cụ thể càng tốt các nguyên nhân của Bạn để trợ giúp chúng tôi trong việc xác nhận liệu bạn có nền tảng hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân nếu có nền tảng hợp pháp theo quy định của pháp luật để Chúng tôi thực hiện việc này (ví dụ để bảo vệ Chúng tôi trước các yêu cầu pháp lý hoặc đảm bảo quyền tự do ngôn luận) tuy nhiên chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết về các trường hợp này. Bạn vui lòng lưu ý rằng sau thời điểm xóa Dữ liệu cá nhân, Chúng tôi có thể không có khả năng phân phối dịch vụ như trước khi xóa bởi vì chúng tôi sẽ không thể biết về các sở thích của Bạn.

4.      Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân
Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn miễn là các Dữ liệu Cá nhân này thiết yếu để Chúng tôi phân phối dịch vụ hoặc sản phẩm cho Bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật, ví dụ như các quy định của pháp luật về Thuế, Kế toán. Nếu bạn thực hiện yêu cầu xóa bỏ Dữ liệu Cá nhân của Bạn và Chúng tôi xác nhận rằng đây là yêu cầu có căn cứ hợp lý, chúng tôi sẽ phấn đấu xóa Dữ liệu Cá nhân của các bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, hoặc thông báo cho Bạn nếu việc này cần thêm nhiều thời gian hơn.

5.      Phản đối chống lại các Chương trình bán hàng dựa trên Hồ sơ khách hàng và Khách hàng mục tiêu
Tại bất kỳ thời điểm nào Bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn để gửi cho bạn các chương trình quảng cáo, các gợi ý đặc biệt và các tin nhắn bán hàng, kể cả việc chúng tôi xây dựng Hồ sơ khách hàng cho các mục đích này và chúng tôi sẽ dừng việc xử lý các Dữ liệu Cá nhân của các bạn để phục vụ cho các mục đích này. Bạn vui lòng phân phối cho chúng tôi các thông tin cụ thể về nguyên nhân bạn yêu cầu để trợ giúp chúng tôi xác nhận liệu bạn có nền tảng hợp pháp để phản đối hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu có các nền tảng hợp pháp để chúng tôi thực hiện việc này.

6.      Hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân chỉ để Lưu trữ
Bạn có quyền yêu cầu rằng chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà chúng tôi đã có chỉ cho mục đích lưu trữ, khi:

–        Bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn là không chuẩn xác, trong khoảng thời gian thiết yếu để Chúng tôi xác minh liệu Dữ liệu Cá nhân của các bạn có chuẩn xác hay không.

–        Chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn nhưng Bạn muốn chúng tôi chỉ Lưu trữ;

–        Chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn do nó không còn thiết yếu cho mục đích của Chúng tôi nhưng Bạn yêu cầu lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các yêu cầu pháp lý; hoặc

–        Bạn phản đối chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trên nền tảng các lợi nhuận hợp pháp của chúng tôi và bạn muốn chúng tôi chấm hết việc xử lý Dữ liệu Cá nhân khi Chúng tôi xác nhận liệu có trọng yếu trong việc xử lý và giữ lại các Dữ liệu Cá nhân này.

7.      Chuyển Dữ liệu Cá nhân ra ngoài EU
Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển ra ngoài EU. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thiết yếu và thích hợp để đảm nói rằng Người nhận Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ có trách nhiệm bảo mật và chúng tôi thực hiện các biện pháp ví dụ như các quy định trong Hợp đồng thích hợp để đảm bảo những người nhận dữ liệu được giao trả bảo vệ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn tuân thủ toàn bộ các luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8.      Thông tin trẻ em
Các Dịch Vụ này không giành cho trẻ em dưới 16 tuổi hiện đang sinh sống tại EU. Chúng tôi không cố ý thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 16 tuổi đang sinh sống tại EU, bất kỳ phần nào của Trang Website, Trò chơi của chúng tôi hoặc Các Dịch Vụ khác cũng không giành cho trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh sống tại EU. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho rằng đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi đang sinh sống tại EU.

XV.            THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1.      Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tin nhắn hộp thư online support@ego-play.com

Chỉnh sửa lần cuối: 06/02/2020


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài người chơi game hồng anh

AoE Highlight | Những pha ép đời khét lẹt của ông vua ép đời Hồng Anh

 • Tác giả: Chim Sẻ Đi Nắng Official
 • Ngày đăng: 2020-06-15
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4046 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 🔔 Hãy Đăng Ký kênh để giúp Chim Sẻ Đi Nắng thu được nút BẠC. Đừng quên Like và Share để ủng hộ Channel Nguyễn Đức Bình Official và Chim Sẻ Đi Nắng nhé.

  🗸Subcribe: http://bit.ly/2IMddcz

  📩📩📩 Liên hệ quảng cáo vui lòng mail tới thùng thư: spartagaming.ads@gmail.com hoặc mobile: 0969376210 (Ms.Dung)

  🗸Subs Youtube:https://www.youtube.com/c/NguyenDucBinhOfficial
  🗸Like Fanpage: www.facebook.com/chimsedinangFanpage/
  🗸Join Group: www.facebook.com/groups/csdnfanclub/

  ChimSeDiNang CSDN SpartaGaming EgoMedia ChimSeDiNangHighlights CSDNHighlights AoEHighlights chimsedinang AoE aoe chimse

Điều không nhiều người biết về Người chơi game Hồng Anh: Từ `Chim sẻ đi nắng ver 2` đến trợ thủ ông trùm đánh bạc

 • Tác giả: www.techz.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1680 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Techz.vn) Hồng Anh, một người chơi game nức tiếng trong làng đế chế là một trong số 56 người bị khởi tố do liên quan đến đường dây đánh bạc online của Bầu Huấn

Game Thủ Hồng Anh

 • Tác giả: greenlines.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4948 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hồng Anh, người chơi game nức tiếng làng Đế chế, nằm trong số 56 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc online của

Người chơi game Hồng Anh liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

 • Tác giả: vietgiaitri.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3004 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hồng Anh, người chơi game nức tiếng làng Đế chế, nằm trong số 56 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc online của Bầu Huấn.

Top người chơi game ấn tượng năm Tân Sửu, phần 1: Hồng Anh – người thăng trầm nhất cộng đồng Đế chế

 • Tác giả: gametv.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1210 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Năm 2021 chuẩn bị khép lại và đây là lúc tất cả chúng ta có thêm thời gian để nhìn lại những ấn tượng của cộng đồng AoE trong năm vừa qua.

Game Thủ Hồng Anh Liên Quan Đường Dây Đánh Bạc Nghìn Tỷ, Game Thủ Hồng Anh

 • Tác giả: heya.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9822 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Năm 2013 khi mà cộng đồng AOE Việt đang u ám, bỗng trở nên nóng một cách dị thường bởi sự xuất hiện của một người chơi game trẻ, người đã không ngần ngại thách thức thần thoại AOE Việt Nam Chim sẻ đi nắng, Tại thời điểm đó một số người nhận xét cho rằng chỉ là một chú ếch ngồi đáy giếng, không biết trên biết dưới, một số khác lại cho rằng là mộtgame thủtriển vọng, có tiềm năng phát triển rất lớn nếu thường xuyên được cọ xát đỉnh cao

Người chơi game AOE Hồng Anh

 • Tác giả: nguoinoitieng.tv
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6225 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Profile/ Thông tin lý lịch tiểu sử của Người chơi game AOE Hồng Anh: Hồng Anh sinh ngày 1 tháng 6 năm 1996 tại Tỉnh Phú Thọ, nước Việt Nam, thuộc cung hoàng đạo…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ

Xem Thêm  Bị Hack Facebook Đổi Email 2022 ❤️ Bị Đổi Số Điện Thoại - cách đổi email fb