Bạn đang xem : thẻ tín dụng cộng hòa chuối bị mất

CHUNG

Tại sao tôi sẽ nhận được Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới chứ?

Bạn sẽ nhận được thẻ tín dụng mới vì Banana Republic đang thay đổi các nhà cung cấp thẻ tín dụng từ Synchrony sang Barclays.

Khi nào thẻ hiện tại của tôi ngừng hoạt động?

Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards hiện có của bạn sẽ có hiệu lực đến ngày 19 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, mọi khoản thanh toán ủy quyền trước mà bạn đã thiết lập trực tuyến trên Banana Republic hiện có của mình Phần thưởng Thẻ tín dụng từ Synchrony sẽ kết thúc. Bạn sẽ không thể truy cập tài khoản trực tuyến cho Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards của mình từ Synchrony sau ngày 15 tháng 6.

Khi nào Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới của tôi sẽ đến tay?

Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới của bạn sẽ đến nơi qua đường bưu điện vào giữa tháng 6 năm 2022.

 • Vì lý do bảo mật, thẻ sẽ được gửi trong một phong bì trắng trơn.
 • Khi đến nơi, bạn cũng sẽ nhận được hướng dẫn về cách thức và thời điểm bạn có thể kích hoạt, bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng mới và cách thiết lập tài khoản trực tuyến của bạn với Barclays.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa nhận được thẻ mới từ Barclays?

Nếu bạn mở thẻ Synchrony của mình sau ngày 31 tháng 3, thẻ tín dụng của bạn sẽ được gửi qua thư cho bạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6. Nếu bạn đã mở tài khoản của mình trước ngày 31 tháng 3, vui lòng gọi 866-951-5248.

Tôi có thể bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng mới của mình trong bao lâu?

< p> Vào ngày 20 tháng 6, bất kỳ lúc nào sau 6 giờ sáng theo giờ ET, bạn có thể kích hoạt thẻ mới của mình. Sau khi thẻ hoạt động, hãy bắt đầu sử dụng Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới của bạn như bình thường.

Tài khoản của tôi có được chuyển sang Barclays không?

Hầu hết các tài khoản sẽ tự động được chuyển đến Barclays. Tuy nhiên, có một số tài khoản nhất định sẽ không được chuyển do các trạng thái tài khoản như (nhưng không giới hạn ở) vi phạm nghiêm trọng hoặc Gian lận.

Tôi có cần hủy Banana Republic của mình không Thưởng Thẻ tín dụng từ Synchrony?

Không. Barclays sẽ tự động chuyển tài khoản của bạn và mọi số dư chưa thanh toán sang Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới của bạn vào ngày 20 tháng 6.

PAYMENT & amp; THÔNG TIN BÁO CÁO

Tôi có thể tiếp tục quản lý tài khoản của mình và lên lịch thanh toán trực tuyến không?

Kể từ ngày 16 tháng 6, bạn sẽ không có quyền truy cập trực tuyến vào Tín dụng Banana Republic Rewards của mình nữa Thẻ từ Synchrony tại bananarepublic.syf.com/login . Bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thiết lập thông qua Synchrony sẽ không còn được xử lý sau ngày 16 tháng 6. Ngoài ra, nếu bạn có thỏa thuận với các dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử khác, vui lòng thông báo cho họ rằng các khoản thanh toán sẽ không được Synchrony xử lý sau ngày 16 tháng 6. Vui lòng tải xuống và lưu bất kỳ báo cáo thanh toán nào mà bạn muốn giữ lại cho hồ sơ của mình trước ngày này. Vào hoặc sau ngày 20 tháng 6, bạn sẽ có thể quản lý tài khoản Barclays của mình và lên lịch thanh toán cho Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards trực tuyến tại bananarepublic.barclaysus.com . Tại thời điểm này, bạn cũng có thể thiết lập thanh toán với dịch vụ thanh toán hóa đơn bằng số thẻ mới của mình.

Tôi có thể gửi khoản thanh toán qua thẻ tín dụng của mình ở đâu?

< p> Gửi thanh toán của bạn qua thư đến một trong các địa chỉ sau. Chờ 7-10 ngày để giao hàng USPS: Barclays, P.O. Box 13337, Philadelphia, PA 19101-3337 hoặc Barclays, P.O. Box 60517, City of Industry, CA 91716-0517.

Tôi có thể thanh toán qua điện thoại không?

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, hãy truy cập bananarepublic.barclaysus .com để đăng ký quyền truy cập tài khoản trực tuyến để thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc gọi đến số ở mặt sau thẻ mới của bạn từ Barclays để thực hiện thanh toán qua điện thoại.

Cái gì sẽ xảy ra với các khoản thanh toán tự động mà tôi đã lập lịch với Synchrony?

Nếu bạn hiện đang đăng ký Autopay với Synchrony, bất kỳ khoản thanh toán nào sau ngày 16 tháng 6 sẽ không được xử lý.

Tôi có thể tiếp tục thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng trực tuyến bằng dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến của ngân hàng không?

Có. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, tất cả các khoản thanh toán sẽ cần được thực hiện vào Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới của bạn từ Barclays.

Ngày đến hạn thanh toán của tôi có thay đổi không?

Khoản thanh toán của bạn ngày đến hạn có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra ngày đến hạn thanh toán trên bảng sao kê thanh toán đầu tiên mà bạn nhận được từ Barclays. Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu ngày đến hạn thanh toán mới bằng cách truy cập bananarepublic.barclaysus.com hoặc gọi đến số ở mặt sau thẻ mới của bạn.

Tôi có thể thay đổi ngày đến hạn thanh toán của mình trên tài khoản Barclays mới không?

Có. Bạn có thể yêu cầu ngày đến hạn thanh toán mới bằng cách truy cập bananarepublic.barclaysus.com hoặc bằng cách gọi đến số ở mặt sau thẻ mới của bạn. Việc thay đổi ngày đến hạn thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản thanh toán nào hiện đang đến hạn. Vui lòng tiếp tục theo dõi bảng sao kê của bạn để xác nhận khi đến hạn thanh toán để tránh bị trả phí trễ hạn. Nếu tài khoản của bạn quá hạn hoặc bị đóng, yêu cầu của bạn sẽ bị hủy.

Tôi có nhận được bảng sao kê mới từ Barclays vào cùng thời điểm mỗi tháng như khi tôi đã làm với tài khoản Synchrony của mình không?

Ngày sao kê của bạn có thể thay đổi, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến ngày đến hạn thanh toán của bạn. Hãy nhớ ghi ngày đến hạn thanh toán mới của bạn trên bảng sao kê thanh toán đầu tiên mà bạn nhận được từ Barclays. Bạn có thể yêu cầu ngày đến hạn thanh toán mới bằng cách truy cập bananarepublic.barclaysus.com hoặc bằng cách gọi đến số ở mặt sau thẻ mới của bạn. Nếu bạn hiện nhận được bản sao kê không cần giấy tờ từ Synchrony, bạn có thể đăng ký bản sao kê không cần giấy tờ từ Barclays khi bạn kích hoạt thẻ mới của mình hoặc truy cập bananarepublic.barclaysus.com sau ngày 20 tháng 6. Nếu không, bản sao kê giấy sẽ được gửi tới bạn.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số thẻ tín dụng của tôi có thay đổi không?

Đúng. Bạn và mỗi người dùng trong tài khoản của bạn sẽ nhận được một thẻ mới từ Barclays với một số thẻ tín dụng duy nhất. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin thẻ đã cập nhật của mình cho bất kỳ người bán nào mà bạn có thanh toán định kỳ và cho bất kỳ dịch vụ thanh toán hóa đơn nào mà bạn có thể sử dụng. Bạn cũng nên cập nhật bất kỳ tài khoản người bán trực tuyến hoặc ví kỹ thuật số nào lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn để thanh toán nhanh.

Làm cách nào để kích hoạt (các) thẻ của tôi?

Kích hoạt (các) thẻ mới của bạn ngay hôm nay! Việc kích hoạt thẻ Chủ thẻ chính sẽ kích hoạt tất cả các thẻ trên tài khoản, bao gồm cả bất kỳ người dùng được ủy quyền nào.

Tôi hiện có thông báo về tài khoản Đồng bộ của mình, chúng sẽ tiếp tục trên tài khoản Barclays mới của tôi ?

Không. Sau khi nhận được thẻ mới, bạn sẽ có thể thiết lập một tài khoản trực tuyến, nơi bạn có thể đăng ký để nhận thông báo qua email và văn bản cho các hành động quan trọng trên tài khoản của mình. Đăng ký Cảnh báo tài khoản và đặt tùy chọn của bạn bằng cách chọn Cảnh báo từ trình đơn Dịch vụ trên bananarepublic.barclaysus.com .

Hiện tại, tôi có người dùng được ủy quyền trên tài khoản của mình, làm cách nào để tôi có thể theo dõi hoạt động của họ?

Mỗi người dùng được ủy quyền của bạn sẽ nhận được một thẻ mới với một số thẻ duy nhất. Bạn sẽ có thể dễ dàng phân biệt giữa các giao dịch mua bạn đã thực hiện và những giao dịch mà người dùng được ủy quyền của bạn đã thực hiện trên bản sao kê của bạn. Điểm thưởng kiếm được cho các giao dịch mua do bất kỳ ai được phép sử dụng tài khoản của bạn thực hiện sẽ xuất hiện trên tài khoản Banana Republic Rewards chính của Thành viên thẻ.

Tôi có thể thêm người dùng được ủy quyền bổ sung vào tài khoản của tôi?

Có. Xin lưu ý rằng Chủ thẻ chính sẽ chịu trách nhiệm về tài khoản và tất cả các giao dịch mua và giao dịch được thực hiện bởi người dùng được ủy quyền. Người dùng được ủy quyền sẽ có các đặc quyền tính phí giống như Chủ thẻ chính nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về tài chính. Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp cho các cơ quan báo cáo tín dụng cho tất cả người dùng tài khoản. Thông tin này có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người dùng được ủy quyền. Tất cả điểm thưởng sẽ được trao cho Chủ thẻ chính, với tư cách là chủ tài khoản chịu trách nhiệm về tài chính.

Tôi có bị tính phí hàng năm khi tài khoản của tôi được chuyển sang Barclays không?

Không, vẫn không có phí thường niên cho Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards của bạn.

Việc chuyển từ Synchrony sang Barclays có ảnh hưởng đến điểm tín dụng của tôi không?

Không, việc di chuyển sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Bạn sẽ thấy rằng Synchrony Financial đã được thay thế bằng Barclays Bank Delaware trên báo cáo tín dụng của mình.

Tôi vẫn có thể sử dụng thẻ mới của mình tại tất cả các thương hiệu Gap Inc.?

Có, bạn có thể sử dụng Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards mới của mình tại tất cả các thương hiệu Gap Inc. và tiếp tục kiếm 5 điểm khi chi tiêu $ 1 tại các cửa hàng Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta và các cửa hàng Factory của chúng tôi.

Tôi có thẻ tín dụng cho nhiều thương hiệu, liệu tôi có nhận được thẻ mới cho từng thương hiệu không?

Có, bạn sẽ nhận được một thẻ mới cho mọi thẻ tín dụng đã có từ trước bạn có. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn một Thẻ tín dụng của Gap Inc. để sử dụng cho gia đình thương hiệu của chúng tôi. Nếu bạn có thẻ tín dụng cấp Biểu tượng, chúng tôi khuyên bạn nên giữ thẻ này. Nếu bạn tiếp tục chọn sử dụng nhiều thẻ tín dụng, bạn có thể có nhiều ngân hàng điểm và có thể không kiếm được phần thưởng nhanh chóng.

Chương trình Phần thưởng của tôi có thay đổi không? *

Không. Là một Cardmember, bạn sẽ tiếp tục kiếm được 5 điểm cho mỗi 1 đô la chi tiêu để mua hàng tại Athleta, Gap, Banana Republic và Old Navy. Ngoài ra, nếu bạn là Chủ thẻ Mastercard, bạn sẽ kiếm được 1 điểm cho mỗi 1 đô la chi tiêu ở mọi nơi khác chấp nhận thẻ Mastercard. Nếu bạn là Chủ thẻ Mastercard Thế giới, bạn sẽ kiếm được 2 điểm cho mỗi 1 đô la chi tiêu ở mọi nơi khác chấp nhận thẻ Mastercard.

Làm cách nào để biết mình đã tích lũy được bao nhiêu điểm?

Bạn có thể xem số dư điểm của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Banana Republic Rewards .

Điều gì xảy ra với số điểm hiện có của tôi?

Sẽ không có thay đổi đối với số dư điểm của bạn. Bạn sẽ giữ lại số điểm bạn có trong ngân hàng điểm của mình mà bạn có thể truy cập tại Điểm của tôi & amp; Phần thưởng trên tài khoản Banana Republic Rewards của bạn.

Các lợi ích của tôi có thay đổi khi thay đổi từ Visa sang Mastercard không?

Nếu bạn hiện đang một Chủ thẻ Visa, bạn sẽ nhận được một thẻ Mastercard mới, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ này bên ngoài nhóm thương hiệu của chúng tôi tại hàng triệu người bán chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới. Mặc dù lợi ích của chương trình Thẻ tín dụng Banana Republic Rewards của bạn không thay đổi, nhưng những lợi ích mà Mastercard cung cấp so với Visa có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin về quyền lợi và phạm vi bảo hiểm của thẻ Mastercard, hãy xem Hướng dẫn về Quyền lợi sẽ đi kèm với Thông báo thay đổi điều khoản của bạn vào giữa tháng 4.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hiện đang đăng ký e -các câu lệnh trên thẻ tín dụng Banana Republic Rewards của tôi với Synchrony Bank?

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, bạn sẽ có quyền truy cập hạn chế vào việc sử dụng tài khoản Synchrony của mình trực tuyến. Do quyền truy cập hạn chế vào tài khoản thẻ tín dụng trực tuyến của bạn, bạn có thể nhận được bảng sao kê giấy cũng như bảng sao kê điện tử vào tháng 6.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề mất thẻ tín dụng cộng hòa chuối

[10.07.2022] DRX vs GEN – Ván 1 | Bình Luận Tiếng Việt | LCK Mùa Hè 2022

 • Tác giả: LCK Tiếng Việt
 • Ngày đăng: 2022-07-10
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7812 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: DRX vs GEN | 2022 LCK Summer Split | DRX vs Gen.G | Game 1 [2022.07.10]
  ——————————————————————————————
  LCK Tiếng Việt (LCK Vietnamese) is the only channel that owns the LCK tournament copyright in Vietnam, approved and licensed by Riot Games Korea.
  – Broadcast matches in LCK tournament
  – Constantly updated diverse and attractive content.
  ———————————
  ▶️ Follow LCK Tiếng Việt: https://facebook.com/LCKTiengViet
  ▶️ Official Tiktok: https://www.tiktok.com/@lcktiengviet
  ————————————-
  © Copyright by LCK Tieng Viet
  ☞ Do not Reup
  LCK LCKTiengViet WeMakeLegends

Khi bị mất thẻ tín dụng hoặc gặp các sự cố về thẻ, tôi cần phải làm gì?

 • Tác giả: fecredit.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2632 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Quả chuối có giá… “cực khủng”

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1693 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quả chuối có giá… “cực khủng”

Làm gì khi mất thẻ tín dụng?

 • Tác giả: ndh.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3385 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (NDH)Bị mất cắp thẻ tín dụng đúng là cơn “ác mộng” với nhiều người. Tuy nhiên, bạn không hẳn là không có lối thoát.

Làm gì khi thẻ tín dụng bị mất?

 • Tác giả: hocviencanboxd.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9287 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thẻ tín dụng hiện nay đã trở thành một công cụ thanh toán, chi tiêu hữu ích với nhiều người. không những giúp Giảm việc mang nhiều tiền mặt bên người mà còn

Mỹ: Sợ nhất mất dữ liệu thẻ tín dụng

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5083 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Chinhphu.vn) – Người dân Mỹ lo mất cắp dữ liệu thẻ tín dụng còn hơn cả nạn cướp của và giết người.

Đáo hạn thẻ tín dụng tại Biên Hòa Đồng Nai

 • Tác giả: ruttienbienhoa.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9516 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáo hạn thẻ tín dụng

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social

Xem Thêm  Làm thế nào để chỉnh sửa bài đăng trên Instagram? (2022) - chỉnh sửa một bài đăng trên instagram