Bạn có thể kiểm tra tính hợp pháp hoặc danh tiếng của một công ty thông qua trang web của Better Business Bureau. Hướng dẫn nhanh này chỉ cho bạn cách thực hiện.

Bạn đang xem : làm cách nào để bạn đánh vần văn phòng kinh doanh tốt hơn

{“appState”: {“pageLoadApiCallsStatus”: true}, “articleState”: {“article”: {“headers”: {“createTime”: “2017-05-22T11 : 25: 34 + 00: 00 “,” Thời gian sửa đổi “:” 2021-10-27T16: 33: 45 + 00: 00 “,” dấu thời gian “:” 2022-06-22T19: 36: 52 + 00: 00 “} , “data”: {“breadcrumbs”: [{“name”: “Business, Careers, & amp; Money”, “_links”: {“self”: “https://dummies-api.dummies.com/v2/ category / 34224 “},” slug “:” business-Career-money “,” categoryId “: 34224}, {” name “:” Business “,” _links “: {” self “:” https: // dummies- api.dummies.com/v2/categories/34225″},”slug”:”business”,”categoryId”:34225},{“name”:”Better Business Bureau “,” _ links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34231″},”slug”:”better-business-bureau”,”categoryId”:34231}],”title”:”Cách kiểm tra doanh nghiệp tại Phòng kinh doanh tốt hơn “,” stripeTitle “:” cách kiểm tra doanh nghiệp tại phòng kinh doanh tốt hơn “,” slug “:” check-business-better-business-bureau “,” canonicalUrl “:” “,” seo ” : {“metaDescription”: “Bạn có thể kiểm tra tính hợp pháp hoặc danh tiếng của một công ty ugh trang web của Phòng kinh doanh tốt hơn. Hướng dẫn nhanh này cho bạn biết cách thực hiện. “,” NoIndex “: 0,” noFollow “: 0},” content “:” Better Business Bureau hoặc BBB, “giúp mọi người tìm và giới thiệu các doanh nghiệp, thương hiệu và tổ chức từ thiện mà họ có thể tin tưởng . ” Đây là một trong những tài nguyên lâu đời nhất và được tôn trọng nhất khi bạn cần nghiên cứu xem bạn tiêu tiền ở đâu. BBB cho phép bạn tra cứu các bài đánh giá, tìm các khiếu nại đã giải quyết và chưa được giải quyết chống lại một công ty và quan trọng nhất là nhận được xếp hạng chung về một công ty. Kiểm tra doanh nghiệp với BBB thật dễ dàng. \ R \ n \ r \ nTừ trang chủ của BBB, bạn có một số tùy chọn để tìm những gì bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm một doanh nghiệp cụ thể theo tên hoặc duyệt các doanh nghiệp khác nhau theo danh mục và vị trí. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn biết dịch vụ mình cần, nhưng không nghĩ đến một công ty cụ thể. Ví dụ: bạn có thể cần sửa chữa ô tô nhưng muốn tìm cửa hàng được đánh giá tốt nhất trong thị trấn. \ R \ n & lt; h2 id = \ “tab1 \” & gt; Tìm kiếm theo tên, danh mục và vị trí & lt; / h2 & gt; \ r \ nĐể tìm các doanh nghiệp địa phương được BBB công nhận, hãy làm theo các bước sau: \ r \ n & lt; ol & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Mở trình duyệt và truy cập & lt; a href = \ “http: //www.bbb. org / \ “target = \” _ blank \ “rel = \” noopener \ “& gt; Trang web Better Business Bureau & lt; / a & gt;. & lt; img class = \” alignnone wp-image-289174 size-full \ “src = \ “https: //www.dummies.com/wp-content/uploads/BBB-Homepage.png \” alt = \ “\” width = \ “630 \” height = \ “280 \” / & gt; & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Nhập tên doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện vào & lt; em & gt; Tìm & lt; / em & gt; hộp tìm kiếm. & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Ngoài ra, hãy nhập danh mục kinh doanh, chẳng hạn như sửa chữa ô tô hoặc tổng thầu. & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Nếu chưa điền, nhập thành phố và tiểu bang của bạn hoặc mã zip trong & lt; em & gt; Gần & lt; / em & gt; hộp tìm kiếm. & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Nhấp vào & lt; em & gt; Tìm kiếm & lt; / em & gt; cái nút. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thích hợp, nơi bạn có thể xem xếp hạng và thông tin chung của doanh nghiệp được chỉ định của mình hoặc duyệt qua danh sách các doanh nghiệp trong danh mục và vị trí đã chỉ định của bạn. & Lt; / li & gt; \ r \ n & lt; / ol & gt; \ r \ n & lt ; p class = \ “article-tips tip \” & gt; Hầu hết các công ty lớn đều có xếp hạng với Phòng kinh doanh tốt hơn. Xếp hạng dựa trên cách công ty phản hồi các báo cáo của người tiêu dùng. Báo cáo cũng bao gồm thông tin chung về doanh nghiệp như vị trí, thông tin liên hệ và họ đã kinh doanh được bao lâu. & Lt; / p & gt; \ r \ n & lt; p class = \ “article-tips nhớ \” & gt; Văn phòng là một nguồn tốt nếu bạn muốn để lại đánh giá hoặc khiếu nại về các dịch vụ mà bạn đã nhận được. & lt; / p & gt; “,” description “:” Better Business Bureau hoặc BBB, “giúp mọi người tìm và giới thiệu các doanh nghiệp, thương hiệu và tổ chức từ thiện mà họ có thể tin tưởng. ” Đây là một trong những tài nguyên lâu đời nhất và được tôn trọng nhất khi bạn cần nghiên cứu xem bạn tiêu tiền ở đâu. BBB cho phép bạn tra cứu các bài đánh giá, tìm các khiếu nại đã giải quyết và chưa được giải quyết chống lại một công ty và quan trọng nhất là nhận được xếp hạng chung về một công ty. Kiểm tra doanh nghiệp với BBB thật dễ dàng. \ R \ n \ r \ nTừ trang chủ của BBB, bạn có một số tùy chọn để tìm những gì bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm một doanh nghiệp cụ thể theo tên hoặc duyệt các doanh nghiệp khác nhau theo danh mục và vị trí. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn biết dịch vụ mình cần nhưng không nghĩ đến một công ty cụ thể. Ví dụ: bạn có thể cần sửa chữa ô tô nhưng muốn tìm cửa hàng được đánh giá tốt nhất trong thị trấn. \ R \ n & lt; h2 id = \ “tab1 \” & gt; Tìm kiếm theo tên, danh mục và vị trí & lt; / h2 & gt; \ r \ nĐể tìm các doanh nghiệp địa phương được BBB công nhận, hãy làm theo các bước sau: \ r \ n & lt; ol & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Mở trình duyệt và truy cập & lt; a href = \ “http: //www.bbb. org / \ “target = \” _ blank \ “rel = \” noopener \ “& gt; Trang web của Phòng kinh doanh tốt hơn & lt; / a & gt;. & lt; img class = \” alignnone wp-image-289174 size-full \ “src = \ “https: //www.dummies.com/wp-content/uploads/BBB-Homepage.png \” alt = \ “\” width = \ “630 \” height = \ “280 \” / & gt; & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Nhập tên doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện vào & lt; em & gt; Tìm & lt; / em & gt; hộp tìm kiếm. & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Alternatively, nhập danh mục kinh doanh, chẳng hạn như sửa chữa ô tô hoặc tổng thầu. & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Nếu chưa điền, hãy nhập thành phố và tiểu bang của bạn hoặc mã zip trong & lt; em & gt ; Gần & lt; / em & gt; hộp tìm kiếm. & lt; / li & gt; \ r \ n \ t & lt; li & gt; Nhấp vào & lt; em & gt; Tìm kiếm & lt; / em & gt; cái nút. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thích hợp, nơi bạn có thể xem xếp hạng và thông tin chung của doanh nghiệp được chỉ định của mình hoặc duyệt qua danh sách các doanh nghiệp trong danh mục và vị trí đã chỉ định của bạn. & Lt; / li & gt; \ r \ n & lt; / ol & gt; \ r \ n & lt ; p class = \ “article-tips tip \” & gt; Hầu hết các công ty lớn đều có xếp hạng với Phòng kinh doanh tốt hơn. Xếp hạng dựa trên cách công ty phản hồi các báo cáo của người tiêu dùng. Báo cáo cũng bao gồm thông tin chung về doanh nghiệp như vị trí, thông tin liên hệ và họ đã kinh doanh được bao lâu. & Lt; / p & gt; \ r \ n & lt; p class = \ “article-tips nhớ \” & gt; Văn phòng là một nguồn tốt nếu bạn muốn để lại đánh giá hoặc khiếu nại về các dịch vụ mà bạn đã nhận được. & lt; / p & gt; “,” blurb “:” “,” author “: [{” authorId “: 8941,” name “:” Ashley Watters, Abshier House “,” slug “:” ashley-watters-abshier-house “,” description “:” “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/ v2 / author / 8941 “}}],” primaryCategoryTaxonomy “: {” categoryId “: 34231,” title “:” Better Business Bureau “,” slug “:” better-business-bureau “,” _ links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/34231 “}},” SecondaryCategoryTaxonomy “: {” categoryId “: 0,” title “: null,” slug “: null,” _links ” : null}, “tertiaryCategoryTaxonomy”: {“categoryId”: 0, “title”: null, “slug”: null, “_ links”: null}, “trendingArticles”: null, “inThisArticle”: [{“label”: “Tìm kiếm theo tên, danh mục và vị trí”, “target”: “# tab1”}], “RelatedArticl es “: {” fromBook “: [],” fromCategory “: []},” hasRelatedBookFromSearch “: true,” RelatedBook “: {” bookId “: 282282,” slug “:” home-based-business-for-dummies -3rd-edition “,” isbn “:” 9780470538050 “,” categoryList “: [” business-Career-money “,” business “,” small-business “,” general-small-business “],” amazon “: {“default”: “https://www.amazon.com/gp/product/0470538058/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20”, “ca”: “https://www.amazon. ca / gp / product / 0470538058 / ref = as_li_tl? ie = UTF8 & amp; tag = wiley01-20 “,” indigo_ca “:” http://www.tkqlhce.com/click-9208661-13710633?url=https:// www.chapter.indigo.ca/en-ca/books/product/0470538058-item.html&cjsku=978111945484″,”gb”:”https://www.amazon.co.uk/gp/product/0470538058/ ref = as_li_tl? ie = UTF8 & amp; tag = wiley01-20 “,” de “:” https://www.amazon.de/gp/product/0470538058/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20 ” }, “image”: {“src”: “https://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9780470538050.jpg”, “width”: 250, “height”: 350}, “title”: “Kinh doanh tại nhà dành cho người giả”, “testBankPinActivationLink”: “”, ” bookOutOfPrint “: false,” authorInfo “:” \ n & lt; p & gt; & lt; p & gt; Paul và & lt; b data-author-id = \ “10518 \” & gt; Sarah Edwards & lt; / b & gt; là tác giả đoạt giải của 17 đầu sách với hơn 2 triệu bản sách được in. Họ cũng đã tổ chức các chương trình radio và TV. Peter Economy là nhà tư vấn xuất bản tại gia và là đồng tác giả của hơn 50 cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm cả cuốn Consulting For Dummies. & Lt; / p & gt; & lt; p & gt; Paul và Sarah Edwards là tác giả từng đoạt giải thưởng của 17 cuốn sách với hơn 2 triệu cuốn sách được in. Họ cũng đã tổ chức các chương trình radio và TV. Peter Economy là nhà tư vấn xuất bản tại gia và là đồng tác giả của hơn 50 cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm cả cuốn Consulting For Dummies. & Lt; / p & gt; & lt; b & gt; Bob Nelson & lt; / b & gt; (San Diego, CA) là người sáng lập và chủ tịch của Nelson Motivation, Inc., một công ty tư vấn và đào tạo quản lý có trụ sở tại San Diego, California. Là một nhà quản lý hành nghề và là một tác giả bán chạy nhất, ông là một chuyên gia được quốc tế công nhận trong các lĩnh vực công nhận nhân viên, phần thưởng, động lực, tinh thần, giữ chân, năng suất và quản lý. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất & lt; i & gt; 1001 Cách Khen thưởng Nhân viên & lt; / i & gt; (Người lao động) & amp; # 8212; đã bán được hơn 1,5 triệu bản trên toàn thế giới & amp; # 8212; và là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất & lt; i & gt; Management For Dummies, & lt; / i & gt; Ấn bản thứ 2, với & lt; b data-author-id = \ “9734 \” & gt; Peter Economy & lt; / b & gt; (Wiley), cũng như 18 cuốn sách khác về quản lý và động lực. & Lt; br / & gt; Bob đã được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả việc xuất hiện trên truyền hình CNN, CNBC, PBS và MSNBC; xuất hiện trên đài phát thanh NPR, USA Radio Network và Business News Network; và in các lần xuất hiện trên & lt; i & gt; New York Times & lt; / i & gt ;, the & lt; i & gt; Wall Street Journal & lt; / i & gt ;, the & lt; i & gt; Washington Post & lt; / i & gt ;, và nhiều hơn nữa. Anh viết một chuyên mục hàng tuần cho & lt; i & gt; American City Business Journals & lt; / i & gt; và một cột hàng tháng cho & lt; i & gt; Họp Công ty & amp; amp; Khuyến khích & lt; / i & gt ;, trong số những ưu đãi khác. & Lt; br / & gt; Tiến sĩ Nelson nhận bằng Tiến sĩ về quản lý tại Trung tâm Quản lý Sau đại học Peter F. Drucker của Đại học Sau đại học Claremont ở ngoại ô Los Angeles, và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về hành vi tổ chức tại Đại học California tại Berkeley. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụcung cấp bởi Nelson Motivation, Inc. & amp; # 8212; bao gồm dịch vụ nói hoặc tư vấn & amp; # 8212; gọi 800-575-5521. Ghé thăm Bob tại trang Web của anh ấy: www.nelsonmotivation.com. & lt; p & gt; & lt; b & gt; & lt; b data-author-id = \ “9734 \” & gt; Peter Economy & lt; / b & gt; & lt; / b & gt; (La Jolla, CA) là một nhà văn kinh doanh tự do và nhà tư vấn xuất bản, là cộng tác viên biên tập của tạp chí từng đoạt giải thưởng Apex & lt; i & gt; Leader to Leader & lt; / i & gt ;, và là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất & lt; i & gt; Management Đối với các hình nộm, & lt; / i & gt; Ấn bản thứ 2, với sự tham gia của Bob Nelson (Wiley), & lt; i & gt; Giving Back & lt; / i & gt; với Bert Berkley (Wiley), & lt; i & gt; Giải pháp SAIC & lt; / i & gt; với J. Robert Beyster (Wiley), cũng như tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 30 cuốn sách khác về nhiều lĩnh vực kinh doanh và chủ đề khác. Ghé thăm Peter tại trang web của anh ấy: www.petereconomy.com và nhớ xem Dự án sách miễn phí của anh ấy tại: www.booksforfree.org. & Lt; / p & gt; & lt; / p & gt; “,” author “: [{” authorId “: 10518,” name “:” Sarah Edwards “,” slug “:” sarah-edwards “,” description “:” & lt; p & gt; Paul và Sarah Edwards là tác giả từng đoạt giải thưởng của 17 cuốn sách với hơn 2 triệu cuốn sách trong in. Họ cũng đã tổ chức các chương trình radio và TV. Peter Economy là nhà tư vấn xuất bản tại gia và là đồng tác giả của hơn 50 cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm cả cuốn Consulting For Dummies. & Lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/10518 “}}, {” authorId “: 10517,” name “:” Paul Edwards “,” slug “:” paul-edwards “,” description “:” & lt; p & gt; Paul và Sarah Edwards là tác giả từng đoạt giải thưởng của 17 cuốn sách với hơn 2 triệu cuốn sách được in. Họ cũng đã tổ chức các chương trình radio và TV. Peter Economy là nhà tư vấn xuất bản tại gia và là đồng tác giả của hơn 50 cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm cả cuốn Consulting For Dummies. & Lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/10517 “}}, {” authorId “: 9734,” name “:” Peter Economy “,” slug “:” peter-economy “,” description “:” & lt; b & gt; Bob Nelson & lt; / b & gt; (San Diego, CA) là người sáng lập và chủ tịch của Nelson Motivation, Inc., một công ty tư vấn và đào tạo quản lý có trụ sở tại San Diego, California. Là một nhà quản lý hành nghề và là một tác giả bán chạy nhất, ông là một chuyên gia được quốc tế công nhận trong các lĩnh vực công nhận nhân viên, phần thưởng, động lực, tinh thần, giữ chân, năng suất và quản lý. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất & lt; i & gt; 1001 Cách Khen thưởng Nhân viên & lt; / i & gt; (Người lao động) & amp; # 8212; đã bán được hơn 1,5 triệu bản trên toàn thế giới & amp; # 8212; và là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất & lt; i & gt; Management For Dummies, & lt; / i & gt; Ấn bản thứ 2, với Peter Economy (Wiley), cũng như 18 cuốn sách khác về quản lý và động lực. & Lt; br / & gt; Bob đã được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả việc xuất hiện trên truyền hình CNN, CNBC, PBS và MSNBC; xuất hiện trên đài phát thanh NPR, USA Radio Network và Business News Network; và in các lần xuất hiện trên & lt; i & gt; New York Times & lt; / i & gt ;, the & lt; i & gt; Wall Street Journal & lt; / i & gt ;, the & lt; i & gt; Washington Post & lt; / i & gt ;, và nhiều hơn nữa. Anh viết một chuyên mục hàng tuần cho & lt; i & gt; American City Business Journals & lt; / i & gt; và một cột hàng tháng cho & lt; i & gt; Họp Công ty & amp; amp; Khuyến khích & lt; / i & gt ;, trong số những ưu đãi khác. & Lt; br / & gt; Tiến sĩ Nelson nhận bằng Tiến sĩ về quản lý tại Trung tâm Quản lý Sau đại học Peter F. Drucker thuộc Đại học Sau đại học Claremont ở ngoại ô Los Angeles, và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về hành vi tổ chức tại Đại học California tại Berkeley. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Nelson Motivation, Inc. & amp; # 8212; bao gồm dịch vụ nói hoặc tư vấn & amp; # 8212; gọi 800-575-5521. Ghé thăm Bob tại trang Web của anh ấy: www.nelsonmotivation.com. & lt; p & gt; & lt; b & gt; Peter Economy & lt; / b & gt; (La Jolla, CA) là một nhà văn kinh doanh tự do và nhà tư vấn xuất bản, là cộng tác viên biên tập của tạp chí từng đoạt giải thưởng Apex & lt; i & gt; Leader to Leader & lt; / i & gt ;, và là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất & lt; i & gt; Management Đối với các hình nộm, & lt; / i & gt; Ấn bản thứ 2, với sự tham gia của Bob Nelson (Wiley), & lt; i & gt; Giving Back & lt; / i & gt; với Bert Berkley (Wiley), & lt; i & gt; Giải pháp SAIC & lt; / i & gt; với J. Robert Beyster (Wiley), cũng như tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 30 cuốn sách khác về nhiều lĩnh vực kinh doanh và chủ đề khác. Ghé thăm Peter tại trang web của anh ấy: www.petereconomy.com và nhớ xem Dự án sách miễn phí của anh ấy tại: www.booksforfree.org. & Lt; / p & gt; “,” _ links “: {” self “:” https: / /dummies-api.dummies.com/v2/authors/9734″}}],”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies.com/v2/books/282282 “}}, “collection”: [], “articleAds”: {“footerAd”: “& lt; div class = \” du-ad-region row \ “id = \” article_page_adhesion_ad \ “& gt; & lt; div class = \” du- ad-unit col-md-12 \ “data-slot-id = \” article_page_adhesion_ad \ “data-refresh = \” false \ “\ r \ n data-target = \” [{& amp; quot; key & amp; quot; : & amp; quot; cat & amp; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [& amp; quot; kinh doanh-sự nghiệp-tiền & amp; quot ;, & amp; quot; kinh doanh & amp; quot ;, & amp; quot; tốt hơn-kinh doanh- cục & amp; quot;]}, {& amp; quot; khóa & amp; quot;: & amp; quot; isbn & amp; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [null]}] \ “id = \” du-slot-62b36f54a3d87 \ “& gt; & lt; / div & gt; & lt; / div & gt;”, “rightAd”: “& lt; div class = \ “du-ad-region row \” id = \ “article_page_right_ad \” & gt; & lt; div class = \ “du-ad-unit col-md-12 \” data-slot-id = \ “article_page_right_ad \” data -refreshed = \ “false \” \ r \ n data-target = \ “[{& amp; quot; key & amp; quot;: & amp; quot; cat & amp; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [& amp; quot; doanh-nghiệp-tiền & amp; quot ;, & amp; quot; kinh doanh & amp; quot ;, & amp; quot; tốt hơn-kinh-doanh & amp; quot;]}, {& amp; quot; key & amp; quot;: & amp; quot; isbn & amp ; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [null]}] \ “id = \” du-slot-62b36f54a44ba \ “& gt; & lt; / div & gt; & lt; / div & gt;”}, “articleType”: {“articleType”: “Articles”, “articleList”: null, “content”: null, “videoInfo”: {“videoId”: null, “name”: null, “accountId”: null, “playerId”: null, “thumbnailUrl”: null, “description”: null, “uploadDate”: null}}, “tài trợ”: {“SponshipPage”: false, “backgroundImage”: {“src”: null, “width”: 0, “height “: 0},” brandingLine “:” “,” brandingLink “:” “,” brandingLogo “: {” src “: null, “width”: 0, “height”: 0}}, “primaryLearningPath”: “Solve”, “lifeExpectancy”: “Two years”, “lifeExpectancySetFrom”: “2021-09-08T00: 00: 00 + 00: 00 “,” dummiesForKids “:” no “,” secureContent “:” no “,” adInfo “:” “,” adPairKey “: []},” trạng thái “:” xuất bản “,” khả năng hiển thị “:” công khai “, “articleId”: 239870}, “articleLoadedStatus”: “success”}, “listState”: {“list”: {}, “objectTitle”: “”, “status”: “initial”, “pageType”: null, ” objectId “: null,” page “: 1,” sortField “:” time “,” sortOrder “: 1,” categoryIds “: [],” articleTypes “: [],” filterData “: {},” filterDataLoadedStatus “: “initial”, “pageSize”: 10}, “adsState”: {“pageScripts”: {“headers”: {“timestamp”: “2022-07-05T12: 59: 06 + 00: 00”}, “adsId” : 0, “data”: {“scripts”: [{“pages”: [“all”], “location”: “header”, “script”: “& lt;! – Optimizely Script – & gt; \ r \ n & lt; script src = \ “https: //cdn.optimizely.com/js/10563184655.js \” & gt; & lt; / script & gt; “,” đã bật “: false}, {” các trang “: [” tất cả ” ], “location”: “header”, “script”: “& lt;! – Thẻ comScore – & gt; \ r \ n & lt; script & gt; var _comscore = _comscore || []; _ comscore.push ({c1: \ “2 \”, c2: \ “15097263 \”}); (function () {var s = document.createElement (\ “script \”), el = document.getElementsByTagName (\ “script \”) [0]; s.async = true; s.src = (document.location.protocol == \ “https: \”? \ “https: // sb \”: \ “http: // b \ “) + \”. scorecardresearch.com/beacon.js\”;el.parentNode.insertBefore(s, el);}) (); & lt; / script & gt; & lt; noscript & gt; & lt; img src = \ “https: //sb.scorecardresearch.com/p? c1 = 2 & amp; c2 = 15097263 & amp; cv = 2.0 & amp; cj = 1 \” / & gt; & lt; / noscript & gt; \ r \ n & lt;! – / comScore Thẻ – & gt; “,” đã bật “: true}, {” trang “: [” tất cả “],” vị trí “:” chân trang “,” tập lệnh “:” & lt;! – BẮT ĐẦU QUALTRICS TRANG WEB PHẢN HỒI TUYỆT VỜI– & gt; \ r \ n & lt; script type = ‘text / javascript’ & gt; \ r \ n (function () {var g = function (e, h, f, g) {\ r \ nthis.get = function (a ) {for (var a = a + \ “= \”, c = document.cookie.split (\ “; \”), b = 0, e = c.length; b & lt; e; b ++) {for (var d = c [b]; \ “\” == d.charAt (0);) d = d.substring (1, d.length); if (0 == d.indexOf (a)) return d.substring ( a.length, d.length)} return null}; \ r \ nthis.set = function (a, c) {var b = \ “\”, b = new Date; b.setT ime (b.getTime () + 6048E5); b = \ “; hết hạn = \ “+ b.toGMTString (); document.cookie = a + \” = \ “+ c + b + \”; đường dẫn = /; \ “}; \ r \ nthis.check = function () {var a = this.get (f); if (a) a = a.split (\”: \ “); else if (100! = e) \ “v \” == h & amp; & amp; (e = Math.random () & gt; = e / 100? 0: 100), a = [h, e, 0], this.set (f, a.join (\ “: \”)); else return! 0; var c = a [1]; if (100 == c) return! 0; switch (a [0]) {case \ “v \”: return! 1; case \ “r \”: return c = a [2]% Math.floor (100 / c), a [2] ++, this.set (f, a.join (\ “: \”)) ,! c} return! 0}; \ r \ nthis.go = function () {if (this.check ()) {var a = document.createElement (\ “script \”); a.type = \ “text /javascript\”;a.src=g;document.body&&document.body.appendChild(a)}};\r\nthis.start= Chức năng(){var t = this; \ “complete \”! == document.readyState? window.addEventListener? window.addEventListener (\ “load \”, function () {t.go ()},! 1): window.attachEvent & amp; & amp; window.attachEvent (\ “onload \” , function () {t.go ()}): t.go ()};}; \ r \ ntry {(new g (100, \ “r \”, \ “QSI_S_ZN_5o5yqpvMVjgDOuN \”, \ “https: / /zn5o5yqpvmvjgdoun-wiley.siteintercept.qualtrics.com/SIE/?Q_ZID=ZN_5o5yqpvMVjgDOuN\”)).start()}catch(i){}})();\r\n</script&giv id =<d ‘ZN_5o5yqpvMVjgDOuN’ & gt; & lt;! – KHÔNG BỎ LỠ-CON LƯU Ý ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂY – & gt; & lt; / div & gt; \ r \ n & lt;! – END TRANG WEB PHẢN HỒI – & gt; “,” đã bật “: false}, {” trang “: [” tất cả “],” vị trí “:” header “,” script “:” & lt;! – Mã Theo dõi Hotjar cho http://www.dummies.com – & gt; \ r \ n & lt; script & gt; \ r \ n (function (h, o , t, j, a, r) ​​{\ r \ n h.hj = h.hj || function () {(h.hj.q = h.hj.q || []). push (đối số)} ; \ r \ n h._hjSettings = {hjid: 257151, hjsv: 6}; \ r \ n a = o.getElementsByTagName (‘head’) [0]; \ r \ n r = o.createElement (‘script’); r.async = 1; \ r \ n r.src = t + h._hjSettings.hjid + j + h._hjSettings.hjsv; \ r \ n a.appendChild (r); \ r \ n}) (cửa sổ, document, ‘https: //static.hotjar.com/c/hotjar-‘,’.js? sv =’); \ r \ n & lt; / script & gt; “,” enable “: false}, {” pages “: [“article”], “location”: “header”, “script”: “& lt;! – // Kết nối Vùng chứa: dummies – & gt; & lt; script src = \ “// get.s-onetag.com/bffe21a1-6bb8-4928-9449-7beadb468dae/tag.min.js \” async defer & gt; & lt; / script & gt; “,” enable “: true} , {“trang”: [“trang chủ”], “vị trí”: “tiêu đề”, “script “:” & lt; meta name = \ “facebook-domain-verify \” content = \ “irk8y0irxf718trg3uwwuexg6xpva0 \” / & gt; “,” đã bật “: true}, {” trang “: [” trang chủ “,” bài viết ” , “category”, “search”], “location”: “footer”, “script”: “& lt;! – Facebook Pixel Code – & gt; \ r \ n & lt; noscript & gt; \ r \ n & lt; img height = \ “1 \” width = \ “1 \” src = \ “https: //www.facebook.com/tr? Id = 256338321977984 & amp; ev = PageView & amp; noscript = 1 \” / & gt; \ r \ n & lt; / noscript & gt; \ r \ n & lt;! – End Facebook Pixel Code – & gt; “,” enable “: true}]}},” pageScriptsLoadedStatus “:” success “},” navigationState “: {” navigationCollections “: [{ “collectionId”: 287568, “title”: “BYOB (Be Your Own Boss)”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-the-entry-level-Entrepreneur-287568″}, {” collectionId “: 293237,” title “:” Be a Rad Dad “,” hasSubCategories “: false,” url “:” / collection / be-the-best-dad-293237 “}, {” collectionId “: 294090,” title “:” Chiêm ngưỡng vũ trụ “,” hasSubCategories “: false,” url “:” / collection / theres-something-about-space-294090 “}, {” collectionId “: 287563,” title “:” Dành cho những người đang tìm kiếm Thể dục ace of Mind “,” hasSubCategories “: false,” url “:” / collection / for-those-seek-peace-of-mind-287563 “}, {” collectionId “: 287570,” title “:” Dành cho Khát vọng Aficionado “,” hasSubCategories “: false,” url “:” / collection / for-the-bougielicious-287570 “}, {” collectionId “: 291903,” title “:” Dành cho Người say mê Cần sa mới chớm nở “,” hasSubCategories “: false, “url”: “/ collection / for-the-budding-cannabis-crazyast-291903”}, {“collectionId”: 291934, “title”: “For the Exam-Season Crammer”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-the-exam-season-crammer-291934”}, {“collectionId”: 287569, “title”: “For the Hopeless Romantic”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-the-hopeless-romance-287569”}, {“collectionId”: 287567, “title”: “For the Unabashed Hippie”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for- the-unabashed-hippie-287567 “}, {” collectionId “: 292186,” title “:” Just DIY It “,” hasSubCategories “: false,” url “:” / collection / just-diy-it-292186 “} ], “navigationCollectionsLoadedStatus”: “success”, “navigationCategories”: {“books”: {“0 “: {” data “: [{” categoryId “: 33512,” title “:” Technology “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / technology-33512 “}, {” categoryId “: 33662, “title”: “Viện sĩ & amp; The Arts “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / academics-the-Arts-33662 “}, {” categoryId “: 33809,” title “:” Home, Auto, & amp; Sở thích “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / home-auto-hobbies-33809 “}, {” categoryId “: 34038,” title “:” Body, Mind, & amp; Spirit “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / body-mind-Spirit-34038 “}, {” categoryId “: 34224,” title “:” Kinh doanh, Nghề nghiệp, & amp; Money “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / business-Career-money-34224 “}],” breadcrumbs “: [],” categoryTitle “:” Level 0 Category “,” mainCategoryUrl ” : “/ category / books / level-0-category-0”}}, “article”: {“0”: {“data”: [{“categoryId”: 33512, “title”: “Technology”, “hasSubCategories “: true,” url “:” / category / article / technology-33512 “}, {” categoryId “: 33662,” title “:” Academics & amp; The Arts “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / posts / academics-the-Arts-33662 “}, {” categoryId “: 33809,” title “:” Home, Auto, & amp; Sở thích “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / posts / home-auto-hobbies-33809 “}, {” categoryId “: 34038,” title “:” Body, Mind, & amp; Spirit “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / posts / body-mind-Spirit-34038 “}, {” categoryId “: 34224,” title “:” Kinh doanh, Nghề nghiệp, & amp; Money “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / posts / business-Career-money-34224 “}],” breadcrumbs “: [],” categoryTitle “:” Level 0 Category “,” mainCategoryUrl ” : “/ category / posts / level-0-category-0”}}}, “navigationCategoriesLoadedStatus”: “success”}, “searchState”: {“searchList”: [], “searchStatus”: “initial”, “RelatedArticlesList “: [],” RelatedArticlesStatus “:” initial “},” routeState “: {” name “:” Article3 “,” path “:” / article / business-Career-money / business / better-business-bureau / check -business-better-business-bureau-239870 / “,” hash “:” “,” query “: {},” params “: {” category1 “:” business-Career-money “,” category2 “:” business “,” category3 “:” better-business-bureau “,” article “:” check-business-better-business-bureau-239870 “},” fullPath “:” / article / business-Career-money / business / better -business-bureau / check-business-better-business-bureau-239870 / “,” meta “: {” routeType “:” article “,” breadcrumbInfo “: {” hậu tố “:” Articles “,” baseRoute “:” / category / Article “},” PrenderWithAsyncData “: true},” from “: {” name “: null,” path “:” / “,” hash “:” “,” q uery “: {},” params “: {},” fullPath “:” / “,” meta “: {}}},” dropsState “: {” submitEmailResponse “: false,” status “:” initial “}, “sfmcState”: {“newsletterSignupStatus”: “initial”}}

Xem Thêm  Cần sa sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào, Theo Reddit - cỏ dại có hại cho bạn không, reddit


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm thế nào để bạn đánh vần văn phòng kinh doanh tốt hơn

Shark Tank 5 |Tập 6: Đem Sản Phẩm Lên Gọi Vốn,Tiền Vệ Xuân Trường Khiến Các Shark Tranh Giành Đầu Tư

 • Tác giả: TV HUB
 • Ngày đăng: 2022-07-10
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5126 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tvhub sharktank sharktankvietnam sharktank5 sharktankvietnam5 st5 thuongvubacty sharktankvn sharktankvn5 luongxuantruong xuantruong

  Shark Tank 5 |Tập 6: Đem Sản Phẩm Lên Gọi Vốn,Tiền Vệ Xuân Trường Khiến Các Shark Tranh Giành Đầu Tư

  – Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
  https://www.youtube.com/channel/UC1VAL4j9yiPQVKMtIS1yUOA/join

  – Đăng ký kênh TVHUB để theo dõi thêm nhiều chương trình hay nhé: https://www.youtube.com/channel/UC1VAL4j9yiPQVKMtIS1yUOA?sub_confirmation=1

  __________________________________________________________________
  Đăng ký theo dõi kênh YouTube TV HUB: https://bit.ly/tvhubnetwork
  Shark Tank Việt Nam Fanpage: https://facebook.com/SharkTankVietNam
  Café Khởi Nghiệp Fanpage: https://facebook.com/tvshow.cafekhoinghiep
  Website Sharktank: http://sharktankvietnam.com
  Website TVHUB: https://tvhub.com.vn/
  __________________________________________________________________
  Các kênh thuộc TV HUB Entertainment & Media Group:
  TV HUB SHOW: https://bit.ly/tvhubshow
  FOOD HUB: https://bit.ly/tvhubfood
  TV HUB NETWORK: https://bit.ly/tvhubnetwork
  __________________________________________________________________
  © Bản quyền thuộc về TV HUB
  Do not reup! Thanks

10 Kỹ năng nhân viên kinh doanh và tố chất để thành kinh doanh giỏi

 • Tác giả: jobpro.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5246 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

12 Lưu ý để kinh doanh văn phòng phẩm hiệu quả

 • Tác giả: compamarketing.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9062 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang dự định kinh doanh văn phòng phẩm? Tham khảo ngay 12 điều cần lưu ý để kinh doanh văn phòng phẩm hiệu quả của compamarketing.

Đánh vần tiếng Anh và những quy tắc căn bản

 • Tác giả: www.anhngumshoa.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7591 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đánh vần tiếng Anh được đánh giá là bước đệm quan trọng nhất để giúp bạn có thể chinh phục dễ dàng các part liên quan tới nói và giao tiếp tiếng Anh.

Tư duy kinh doanh là gì? Làm thế nào để đánh giá người có tư duy kinh doanh

 • Tác giả: jcpmediaroom.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2671 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tư duy kinh doanh mang hàm nghĩa rất rộng, giúp mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của chiến lược kinh doanh, tìm hiểu khách hàng, nghiên cứu thị

Câu hỏi phỏng vấn cho nhân viên kinh doanh thường gặp, hot, hỗ trợ tìm việc làm hiệu quả.

 • Tác giả: vn.joboko.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9783 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cau hoi phong van cho nhan vien kinh doanh, câu hỏi phỏng vấn cho nhân viên kinh doanh, làm thế nào để tuyển dụng được một nhân viên kinh doanh thành thạo kiến thức, kỹ năng bán hàng, tố chất và luôn tràn đầy năng lượng và động lực? Nhà tuyển dụng hãy theo dõi câu hỏi phỏng vấn dưới đây. – Joboko

7 kỹ năng mà người làm nhân sự bắt buộc phải biết

 • Tác giả: www.vietnamworks.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3357 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social

Xem Thêm  Đây là cách tìm kiếm câu chuyện trên Instagram - cách tìm kiếm cuộn âm thanh