Khi Facebook mở rộng, có nhiều tùy chọn hơn để chia sẻ nội dung với người khác. Và giờ đây, chia sẻ video cũng dễ dàng như chia sẻ ảnh. Bạn có thể thêm chúng từ yo

Bạn đang xem: tải video lên facebook

{“appState”: {“pageLoadApiCallsStatus”: true}, “articleState”: {“article”: {“headers”: {“createTime”: “2016-03-26T14 : 17: 24 + 00: 00 “,” Thời gian sửa đổi “:” 2016-03-26T14: 17: 24 + 00: 00 “,” dấu thời gian “:” 2022-06-22T19: 22: 23 + 00: 00 “} , “data”: {“breadcrumbs”: [{“name”: “Technology”, “_links”: {“self”: “https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/33512”}, “slug”: “technology”, “categoryId”: 33512}, {“name”: “Social Media”, “_links”: {“self”: “https://dummies-api.dummies.com/v2/categories /33611″},”slug”:”social-media”,”categoryId”:33611},{“name”:”Facebook”,”_links”:{“self”:”https://dummies-api.dummies .com / v2 / category / 33612 “},” slug “:” facebook “,” categoryId “: 33612}],” title “:” Cách tải video lên Facebook “,” stripeTitle “:” cách tải video lên facebook “,” slug “:” how-to-upload-video-to-facebook “,” canonicalUrl “:” “,” seo “: {” metaDescription “:” Khi Facebook mở rộng, có nhiều tùy chọn hơn để chia sẻ nội dung với những người khác. Và giờ đây, chia sẻ video cũng dễ dàng như chia sẻ ảnh. Bạn có thể thêm chúng từ yo “, “noIndex”: 0, “noFollow”: 0}, “content”: “& lt; p & gt; Khi Facebook mở rộng, có nhiều tùy chọn hơn để chia sẻ nội dung với người khác. Và giờ đây, chia sẻ video cũng dễ dàng như chia sẻ ảnh. Bạn có thể thêm chúng từ máy tính và thậm chí cả iPhone. & Lt; / p & gt; \ n & lt; h2 id = \ “tab1 \” & gt; Cách thêm video từ máy tính & lt; / h2 & gt; \ n & lt; p & gt; Tải lên video lên Facebook bao gồm việc đi ra ngoài thế giới, ghi lại nội dung nào đó và sau đó chuyển nó từ máy ảnh sang máy tính của bạn. Bây giờ, để tải video lên Facebook, hãy làm theo các bước sau: & lt; / p & gt; \ n & lt; ol class = \ “level-one \” & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \ “& gt; Chọn Thêm Ảnh / Video trong hộp Chia sẻ ở đầu Trang chủ hoặc Dòng thời gian của bạn. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \” child-para \ “& gt; Các tùy chọn để thêm ảnh và video vào Facebook xuất hiện. & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấp vào Tải lên Ảnh / Video. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Thao tác này sẽ mở rộng một cửa sổ cho phép bạn điều hướng ổ cứng của máy tính. & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “đầu tiên -para \ “& gt; Chọn tệp video từ máy tính của bạn. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \” child-para \ “& gt; Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại Facebook, nơi video của bạn được nối vào bài đăng của bạn. Biểu tượng cuộn phim cho biết bạn đang thêm video chứ không phải ảnh. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; (Tùy chọn ) Nhập giải thích hoặc nhận xét bất kỳ vào hộp Nói điều gì đó về video này. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; (Tùy chọn) Chọn người có thể xem video này bằng menu Bảo mật. & Lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Như thường lệ, các tùy chọn cơ bản của bạn là Công khai, Bạn bè Ngoại trừ Người quen, Bạn bè, Chỉ tôi hoặc một nhóm người tùy chỉnh. & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấp vào Đăng. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Thanh tiến trình màu xanh lam xuất hiện ở cuối bài đăng. Việc tải video lên đôi khi có thể mất một chút thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn. Khi sẵn sàng, bạn sẽ được thông báo rằng video của bạn đang được xử lý. Điều này có nghĩa là bạn cần đợi một chút thời gian cho đến khi video của bạn sẵn sàng. Bạn có thể sử dụng Facebook trong thời gian chờ đợi hoặc quyết định chỉnh sửa thông tin của video. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; / ol & gt; \ n & lt; h2 id = \ “tab2 \” & gt; Cách thêm video từ iPhone của bạn & lt; / h2 & gt; \ n & lt; p & gt; Giống như ảnh, nhiều video bạn muốn chia sẻ nhất là những video bạn quay khi ra ngoài: ai đó đang cố gắng đậu xe ở một nơi quá nhỏ , con bạn đuổi theo một quả bóng đá, cô dâu và chú rể cắt bánh. Ngày càng thường xuyên, bạn có thể thấy mình đang sử dụng điện thoại để quay những video này. & Lt; / p & gt; \ n & lt; p & gt; Bạn có thể di chuyển video từ điện thoại sang máy tính rồi thêm vào Facebook hoặc bạn có thể bỏ qua người trung gian và chia sẻ trực tiếp từ điện thoại của bạn bằng ứng dụng Facebook: & lt; / p & gt; \ n & lt; ol class = \ “level-one \” & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \ “& gt; Nhấn vào tùy chọn Ảnh ở đầu Bảng tin di động của bạn. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \” child-para \ “& gt; Ảnh và video từ điện thoại của bạn sẽ xuất hiện. & lt; / p & gt ; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấn vào video bạn muốn thêm. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “con -para \ “& gt; Bản xem trước video của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể chơi nó tại đây để đảm bảo rằng bạn muốn chia sẻ nó. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấn vào Bút chì màu xanh lam trong biểu tượng Hộp ở cuối bản xem trước video. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Màn hình trở thành hộp thông thường mà bạn thấy khi thêm trạng thái hoặc bài đăng khác, với biểu tượng hình thu nhỏ đại diện cho video. Bạn có thể thêm nhận xét, vị trí, thẻ và thay đổi tùy chọn bảo mật giống như cách bạn làm đối với bất kỳ loại bài đăng nào khác. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào Đăng ở góc trên bên phải của màn hình. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Video là sau đó được thêm vào Facebook. Bạn bè của bạn sẽ có thể thấy nó trên Dòng thời gian của bạn và trong Nguồn cấp tin tức của họ (deptất nhiên là kết thúc trên cài đặt quyền riêng tư của bạn). & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; / ol & gt; “,” description “:” & lt; p & gt; Khi Facebook mở rộng, có nhiều tùy chọn hơn để chia sẻ nội dung với những người khác. Và giờ đây, chia sẻ video cũng dễ dàng như chia sẻ ảnh. Bạn có thể thêm chúng từ máy tính và thậm chí cả iPhone. & Lt; / p & gt; \ n & lt; h2 id = \ “tab1 \” & gt; Cách thêm video từ máy tính & lt; / h2 & gt; \ n & lt; p & gt; Tải lên video lên Facebook bao gồm việc đi ra ngoài thế giới, ghi lại nội dung nào đó và sau đó chuyển nó từ máy ảnh sang máy tính của bạn. Bây giờ, để tải video lên Facebook, hãy làm theo các bước sau: & lt; / p & gt; \ n & lt; ol class = \ “level-one \” & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \ “& gt; Chọn Thêm Ảnh / Video trong hộp Chia sẻ ở đầu Trang chủ hoặc Dòng thời gian của bạn. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \” child-para \ “& gt; Các tùy chọn để thêm ảnh và video vào Facebook xuất hiện. & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấp vào Tải lên Ảnh / Video. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Thao tác này sẽ mở rộng một cửa sổ cho phép bạn điều hướng ổ cứng của máy tính. & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “đầu tiên -para \ “& gt; Chọn tệp video từ máy tính của bạn. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \” child-para \ “& gt; Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại Facebook, nơi video của bạn được nối vào bài đăng của bạn. Biểu tượng cuộn phim cho biết bạn đang thêm video chứ không phải ảnh. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; (Tùy chọn ) Nhập giải thích hoặc nhận xét bất kỳ vào hộp Nói điều gì đó về video này. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; (Tùy chọn) Chọn người có thể xem video này bằng menu Bảo mật. & Lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Như thường lệ, các tùy chọn cơ bản của bạn là Công khai, Bạn bè Ngoại trừ Người quen, Bạn bè, Chỉ tôi hoặc một nhóm người tùy chỉnh. & lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấp vào Đăng. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Thanh tiến trình màu xanh lam xuất hiện ở cuối bài đăng. Việc tải video lên đôi khi có thể mất một chút thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn. Khi sẵn sàng, bạn sẽ được thông báo rằng video của bạn đang được xử lý. Điều này có nghĩa là bạn cần đợi một chút thời gian cho đến khi video của bạn sẵn sàng. Bạn có thể sử dụng Facebook trong thời gian chờ đợi hoặc quyết định chỉnh sửa thông tin của video. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; / ol & gt; \ n & lt; h2 id = \ “tab2 \” & gt; Cách thêm video từ iPhone của bạn & lt; / h2 & gt; \ n & lt; p & gt; Giống như ảnh, nhiều video bạn muốn chia sẻ nhất là những video bạn quay khi ra ngoài: ai đó đang cố gắng đậu xe ở một nơi quá nhỏ , con bạn đuổi theo một quả bóng đá, cô dâu và chú rể cắt bánh. Ngày càng thường xuyên, bạn có thể thấy mình đang sử dụng điện thoại để quay những video này. & Lt; / p & gt; \ n & lt; p & gt; Bạn có thể di chuyển video từ điện thoại sang máy tính rồi thêm vào Facebook hoặc bạn có thể bỏ qua người trung gian và chia sẻ trực tiếp từ điện thoại của bạn bằng ứng dụng Facebook: & lt; / p & gt; \ n & lt; ol class = \ “level-one \” & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \ “& gt; Nhấn vào tùy chọn Ảnh ở đầu Bảng tin di động của bạn. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \” child-para \ “& gt; Ảnh và video từ điện thoại của bạn sẽ xuất hiện. & lt; / p & gt ; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấn vào video bạn muốn thêm. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “con -para \ “& gt; Bản xem trước video của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể chơi nó tại đây để đảm bảo rằng bạn muốn chia sẻ nó. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Nhấn vào Bút chì màu xanh lam trong biểu tượng Hộp ở cuối bản xem trước video. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Màn hình trở thành hộp thông thường mà bạn thấy khi thêm trạng thái hoặc bài đăng khác, với biểu tượng hình thu nhỏ đại diện cho video. Bạn có thể thêm nhận xét, vị trí, thẻ và thay đổi tùy chọn bảo mật giống như cách bạn làm đối với bất kỳ loại bài đăng nào khác. & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; li & gt; & lt; p class = \ “first-para \” & gt; Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào Đăng ở góc trên bên phải của màn hình. & lt; / p & gt; \ n & lt; p class = \ “child-para \” & gt; Video là sau đó được thêm vào Facebook. Bạn bè của bạn sẽ có thể thấy nó trên Dòng thời gian của bạn và trong Nguồn cấp tin tức của họ (tất nhiên tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn). & Lt; / p & gt; \ n & lt; / li & gt; \ n & lt; / ol & gt; “,” blurb ” : “”, “author”: [{“authorId”: 9134, “name”: “Carolyn Abram”, “slug”: “carolyn-abram”, “description”: “& lt; p & gt; & lt; b & gt; Carolyn Abram & lt ; / b & gt; là một nhân viên của Facebook khi trang này còn trẻ. Công việc giải thích cách sử dụng Facebook của cô bắt đầu từ đó và tiếp tục cho đến nay. Cô cũng là một nhà văn hư cấu. & Lt; / p & gt; & lt; P & gt; & lt; b & gt; Amy Karasavas & lt; / b & gt; là một cựu nhân viên của Facebook, người đã giúp khởi chạy thư mục ứng dụng, nhà phát triển & amp; # 8217; tài nguyên và các công cụ kiểm tra người dùng. Cô ấy hiện đang làm việc với tư cách là nhân viên phục vụ. & Lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9134 “}}],” primaryCategoryTaxonomy “: {” categoryId “: 33612,” title “:” Facebook “,” slug “:” facebook “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/categories/33612 “}},” SecondaryCategoryTaxonomy “: {” categoryId ” : 0, “title”: null, “slug”: null, “_ links”: null}, “tertiaryCategoryTaxonomy “: {” categoryId “: 0,” title “: null,” slug “: null,” _ links “: null},” trendingArticles “: null,” inThisArticle “: [{” label “:” Cách thêm video từ máy tính của bạn “,” target “:” # tab1 “}, {” label “:” Cách thêm video từ iPhone của bạn “,” target “:” # tab2 “}],” RelatedArticles “: {” fromBook “: [],” fromCategory “: [{” articleId “: 254611,” title “:” Xem xét Báo cáo địa phương của Facebook để tìm hiểu về hoạt động lân cận “,” slug “:” review-facebooks-local-report-learning-activity- lân cận “,” categoryList “: [” technology “,” social-media “,” facebook “],” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/articles/254611 “}}, {” articleId “: 254606,” title “:” Hiểu rõ hơn về Người theo dõi trên Facebook của bạn với Báo cáo Người theo dõi “,” slug “:” gain-insight-facebook-follower-Follow-report “,” categoryList “: [“technology”, “social-media”, “facebook”], “_links”: {“self”: “https://dummies-api.dummies.com/v2/articles/254606”}}, {“articleId “: 254601,” title “:” Cách thiết lập Facebook Live “,” slug “:” set-facebook-live “,” categoryList “: [” technology “,” social-media “,” facebook “],” _ links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/articles/254601 “}}, {” articleId “: 254598,” title “:” Tùy chọn quảng cáo với Facebook Messenger “,” slug “:” ads-options-facebook-messenger “,” categoryList “: [” technology “,” social-media “,” facebook “],” _links “: {” self “:” https: // dummies-api .dummies.com / v2 / posts / 254598 “}}, {” articleId “: 254589,” title “:” Cách sử dụng Facebook Messenger Chatbots “,” slug “:” use-facebook-messenger-chatbots “,” categoryList “: [” technology “,” social-media “,” facebook “],” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/articles/254589 “}}]} , “hasRelatedBookFromSearch”: true, “RelatedBook”: {“bookId”: 292856, “slug”: “facebook-all-in-one-for-dummies”, “isbn”: “9781118791783”, “categoryList”: [” công nghệ “,” mạng xã hội “,” facebook “],” amazon “: {” default “:” https://www.amazon.com/gp/product/1118791789/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag= wiley01-20 “,” ca “:” https://www.amazon.ca/gp/product/1118791789/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=wiley01-20 “,” indigo_ca “:” http: // www.tkqlhce.com/click-9208661-13710633? url = https: //www.cha Chapter.indigo.ca/en-ca/books/product/1118791789-item.html& cjsku = 978111945484 “,” gb “:” https://www.amazon.co.uk/ gp / product / 1118791789 / ref = as_li_tl? ie = UTF8 & amp; tag = wiley01-20 “,” de “:” https://www.amazon.de/gp/product/1118791789/ref=as_li_tl?ie=UTF8& tag = wiley01-20 “},” image “: {” src “:” https://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781118791783.jpg “,” width “: 250,” height “: 350 }, “title”: “Facebook All-in-One For Dummies, 2nd Edition”, “testBankPinActivationLink”: “”, “bookOutOfPrint”: false, “authorInfo”: “\ n & lt; p & gt; & lt; p & gt; & lt; b & gt; & lt; b data-author-id = \ “9431 \” & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; & lt; b data-author-id = \ “9432 \” & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; & lt; / p & gt; “,” author “: [{” authorId “: 9431,” name “:” Jamie Crager “,” slug “:” jamie-crager “,” description “:” & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho the Facebook Ứng dụng lập lịch PostPlanner.com. & lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9431 “}}, {” authorId ” : 9432, “name”: “Scott Ayres”, “slug”: “scott-ayres”, “description”: “& lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9432 “}}, {” authorId “: 9433,” name “:” Melanie Nelson “,” slug “:” melanie-nelson “,” description “:” & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9433 “}}, {” authorId “: 9434,” name “:” Daniel Herndon “,” slug “:” daniel-herndon “,” description “:” & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9434 “}}, {” authorId “: 9273,” name “:” Jesse Stay “,” slug “:” jesse-stay “,” description “:” & lt; p & gt; & lt; b & gt; Jamie Crager & lt; / b & gt; là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowdshifter.com, một công ty tư vấn truyền thông kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và tư vấn chiến lược. & lt; b & gt; Scott Ayres & lt; / b & gt; đã nghiện mạng xã hội từ trước khi có MySpace. Anh ấy hiện là & amp; # 8220; Đại sứ của Sự tuyệt vời & amp; # 8221; cho ứng dụng Lập lịch Facebook PostPlanner.com. & lt; / p & gt; “,” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/authors/9273 “}}],” _links “: {” self “:” https://dummies-api.dummies.com/v2/books/292856 “}},” bộ sưu tập “: [],” articleAds “: {” footerAd “:” & lt; div class = \ “du-ad-region row \” id = \ “article_page_adhesion_ad \” & gt; & lt; div class = \ “du-ad-unit col-md-12 \” data-slot-id = \ “article_page_adhesion_ad \” data-refresh = \ “false \” \ r \ n data-target = \ “[{& amp; quot; key & amp; quot;: & amp; quot; cat & amp; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [& amp ; quot; công nghệ & amp; quot ;, & amp; quot; social-media & amp; quot ;, & amp; quot; facebook & amp; quot;]}, {& amp; quot; key & amp; quot;: & amp; quot; isbn & amp; quot ;, & amp ; quot; giá trị & amp; quot;: [null]}] \ “id = \” du-slot-62b36bef05e10 \ “& gt; & lt; / div & gt; & lt; / div & gt;”, “rightAd”: “& lt; div class = \ “du-ad-region row \” id = \ “article_page_right_ad \” & gt; & lt; div class = \ “du-ad-unit col-md-12 \” data-slot-id = \ “article_page_right_ad \” data -refreshed = \ “false \” \ r \ n data-target = \ “[{& amp; quot; key & amp; qu ot;: & amp; quot; cat & amp; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [& amp; quot; công nghệ & amp; quot ;, & amp; quot; social-media & amp; quot ;, & amp; quot; facebook & amp; quot; ]}, {& amp; quot; khóa & amp; quot;: & amp; quot; isbn & amp; quot ;, & amp; quot; giá trị & amp; quot;: [null]}] \ “id = \” du-slot-62b36bef0651f \ “& gt ; & lt; / div & gt; & lt; / div & gt; “},” articleType “: {” articleType “:” Articles “,” articleList “: null,” content “: null,” videoInfo “: {” videoId “: null, “name”: null, “accountId”: null, “playerId”: null, “thumbnailUrl”: null, “description”: null, “uploadDate”: null}}, “tài trợ”: {“SponshipPage”: false, ” backgroundImage “: {” src “: null,” width “: 0,” height “: 0},” brandingLine “:” “,” brandingLink “:” “,” brandingLogo “: {” src “: null,” width “: 0,” height “: 0}},” primaryLearningPath “:” Solve “,” lifeExpectancy “: null,” lifeExpectancySetFrom “: null,” dummiesForKids “:” no “,” secureContent “:” no “,” adInfo “:” “,” adPairKey “: []},” trạng thái “:” xuất bản “,” khả năng hiển thị “:” công khai “,” articleId “: 162575},” articleLoadedStatus “:” thành công “},” listState “: { “list”: {}, “objectTitle”: “”, “status”: “initial”, “pageType”: null, “objectId”: null, “page”: 1, “sortField”: “time”, “sortOrder”: 1, “categoryIds”: [], “articleTypes”: [], “filterData”: {}, ” filterDataLoadedStatus “:” initial “,” pageSize “: 10},” adsState “: {” pageScripts “: {” headers “: {” timestamp “:” 2022-07-05T12: 59: 06 + 00: 00 “}, “adsId”: 0, “data”: {“scripts”: [{“pages”: [“all”], “location”: “header”, “script”: “& lt;! – Optimizely Script – & gt ; \ r \ n & lt; script src = \ “https: //cdn.optimizely.com/js/10563184655.js \” & gt; & lt; / script & gt; “,” đã bật “: false}, {” pages “: [ “all”], “location”: “header”, “script”: “& lt;! – Thẻ comScore – & gt; \ r \ n & lt; script & gt; var _comscore = _comscore || []; _ comscore.push ({c1: \ “2 \”, c2: \ “15097263 \”}); (function () {var s = document.createElement (\ “script \”), el = document.getElementsByTagName (\ “script \”) [0]; s.async = true; s.src = (document.location.protocol == \ “https: \”? \ “https: // sb \”: \ “http: // b \ “) + \”. scorecardresearch.com/beacon.js\ “; el.parentNode.insertBefore (s, el);}) (); & lt; / script & gt; & lt; noscript & gt; & lt; img src = \” https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&amp ; c2 = 15097263 & amp; cv = 2.0 & amp; cj = 1 \ “/ & gt; & lt; / noscript & gt; \ r \ n & lt;! – / comScore Thẻ – & gt;”, “đã bật”: true}, {“trang “: [” all “],” location “:” footer “,” script “:” & lt;! – BẮT ĐẦU TRANG WEB PHẢN HỒI QUALTRICS – & gt; \ r \ n & lt; script type = ‘text / javascript’ & gt; \ r \ n (function () {var g = function (e, h, f, g) {\ r \ nthis.get = function (a) {for (var a = a + \ “= \”, c = document .cookie.split (\ “; \”), b = 0, e = c.length; b & lt; e; b ++) {for (var d = c [b]; \ “\” == d.charAt (0 );) d = d.substring (1, d.length); if (0 == d.indexOf (a)) return d.substring (a.length, d.length)} return null}; \ r \ nthis .set = function (a, c) {var b = \ “\”, b = new Date; b.setTime (b.getTime () + 6048E5); b = \ “; expires = \” + b.toGMTString ( ); document.cookie = a + \ “= \” + c + b + \ “; path = /; \”}; \ r \ nthis.check = function () {var a = this.get (f); if ( a) a = a.split (\ “: \”); else if (100! = e) \ “v \” == h & amp; & amp; (e = Math.random () & gt; = e / 100? 0 : 100), a = [h, e, 0], this.set (f, a.join (\ “: \”)); else return! 0; var c = a [1 ]; if (100 == c) return! 0; switch (a [0]) {case \ “v \”: return! 1; case \ “r \”: return c = a [2]% Math.floor (100 / c), a [2] ++, this.set (f, a.join (\ “: \”)),! C} return! 0}; \ r \ nthis.go = function () { if (this.check ()) {var a = document.createElement (\ “script \”); a.type = \ “text / javascript \”; a.src = g; document.body & amp; & amp; document.body .appendChild (a)}}; \ r \ nthis.start = function () {var t = this; \ “complete \”! == document.readyState? window.addEventListener? window.addEventListener (\ “load \”, function () {t.go ()},! 1): window.attachEvent & amp; & amp; window.attachEvent (\ “onload \”, function () {t.go ()}): t.go ()}; }; \ r \ ntry {(new g (100, \ “r \”, \ “QSI_S_ZN_5o5yqpvMVjgDOuN \”, \ “https: //zn5o5yqpvmvjgdoun-wiley.siteintercept.qualtrics.com/SIE/? Q_ZID =”) ) .start ()} catch (i) {}}) (); \ r \ n & lt; / script & gt; & lt; div id = ‘ZN_5o5yqpvMVjgDOuN’ & gt; & lt;! – KHÔNG LOẠI BỎ-NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂY – & gt ; & lt; / div & gt; \ r \ n & lt;! – KẾT THÚC BẢN TIN PHẢN HỒI CỦA TRANG WEB – & gt; “,” đã bật “: false}, {” pages “: [” all “],” location “:” header “, “script”: “& lt;! – Mã Theo dõi Hotjar cho http: //www.dummie s.com – & gt; \ r \ n & lt; script & gt; \ r \ n (function (h, o, t, j, a, r) ​​{\ r \ n h.hj = h.hj || function () {(h.hj.q = h.hj.q || []). push (đối số)}; \ r \ n h._hjSettings = {hjid: 257151, hjsv: 6}; \ r \ n a = o. getElementsByTagName (‘head’) [0]; \ r \ n r = o.createElement (‘script’); r.async = 1; \ r \ n r.src = t + h._hjSettings.hjid + j + h. _hjSettings.hjsv; \ r \ n a.appendChild (r); \ r \ n}) (cửa sổ, tài liệu, ‘https: //static.hotjar.com/c/hotjar-‘,’.js? sv =’ ); \ r \ n & lt; / script & gt; “,” enable “: false}, {” pages “: [” article “],” location “:” header “,” script “:” & lt;! – // Kết nối vùng chứa: hình nộm – & gt; & lt; script src = \ “// get.s-onetag.com/bffe21a1-6bb8-4928-9449-7beadb468dae/tag.min.js \” async defer & gt; & lt; / script & gt; “,” enable “: true} , {“pages”: [“website”], “location”: “header”, “script”: “& lt; meta name = \” facebook-domain-verify \ “content = \” irk8y0irxf718trg3uwwuexg6xpva0 \ “/ & gt;” , “bật”: true}, {“trang”: [“trang chủ”, “bài viết”, “danh mục”, “tìm kiếm”], “vị trí”: “chân trang”, “tập lệnh”: “& lt;! – Facebook Mã Pixel – & gt; \ r \ n & lt; noscript & gt; \ r \ n & lt; img height = \ “1 \” width = \ “1 \” src = \ “https://www.facebook.com/tr?id = 256338321977984 & amp; ev = PageView & amp; noscript = 1 \ “/ & gt; \ r \ n & lt; / noscript & gt; \ r \ n & lt;! – End Facebook Pixel Code – & gt;”, “enable”: true}]}} , “pageScriptsLoadedStatus”: “success”}, “navigationState”: {“navigationCollections”: [{“collectionId”: 287568, “title”: “BYOB (Be Your Own Boss)”, “hasSubCategories”: false, “url” : “/ collection / for-the-entry-level-started-287568”}, {“collectionId”: 293237, “title”: “Be a Rad Dad”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / be-the-best-dad-293237 “}, {” collectionId ” : 294090, “title”: “Chiêm ngưỡng vũ trụ”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / theres-something-about-space-294090”}, {“collectionId”: 287563, “title”: “Dành cho những người đang tìm kiếm sự bình yên trong tâm trí”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-those-seek-peace-of-mind-287563”}, {“collectionId”: 287570, “title”: “Dành cho Người đam mê khát vọng”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-the-bougielicious-287570”}, {“collectionId”: 291903, “title”: “Dành cho Người say mê Cần sa mới chớm nở”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-the-budding-cannabis-crazyast-291903”}, {“collectionId”: 291934, “title”: “For the-Season Crammer”, “hasSubCategories “: false,” url “:” / collection / for-the-exam-season-crammer-291934 “}, {” collectionId “: 287569,” title “:” For the Hopeless Romantic “,” hasSubCategories “: false, “url”: “/ collection / for-the-hopeless-romance-287569”}, {“collectionId”: 287567, “title”: “For the Unabashed Hippie”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / for-the-unabashed-hippie-287567 “}, {” collectionId ” : 292186, “title”: “Just DIY It”, “hasSubCategories”: false, “url”: “/ collection / just-diy-it-292186”}], “navigationCollectionsLoadedStatus”: “success”, “navigationCategories”: {“books”: {“0”: {“data”: [{“categoryId”: 33512, “title”: “Technology”, “hasSubCategories”: true, “url”: “/ category / books / technology-33512 “}, {” categoryId “: 33662,” title “:” Học thuật & amp; The Arts “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / academics-the-Arts-33662 “},{“categoryId”: 33809, “title”: “Home, Auto, & amp; Hobbies”, “hasSubCategories”: true, “url”: “/ category / books / home-auto-hobbies-33809”}, {“categoryId “: 34038,” title “:” Body, Mind, & amp; Spirit “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / books / body-mind-Spirit-34038 “}, {” categoryId “: 34224 , “title”: “Business, Careers, & amp; Money”, “hasSubCategories”: true, “url”: “/ category / books / business-Career-money-34224”}], “breadcrumbs”: [], ” categoryTitle “:” Danh mục cấp 0 “,” mainCategoryUrl “:” / category / books / level-0-category-0 “}},” bài viết “: {” 0 “: {” data “: [{” categoryId “: 33512, “title”: “Technology”, “hasSubCategories”: true, “url”: “/ category / article / technology-33512”}, {“categoryId”: 33662, “title”: “Academics & amp; The Arts” , “hasSubCategories”: true, “url”: “/ category / posts / academics-the-Arts-33662”}, {“categoryId”: 33809, “title”: “Home, Auto, & amp; Hobbies”, “hasSubCategories “: true,” url “:” / category / posts / home-auto-hobbies-33809 “}, {” categoryId “: 34038,” title “:” Body, Mind, & amp; Spirit “,” hasSubCategories “: true , “url”: “/ category / article / body-mind-Spirit-34038 “}, {” categoryId “: 34224,” title “:” Kinh doanh, Nghề nghiệp, & amp; Money “,” hasSubCategories “: true,” url “:” / category / posts / business-Career-money-34224 “}],” breadcrumbs “: [],” categoryTitle “:” Level 0 Category “,” mainCategoryUrl ” : “/ category / posts / level-0-category-0”}}}, “navigationCategoriesLoadedStatus”: “success”}, “searchState”: {“searchList”: [], “searchStatus”: “initial”, “RelatedArticlesList “: [],” RelatedArticlesStatus “:” initial “},” routeState “: {” name “:” Article3 “,” path “:” / article / technology / social-media / facebook / how-to-upload-video -to-facebook-162575 / “,” hash “:” “,” query “: {},” params “: {” category1 “:” technology “,” category2 “:” social-media “,” category3 “: “facebook”, “article”: “how-to-upload-video-to-facebook-162575”}, “fullPath”: “/ article / technology / social-media / facebook / how-to-upload-video-to -facebook-162575 / “,” meta “: {” routeType “:” article “,” breadcrumbInfo “: {” hậu tố “:” Articles “,” baseRoute “:” / category / posts “},” PrenderWithAsyncData “: true }, “from”: {“name”: null, “path”: “/”, “hash”: “”, “query”: {}, “params”: {}, “fullPath”: “/”, “meta”: {}}}, “dropsState”: {“submitEmailResponse”: false, “status”: “initial”}, “sfmcState”: {“newsletterSignupStatus”: “initial”}}

Xem Thêm  Khoa học đất MCQ cho kỳ thi cạnh tranh - nội dung p trong dap mcq


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề tải video lên facebook

Cách Tải Video Của Người Khác Trên Facebook Để Đăng Lên Fanpage Của Mình Mà Không Dính Bản Quyền

 • Tác giả: Trung Tóc Vlog
 • Ngày đăng: 2020-09-16
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9346 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: @Hưỡng Dẫn Cách Tải Video Hưu Ích Và Dễ Nhất

Hướng Dẫn Top 4 Cách Tải Video Lên Facebook Không Bị Mờ, Cách Úp Ảnh

 • Tác giả: 24s.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4847 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Là người dùng Facebook, quản trị viên của các trang fanpage có lẽ bạn đã từng gặp trường hợp hình ảnh, video khi up lên Facebook không có được chất lượng như mong muốn, Video, hình ảnh hiển thị trên Facebook không đẹp bằng lúc được lưu trên các thiết bị

Top 8 Cách tải video trên facebook về máy tính an toàn cực nhanh

 • Tác giả: dvn.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5533 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hướng dẫn tải Video lên Facebook chi tiết nhất

 • Tác giả: guicach.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9647 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tải Video lên Facebook là một cách tuyệt vời để chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân. Hoặc đơn giản là chia sẻ video mới yêu thích của bạn với bạn bè

Cách Tải Video HD Lên Facebook Không Bị Giảm Chất Lượng

 • Tác giả: www.truesmart.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2679 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách tải video HD lên Facebook không bị giảm chất lượng. Khắc phục tình trạng video bị mờ, nhiễu sau khi đăng. Thao tác đơn giản, thành công 100%….
Xem Thêm  Cách sử dụng Facebook Messenger mà không cần tài khoản Facebook - Messenger không có facebook 2020

8 Cách Tải Video Facebook Về Máy Tính, Điện Thoại Cực Nhanh

 • Tác giả: moavietnam.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4412 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang cần tìm phương pháp tải video Facebook không cần phần mềm hiệu quả? Cùng tìm hiểu ngay bài viết này để tìm phương pháp nhé!

Tải video Facebook

 • Tác giả: vi.savefrom.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1516 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ cần một cú nhấp là bạn có thể tải các video từ Facebook, hoàn toàn miễn phí. Savefrom.net chính là cách để bạn tải xuống video Facebook nhanh nhất.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social