Messenger không chỉ đơn thuần là gửi tin nhắn văn bản. Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí cho bất kỳ người dùng Messenger nào khác. Chỉ cần nhấn vào các nút gọi trong cuộc trò chuyện để gọi cho người kia. Mở cuộc trò chuyện với người mà bạn …

Bạn đang xem: thực hiện cuộc gọi với messenger

 1. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 8
  Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 8

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / f \ / f2 \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-8.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-8.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / f \ / f2 \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-8.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-8.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  1

  Kết nối với mạng không dây, nếu có thể. Facebook không tính phí các cuộc gọi điện video, nhưng nếu bạn đang sử dụng kết nối dữ liệu di động n chúng sẽ được tính vào gói dữ liệu của bạn. Sử dụng Messenger khi được kết nối với mạng không dây có nghĩa là bạn có thể thực hiện và nhận tất cả các cuộc gọi mình muốn mà không cần lo lắng về việc sử dụng dữ liệu. [2]

  Facebook không tính phí các cuộc gọi điện video, nhưng nếu bạn đang sử dụng kết nối dữ liệu di động, họ sẽ tính vào gói dữ liệu của bạn. Sử dụng Messenger khi được kết nối với mạng không dây có nghĩa là bạn có thể thực hiện và nhận tất cả các cuộc gọi mình muốn mà không cần lo lắng về việc sử dụng dữ liệu.

 2. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 9
  Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 9

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 2 \ / 2b \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-9.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-9.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / 2 \ / 2b \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-9.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-9.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  2

  Mở cuộc trò chuyện trên Messenger với người bạn muốn trò chuyện video. Bạn chỉ có thể trò chuyện với một người duy nhất tại một thời điểm, vì vậy nút video sẽ không khả dụng trong cuộc trò chuyện nhóm. Bắt đầu cuộc trò chuyện với một người nhận để xem nút video.

 3. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 10Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 10

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 7 \ / 7a \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-10.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-10.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / 7 \ / 7a \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-10.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-10.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  3

  Nhấn vào nút “Video” để thực hiện cuộc gọi điện video. Cuộc gọi điện video được thực hiện giống như cuộc gọi điện thoại. Bạn sẽ thấy một cửa sổ nhỏ hiển thị cách bạn xuất hiện và video của người nhận sẽ hiển thị trên màn hình chính. [3]

  • Nếu nút video chuyển sang màu xám, người kia không thể nhận cuộc gọi điện video. Họ có thể ngoại tuyến hoặc có thể chưa cập nhật Messenger lên phiên bản mới nhất.

  Cuộc gọi điện video được thực hiện giống như cuộc gọi điện thoại. Bạn sẽ thấy một cửa sổ nhỏ hiển thị cách bạn xuất hiện và video của người nhận sẽ hiển thị trên màn hình chính.

 4. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 11
  Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 11

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 6 \ / 68 \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-11.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-11.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / 6 \ / 68 \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-11.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-11.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  4

  Thực hiện cuộc gọi từ khu vực có ánh sáng tốt và giữ điện thoại cách xa khuôn mặt của bạn. Người khác sẽ có thể nhìn thấy bạn dễ dàng hơn nhiều nếu bạn ở trong điều kiện đủ ánh sáng trong phòng hoặc bên ngoài. Ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể không hoạt động tốt với máy ảnh của thiết bị của bạn. Đưa điện thoại ra xa để người đối diện có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của bạn.

 5. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 12
  Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 12

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / a \ / a8 \ / Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook- Messenger-Step-12.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-12.jpg “,” bigUrl “:” \ / images \ / thumb \ /a\/a8\/Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-12.jpg\/aid7500447-v4-728px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls- with-Facebook-Messenger-Step-12.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw -parser-output \ “& gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \” _ blank \ “rel = \” nofollow noreferrer noopener \ “class = \” external text \ “href = \” https: \ / \ /creativecommons.org\/licenses\/by-nc-sa\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  5

  Nhấn vào nút máy ảnh ở góc trên bên phải trong khi gọi để chuyển đổi máy ảnh. Thao tác này sẽ chuyển đổi giữa máy ảnh mặt trước và mặt sau của thiết bị của bạn. Sử dụng quyền này để cho người khác thấy điều gì đó thông qua trò chuyện video.

 6. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 13
  Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 13

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 3 \ / 38 \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-13.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-13.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / 3 \ / 38 \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-13.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-13.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  6

  Nhấn vào nút micrô để tắt âm thanh của bạn. Điều này sẽ ngăn điện thoại của bạn truyền âm thanh trong cuộc gọi. Nhấn lại vào nó để bật âm thanh của bạn.

 7. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 14
  Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 14

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / a \ / a5 \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-14.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-14.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / a \ / a5 \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-14.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-14.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  7

  Nhấn vào nút máy quay để tắt máy ảnh của bạn. Thao tác này sẽ tiếp tục cuộc gọi dưới dạng cuộc gọi thoại cho người kia cho đến khi bạn bật lại máy ảnh bằng cách nhấn lại vào nút.

 8. Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Step 15Tiêu đề ảnh Thực hiện cuộc gọi thoại và video miễn phí với Facebook Messenger Bước 15

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / d \ / d0 \ / Make-Free-Voice-and- Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-15.jpg \ /v4-460px-Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-15.jpg “,” bigUrl “: “\ / images \ / thumb \ / d \ / d0 \ /Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-15.jpg \ / aid7500447-v4-728px-Make-Free- Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger-Step-15.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Giấy phép: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ / \ / creativecommons.org \ / License \ / by-nc-sa \ /3.0 \ / \” & gt; Creative Commons & lt; \ / a & gt; & lt; br & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt ; p & gt; & lt; br \ / & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  8

  Nhấn vào nút hai mũi tên ở dưới cùng để thu nhỏ cuộc trò chuyện (chỉ dành cho Android). Điều này sẽ cho phép bạn truy cập vào điện thoại của mình khi cuộc trò chuyện đang diễn ra. Máy ảnh của bạn sẽ ngừng ghi khi cuộc trò chuyện được thu nhỏ và bạn có thể nhấn vào thanh để quay lại cuộc trò chuyện.

 9. Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thực hiện cuộc gọi với messenger

Cách tắt/mở chế độ hiển thị cuộc gọi Zalo vào lịch sử cuộc gọi hệ thống trên điện thoại iPhone

alt

 • Tác giả: Hướng Dẫn Bán Hàng Trên Zalo
 • Ngày đăng: 2020-05-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7274 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tắt/mở chế độ hiển thị cuộc gọi Zalo vào lịch sử cuộc gọi hệ thống trên điện thoại iPhone

Cách gọi Facebook Messenger trên máy tính nhanh chóng nhất

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3179 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách gọi Facebook Messenger âm thanh, cách gọi video call Messenger trên máy tính nhanh chóng và đơn giản nhất. Click để xem chi tiết!

Hướng dẫn bạn cách ghi âm cuộc gọi trên Messenger bằng máy tính và điện thoại

 • Tác giả: vietlike.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3376 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Messenger là tiện ích gửi tin nhắn và gọi điện thoại thông minh của Facebook, giúp người dùng trên khắp quốc tế hoàn toàn có thể liên kết với nhau thuận tiện

2 Bước Thực Hiện Cuộc Gọi Video Trên Facebook Messenger, Hướng Dẫn Gọi Video Trên Facebook

 • Tác giả: thosanhuyenthoai.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4771 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách nghe lại cuộc gọi video trên Messenger Facebook, các bạn làm theo hướng dẫn cách nghe lại cuộc nói chuyện trên messenger sẽ có thể xem lại đoạn chat video trên Messenger Facebook một cách dễ dàng, Hãy cùng các thám tử tư tại Vũng Tàu của công ty thám tử Hoàn Cầu tìm hiểu cụ thể qua bài hướng dẫn sau đây

Cách ghi âm cuộc gọi trên Messenger ổn định, dễ thực hiện

 • Tác giả: blogtinhoc.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4449 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những ứng dụng nhắn tin ngày nay càng hiện đại và hỗ trợ nhiều tính năng cho người dùng. Đặc biệt là những tính năng về giọng nói như call, video call hay ghi

Cách ghi âm cuộc gọi trên Messenger ổn định, dễ thực hiện

 • Tác giả: dienthoaivui.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8715 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách ghi âm cuộc gọi trên Messenger ổn định và đơn giản thực hiện như thế nào trên điện thoại Android, iOS, máy tính? Tìm hiểu ngay sau đây!

Hướng dẫn bạn cách ghi âm cuộc gọi trên Messenger bằng máy tính và điện thoại

 • Tác giả: fptshop.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5759 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn muốn ghi âm cuộc gọi trên Messenger để lưu lại những cuộc hội thoại quan trọng nhưng không biết làm thế nào? Trong bài này, FPTShop sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên máy tính và điện thoại.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social

Xem Thêm  Cách đăng bài trên Facebook: Hướng dẫn hoàn chỉnh để cải thiện mức độ tương tác - làm thế nào để đăng một bài báo trên facebook