Bạn có thể chọn người có thể tìm thấy vị trí của mình và thời gian chia sẻ vị trí của bạn với Chia sẻ vị trí của Google.
Mẹo: Các sản phẩm khác của Google cũng có thể cho phép bạn chia sẻ vị trí một lần với những người khác. & Nbs

Bạn đang xem: gửi vị trí theo thời gian thực

Bạn có thể chọn người có thể tìm thấy vị trí của bạn và thời gian chia sẻ vị trí của bạn với Chia sẻ vị trí của Google.

Mẹo : Các sản phẩm khác của Google cũng có thể cho phép bạn chia sẻ vị trí một lần với những người khác.

Tính khả dụng của Chia sẻ Vị trí

Chia sẻ Vị trí hoạt động ngay cả khi Lịch sử Vị trí bị tắt.

Bạn có thể nhận được cảnh báo khi mở Chia sẻ vị trí. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

 • Bạn đang ở một quốc gia hoặc khu vực mà bạn không thể chia sẻ vị trí của mình.
 • Chia sẻ vị trí không khả dụng cho miền Google Workspace của bạn. Để bật tính năng chia sẻ vị trí, hãy hỏi quản trị viên của bạn .
 • Bạn còn quá trẻ để chia sẻ vị trí của mình .
  • Cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn có thể quản lý tính năng Chia sẻ vị trí bằng ứng dụng Family Link .

Nếu tính năng Chia sẻ vị trí không phù hợp với bạn, hãy gửi phản hồi cho chúng tôi .

Quan trọng: Bạn không thể chia sẻ vị trí của mình trong Maps Go. Tìm hiểu thêm về các tính năng của Maps Go .

Chia sẻ vị trí của bạn

Cách chia sẻ vị trí trực tiếp trên Google Map | Chia sẻ vị trí trực tiếp cho bất kỳ ai sử dụng Google Map

Chia sẻ với một người có Tài khoản Google

 1. Nếu bạn chưa có, hãy thêm địa chỉ Gmail của họ vào Danh bạ Google của bạn.
 2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps và đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập .
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí Chia sẻ mới.
 4. Chọn khoảng thời gian bạn muốn chia sẻ vị trí của mình.
 5. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình. Nếu được hỏi về các địa chỉ liên hệ của bạn, hãy cấp cho Google Maps quyền truy cập.
 6. Nhấn vào Chia sẻ .

Nếu bạn gặp vấn đề với việc chia sẻ vị trí của mình trong hơn 24 giờ:

 1. Xác minh tuổi của bạn .
 2. Nếu xác minh độ tuổi không khắc phục được sự cố:
  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
  2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí Chia sẻ mới.
  3. Trong “Chia sẻ vị trí trong thời gian thực của bạn”, hãy chuyển công cụ chọn thời gian thành Cho đến khi bạn tắt tính năng này .
  4. Trên hàng đề xuất mọi người, cuộn sang bên phải và nhấn vào Thêm.
  5. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập tên, số điện thoại hoặc email.

   Quan trọng: Người nhận chia sẻ vị trí phải có tài khoản Gmail.

  6. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Chia sẻ .
Xem Thêm  Định nghĩa & Ý nghĩa Mouthing - nói những từ có nghĩa

Chia sẻ với một người không có Tài khoản Google

Để gửi vị trí của bạn cho người không có Tài khoản Google, hãy chia sẻ vị trí của bạn bằng một liên kết.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps và đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập .
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí Chia sẻ mới.
 3. Để sao chép liên kết Chia sẻ vị trí của bạn, hãy nhấn vào Sao chép vào khay nhớ tạm .
 4. Để chia sẻ liên kết với ai đó, hãy dán liên kết vào email, văn bản hoặc ứng dụng nhắn tin khác.

Những người có liên kết này có thể tìm thấy vị trí trong thời gian thực của bạn miễn là bạn chọn, tối đa 24 giờ.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí .
 3. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn không muốn chia sẻ vị trí của mình nữa.
 4. Nhấn vào Dừng .

Chia sẻ thời gian đến dự kiến ​​của bạn

Khi bạn điều hướng bằng ô tô, đi bộ hoặc xe đạp, bạn có thể chia sẻ điểm đến, thời gian đến dự kiến ​​và vị trí hiện tại của mình. Người mà bạn chia sẻ thông tin này có thể theo dõi vị trí của bạn cho đến khi bạn đến nơi.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
 2. Đặt điểm đến. Tìm hiểu cách điều hướng đến một địa điểm .
 3. Sau khi bạn bắt đầu điều hướng, hãy nhấn vào Thêm Chia sẻ tiến trình chuyến đi .
 4. Nhấn vào hồ sơ của người mà bạn muốn chia sẻ S hare .
 5. Khi bạn đến đích hoặc dừng điều hướng, bạn sẽ ngừng chia sẻ vị trí của mình.
  • Để dừng chia sẻ trước khi bạn đến nơi: Nhấn vào Thêm Dừng chia sẻ.

Tìm vị trí của ai đó

Tìm vị trí của ai đó

Khi ai đó chia sẻ vị trí của họ với bạn, bạn có thể tìm thấy họ trên bản đồ của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí .
 3. Nhấn vào hồ sơ của người bạn muốn tìm.
  • Để cập nhật vị trí của một người: Nhấn vào biểu tượng của một người bạn Thêm Làm mới .

Mẹo: Nếu bạn có điện thoại Pixel, hãy tìm hiểu cách tìm ai đó bằng Chế độ xem trực tiếp .

Hỏi vị trí của ai đó

Nếu bạn đã chia sẻ vị trí của mình với ai đó hoặc họ đã chia sẻ với bạn trong quá khứ, bạn có thể hỏi vị trí của họ trong Maps.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí .
 3. Nhấn vào một liên hệ đã chia sẻ với bạn trước đây.
 4. Nhấn vào Yêu cầu Yêu cầu .
Xem Thêm  Bài học về Bitmoji - làm cách nào để tạo một bitmoji

Sau khi bạn hỏi vị trí của người liên hệ, họ sẽ nhận được địa chỉ email của bạn, một thông báo và có thể:

 • Xem hồ sơ của bạn để xác minh bạn là ai.
 • Chia sẻ vị trí của họ với bạn.
 • Bỏ qua yêu cầu của bạn.
 • Chặn bạn. Bạn không thể hỏi vị trí của họ nữa.

Mẹo: Để tìm vị trí của ai đó, bạn cũng có thể

Để tìm vị trí của ai đó, bạn cũng có thể hỏi Trợ lý Google

Ẩn hoặc hiển thị vị trí của ai đó

Ẩn vị trí của ai đó

Nếu bạn không muốn vị trí trong thời gian thực của ai đó trên bản đồ của mình, bạn có thể ẩn vị trí đó. Bạn có thể bật lại vị trí của họ bất kỳ lúc nào.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
 2. Trên bản đồ, hãy nhấn vào biểu tượng của chúng.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm.
 4. Nhấn vào Ẩn khỏi bản đồ .

Mẹo : Bạn có thể chặn vĩnh viễn vị trí của ai đó khỏi bản đồ của mình. Tìm hiểu cách chặn tài khoản của người khác .

Bật vị trí của ai đó mà bạn đã ẩn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt Chia sẻ vị trí Thêm.
 3. Nhấn vào Ẩn khỏi bản đồ Thêm Hiển thị trên bản đồ .

Từ chối hoặc chặn yêu cầu vị trí

Nếu không muốn chia sẻ vị trí của mình với ai đó trên Google Maps, bạn có thể:

 • Từ chối yêu cầu : Nhấn vào Không . Vị trí của bạn không được chia sẻ.
 • Chặn người yêu cầu : Nhấn vào Chặn . Vị trí của bạn không được chia sẻ và người yêu cầu không thể hỏi vị trí của bạn nữa. Khi bạn chặn ai đó, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách họ có thể liên hệ với bạn trong các sản phẩm khác của Google. Tìm hiểu thêm về cách chặn người dùng .

Bỏ chặn ai đó

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps.

 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc tên viết tắt

  Chia sẻ vị trí .

 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Người dùng bị chặn .
 4. Bên cạnh người bạn muốn bỏ chặn, hãy nhấn vào Xóa.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề gửi vị trí thời gian thực

Cách âm thầm theo dõi vị trí của người khác bằng google maps theo thời gian thực

 • Tác giả: Yohuy Vlog
 • Ngày đăng: 2021-03-28
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1681 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Yohuy vlog chia sẻ cách định vị người khác bằng Google maps theo dõi thời gian thực nhanh chóng chính xác và có nhiều lợi ích trong cuộc sống
  Chia sẻ thông tin vị trí theo thời gian thực với người khác, vợ, chồng, con cái, bạn bè hay 1 người nào đó
  Bạn có thể chọn những ai có thể tìm thấy vị trí của bạn và xem vị trí đó trong bao lâu bằng cách sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí trên Google.
  Cách định vị tìm điện thoại Android và iPhone bị mất nhanh chóng và đơn giản
  Link video : https://www.youtube.com/watch?v=u7bMEpwDuzs&t=99s

  ➢ Facebook của Yohuy: https://www.facebook.com/yohuyvlog
  ➢ Mua Phụ kiện công nghệ độc lạ tại: https://Phukiensieuhot.net
  ➢ Hãy nhấn LIKE và Chia sẻ video này để ủng hộ kênh mình nhé.
  và đừng quên Đăng Kí kênh Yohuy Vlog của mình Tại Đây: https://bit.ly/2TsdlFL

  Mọi Đóng Góp, Liên Hệ: tuonghuy275@gmail.com

Cách chia sẻ vị trí theo thời gian thực trên Facebook

 • Tác giả: kynguyenso.plo.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6795 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (PLO)- Mới đây, Facebook đã chính thức bổ sung thêm tính năng Live Location, cho phép người dùng chia sẻ vị trí với bạn bè theo thời gian thực tương tự như Google Maps.

Cách chia sẻ vị trí theo thời gian thực với Google Maps

 • Tác giả: www.techsignin.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2446 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh Facebook Messenger, bạn có thể sử dụng Google Maps để chia sẻ vị trí của mình đến với bạn bè để giúp họ đến nơi bạn nhanh hơn.

Cách gửi định vị bằng điện thoại cho người khác cực dễ dàng

 • Tác giả: detect-ors.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9732 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia sẻ vị trí của bạn cho bạn bè để tiết kiệm thời gian tìm kiếm địa chỉ cũng như họ có thể theo dõi lộ trình di chuyển của bạn. Hãy cùng detect-ors.com tham khảo cách gửi định vị cực đơn giản trong bài viết sau đây nhé!

[Thủ thuật] Cách chia sẻ vị trí trên Google Maps và theo dõi thời gian thực

 • Tác giả: fptshop.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4371 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Google Maps có một tính năng rất hay mà hầu hết người dùng đều không để ý đến. Tính năng này cho phép người dùng chia sẻ vị trí Google Maps theo thời gian thực của bất kì bạn bè, người thân nào.

Cách chia sẻ vị trí trong thời gian thực với Telegram

 • Tác giả: www.androidsis.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7361 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Telegram, bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trong thời gian thực, chúng tôi hướng dẫn bạn thực hiện điều đó trong một vài bước.

Cách chia sẻ vị trí trên Google Maps đơn giản và dễ dàng nhất

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3317 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn chia sẻ vị trí hiện tại theo thời gian thực bằng Google Maps chính xác tiện lợi cho cả người nhận đã có tài khoản Google hoặc không có

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social

Xem Thêm  Làm thế nào để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp của bạn trên Instagram? - cách đổi thương hiệu instagram