Bạn đang xem: đáp án địa 2020

Môn thi thứ 2 trong tổ hợp bài thi KHXH là môn Địa Lý. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi môn Địa Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 chính thức từ bộ GDvàamp;ĐT. Cũng như lời giải môn Địa lý THPT Quốc gia 2020 tham khảo toàn bộ 24 mã đề cụ thể nhất.

Là môn thi thứ 2 với thời gian làm bài là 50 phút. Thời gian phát đề được tính từ 8h30 và thời gian làm bài được tính từ 8h35. Toàn bộ các thí sinh sẽ có 50 phút làm bài thi gồm 50 thắc mắc trắc nghiệm. Và ngay sau đây là nội dung bộ đề thi môn Địa Lý THPT quốc gia 2020 chính thức.

Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2020 chính thức

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 tham khảo

Cuối cùng là danh sách lời giải tham khảo môn Địa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 toàn bộ 24 mã đề đầy đủ và cụ thể nhất. Giúp cho các em và toàn bộ mọi người có thể đơn giản nhận xét năng lực làm bài của thí sinh. Cũng như đối chiếu và so sánh kết quả làm bài. Từ đó rút ra được những vấn đề và kinh nghiệm cho môn thi tiếp theo. Và ngay sau đây là danh sách lời giải 24 mã đề môn Địa Lý THPT Quốc gia 2020 tham khảo.

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 301

41. 𝓐
42. 𝓓
43. 𝓐
44. 𝓐
45.  𝓓
46.₵
47.   Ɓ
48.  Ɓ
49. ₵
50. Ɓ

51. 𝓓
52.  Ɓ
53.  ₵
54. 𝓓
55. ₵
56. 𝓓
57. 𝓐
58. Ɓ
59. ₵
60. Ɓ

61. 𝓐
62. 𝓓
63. 𝓓
64. ₵
65. ₵
66. 𝓓
67. 𝓐
68. ₵
69. Ɓ
70. Ɓ

71. 𝓐
72. 𝓐
73. ₵
74. ₵
75. Ɓ
76. 𝓐
77. Ɓ
78. 𝓐
79. 𝓐
80. ₵

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 302

41. 𝓓
42. 𝓓
43. 𝓓
44. 𝓐
45. 𝓓
46. ₵
47. 𝓐
48. ₵
49. 𝓓
50. ₵

51. 𝓐
52. 𝓓
53. Ɓ
54. ₵
55. 𝓓
56. 𝓓
57. Ɓ
58. ₵
59. ₵
60. Ɓ

61. Ɓ
62. Ɓ
63. 𝓐
64. ₵
65. Ɓ
66. Ɓ
67. 𝓓
68. 𝓐
69. Ɓ
70. 𝓓

71. ₵
72. 𝓐
73. 𝓓
74. ₵
75. 𝓐
76. ₵
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓐
80. 𝓐

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 303

41. Ɓ
42. 𝓓
43. 𝓐
44. ₵
45. ₵
46. ₵
47. 𝓓
48. 𝓐
49. ₵
50. Ɓ

51.  𝓐
52. Ɓ
53. Ɓ
54. 𝓐
55. 𝓓
56. ₵
57. ₵
58. Ɓ
59. 𝓓
60. ₵

61. 𝓐
62. ₵
63. 𝓓
64. 𝓐
65. 𝓐
66. 𝓓
67. 𝓐
68. Ɓ
69. 𝓐
70. ₵

71. 𝓓
72. 𝓓
73. 𝓓
74. Ɓ
75. 𝓐
76. ₵
77. Ɓ
78. Ɓ
79. ₵
80. Ɓ

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 304

41. ₵
42. ₵
43. 𝓐
44. Ɓ
45. 𝓐
46. ₵
47. 𝓓
48. Ɓ
49. 𝓐
50. Ɓ

51. 𝓐
52. 𝓓
53. ₵
54. Ɓ
55. ₵
56. ₵
57. 𝓓
58. Ɓ
59. 𝓓
60. 𝓓

61. ₵
62. 𝓐
63. ₵
64. Ɓ
65. 𝓓
66. Ɓ
67. ₵
68. Ɓ
69. ₵
70. 𝓐

71. 𝓐
72. Ɓ
73. Ɓ
74. 𝓓
75. 𝓓
76. 𝓐
77. 𝓓
78. Ɓ
79. 𝓐
80. 𝓐

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 305

41. ₵
42. 𝓐
43. Ɓ
44. ₵
45. Ɓ
46. 𝓐
47. 𝓓
48. 𝓓
49. Ɓ
50. 𝓓

51. 𝓐
52. 𝓓
53. 𝓐
54. ₵
55. 𝓓
56. 𝓐
57. 𝓓
58. 𝓓
59. 𝓐
60. 𝓓

61. 𝓐
62. 𝓓
63. ₵
64. Ɓ
65. Ɓ
66. Ɓ
67. 𝓓
68. 𝓐
69. Ɓ
70. 𝓓

71. 𝓐
72. Ɓ
73. 𝓓
74. 𝓐
75. Ɓ
76. Ɓ
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓐
80. 𝓐

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 306

41. 𝓓
42. 𝓓
43. ₵
44. 𝓐
45. 𝓐
46. Ɓ
47. 𝓓
48. 𝓐
49. ₵
50. Ɓ

Xem Thêm  Toyota Corolla Cross 2022: Giá Lăn Bánh, Thông Số & Khuyến Mãi 04/2022 - ô tô toyota cross

51. 𝓐
52. Ɓ
53. Ɓ
54. 𝓓
55. ₵
56. ₵
57. 𝓐
58. ₵
59. ₵
60. ₵

61. 𝓐
62. ₵
63. 𝓐
64. 𝓓
65. 𝓐
66. 𝓓
67. ₵
68. 𝓐
69. 𝓓
70. 𝓓

71. ₵
72. 𝓓
73. 𝓐
74. ₵
75. 𝓐
76. ₵
77. 𝓓
78. ₵
79. 𝓓
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 307

41. Ɓ
42. 𝓓
43. 𝓐
44. 𝓓
45. 𝓓
46. Ɓ
47. 𝓐
48. Ɓ
49. ₵
50. Ɓ

51. Ɓ
52. 𝓐
53. 𝓓
54. 𝓐
55. Ɓ
56. ₵
57. ₵
58. Ɓ
59. 𝓐
60. 𝓓

61. 𝓓
62. ₵
63. 𝓐
64. ₵
65. ₵
66. ₵
67. 𝓐
68. 𝓐
69. 𝓓
70. 𝓐

71. Ɓ
72. ₵
73. 𝓓
74. 𝓓
75. ₵
76. 𝓐
77. 𝓓
78. ₵
79. ₵
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 308

41. 𝓓
42. Ɓ
43. ₵
44. 𝓓
45. ₵
46. Ɓ
47. 𝓐
48. ₵
49. 𝓓
50. 𝓓

51. Ɓ
52. 𝓓
53. 𝓐
54. 𝓐
55. Ɓ
56. ₵
57. ₵
58. ₵
59. 𝓓
60. ₵

61. Ɓ
62. Ɓ
63. 𝓓
64. ₵
65. ₵
66. 𝓓
67. Ɓ
68. 𝓐
69. Ɓ
70. ₵

71. 𝓐
72. 𝓐
73. Ɓ
74. Ɓ
75. 𝓐
76. 𝓐
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓓
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 309

41. 𝓐
42. 𝓐
43. ₵
44. Ɓ
45. 𝓐
46. ₵
47. 𝓓
48. ₵
49. Ɓ
50. 𝓐

51. Ɓ
52. 𝓓
53. Ɓ
54. ₵
55. Ɓ
56. ₵
57. 𝓐
58. ₵
59. Ɓ
60. 𝓓

61. 𝓐
62. ₵
63. 𝓓
64. 𝓓
65. 𝓓
66. Ɓ
67. 𝓐
68. 𝓐
69. 𝓐
70. ₵

71. ₵
72. Ɓ
73. 𝓐
74. ₵
75. Ɓ
76. ₵
77. 𝓐
78. ₵
79. Ɓ
80. Ɓ

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 310

41. 𝓐
42. Ɓ
43. ₵
44. Ɓ
45. 𝓓
46. ₵
47. Ɓ
48. Ɓ
49. 𝓐
50. 𝓐

51. 𝓐
52. 𝓓
53. ₵
54. Ɓ
55. Ɓ
56. 𝓓
57. ₵
58. 𝓓
59. 𝓐
60. 𝓐

61. 𝓐
62. Ɓ
63. Ɓ
64. ₵
65. 𝓓
66. 𝓐
67. 𝓐
68. 𝓐
69. ₵
70. 𝓓

71. Ɓ
72. Ɓ
73. ₵
74. 𝓓
75. 𝓓
76. Ɓ
77. Ɓ
78. 𝓓
79. ₵
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 311

41. 𝓓
42. 𝓓
43. 𝓐
44. ₵
45. ₵
46. Ɓ
47. Ɓ
48. 𝓓
49. Ɓ
50. Ɓ

51. Ɓ
52. 𝓓
53. Ɓ
54. Ɓ
55. 𝓐
56. ₵
57. ₵
58. ₵
59. 𝓓
60. 𝓐

61. 𝓓
62. ₵
63. ₵
64. Ɓ
65. 𝓐
66. 𝓓
67. ₵
68. 𝓓
69. 𝓓
70. ₵

71. 𝓓
72. 𝓐
73. Ɓ
74. 𝓐
75. 𝓐
76. ₵
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓐
80. 𝓐

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 312

41. 𝓐
42. Ɓ
43. 𝓓
44. 𝓓
45. 𝓓
46. 𝓐
47. 𝓐
48. 𝓐
49. Ɓ
50. 𝓐

51. ₵
52. Ɓ
53.  Ɓ
54. ₵
55. 𝓓
56. ₵
57. Ɓ
58. Ɓ
59. Ɓ
60. 𝓓

61. Ɓ
62. ₵
63. ₵
64. ₵
65. 𝓓
66. 𝓓
67. ₵
68. Ɓ
69. ₵
70. Ɓ

71. 𝓓
72. 𝓓
73. ₵
74. Ɓ
75. 𝓓
76. 𝓓
77. ₵
78. Ɓ
79. ₵
80.  𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 313

41. 𝓓
42. ₵
43. 𝓓
44. 𝓐
45. ₵
46. 𝓓
47. 𝓓
48. ₵
49. 𝓓
50. 𝓓

51. 𝓐
52. Ɓ
53. ₵
54. 𝓓
55. ₵
56. Ɓ
57. 𝓓
58. ₵
59. ₵
60. Ɓ

61. 𝓐
62. 𝓐
63. Ɓ
64. Ɓ
65. 𝓐
66. ₵
67. 𝓓
68. ₵
69. 𝓐
70. 𝓓

71. Ɓ
72. 𝓐
73. Ɓ
74. 𝓐
75. 𝓐
76. 𝓐
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓓
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 314

41. Ɓ
42. 𝓓
43. ₵
44. Ɓ
45. ₵
46. ₵
47. 𝓐
48. 𝓐
49. 𝓓
50. ₵

Xem Thêm  Điện thoại OPPO Chính Hãng, Giá Rẻ Tháng 4 - hàng điện thoại oppo

51. 𝓓
52. 𝓓
53. Ɓ
54. 𝓐
55. 𝓓
56. 𝓓
57. 𝓓
58. 𝓐
59. 𝓓
60. Ɓ

61. 𝓐
62. 𝓓
63. ₵
64. Ɓ
65. 𝓐
66. ₵
67. ₵
68. 𝓐
69. Ɓ
70. 𝓐

71. ₵
72. 𝓐
73. 𝓐
74. ₵
75. Ɓ
76. 𝓐
77. 𝓓
78. 𝓐
79. 𝓐
80. ₵

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 315

41. 𝓓
42. ₵
43. ₵
44. ₵
45. 𝓓
46. 𝓐
47. ₵
48. Ɓ
49. ₵
50. Ɓ

51. 𝓐
52. Ɓ
53. Ɓ
54. Ɓ
55. ₵
56. 𝓐
57. 𝓓
58. 𝓓
59. 𝓐
60. 𝓐

61. 𝓓
62. Ɓ
63. 𝓐
64. 𝓐
65. ₵
66. 𝓓
67. 𝓓
68. ₵
69. Ɓ
70. 𝓐

71. 𝓐
72. Ɓ
73. ₵
74. Ɓ
75. 𝓓
76. ₵
77. ₵
78. 𝓓
79. 𝓐
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 316

41. ₵
42. 𝓓
43. ₵
44. 𝓓
45. Ɓ
46. 𝓐
47. 𝓓
48. 𝓓
49. 𝓐
50. Ɓ

51. 𝓓
52. Ɓ
53. Ɓ
54. 𝓐
55. 𝓐
56. 𝓐
57. ₵
58. 𝓐
59. 𝓓
60. ₵

61. 𝓐
62. 𝓐
63. 𝓐
64. 𝓓
65. ₵
66. Ɓ
67. Ɓ
68. Ɓ
69. 𝓐
70. Ɓ

71. Ɓ
72. 𝓓
73. 𝓓
74. Ɓ
75. 𝓓
76. 𝓐
77. 𝓐
78. 𝓐
79. Ɓ
80. Ɓ

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 317

41. 𝓐
42. 𝓓
43. ₵
44. 𝓓
45. 𝓓
46. 𝓓
47. Ɓ
48. ₵
49. 𝓓
50. ₵

51. Ɓ
52. 𝓐
53. ₵
54. Ɓ
55. Ɓ
56. Ɓ
57. 𝓐
58. 𝓐
59. Ɓ
60. ₵

61. Ɓ
62. Ɓ
63. 𝓐
64. 𝓐
65. Ɓ
66. 𝓐
67. ₵
68. Ɓ
69. 𝓐
70. Ɓ

71. ₵
72. ₵
73. ₵
74. Ɓ
75. ₵
76. 𝓐
77. Ɓ
78. ₵
79. 𝓐
80. ₵

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 318

41. ₵
42. ₵
43. Ɓ
44. 𝓓
45. Ɓ
46. 𝓐
47. 𝓐
48. 𝓐
49. Ɓ
50. 𝓐

51. ₵
52. 𝓓
53. 𝓓
54. 𝓐
55. ₵
56. ₵
57. 𝓐
58. 𝓐
59. 𝓐
60. Ɓ

61. 𝓐
62. Ɓ
63. 𝓐
64. Ɓ
65. 𝓓
66. ₵
67. Ɓ
68. 𝓐
69. ₵
70. Ɓ

71. 𝓓
72. 𝓓
73. Ɓ
74. 𝓓
75. Ɓ
76. ₵
77. Ɓ
78. ₵
79. 𝓓
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 319

41. Ɓ
42. 𝓐
43. Ɓ
44. 𝓓
45. 𝓓
46. 𝓐
47. 𝓐
48. 𝓓
49. 𝓐
50. ₵

51. Ɓ
52. 𝓓
53. 𝓓
54. 𝓓
55. 𝓐
56. ₵
57. 𝓓
58. 𝓓
59. 𝓐
60. ₵

61. 𝓐
62. Ɓ
63. ₵
64. ₵
65. Ɓ
66. ₵
67. ₵
68. ₵
69. 𝓓
70. 𝓐

71. 𝓓
72. ₵
73. Ɓ
74. ₵
75. ₵
76. ₵
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓐
80. 𝓐

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 320

41. 𝓓
42. 𝓓
43. ₵
44. 𝓐
45. Ɓ
46. 𝓓
47. 𝓓
48. 𝓓
49. Ɓ
50. Ɓ

51. 𝓐
52. 𝓐
53. ₵
54. 𝓐
55. Ɓ
56. Ɓ
57. Ɓ
58. 𝓐
59. ₵
60. Ɓ

61. 𝓓
62. ₵
63. ₵
64. 𝓐
65. Ɓ
66. 𝓓
67. 𝓐
68. ₵
69. Ɓ
70. Ɓ

71. Ɓ
72. ₵
73. 𝓓
74. ₵
75. ₵
76. ₵
77. ₵
78. 𝓓
79. Ɓ
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 321

41. 𝓓
42. Ɓ
43. 𝓐
44. Ɓ
45.₵
46. Ɓ
47. Ɓ
48. 𝓐
49. 𝓓
50. ₵

51. 𝓐
52. ₵
53. ₵
54. 𝓐
55. ₵
56. 𝓓
57. Ɓ
58. 𝓐
59. Ɓ
60. 𝓓

61.  𝓓
62. 𝓐
63. 𝓐
64. ₵
65. 𝓓
66. Ɓ
67. 𝓓
68. 𝓐
69. 𝓓
70. ₵

71. Ɓ
72. 𝓓
73. ₵
74. 𝓓
75. ₵
76. Ɓ
77. ₵
78. 𝓐
79. Ɓ
80. Ɓ

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 322

41. Ɓ
42. 𝓐
43. ₵
44. 𝓓
45. 𝓓
46. Ɓ
47. 𝓓
48. 𝓐
49. 𝓐
50. Ɓ

51. Ɓ
52. ₵
53. 𝓓
54. 𝓐
55. 𝓐
56. ₵
57. 𝓐
58. 𝓐
59. ₵
60. 𝓓

Xem Thêm  Điện Thoại Nokia 3310 Hàng Tồn Kho Chính Hãng - điện thoại nokia 3310

61. ₵
62. 𝓓
63. 𝓓
64. ₵
65. 𝓐
66. 𝓐
67. 𝓓
68. ₵
69. 𝓐
70. 𝓐

71. ₵
72. ₵
73. 𝓐
74. 𝓐
75. 𝓓
76. Ɓ
77. 𝓓
78. 𝓐
79. 𝓓
80. ₵

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 323

41. 𝓓
42. 𝓐
43. 𝓓
44. 𝓐
45. Ɓ
46. 𝓐
47.  Ɓ
48. 𝓓
49. Ɓ
50.𝓐

51. 𝓓
52. ₵
53. ₵
54. 𝓓
55. ₵
56. 𝓓
57. 𝓓
58. ₵
59. 𝓓
60. ₵

61. Ɓ
62. Ɓ
63. Ɓ
64. 𝓓
65. Ɓ
66. Ɓ
67.𝓓
68.₵
69. ₵
70. ₵

71. Ɓ
72.  𝓓
73.  ₵
74. ₵
75. ₵
76.  𝓓
77. Ɓ
78. Ɓ
79. 𝓓
80. 𝓓

Giải đáp môn Địa THPT Quốc gia 2020 mã đề 324

41. 𝓐
42. Ɓ
43. Ɓ
44. 𝓐
45. 𝓐
46. Ɓ
47. 𝓐
48. ₵
49. ₵
50. ₵

51. Ɓ
52. Ɓ
53. ₵
54. 𝓓
55. 𝓐
56. 𝓓
57. 𝓓
58. 𝓐
59. 𝓓
60. ₵

61. 𝓓
62. 𝓐
63. Ɓ
64. ₵
65. Ɓ
66. 𝓓
67. Ɓ
68. Ɓ
69. Ɓ
70. 𝓓

71. ₵
72. 𝓓
73. 𝓐
74. 𝓓
75. ₵
76. ₵
77. ₵
78. 𝓐
79. ₵
80. 𝓓

Như vậy trên đây là danh sách lời giải môn Địa lý THPT Quốc gia 2020 toàn bộ 24 mã đề chuẩn xác và nhanh nhất giành cho toàn bộ mọi người tham khảo. Hi vọng với danh sách lời giải môn Địa lý tham khảo này. Sẽ giúp cho các em tự tin hơn và khả năng làm bài thi của mình. Chúc cho các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của mình.

5/5 – (1 bình chọn)


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài lời giải địa 2020

Giải đáp Địa Lý, 20 câu trắc nghiệm hướng dẫn chương trình GDPT 2018

alt

 • Tác giả: TIN 123
 • Ngày đăng: 2020-07-25
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6925 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải đáp Địa Lý, 20 câu trắc nghiệm hướng dẫn chương trình GDPT 2018
  1d 2b 3d 4d 5a 6c

Đề thi + Giải đáp chính thức môn Địa thi THPT 2020 full mã đề

 • Tác giả: trangedu.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2157 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Giải đáp chính thức môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7195 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TTO – Bộ GD-ĐT vừa thông báo lời giải môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, mời độc giả đón xem.

Đề thi và lời giải môn Địa THPT Quốc gia 2020 toàn bộ các mã đề

 • Tác giả: tintucvietnam.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7135 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi và lời giải môn Địa THPT Quốc gia 2020 toàn bộ các mã đề được chúng tôi update nhanh nhất dưới đây để các thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Giải đáp Địa Lý 2020: [CẬP NHẬT] Giải đáp toàn bộ các mã đề môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

 • Tác giả: soha.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3840 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải đáp giải đề thi môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 với toàn bộ các mã đề sẽ được update nhanh và chuẩn xác nhất.

Đề thi & Giải đáp môn Địa lý THPT quốc gia 2020

 • Tác giả: kenhtuyensinh.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3676 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kênh Tuyển Sinh đăng tải đề thi Địa lý có 40 câu, thời gian làm bài 50 phút. Tổng hợp đáp án gợi ý đầy đủ 24 mã đề thi môn Địa lý nhanh nhất.

Giải đáp chính thức môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2020

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2436 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải đáp địa lý thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức của Bộ GD-ĐT. Update đề thi môn địa lý thi tốt nghiệp THPT 2020 nhanh và đầy đủ trên Báo VietNamNet.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ