Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đạiContents1 Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại1, 1 Tóm tắt sơ lược về nội dung “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại “1

Bạn đang xem: tam quac dien nghia

Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại

Contents

1 Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại1.1 Tóm tắt sơ lược về nội dung “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại “1.2 Cái chết của Đổng Trác và sự nổi dậy của Lý Thôi-Quách Dĩ “phim tam quốc diễn nghĩa 2010”1.3 Liên minh tan rã tranh giành địa phận “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.4 Viên Thuật xưng đế tạo ra cột mốc lịch sử trong phim tam quốc diễn nghĩa 20101.5 Tào Tháo nắm thiên tử: “phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại”1.6 Chiến tranh Viên-Tào: “phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất “1.7 Lưu Bị kháng Tào: “phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.8 Trận Xích Bích: “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 “Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.9 Thế Chân Vạc tạo dựng “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.10 Chết chóc của Quan Vũ “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất” 1.11 3 Nước Ngụy-Thục-Ngô cùng xưng đế: “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất” 1.12 Nhà Tây Tấn thống nhất Trung Hoa kết thúc trận chiến tam quốc

1 Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại1.1 Tóm tắt sơ lược về nội dung “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại “1.2 Cái chết của Đổng Trác và sự nổi dậy của Lý Thôi-Quách Dĩ “phim tam quốc diễn nghĩa 2010”1.3 Liên minh tan rã tranh giành địa phận “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.4 Viên Thuật xưng đế tạo ra cột mốc lịch sử trong phim tam quốc diễn nghĩa 20101.5 Tào Tháo nắm thiên tử: “phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại”1.6 Chiến tranh Viên-Tào: “phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất “1.7 Lưu Bị kháng Tào: “phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.8 Trận Xích Bích: “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 “Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.9 Thế Chân Vạc tạo dựng “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại” 1.10 Chết chóc của Quan Vũ “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất” 1.11 3 Nước Ngụy-Thục-Ngô cùng xưng đế: “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất” 1.12 Nhà Tây Tấn thống nhất Trung Hoa kết thúc trận chiến tam quốc

Phim Tam quốc diễn nghĩa 2010″ được chuyển thể từtiểu thuyếtcùng tên củaLa Quán Trungviết vàothế kỷ 14, kể về thời kỳ hỗn loạnTam Quốc(190–280)với 120 chương hồi, theo phương phápbảy thực ba hư(bảy phần thực ba phần hư cấu).Tiểu thuyết này được xem là một trongTứ đại danh táccủavăn học Trung Quốc.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa 2021

Tóm tắt sơ lược về nội dung “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại “

Nhà Hán suy yếu

Nhà Hán suy yếu

Bối cảnh vào thời suy vi củanhà Hánkhi mà nhữnghoàng đếcuối cùng của triều đại này quá tin dùng giớihoạn quanmà gạt bỏ những bề tôi trung trực. Triều chính ngày càng bê tha, hư nát, khiến kinh tế khủng hoảng và đời sống người dân trở nên cơ cực.

Khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra

Khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra

Đến đờiHán Linh Đế, năm184, loạn giặc Khăn Vàng nổ ra doTrương Giác, một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh, cầm đầu. Sau đó là sự xuất hiện của ba anh emLưu Bị,Quan VũvàTrương Phi, cả ba người đều muốn dẹp loạn yên dân nên đã kết nghĩa với nhau ở vườnđào.

► Trọn Bộ Hài Bựa :https://kanamara.vn/phim-hai/

► Phim Kinh Dị :https://kanamara.vn/phim-ma-phim-kinh-di/

► Phim võ thuật đặc sắc:https://kanamara.vn/phim-hanh-dong-vo-thuat/

► Phim phim tình cảm,phim 18+:https://kanamara.vn/phim-tinh-cam 18+/

Hà Tiếnchỉ huy các quan đại thần đi trấn áp chẳng mấy chốc dập tắt được cuộckhởi nghĩa Khăn Vàng. Hà Tiến là anh rể vua và nhờ đó mà nhậm được chức đại tướng quân của triều đình. Sau khiHán Linh Đếmất vào năm189, Hà Tiến lập con trưởng của vua làHán Thiếu Đếlên kế vị.

Xem Thêm  Samsung Galaxy Note Chính Hãng - giá galaxy note 1

Điều đó khiếnĐổng Thái hậu(mẹ của Hán Linh Đế) không hài lòng, do bà ta muốn đưa em của Thiếu Đế là Trần Lưu Vương kế vị. Hà Tiến phải đầu độc giết bà ta để trừ họa. Sau đó Hà Tiến lại có mâu thuẫn với bọn hoạn quanThập thường thịnên muốn trừ bỏ bọn chúng để nắm đại quyền trong triều.

Hà Tiến lấy chuyện này bàn vớiViên Thiệu, Thiệu khuyên ông nên gọi các trấn khắp cả nước vàoLạc Dươngdiệt hoạn quan, Tiến nghe theo ngay. Hành động này của Hà Tiến bị chính Tào Tháo phản đối và cho rằng ông là kẻ “làm loạn thiên hạ”.

Khi mà mưu đồ diệt thái giám của Hà Tiến chưa thành thì ông lại mắc mưu của đám thái giám, bị chúng lừa vào cung Trường Lạc và giết chết. Liền sau đó các quan đại thần do Viên Thiệu, Tào Tháo cầm đầu đem quân vào cung giết sạch đám thái giám này, báo thù cho Hà Tiến.

Đổng Trác vào kinh

Đổng Trác vào kinh

Trong số các quan lại nhận lệnh Hà Tiến để vào cung diệt thái giám cóĐổng Tráclà thứ sửTây Lương. Đổng Trác nhân thời dịp cả Hà Tiến và đám thái giám đều đã chết, liền vào kinh nổi loạn triều đình. Năm190, ông ta phế truất Hán Thiếu Đế và lậpTrần Lưu Vươnglên làm hoàng đế, rồi tự phong mình làm tướng quốc, nắm hết triều chính.

*

Update 2022 2″>Lã Bố dũng tướng anh dũng nhất thời bấy giờ phim tam quốc diễn nghĩa 2010

Thứ sử Tinh Châu làĐinh Nguyênlên án hành động này, ông ta ỷ có con nuôi làLã Bốhộ vệ nên không sợ bị Đổng Trác hãm hại. Tuy nhiên Đổng Trác lại dùng kế mua chuộc Lã Bố, tặng cho Lã Bố vàng bạc châu báu và conngựa Xích Thốcủa mình. Lã Bố nổi lòng tham, làm phản giết Đinh Nguyên ngay trong đêm hôm đó để quay về theo Đổng Trác.

Cái chết của Đổng Trác và sự nổi dậy của Lý Thôi-Quách Dĩ “phim tam quốc diễn nghĩa 2010”

Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến cácchư hầuvô cùng phẫn nộ, họ hội quân vớiViên Thiệuđể cùngdiệt Đổng Trác. Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi cũng đi theo liên quân diệt gian tặc.

Lữ Bố thường xuyên được Đổng Trác sai đi trấn áp, có lần một mình ông đã chiến đấu với cả ba anh em Lưu, Quan, Trương nhưng sau đó phải chủ động rút quân.

Đổng Trác dời đô

Đổng Trác dời đô

Năm 191, sau nhiều chiến thắng liên tiếp, liên quân Viên Thiệu đã tập trung dưới chân thành Lạc Dương. Đổng Trác hoảng sợ, liền bắt vua Hán dời đô vềTrường Anlánh nạn.

Trong thời kì Đổng Trác nắm quyền, vẫn còn nhiều trung thần nhưVương Doãnluôn tìm cách diệt trừ Trác. Một lần, Vương Doãn đã sử dụng liên hoàn kế, ban đầu tặng con gái của ông ta làĐiêu Thuyềncho Lữ Bố, nhưng sau đó lại dâng cho Đổng Trác. Lữ Bố tức giận chất vấn Vương Doãn. Vương Doãn nói rằng phải dâng Điêu Thuyền cho Trác vì bị Trác ép buộc.

Có lần Lã Bố nhân lúc Đổng Trác đang cùng Hán Hiến Đế bàn chính sự, lén tới điện Phượng Nghi để gặp Điêu Thuyền. Điêu Thuyền nghe lời Vương Doãn, đã nói khích vài câu để li gián Đổng Trác với Lữ Bố.

Đổng Trác bị chết “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại”

Đổng Trác bị chết “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại”

Khi Đổng Trác về điện, thấy Lữ Bố đang ôm Điêu Thuyền, nổi giận ném long kích vào Lữ Bố nhưng ông đã may mắn tránh được. Từ đó Lữ Bố hận thù Đổng Trác, Vương Doãn thấy vậy liền nói khích ông, khiến Lữ Bố càng quyết tâm giết Đổng Trác để trả thù.Cả hai đã bày mưu lừa Đổng Trác vào kinh thành để rồi đích thânLữ Bốlao đến giết chết ông.”phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại”

*

Update 2022 3″ loading=”lazy”>Điêu Thuyền đã làm cho Đổng Trác chết thảm “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010”

Không lâu sau thời điểm Đổng Trác bị giết chết, các thuộc hạ của hắn làLý ThôivàQuách DĩcùngTrương Tế,Phàn Trùđang đóng quân ở My Ổ cùng nhau nổi dậy nổi loạn, báo thù cho chủ sau thời điểm bọn chúng không đượcVương Doãnxá tội. Con rể Đổng Trác làNgưu Phụcũng nổi dậy hưởng ứng.

Lý Thôi-Quách Dĩ nắm Vua Hán

Lý Thôi-Quách Dĩ nắm Vua Hán

Lã Bố diệt được Ngưu Phụ, chủ quan khinh địch nên bị Lý Thôi, Quách Dĩ lập mưu hạ gục. Chẳng bao lâu sau, bọn Thôi, Dĩ giành được Trường An, giết được Vương Doãn, buộc Lã Bố phải bỏ thành Trường An chạy trốn. Lý Thôi, Quách Dĩ từ đó nắm vua Hiến Đế thay Đổng Trác.

Xem Thêm  Vingroup thuê gấp chuyên cơ chở thuốc điều trị COVID-19 về Việt Nam, hơn 100.000 lọ về TP HCM trước 5/8 - vingroup thuê chuyên cơ

Xem thêm: Tổng Thầu Là Gì – Tổng Thầu Xây Dựng Là Gì

Hán Hiến Đế không cam chịu thân phận bù nhìn. Đến cuối năm 193, hai chư hầu ở Tây Lương làMã Đằng,Hàn Toạiđã bí mật cấu kết với vua Hán, mưu mô đem quân vào Trường An để tiêu diệt bọn Lý Thôi, nhưng thất bại nặng nề. Cả hai may mắn chạy thoát nạn.

Liên minh tan rã tranh giành địa phận “Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 -Phim kiếm hiệp hay nhất mọi thời đại”

Trong lúc đó, các chư hầu trong liên quân chống Đổng Trác lại lục đục nội bộ với nhau.Tôn Kiên, cha củaTôn SáchvàTôn Quyền, lợi dụng lúc lộn xộn, đã lấy đượcngọc tỷ truyền quốcrồi bỏ trốn về Giang Đông.

Liên minh đấu đá

Liên minh đấu đá

Viên Thiệu nghi ngờ, lệnh cho thái thúLưu BiểuởKinh Châuđem quân úp sọt Tôn Kiên để đòi lại ngọc tỉ. Tôn Kiên chạy thoát được nhưng quân sĩ đã tử thương quá nửa. Từ đó Tôn Kiên hận thù Lưu Biểu, chỉ chờ thời dịp báo thù.

Cuối năm 191, Tôn Kiên đích thân dẫn quân đánh Kinh Châu nhưng bị Lưu Biểu hạ gục, bản thân Tôn Kiên cũng bị tử trận. Con của Tôn Kiên là Tôn Sách phải cùng các tướng dưới trướng bỏ Giang Đông chạy sang Hoài Nam nương nhờViên Thuật.

Lúc đó liên quân chống Đổng Trác đã bị tan rã, các chư hầu quay về địa phương của mình và khởi đầu giao chiến với nhau, quên cả nhiệm vụ ban đầu là diệt Đổng Trác. Nhiều người hùng nhưTào TháovàLưu Bị, mặc dù chưa chính thức được ban tước và quân, cũng khởi đầu xây dựng lực lượng riêng.

* Update 2022 4″> Thái thúLưu BiểuởKinh Châu đánh úp Tôn Kiên để đòi lại ngọc tỉ truyền quốc trích phim tam quốc diễn nghĩa 2010

Viên Thiệu lúc mới khởi sự địa bàn rất nhỏ. Có lúc lương thực cạn kiệt, Thiệu phải mượn lương của chư hầuHàn Phứcở Ký Châu. Mưu sĩPhùng Kỷliền bày mưu cho Viên Thiệu một mặt dụCông Tôn Toảncùng Thiệu đánh Ký Châu, mặt khác báo tin này cho Hàn Phức. Hàn Phức hoảng sợ, lại hèn nhát.

Sau khi nghe lời dụ của Viên Thiệu, Hàn Phức liền dâng Ký Châu cho Thiệu nhằm bảo vệ Ký Châu khỏi sự xâm phạm của Công Tôn Toản. Nhờ đó, Viên Thiệu lấy được Ký Châu mà không tốn binh lực.

Công Tôn Toản biết mình bị Viên Thiệu lừa gạt, lập tức cất quân báo thù. Kết quả là quân của Toản thảm bại, bản thân Toản suýt bị bộ tướng của Viên Thiệu làVăn Xúbắt sống nếu không cóTriệu Vâncứu.

Tào Tung “Cha Tào Tháo”chết

Năm 193,Tào Tháocho đón cha mình làTào Tungtừ quê nhà tới căn cứ của mình, có đi qua nghỉ đêm ởTừ Châu. Thứ sử Từ Châu làĐào Khiêmlệnh cho bộ tướng Trương Khải tiếp tục hộ tống Tào Tung về chỗ Tào Tháo. Nhưng Trương Khải thấy Tào Tung mang nhiều vàng bạc của cải nên nổi lòng tham, đã giết ông ta trong đêm để cướp sạch.

Tào Tháo nghe tin thì vô cùng tức giận, đem đại quân đánh Từ Châu báo thù cho cha mình. Quân đội của Đào Khiêm yếu thế, phải liên thủ vớiLưu Bịlúc đó đang theo Công Tôn Toản, mới đẩy lui được quân Tào. Năm 194, Đào Khiêm ốm chết, Lưu Bị thay Đào Khiêm cai quản Từ Châu.

Tào tháo thua trận”Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-Phim kiếm hiệp hay nhất”

Sau khi bị Lý Thôi và Quách Dĩ đánh bại, Lã Bố tạm thời chạy trốn, phiêu bạt một thời gian qua các chư hầu khác nhau. Sau này Lã Bố thấy Tào Tháo lơi lỏng phòng bị nên đã tập hợp quân đội cùng các thuộc hạ nhưCao Thuận,Trương Liêuchiếm Bộc Dương.

Lã Bố cũng thu phục được mưu sĩTrần Cung, người vốn muốn theo Tào Tháo nhưng bất mãn trước việc ông ta tàn sát dân Từ Châu khi đánh Đào Khiêm. Với tài túc trí đa mưu, Trần Cung giúp Lã Bố thắng Tào Tháo nhiều trận, thậm chí suýt bắt sống được ông.

Tuy nhiên, Lã Bố sau đó đã trúng kế của Tào Tháo nên thất bại trong việc giữ địa bàn, cùng đường đành phải liên minh với anh em Lưu Bị ở Từ Châu, nhưng phải tạm đóng quân ở quận Tiểu Bái. Tận dụng sự lơ là của Trương Phi khi được Lưu Bị giao việc giữ Từ Châu, Lã Bố bất ngờ đánh úp Từ Châu.

Xem Thêm  Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2021 của đội tuyển Việt Nam - lịch đá af cup

Để chuộc lỗi với Lưu Bị, Lã Bố vẫn cho ông ta đóng quân ở Tiểu Bái, nói thác là chỉ thay Trương Phi giữ Từ Châu để tránh hỏng việc. Khi Viên Thuật vây đánh căn cứ Tiểu Bái của Lưu Bị, Lã Bố đã bắn kích viên môn cứu ông, buộc Viên Thuật phải giải vây rút về. Tuy nhiên, Lã Bố sau đó lại trở mặt đánh Lưu Bị và chiếm được Tiểu Bái. Lưu Bị phải dẫn quân về hàng Tào Tháo làm thế lực của Tào Tháo càng trở nên lớn mạnh.

Viên Thuật xưng đế tạo ra cột mốc lịch sử trong phim tam quốc diễn nghĩa 2010

Tôn Sách rời khởi Viên Thuật

Lúc này ởHoài Nam,Tôn Sáchkhông muốn ở vớiViên Thuậtnữa, cùngTrương Chiêuvà các thuộc hạ thân tín ra sức tự lập. Tôn Sách lấy cớ đi đánh chư hầu nguy hiểm làLưu Dođể bảo vệ gia quyến, đồng thời để ngọc tỷ lại làm tin.

Xem thêm: M-Commerce Là Gì ? Các Lưu Ý Trong Thương Mại Di Động Các Lưu Ý Trong Thương Mại Di Động

Viên Thuật chấp thuận. Sau khi đánh bại được Lưu Do ở Dương châu, Tôn Sách thừa thắng chinh phục Ngô quận vàCối Kê, đánh bại được các chư hầuNghiêm Bạch Hổvà Vương Lãng.

Cập nhật 2022″ class=”wp-image-9249″ width=”850″ height=”492″ title=”Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010-


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề tam quac dien nghia

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 60 – Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 Tập 60

alt

 • Tác giả: Kênh Giải Trí STC
 • Ngày đăng: 2022-02-12
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2287 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: !!! Các bạn hãy nhấn ĐĂNG KÝ KÊNH và bật Thông Báo để xem các tập tiếp theo nhé !
  ** Trọn bộ tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=PMu-JkZuddI&list=PLISGOSrB7eDLd-V79wF9M6Wj4B4KjTjop
  tamquocdiennghiatap60 tantamquocdiennghiatap60 tamquocdiennghia2010tap60

Tam Quốc Diễn Nghĩa

 • Tác giả: truyenfull.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2682 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, đã full (hoàn thiện). Trợ giúp xem trên di động, Tablet.

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Lồng tiếng full bản đầy đủ

 • Tác giả: xemphimvn2.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4034 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: vn2 | Phim – Tâm lý, Tình cảm, Ngôn tình, Hành động, Hình sự, Xã hội đen, Võ thuật, Kiếm hiệp, Chưởng, Cổ trang, Thần thoại, Viễn tưởng, Ma, Kinh dị, Hay

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Lồng tiếng full bản đầy đủ

 • Tác giả: www.vn2.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5302 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Lồng tiếng full bản đầy đủ thuộc thể loại phim Cổ Trang Kiếm Hiệp của Trung Quốc. Tân Tam Quốc diễn nghĩa thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, trổ tài tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị. Các nhân vật chính như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý…

Tam quốc diễn nghĩa: Huyền bí về nơi chôn cất Khổng Minh

 • Tác giả: soha.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9499 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người đời sau có thể tới thăm lăng mộ Khổng Minh ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Thế nhưng nơi mai táng thật sự của ông ở đâu thì cho đến nay vẫn đang là một ẩn số lớn, hậu thế chỉ còn biết tưởng tượng suy …

Thuyết minh + vietsub Full HD

 • Tác giả: www.fullfim.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6821 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Lồng tiếng full bản đầy đủ: Thuộc thể loại Cổ Trang Kiếm Hiệp, bộ phim được xây dựng tại Trung Quốc. Bộ phim Truyền hình [Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Lồng tiếng full bản đầy đủ] với những diễn viên nổi tiếng nhất, được bình chọn top phim hay. Tân Tam Quốc diễn nghĩa thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, trổ tài tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị. Các nhân vật chính như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý…

Trọn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa tài liệu PDF/PRC/MOBI/EPUB

 • Tác giả: sachvui.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5159 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ