Thẻ HTML – thẻ html cho tiêu đề</a> </h1> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"> <img alt='' src='http://2.gravatar.com/avatar/e7747c617e6c650c1862f6ba4c8166f2?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://2.gravatar.com/avatar/e7747c617e6c650c1862f6ba4c8166f2?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/> </a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><span>By</span><a href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/">ads_dvfb</a></h4> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th7 12, 2022</span> </div> </div> </div> <img fifu-featured="1" width="1920" src="https://i.ytimg.com/vi/AzmdwZ6e_aM/maxresdefault.jpg" class="img-fluid wp-post-image" alt="" title="" title="" /> <article class="small single"> <p> <span style = "color: # ff0000;"> <strong> <font style = "vertical-align: inherit;"> <font style = "vertical-align: inherit;"> Bạn đang xem : </font> </font> </strong> </span> <a href="."> <font style = "vertical-align: inherit;"> <font style = "vertical-align: inherit;" > thẻ html cho tiêu đề </font> </font> </a> </p> <div> <p id = "adngin-main_leaderboard-0"> <h1> Thẻ HTML </p> <p class = "color_h1"> & lt; title & gt; </p> </h1> <p></p> <h3> Ví dụ </h3> <p> Xác định tiêu đề cho tài liệu HTML của bạn: </p> <p class = "w3-code notranslate htmlHigh"> & lt;! DOCTYPE html & gt; <br /> & lt; html & gt; <br /> & lt; head & gt; </p> <p> & lt; title & gt; Tham chiếu Phần tử HTML & lt; / title & gt; <br /> & lt; / head & gt; <br /> & lt; body & gt; </p> <p> & lt; h1 & gt; Đây là tiêu đề & lt; / h1 & gt; <br /> & lt; p & gt; Đây là một đoạn văn. & lt; / p & gt; </p> <p> & lt; / body & gt; <br / > & lt; / html & gt; </p> <p><span class = "w3-btn w3-margin-bottom" target = "_ blank"> Hãy tự mình thử »</span></p> <h2> Định nghĩa và Cách sử dụng </h2> <p> Thẻ <code class = "w3-Codepan"> & lt; title & gt; </code> xác định tiêu đề của tài liệu.<br /> Tiêu đề phải ở dạng chỉ văn bản và nó được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong<br /> tab của trang. </p> <p> Thẻ <code class = "w3-Codepan"> & lt; title & gt; </code> là bắt buộc trong HTML<br /> các tài liệu! </p> <p> Nội dung của tiêu đề trang rất quan trọng đối với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm<br /> (SEO)! Tiêu đề trang được sử dụng bởi các thuật toán của công cụ tìm kiếm để quyết định thứ tự<br /> khi liệt kê các trang trong kết quả tìm kiếm. </p> <p> Phần tử <code class = "w3-Codepan"> & lt; title & gt; </code>: </p> <ul> <li> xác định tiêu đề trong thanh công cụ của trình duyệt </li> <li> cung cấp tiêu đề cho trang khi nó được thêm vào mục yêu thích </li> <li> hiển thị tiêu đề cho trang trong kết quả của công cụ tìm kiếm </li> </ul> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="http://dichvufacebook.vn/cach-nhanh-chong-huy-dang-ky-khoi-cac-trang-ban-da-thich-tren-facebook-lam-the-nao-de-huy-dang-ky-khoi-cac-trang-facebook/" target="_blank" rel="dofollow" class="u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598:active, .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u44c0bed32781ca7d124d86b73f3de598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Xem Thêm</span>  <span class="postTitle">Cách nhanh chóng hủy đăng ký khỏi các trang bạn đã thích trên Facebook - làm thế nào để hủy đăng ký khỏi các trang facebook</span></div></a></div><p> Dưới đây là một số mẹo để tạo tiêu đề hay: </p> <ul> <li> Tìm tiêu đề dài hơn, mang tính mô tả (tránh tiêu đề một hoặc hai từ) </li> <li> Công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị khoảng 50-60 ký tự của tiêu đề, vì vậy hãy thử<br /> không có tiêu đề dài hơn thế </li> <li> Không chỉ sử dụng một danh sách các từ làm tiêu đề (điều này có thể làm giảm trang<br /> vị trí trong kết quả tìm kiếm) </li> </ul> <p> Vì vậy, hãy cố gắng đặt tiêu đề chính xác và có ý nghĩa nhất có thể! </p> <p> <b> Lưu ý: </b> Bạn KHÔNG được có nhiều hơn một phần tử <code class = "w3-Codepan"> & lt; title & gt; </code> trong một tài liệu HTML. </p> <p id = "adngin-mid_content-0"> <h2> Hỗ trợ trình duyệt </h2> <p> Yếu tố</p> <p> & lt; title & gt;<br /> Đúng<br /> Đúng<br /> Đúng<br /> Đúng<br /> Đúng</p> <h2> Thuộc tính chung </h2> <p> Thẻ <code class = "w3-Codepan"> & lt; title & gt; </code> cũng hỗ trợ <span> Thuộc tính chung trong HTML </span>. </p> <h2> Các trang liên quan </h2> <p> Hướng dẫn HTML: <span> HTML Head </span> </p> <p> Tham chiếu HTML DOM: <span> Đối tượng Tiêu đề </span> </p> <h2> Cài đặt CSS mặc định </h2> <p> Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <code class = "w3-Codepan"> & lt; title & gt; </code> với các giá trị mặc định sau: </p> <p class = "w3-code notranslate cssHigh"> tiêu đề {<br /> display: none; <br />} </p> <p id = "mypagediv2"> <p> </div> <p></br></p> <h2><span class="ez-toc-section" id=""></span><span style="color: #ff0000;"><strong>Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thẻ html cho tiêu đề</strong></span><span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Thẻ HTML thông dụng<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p><div class="fluid-width-video-wrapper" style="padding-top: 56.2183%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/AzmdwZ6e_aM"></iframe></div> </p> <p style="display:none"><img fifu-featured="1" src="https://i.ytimg.com/vi/AzmdwZ6e_aM/maxresdefault.jpg" alt="" title=""></p> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: F8 Official</li> <li><strong>Ngày đăng</strong>: 2020-01-30</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 4 ⭐ ( 2861 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: 👉 Link đặt mua áo Polo F8: https://forms.gle/rff9K64GsSiANRzj6 <p>Tham gia các khóa học MIỄN PHÍ tại F8 tại đây nhé (đã quyết định theo thì hãy cố gắng đến cùng):<br />1. Kiến thức & cái nhìn tổng quan về ngành: https://fullstack.edu.vn/courses/lessons-for-newbie<br />2. Code giao diện trang web với HTML, CSS: https://fullstack.edu.vn/courses/html-css<br />3. Xử lý hiển thị tốt giao diện trên nhiều thiết bị khác nhau (responsive): https://fullstack.edu.vn/courses/responsive-web-design<br />4. Lập trình Javascript cơ bản: https://fullstack.edu.vn/courses/javascript-co-ban<br />5. Lập trình Javascript nâng cao: https://fullstack.edu.vn/courses/javascript-nang-cao<br />6. Lập trình Backend với Node & ExpressJS: https://fullstack.edu.vn/courses/nodejs<br />—</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Thẻ Title là gì? Cách tối ưu tiêu đề SEO tốt (thân thiện người dùng)<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: www.vietnetgroup.vn</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 4 ⭐ ( 3478 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Thẻ title HTML là tiêu đề “chính thức” của một trang. Đây là những gì sẽ được hiển thị trong SERPS (các trang kết quả của công cụ tìm kiếm). Nó nằm trong thẻ</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Tiêu đề trong HTML<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: quantrimang.com</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 3 ⭐ ( 6330 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Việc dùng tiêu đề để cho thấy cấu trúc văn bản là rất quan trọng. Tiêu đề (Heading) trong HTML được xác định bằng thẻ đánh dấu từ tới , trong đó là tiêu đề quan trọng nhất còn là ít quan trọng nhất.</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Thẻ định dạng tiêu đề<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: hocwebchuan.com</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 4 ⭐ ( 6154 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Những tiêu đề trang web phải được định dạng với các thẻ riêng biệt, Học web chuẩn, học miễn phí thiết kế web bằng html, css, xhtml, css3, html5, jquery, javascript, wordpress, php qua ví dụ mẫu, chuyên đề, cấu trúc, bài học, tham khảo.</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Thẻ Heading trong HTML, thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6 trên Website<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: thuthuat.taimienphi.vn</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 3 ⭐ ( 2817 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: the heading trong html, Thẻ Heading trong HTML, tìm hiểu thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6 trên Website</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Tiêu đề trong HTML<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: tedu.com.vn</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 5 ⭐ ( 8951 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Tìm hiểu về tiêu đề trong HTML</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Chèn thẻ tiêu đề(Heading) vào Html và kinh nghiệm thực tế<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: unitop.com.vn</li> <li><strong>Đánh giá</strong>: 4 ⭐ ( 6705 lượt đánh giá )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng thẻ tiêu đề(heading) trong html và cách tối ưu trong SEO website top google</li> </ul> <p>Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: <a href="https://dichvufacebook.vn/social/">Social</a></p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="http://dichvufacebook.vn/cach-xem-truc-tiep-fifa-world-cup-2022-truc-tuyen-phat-truc-tiep-world-cup-tren-facebook/" target="_blank" rel="dofollow" class="u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8"><!-- INLINE RELATED POSTS 2/3 //--><style> .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8:active, .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u73673e65056ffd452fb989ba1b4398d8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Xem Thêm</span>  <span class="postTitle">Cách xem Trực tiếp FIFA World Cup 2022 Trực tuyến - phát trực tiếp world cup trên facebook</span></div></a></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://dichvufacebook.vn/the-html-the-html-cho-tieu-de/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fab fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://dichvufacebook.vn/the-html-the-html-cho-tieu-de/&text=Th%E1%BA%BB%20HTML%20%20%E2%80%93%20th%E1%BA%BB%20html%20cho%20ti%C3%AAu%20%C4%91%E1%BB%81" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fab fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Thẻ%20HTML%20%20%26#8211;%20thẻ%20html%20cho%20tiêu%20đề&body=http://dichvufacebook.vn/the-html-the-html-cho-tieu-de/" class="link email" target="_blank" > <i class="fas fa-envelope"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://dichvufacebook.vn/the-html-the-html-cho-tieu-de/&title=Th%E1%BA%BB%20HTML%20%20%E2%80%93%20th%E1%BA%BB%20html%20cho%20ti%C3%AAu%20%C4%91%E1%BB%81" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fab fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://dichvufacebook.vn/the-html-the-html-cho-tieu-de/&text&title=Th%E1%BA%BB%20HTML%20%20%E2%80%93%20th%E1%BA%BB%20html%20cho%20ti%C3%AAu%20%C4%91%E1%BB%81" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fab fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fab fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://dichvufacebook.vn/tat-ca-cac-cach-ma-cong-ty-cua-ban-co-the-them-nguoi-theo-doi-tren-linkedin-mot-cong-ty-co-the-theo-doi-mot-cong-ty-khac-tren-linkedin-khong/" rel="prev">Tất cả các cách mà công ty của bạn có thể thêm người theo dõi trên LinkedIn – một công ty có thể theo dõi một công ty khác trên linkedin không <div class="fas fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://dichvufacebook.vn/dieu-gi-da-xay-ra-voi-myspace-tai-sao-no-khong-thanh-cong-tai-sao-myspace-bi-loi/" rel="next"><div class="fas fa-angle-double-left"></div><span></span> Điều gì đã xảy ra với Myspace? Tại sao nó không thành công? – tại sao myspace bị lỗi</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"><img alt='' src='http://2.gravatar.com/avatar/e7747c617e6c650c1862f6ba4c8166f2?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://2.gravatar.com/avatar/e7747c617e6c650c1862f6ba4c8166f2?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/">ads_dvfb</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-thich-chia-se-va-luu-cau-chuyen-trong-apple-news-danh-cho-iphone-va-ipad-nhung-cau-chuyen-da-luu-tren-iphone-o-dau/" title="Permalink to: Cách thích, chia sẻ và lưu câu chuyện trong Apple News dành cho iPhone và iPad – những câu chuyện đã lưu trên iphone ở đâu"> Cách thích, chia sẻ và lưu câu chuyện trong Apple News dành cho iPhone và iPad – những câu chuyện đã lưu trên iphone ở đâu</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th7 14, 2022</span> <a href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"> <i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/SzhKwu0fwd4/maxresdefault.jpg');" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-them-spaces-trong-instagram-captions-va-bios-cach-lay-dau-cach-tren-chu-thich-tren-instagram/" title="Permalink to: Cách thêm Spaces trong Instagram Captions và Bios – cách lấy dấu cách trên chú thích trên instagram"> Cách thêm Spaces trong Instagram Captions và Bios – cách lấy dấu cách trên chú thích trên instagram</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th7 14, 2022</span> <a href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"> <i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/l5k-0H7Zz34/maxresdefault.jpg');" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-tu-dong-dong-bo-hoa-cac-nguon-am-thanh-va-video-mot-cach-de-dang-tu-dong-dong-bo-hoa-am-thanh-va-video/" title="Permalink to: Cách tự động đồng bộ hóa các nguồn âm thanh và video một cách dễ dàng – tự động đồng bộ hóa âm thanh và video"> Cách tự động đồng bộ hóa các nguồn âm thanh và video một cách dễ dàng – tự động đồng bộ hóa âm thanh và video</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th7 14, 2022</span> <a href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"> <i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-2" class="mg-widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="http://dichvufacebook.vn/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search"><label for="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__label">Tìm kiếm</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input type="search" id="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__input " name="s" value="" placeholder="" required /><button type="submit" class="wp-block-search__button " >Tìm kiếm</button></div></form></div><div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-container-1 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="http://dichvufacebook.vn/cach-thich-chia-se-va-luu-cau-chuyen-trong-apple-news-danh-cho-iphone-va-ipad-nhung-cau-chuyen-da-luu-tren-iphone-o-dau/">Cách thích, chia sẻ và lưu câu chuyện trong Apple News dành cho iPhone và iPad – những câu chuyện đã lưu trên iphone ở đâu</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="http://dichvufacebook.vn/cach-them-spaces-trong-instagram-captions-va-bios-cach-lay-dau-cach-tren-chu-thich-tren-instagram/">Cách thêm Spaces trong Instagram Captions và Bios – cách lấy dấu cách trên chú thích trên instagram</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="http://dichvufacebook.vn/cach-tu-dong-dong-bo-hoa-cac-nguon-am-thanh-va-video-mot-cach-de-dang-tu-dong-dong-bo-hoa-am-thanh-va-video/">Cách tự động đồng bộ hóa các nguồn âm thanh và video một cách dễ dàng – tự động đồng bộ hóa âm thanh và video</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="http://dichvufacebook.vn/cach-xem-ai-da-chia-se-bai-dang-tren-instagram-cua-ban-ung-dung-de-xem-ai-da-chia-se-cau-chuyen-tren-instagram-cua-ban/">Cách xem ai đã chia sẻ bài đăng trên Instagram của bạn – ứng dụng để xem ai đã chia sẻ câu chuyện trên instagram của bạn</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="http://dichvufacebook.vn/cach-phong-to-video-snapchat-huong-dan-nam-2022-cach-phong-to-snapchat/">Cách phóng to video Snapchat [Hướng dẫn năm 2022] – cách phóng to snapchat</a></li> </ul></div></div></div><div id="block-4" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-container-2 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Phản hồi gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">Không có bình luận nào để hiển thị.</div></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <div class="container-fluid mr-bot40 mg-posts-sec-inner"> <div class="missed-inner"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>You missed</h4> </div> </div> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <a class="link-div" href="http://dichvufacebook.vn/cach-thich-chia-se-va-luu-cau-chuyen-trong-apple-news-danh-cho-iphone-va-ipad-nhung-cau-chuyen-da-luu-tren-iphone-o-dau/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-thich-chia-se-va-luu-cau-chuyen-trong-apple-news-danh-cho-iphone-va-ipad-nhung-cau-chuyen-da-luu-tren-iphone-o-dau/" title="Permalink to: Cách thích, chia sẻ và lưu câu chuyện trong Apple News dành cho iPhone và iPad – những câu chuyện đã lưu trên iphone ở đâu"> Cách thích, chia sẻ và lưu câu chuyện trong Apple News dành cho iPhone và iPad – những câu chuyện đã lưu trên iphone ở đâu</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="http://dichvufacebook.vn/2022/07/"> Th7 14, 2022</a></span> <a class="auth" href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/SzhKwu0fwd4/maxresdefault.jpg');" > <a class="link-div" href="http://dichvufacebook.vn/cach-them-spaces-trong-instagram-captions-va-bios-cach-lay-dau-cach-tren-chu-thich-tren-instagram/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-them-spaces-trong-instagram-captions-va-bios-cach-lay-dau-cach-tren-chu-thich-tren-instagram/" title="Permalink to: Cách thêm Spaces trong Instagram Captions và Bios – cách lấy dấu cách trên chú thích trên instagram"> Cách thêm Spaces trong Instagram Captions và Bios – cách lấy dấu cách trên chú thích trên instagram</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="http://dichvufacebook.vn/2022/07/"> Th7 14, 2022</a></span> <a class="auth" href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/l5k-0H7Zz34/maxresdefault.jpg');" > <a class="link-div" href="http://dichvufacebook.vn/cach-tu-dong-dong-bo-hoa-cac-nguon-am-thanh-va-video-mot-cach-de-dang-tu-dong-dong-bo-hoa-am-thanh-va-video/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-tu-dong-dong-bo-hoa-cac-nguon-am-thanh-va-video-mot-cach-de-dang-tu-dong-dong-bo-hoa-am-thanh-va-video/" title="Permalink to: Cách tự động đồng bộ hóa các nguồn âm thanh và video một cách dễ dàng – tự động đồng bộ hóa âm thanh và video"> Cách tự động đồng bộ hóa các nguồn âm thanh và video một cách dễ dàng – tự động đồng bộ hóa âm thanh và video</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="http://dichvufacebook.vn/2022/07/"> Th7 14, 2022</a></span> <a class="auth" href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <a class="link-div" href="http://dichvufacebook.vn/cach-xem-ai-da-chia-se-bai-dang-tren-instagram-cua-ban-ung-dung-de-xem-ai-da-chia-se-cau-chuyen-tren-instagram-cua-ban/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://dichvufacebook.vn/social/" alt="View all posts in Social"> Social </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/cach-xem-ai-da-chia-se-bai-dang-tren-instagram-cua-ban-ung-dung-de-xem-ai-da-chia-se-cau-chuyen-tren-instagram-cua-ban/" title="Permalink to: Cách xem ai đã chia sẻ bài đăng trên Instagram của bạn – ứng dụng để xem ai đã chia sẻ câu chuyện trên instagram của bạn"> Cách xem ai đã chia sẻ bài đăng trên Instagram của bạn – ứng dụng để xem ai đã chia sẻ câu chuyện trên instagram của bạn</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="http://dichvufacebook.vn/2022/07/"> Th7 14, 2022</a></span> <a class="auth" href="http://dichvufacebook.vn/author/ads_dvfb/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_dvfb</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> </div> </div> </div> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://dichvufacebook.vn/" rel="home">dichvufacebook.vn</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-copyright"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-md-6 text-xs"> <p> <a href="https://wordpress.org/"> Proudly powered by WordPress </a> <span class="sep"> | </span> Theme: Newsup by <a href="https://themeansar.com/" rel="designer">Themeansar</a>. </p> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="info-right"><li class="nav-item menu-item "><a class="nav-link " href="http://dichvufacebook.vn/" title="Home">Home</a></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> </div> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fas fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <div class='code-block code-block-3 ai-viewport-1 ai-viewport-2' style='top: 650px; position: fixed; z-index: 9995; width: 728px; height: 250px; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%);opacity: 0;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8941274792510671" crossorigin="anonymous"></script> <!-- DVFBPC3 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8941274792510671" data-ad-slot="7298212300" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-4 ai-viewport-3' style='top: 200px; position: fixed; z-index: 9995; width: 300px; height: 300px; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%);opacity: 0;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8941274792510671" crossorigin="anonymous"></script> <!-- DVFBMB1 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8941274792510671" data-ad-slot="7062145250" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-5 ai-viewport-3' style='top: 550px; position: fixed; z-index: 9995; width: 300px; height: 300px; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%);opacity: 0;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8941274792510671" crossorigin="anonymous"></script> <!-- DVFBMB2 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8941274792510671" data-ad-slot="4417732244" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <style>.wp-container-1 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-1 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-1 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <style>.wp-container-2 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-2 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-2 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"http:\/\/dichvufacebook.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"b17366968a"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://dichvufacebook.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.7' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://dichvufacebook.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=6.0.1' id='newsup-custom-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://dichvufacebook.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom-time.js?ver=6.0.1' id='newsup-custom-time-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>