Tiêu chuẩn cửa chống cháy. Hiện tại, có khá nhiều tiêu chuẩn nhận xét an toàn của cửa thép chống cháy. Tại Việt Nam thường dựa vào tiêu chuẩn chống cháy trong khoảng thời gian 60′, 90′ hoặc 120 phút để quyết định lắp đặt cửa đúng vị trí và tính năng đã được thẩm định…

Bạn đang xem: tin tuc 60 phut

Hiện tại, có khá nhiều tiêu chuẩn cửa thép chống cháy. Tại Việt Nam thường dựa vào Quy chuẩn QC06/2021 và các Tiêu chuẩn chống cháy hiện hành khác trong khoảng thời gian 45′, 60′, 90′ hoặc 120 phút để quyết định lắp đặt cửa đúng vị trí và tính năng đã được thẩm định.

Cửa thép chống cháy đôi cho phòng kỹ thuật điện

Tiêu chuẩn cửa chống cháy được quy định như vậy nào?

Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và dự án công trình và bắt buộc vận dụng trong toàn bộ các thời kỳ xây dựng mới, cải tiến, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và phòng ban của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng. Tiêu chuẩn cửa chống cháy cũng nằm trong các Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn này.

Như bạn đã biết, tác dụng chính của cửa thép chống cháy là khả năng chống chịu ở nhiệt độ cao. Ngăn không cho lửa cháy lan ra các khu vực khác, để trong thời gian đó, người và tài sản có thể duy chuyển và thoát nạn ra an toàn. Các tiêu chuẩn dành riêng cho cửa này bao gồm một số Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn được đề cập bên dưới.

*Lưu ý. Các nội dung dưới đây có thể được trích dẫn từ các Quy Chuẩn và Tiêu chuẩn hiện hành

Mức độ chống chịu cháy, cách nhiệt, độ kiên cố và khả năng chịu lực là thông số kỹ thuật trọng yếu để nhận xét chất lượng sản phẩm.

Thông thường, có rất nhiều mức độ chịu nhiệt và chống cháy khác nhau như 45’, 60’, 70’, 90’, 120’, 150’ và 180’. Nhưng có 3 mức thông dụng nhất là 60 phút, 90 phút và 120 phút.

Độ chống cháy này còn dựa vào Quy Chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam, sau đó bản vẽ thiết kế phải được công an PCCC thẩm duyệt. Dựa vào bản vẽ thẩm duyệt mà bạn lựa chọn độ chống cháy cho phù phù hợp với công trình của mình. Với những công trình không yêu cầu mức độ chống cháy, có thể lựa chọn mức độ chống cháy thấp nhất để giảm ngân sách.

Lựa Chọn Mức Độ Chống Cháy Như Thế Nào ?

➢ QCVN 06:2021 /BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn bắt buộc vận dụng việc lựa chọn mức độ chống cháy cho các phòng ban ngăn cháy, trong đó có cửa chống cháy và các phòng ban ngăn cháy khác.

Trích dẫn QCVN 06:2021: ” 2.3.2. Hạn chế chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác nhận bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi khởi đầu thử chịu lửa theo chính sách nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu tiếp nối nhau của các trạng thái hạn chế được quy định so với cấu kiện đã cho như sau:

– Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu bằng chữ Ŕ);

– Mất tính vẹn toàn (tính vẹn toàn được ký hiệu bằng chữ E);

– Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ Ι).”

Trích dẫn QCVN 06:2021: ” 2.4.3….Hạn chế chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy được quy định tại Bảng 2.”

Phòng ban ngăn cháy được phân loại theo hạn chế chịu lửa của phần ngăn cách của nó như trong Bảng 1. Khi trong phòng ban ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van khí, cửa sổ, màn chắn (sau đây gọi chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở vị trí các cửa đó có sắp xếp khoang đệm (gọi là khoang đệm ngăn cháy) thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn cháy phải được chọn loại cũng có khả năng ngăn cháy phù phù hợp với loại của phòng ban ngăn cháy theo quy định tại Bảng 1.

Xem Thêm  Hack Ngọc Rồng Online – NRO (Menu MOD by CuibapVH) - nhac ngoc rong online

Hạn chế chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy được quy định tại Bảng 2.

Hạn chế chịu lửa của các phòng ban của khoang đệm ngăn cháy (vách, sàn, cửa và van ngăn cháy) ở cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy phải thích hợp quy định tại Bảng 3.

Phòng ban ngăn cháy loại 1 phải thuộc cấp nguy hiểm cháy K0. Trong các trường hợp riêng, cho phép sử dụng cấp nguy hiểm cháy K1 trong các phòng ban ngăn cháy loại 2 đến loại 4.

Bảng 1 – Phân loại phòng ban ngăn cháy

Phòng ban ngăn cháy

Loại phòng ban ngăn cháy

Hạn chế chịu lửa của phòng ban ngăn cháy, không nhỏ hơn

Loại cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy, không thấp hơn

Loại khoang đệm ngăn cháy, không thấp hơn

1. Tường ngăn cháy

1

REI 150

1

1

2

REI 45

2

2

2. Vách ngăn cháy

1

EI 45

2

1

2

EI 15

3

2

3. Sàn ngăn cháy

1

REI 150

1

1

2

REI 60

2

1

3

REI 45

2

1

4

REI 15

3

2

 

Bảng 2 – Hạn chế chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy

Cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy

Loại cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy

Hạn chế chịu lửa, không nhỏ hơn

1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van 1)

1

EI 60

2

EI 30 2)

3

EI 15

2. Cửa sổ

1

E 60

2

E 30

3

E 15

3. Màn chắn

1

EI 60

1)

 Hạn chế chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính vẹn toàn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà đảm bảo được khả năng chịu lửa yêu cầu, so với cả tính vẹn toàn (E) và tính cách nhiệt (Ι).

2) Hạn chế chịu lửa của cửa giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 30.

 

Bảng 3 – Hạn chế chịu lửa của các phòng ban của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong phòng ban ngăn cháy

Loại khoang đệm ngăn cháy

Hạn chế chịu lửa của các phòng ban của khoang đệm, không nhỏ hơn

Vách ngăn của khoang đệm

Sàn của khoang đệm

Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm

1

EI 45

REI 45

EI 30

2

EI 15

REI 15

EI 15

>>> Vậy tổng kết: Mức độ chống cháy của cửa chống cháy thuộc bảng 2 mục “1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van” có hạn chế chịu lửa không nhỏ hơn EI 60. 

Xem thêm các tiêu chuẩn về tiêu chuẩn chống cháy *

Lưu ý quang trọng: Ǫuy chuẩn được đơn vị nhà nước công bố, bắt buộc các doanh nghiệp phải vận dụng, còn Tiêu chuẩn thực chất chỉ mang tính chất khuyến nghị, lời khuyên, tự nguyện vận dụng. Có thể thực hiện theo Tiêu chuẩn nhưng phải tốt hoặc bằng với mức yêu cầu của Quy chuẩn. 

Mục 5.5 – TCVN 2622: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Tên các phòng ban ngăn cháy

Hạn chế chịu lửa tối thiểu, (phút)

1. Tường ngăn cháy

150

2. Cửa đi, cửa sổ, cổng ở tường ngăn cháy

70

3. Vách ngăn cháy

45

4. Cửa đi, cửa sổ và vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy ở phòng đệm trong các nhà sản xuất hạng 𝓐, Ɓ, ₵, cửa vào tầng hầm trần, cửa mái chống cháy

40

5. Sàn chống cháy (sàn giữa các tường, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tường lửng) ở các nhà bậc chịu lửa Ι.

60

6. Sàn chống cháy (sàn giữa các tầng, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tầng lửng) ở các nhà bậc chịu lửa II, III, IV.

45


Test kiểm định cửa chống cháy ở phòng thử nghiệm

Một số yêu cầu an toàn chung của cửa thép chống cháy

Cửa phải đạt yêu cầu cơ bản, dù ở mức độ chịu nhiệt và chống cháy trong khoảng thời gian bao lâu, đều phải dựa trên những yêu cầu chung dưới đây:

Xem Thêm  Xem Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh – Premier League - lichj ngoai hang anh

Một số yêu cầu an toàn chung của cửa thép chống cháy

 • Cánh cửa sử dụng thép cán nguội 0.8mm-1,2mm, độ dày cánh 50mm – 70mm
 • Khung bao sử dụng thép cán nóng dày 1,6mm. Độ dày khung 100mm – 110mm
 • Có khung doorsill bên dưới ngăn khói tràn qua chân cửa
 • Lõi được gia cố xương thép, chất cách nhiệt MGO hoặc chất chống cháy khác
 • Gioăng cao su ngăn cách khói, khi đóng cửa sẽ kín khít và nhẹ nhõm êm ái.
 • Tay co thủy lực giúp cửa luôn ở trang thái đóng

Nếu thiếu bất kỳ 1 trong những yếu tố trên, thì cửa sẽ không đạt tiêu chuẩn chống cháy hoặc không đảm bảo tính an toàn trong thiết kế xây dựng

Cửa thép lắp đặt cho chung cư mini

Nghiệm thu cửa chống cháy như vậy nào ?

Nghiệm thu cửa chống cháy là 1 phần trong nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho tòa bộ tòa nhà hoặc công trình. Cửa chống cháy phải được cấp giấy chứng thực bởi Cục Công An PCCC và dán tem chứng thực thì công trình mới được nghiệm thu hoàn tất.

Để được cấp giấy chứng thực chống cháy riêng cho mỗi công trình thì trước nhất nhà sản xuất phải có được giấy chứng thực chống cháy chung (Giấy chứng thực cấp cho nhà máy được quyền sản xuất cửa chống cháy). Sau đó mỗi lô sản xuất riêng cho công trình nào thì đem đốt trải nghiệm và phải trình hồ sơ để yêu cấp cấp giấy chứng thực và tem kiểm định cho công trình đó (Ngân sách thông thường khoảng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào số lượng).

Hiện tại theo Quy chuẩn mới thì cửa chống cháy không còn được cấp tem, mà chỉ cấp giấy chứng thực theo tên công trình.

Vậy để được cấp giấy chứng thực cho cửa chống cháy thì điều kiện và quy trình cần phải có:

 • Cửa chống cháy phải được sản xuất theo tiêu chuẩn chống cháy, đốt test mẫu thử đạt yêu cầu phòng thử nghiệm được Cục PCCC phê duyệt
 • Cửa chống cháy phải được lắp đặt hoàn thiện tại công trình (chụp hình cửa đã thi công, bản vẽ, hồ sơ công trình)
 • Gởi hồ sơ ra Cục Công An PCCC chờ duyệt.

Thế nào là cửa thép chống cháy 60 phút?

Được chế tạo từ 2 tấm thép mạ điện dày 0.8mm, đây cũng là loại cửa được sử dụng nhất. Đã được trải nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn, thời gian chịu được là 60 phút. Khi quá 60 phút thì sẽ mất đi khả năng ngăn cách ngọn lửa do mặt phẳng của cửa bị biến dạng hoặc truyền nhiệt qua mặt bên kia tấm cửa và sẽ lan sang các vùng khác.

Đây là loại cửa được sử dụng nhiều hiện tại. Cửa thép sơn tĩnh điện và cửa thép vân gỗ dùng để lắp đặt cửa ra vào, cửa thông phòng… và đang rất được nhiều công trình và nhà dân sử dụng.

Xem thêm: Các mẫu cửa thép vân gỗ chống cháy

Cửa thép chống cháy 60′ cho căn hộ chung cư thượng hạng

Thế nào là cửa thép chống cháy 90 phút?

Được kết cấu từ 2 tấm thép mạ điện dày 1mm và được trải nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn với thời gian chịu nhiệt lên đến 90 phút. Sau khoảng thời gian 90 phút, cửa sẽ mất đi khả năng chống cháy, ngăn cách ngọn lửa và khói. Trải nghiệm được thực hiện bởi các đơn vị có tính năng chứng thực.

Loại cửa này thường thường được sử dụng tại các nơi đông dân cư, khu vực thoát hiểm thoát nạn, khu vực hành lang tập trung đông người.

Thế nào là cửa thép chống cháy 120 phút?

Cũng được làm từ 2 tấm thép mạ điện dày 1mm, lõi bên trong cánh cửa được trang bị MGO hoặc chất chống cháy khác và được trải nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn và đạt thời gian chịu nhiệt lên đến 120 phút.

Xem Thêm  Đánh giá xe Rolls Royce Cullinan 2022 chi tiết nhất kèm bảng giá - giá cuộn royce cullinan

Cửa được lắp đặt ở các khu nhà cao tầng, trung tâm thương mại, các khu vực đông người qua lại. Vị trí hầu hết lắp đặt là cửa thoát hiểm, các nguồn dễ phát sinh lửa như phòng điện, phòng kỹ thuật.

Cửa gỗ chống cháy 60 phút, 90 phút, 120 phút theo QC06/2021 hoặc theo TCVN 9383:2012 hiện đang được phân phối bởi Công ty du học Phong Thịnh Door bạn có thể liên hệ trực tiếp đó công ty du học để được tư vấn mua sản phẩm cũng như trợ giúp lắp đặt tận nơi nhanh chóng.

Hotline: 0932.903.903 Ms. Nghệ 0832.608.608 Ms. Oanh

Xem thêm:

* cửa thép chống cháy là gì
* Bạn có cần lắp đặt cửa thép chống cháy cho ngôi nhà?


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tin tuc 60 phut

THVL | 60 phút (16/3/2015)

 • Tác giả: Truyen Hinh Vinh Long
 • Ngày đăng: 2015-03-16
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8589 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Link xem toàn thể: http://goo.gl/6p3WpV
  http://thvl.vn/?cat=5222
  Chương trình update các tin mới nổi trội về an ninh, trật tự, xã hội, an toàn giao thông, các tin tức quốc tế, thể thao trong ngày.
  Chương trình phát sóng từ 6h30 đến 7h30 mỗi ngày trên THVL.

60 phút Mở “đấu tố” MC Phan Anh

 • Tác giả: tintuconline.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7283 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình “60 phút Mở” của nhà báo Tạ Bích Loan xoay quanh việc MC Phan Anh chia sẻ clip cá chết ở Vũng Áng đang gây tranh cãi dữ dội trong cư dân mạng.

60 PHÚT RỰC RỠ, tin tức Tiên tiến nhất Đoan Trang khiến chồng Tây lo ngại, liên tục ôm hôn khi vấp ngã trên sân khấu

 • Tác giả: kenh14.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9622 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 60 phút rực rỡ, tin tức hình ảnh tiên tiến nhất luôn được update liên tục, đề tài 60 phut ruc ro : Không chỉ có một sự nghiệp âm nhạc thành công, Đoan Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có tổ ấm hạnh phúc cùng chồng Tây thành đạt và cô con gái 5 tuổi tên Sol dễ thương. – Tin tức, hinh anh, video moi 60 phút rực rỡ tại Kenh14.vn

Hà Nội, 60 phút không đèn, không nến

 • Tác giả: www.24h.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8953 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau hàng loạt các hoạt động hưởng ứng, đúng 8 giờ 30 phút tối 29/3, Giờ Trái đất 2014 chính thức khởi đầu với triệu triệu ngọn đèn hàng loạt được tắt. – Tin tức

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: 60 phút giáp mặt bị can trong Trại tạm giam

 • Tác giả: eva.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7980 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi như vậy còn sống làm gì… Tôi tính rồi, ngày tôi ra toà, tôi sẽ nói người nhà mang theo quan tài, bất kể toà tuyên bản án thế nào, tôi cũng sẽ chết tại toà!, bị can Đỗ Văn Minh đã nói với PV như vậy.

Tin tức thời sự 24h ngày 10/6: ’60 phút mở’

 • Tác giả: vietq.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8395 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin tức thời sự 24h ngày 10/6 đề cập đến: ’60 phút mở’ – Ngăn làm việc thiện là đang tích ác, Xử lý ngay vụ ‘xe tư nhân gắn biển số xanh’,…

Quy luật 1 phút có 60 giây, 1 giờ có 60 phút, 1 ngày có 24 giờ từ đâu?

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3968 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đã khi nào bạn thắc mắc vì sao xã hội tự cổ chí kim lúc nào cũng tồn tại quy luật tính thời gian: 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây. Để trả lời thắc mắc, mời bạn hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây để tìm thấy nguồn gốc của quy luật này nhé!

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ