Bài hướng dẫn này của Học Excel Online sẽ giải thích cách sử dụng cơ bản và nâng cao của hàm SUMPRODUCT trong Excel, Bạn sẽ thấy một vài ví dụ công thức dùng để so sánh mảng, tính tổng có điều kiện và đếm số ô có nhiều điều kiện, tính trung bình cộng có trọng lượng và không chỉ thế

Bạn đang xem: cột 2 của wear

Bài hướng dẫn này của Học Excel Online sẽ giải thích cách sử dụng cơ bản và nâng cao của hàm SUMPRODUCT trong Excel. Bạn sẽ thấy một vài ví dụ công thức dùng để so sánh mảng, tính tổng có điều kiện và đếm số ô có nhiều điều kiện, tính trung bình cộng có trọng lượng và không chỉ thế.

Bạn đang xem: Tính tổng của tích 2 cột trong excel

Khi bạn nghe tên gọi hàm SUMPRODUCT lần trước hết, nó có vẻ là một công thức vô ích – công thức tính tổng thông thường của các tích số. Nhưng khái niệm này không cho thấy thậm chí là chỉ một phần nhỏ tính năng của hàm SUMPRODUCT.

Thực ra, hàm SUMPRODUCT trong Excel là hàm có rất nhiều tính năng. Do khả năng đặc biệt có thể xử lý mảng một cách tinh tế và thông minh, nên hàm SUMPRODUCT trong Excel rất hữu ích, nếu không bắt buộc, khi nói tới việc so sánh dữ liệu ở hai hay nhiều dải ô và việc tính toán dữ liệu có nhiều điều kiện. Những ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy toàn thể khả năng của hàm SUMPRODUCT và sự hữu ích của nó sẽ sớm trở nên rõ ràng thôi.

Xem nhanh

CÁCH SỬ DỤNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL – VÍ DỤ CÔNG THỨC:HÀM SUMPRODUCT CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆNĐẾM/TÍNH TỔNG/TÍNH TRUNG BÌNH CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô VỚI NHIỀU TIÊU CHUẨNCác ứng dụng thường gặp, và các hàm thường dùng với SUMPRODUCT.

HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL – CÚ PHÁP VÀ CÔNG DỤNG:

CÁCH SỬ DỤNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL – VÍ DỤ CÔNG THỨC:HÀM SUMPRODUCT CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆNĐẾM/TÍNH TỔNG/TÍNH TRUNG BÌNH CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô VỚI NHIỀU TIÊU CHUẨNCác ứng dụng thường gặp, và các hàm thường dùng với SUMPRODUCT.

Về mặt kỹ thuật, hàm SUMPRODUCT trong Excel nhân các con số trong mảng xác nhận, rồi trả về tổng của các tích số đó.

Cú pháp của hàm SUMPRODUCT rất đơn giản:

SUMPRODUCT(array1, , , …)

Trong số đó, mảng 1, mảng 2, … là các dải ô liên tục hay là các mảng có chứa thành phần bạn muốn nhân, rồi cộng lại.

Số mảng tối thiểu là 1. Trong trường hợp này, hàm SUMPRODUCT trong Excel chỉ đơn giản tính tổng các thành phần mảng rồi trả về tổng số.

Số mảng tối đa là 255 trong Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, và Excel 2007, và 30 trong các phiên bản trước của Excel.

Mặc dù hàm SUMPRODUCT xử lý mảng, nhưng nó không yêu cầu phím tắt mảng (Ctrl + Shift + Enter). Bạn hoàn thiện một công thức SUMPRODUCT theo cách thông thường bẳng cách nhấn phím Enter.

Lưu ý:

Toàn bộ mảng trong công thức SUMPRODUCT phải có cùng số hàng và số cột , nếu không thì bạn sẽ nhận lỗi #VALUE!.

Nếu bất kì câu lệnh mảng nào chứa giá trị phi số, chúng sẽ được xử lý như số 0.

Nếu mảng là phép thử lô gic, thì nó sẽ trả về giá trị TRUE và FALSE. Thông thường, bạn cần phải đổi các giá trị TRUE và FALSE này thành 1 và 0 bằng cách sử dụng toán tử đơn phân (–). Hãy xem qua ví dụ hàm SUMPRODUCT có nhiều điều kiện để nắm vững hơn.

CÁCH DÙNG CƠ BẢN CỦA HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL:

Để có cái nhìn tổng quát về cách hàm SUMPRODUCT trong Excel hoạt động, hãy xem qua ví dụ sau.

Giả sử bạn có số lượng ở các ô A2:A4, và bạn muốn tính tổng. Nếu bạn đang giải một phép toán ở trường, thì bạn sẽ nhân số lượng với mức giá của mỗi sản phẩm, rồi cộng chúng lại. Trong Microsoft Excel, bạn có thể thu được kết quả chỉ với một công thức SUMPRODUCT:

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)

Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy công thức trên thực tiễn:

Đây là cụ thể những gì đang diễn ra về mặt toán học:

Công thức chọn số trước hết trong mảng trước hết rồi nhân nó cho số trước hết trong mảng thứ hai, rồi lấy số thứ hai trong mảng trước hết nhân cho số thứ hai trong mảng thứ hai rồi cứ tiếp tục như vậy.

Khi đã nhân tất các thành phần mảng, công thức sẽ tính tổng các tích số rồi trả về tổng số.

Nói cách khác, công thức SUMPRODUCT trình diễn công thức toán học sau đây:

=A2*B2 + A3*B3 + A4*B4

Hãy nghĩ tới việc bạn có thể tiết kiệm bao nhiều thời gian nếu bảng của các bạn không chứa 3 hàng dữ liệu, mà là 3 trăm hay 3 ngàn hàng!

CÁCH SỬ DỤNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL – VÍ DỤ CÔNG THỨC:

Nhân hai hay nhiều dải ô với nhau rồi cộng các tích số là cách sử dụng đơn giản và rõ ràng nhất của hàm SUBTOTAL trong Excel, nhưng đây không phải là cách sử dụng duy nhất. Vẻ đẹp thực sự của hàm SUMPRODUCT trong Excel này là nó có thể làm nhiều hơn các tính năng đã được nêu rõ. Sâu hơn trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ thấy vài công thức cho thấy những cách sử dụng thú vị và nâng cao hơn nhiều, vì vậy hãy tiếp tục đọc nội dung nhé!

HÀM SUMPRODUCT CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆN

Thông thường trong Microsoft Excel, luôn có nhiều hơn một phương pháp để hoàn thiện công việc. Nhưng khi nói tới việc so sánh hai hay nhiều mảng, nhất là có nhiều điều kiện, nếu không nói là duy nhất, hàm SUMPRODUCT trong Excel là hàm hiệu quả nhất. À thì, hàm SUMPRODUCT hay công thức mảng đều được.

Xem Thêm  Thủ thuật công nghệ - thủ thuật công nghệ

Giả sử bạn có danh sách các món hàng ở cột 𝓐, lợi nhuận bán dự kiến ở cột Ɓ, và lợi nhuận bán thực ở cột ₵. Mục tiêu của các bạn là tìm xem có bao nhiêu có bao nhiêu món bán thấp hơn dự kiến. So với trường hợp này, hãy sử dụng một trong những biến phân của công thức SUMPRODUCT:

=SUMPRODUCT(–(C2:C10CÁCH CÔNG THỨC SUMPRODUCT CÓ MỘT ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG:

So với người mới khởi đầu, hãy chia nhỏ công thức đơn giản hơn – công thức so sánh các con số trong hai cột hàng theo hàng, và nói cho tất cả chúng ta biết số lần cột ₵ thấp hơn cột Ɓ:

=SUMPRODUCT(–(C2:C10CÁCH CÔNG THỨC SUMPRODUCT CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG:

Khi công thức SUMPRODUCT trong Excel chứa hai hay nhiều mảng, nó nhân các thành phần của mảng, rồi cộng các tích số.

Có vẻ bạn vẫn còn nhớ, tất cả chúng ta đã sử dụng công thức dưới đây để đếm số lần lợi nhuận thực (cột ₵) thấp hơn lợi nhuận dự kiến (cột Ɓ) so với Táo (cột 𝓐):

=SUMPRODUCT(–(C2:C10ĐẾM/TÍNH TỔNG/TÍNH TRUNG BÌNH CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô VỚI NHIỀU TIÊU CHUẨN

Trong Excel 2003 và các phiên bản trước thì không có hàm IFS, một trong những cách sử dụng thông dụng nhất của hàm SUMPRODUCT này là tính tổng hay đếm có điều kiện các ô với nhiều tiêu chuẩn. Khởi đầu với Excel 2007, Microsoft giới thiệu một chuỗi hàm được đặc biệt thiết kế cho những nhiệm vụ này – hàm SUMIFS, hàm COUNTIFS và hàm AVERAGEIFS.

Nhưng thậm chí ở các phiên bản hiện đại của Excel, công thức SUMPRODUCT tuyệt đối có thể là một lựa chọn thay thế, ví dụ, tính tổng và đếm có điều kiện các ô có hàm lôgic OR. Dưới đây, bạn sẽ thấy vài ví dụ công thức cho thấy khả năng này.

CÔNG THỨC SUMPRODUCT VỚI HÀM LÔGIC AND:

CÔNG THỨC SUMPRODUCT VỚI HÀM LÔGIC AND:

Giả sử bạn có chuỗi dữ liệu dưới đây, trong đó cột 𝓐 liệt kê vùng miền, cột Ɓ – món hàng và cột ₵ – lợi nhuận bán ra:

Điều bạn muốn thực hiện này là đếm, tính tổng và tính trung bình cộng lợi nhuận táo bán ra ở khu vực phía Bắc.

Trong các phiên bản Excel gần đây: Excel 2016, 2013, 2010 và 2007, bạn có thể đơn giản hoàn thiện nhiệm vụ bằng cách sử dụng công thức SUMIFS, COUNTIFS và AVERAGEIFS. Nếu bạn đang tìm một hướng đi khó khăn hơn, hay nếu bạn vẫn sử dụng Excel 2003 hay phiên bản cũ hơn, thì bạn vẫn đạt được kết quả muốn với hàm SUMPRODUCT trong Excel.

Để đếm lợi nhuận táo bán ra ở khu vực phía Bắc:

=SUMPRODUCT(–(A2:A12=”khu vực phía Bắc”), –(B2:B12=”táo”))

hay

=SUMPRODUCT((A2:A12=”khu vực phía Bắc”)*(B2:B12=”táo”))

Để tính tổng lợi nhuận táo bán ra ở khu vực phía Bắc:

=SUMPRODUCT(–(A2:A12=”khu vực phía Bắc”), –(B2:B12=”táo”), C2:C12)

hay

=SUMPRODUCT((A2:A12=”khu vực phía Bắc”)*(B2:B12=”táo”)*C2:C12)

Để tính trung bình cộng lợi nhuận táo bán ra ở khu vực phía Bắc:

Để tính trung bình cộng, tất cả chúng ta chỉ chia tổng cho phép đếm như vậy này:

=SUMPRODUCT(–(A2:A12=”khu vực phía Bắc”), –(B2:B12=”táo”), C2:C12) / SUMPRODUCT( –(A2:A12=”khu vực phía Bắc”), –(B2:B12=”táo”))

Để công thức SUMPRODUCT linh hoạt hơn, bạn có thể định rõ khu vực và món hàng muốn ở các ô riêng, rồi tham chiếu các ô đó vào công thức giống như ảnh chụp màn hình dưới đây:

CÔNG THỨC SUMPRODUCT DÙNG CHO VIỆC TÍNH TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

CÔNG THỨC SUMPRODUCT DÙNG CHO VIỆC TÍNH TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Từ ví dụ trước, bạn đã biết phương pháp công thức SUMPRODUCT trong Excel đếm số ô cùng với hiều điều kiện. Nếu bạn đã hiểu rõ cách đó, sẽ rất đơn giản để bạn nắm vững quy luật tính tổng.

Để tôi nhắc bạn nhớ rằng tất cả chúng ta đã dùng công thức dưới đây để tính tổng lợi nhuận Táo ở khu vực phía Bắc:

=SUMPRODUCT(–(A2:A12=”khu vực phía Bắc”), –(B2:B12=”táo”), C2:C12)

Công thức trực tiếp của công thức trên chính là 3 mảng dưới đây:

*

Trong mảng trước hết, 1 đại diện cho khu vực phía Bắc, và 0 đại diện cho các khu vực khác.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Trong mảng thứ hai, 1 đại diện cho Táo, và 0 đại diện cho các món hàng khác.

Mảng thứ ba chứa chính các con số xuất hiện từ ô C2 đến C12.

Hãy nhớ rằng nhân 0 thì luôn bằng 0, và nhân 1 thì bằng chính nó, tất cả chúng ta có mảng cuối cùng chứa lợi nhuận và những con số 0 – lợi nhuận chỉ xuất hiện nếu hai mảng trước hết có số 1 ở cùng một vị trí, rõ ràng và cụ thể là cả hai điều kiện xác nhận đều được thỏa mãn; còn không thì sẽ hiển thị số 0:

Cộng các con số trong mảng trên cho kết quả muốn – lợi nhuận Táo bán ra ở khu vực phía Bắc.

VÍ DỤ 2. CÔNG THỨC SUMPRODUCT VỚI HÀM LÔGIC OR

Để công hay đếm có điều kiện các ô sử dụng hàm lôgic OR, hãy sử dụng dấu cộng (+) giữa các mảng.

Trong công thức Excel SUMPRODUCT, cũng như trong công thức mảng, dấu cộng đóng vai trò làm toán tử OR hướng dẫn Excel trả về giá trị TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào trong biểu thức xác nhận được thỏa mãn.

Ví dụ, để đếm tổng lợi nhuận Táo và Chanh không phân biệt vùng miền, hãy sử dụng công thức này:

Xem Thêm  Cách Xem Ai Vào Tường Facebook Nhiều Nhất Siêu Dễ, Cách Xem Ai Vừa Vào Facebook Của Mình - xem tài khoản facebook

=SUMPRODUCT((B2:B12=”táo”)+(B2:B12=”chanh”))

Nói đơn giản, công thức trên có nghĩa là: Hãy đếm số ô nếu dải ô B2:B12=”táo” OR B2:B12=”chanh”.

Để tính tổng lợi nhuận Táo và Chanh, hãy thêm một câu lệnh chứa dải ô Lợi nhuận:

=SUMPRODUCT((B2:B12=”táo”)+(B2:B12=”chanh”), C2:C12)

Ảnh chụp màn hình dưới đây diễn giải công thức tương tự:

VÍ DỤ 3. CÔNG THỨC SUMPRODUCT CÙNG VỚI HÀM LÔGIC AND VÀ HÀM LÔGIC OR

Trong nhiều trường hợp, có thể bạn cần phải đếm hay tính tổng có điều kiện sử dụng cả hàm lôgic AND và OR. Thậm chí ở phiên bản Excel tiên tiến nhất , chuỗi hàm liên quan đến hàm IF cũng không thể làm được điều đó.

Một trong những phương án khả thi này là phối hợp hai hay nhiều hàm SUMIFS+SUMIFS hay COUNTIFS+COUNTIFS.

Cách khác này là sử dụng hàm SUMPRODUCT trong đó:

Dấu hoa thị (*) được dùng như toán tử AND.

Dấu cộng (+) được dùng như toán tử OR.

Để khiến mọi thứ đơn giản hơn, hãy xem xét các ví dụ dưới đây:

Để đếm số lần Táo và Chanh được bán ở khu vực phía Bắc, hãy lập công thức với hàm lôgic sau:

=Count If ((Vùng miền=”miền Bắc”) AND ((Món hàng=”Táo”) OR (Món hàng=”Chanh”)))

Khi vừa sử dụng theo cú pháp hàm SUMPRODUCT, công thức sẽ có dạng như sau:

=SUMPRODUCT((A2:A12=”miền Bắc”)*((B2:B12=”táo”)+(B2:B12=”chanh”)))

Để tính tổng lợi nhuận Táo và Chanh bán ra ở khu vục phía Bắc, hãy dùng công thức trên rồi thêm dải ô Lợi nhuận cùng với hàm lôgic AND:

=SUMPRODUCT((A2:A12=”miền Bắc”)*((B2:B12=”táo”)+(B2:B12=”chanh”))*C2:C12)

Để công thức trông gọn hơn, bạn có thể gõ các biến vào các ô tách biệt – Khu vực ở ô F1 và Món hàng ở ô F2 và H2 – rồi tham chiếu các ô này vào công thức:

CÔNG THỨC SUMPRODUCT DÙNG ĐỂ TÍNH TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG LƯỢNG

CÔNG THỨC SUMPRODUCT DÙNG ĐỂ TÍNH TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG LƯỢNG

Ở một trong những ví dụ trước, tất cả chúng ta đã bàn về công thức SUMPRODUCT dùng để tính trung bình có điều kiện. Cách sử dụng thông dụng khác của hàm SUMPRODUCT trong Excel này là tính trung bình có trọng lượng trong đó mỗi giá trị có một trọng lượng nhất định.

Công thức SUMPRODUCT tính trung bình có trọng lượng tổng quát có dạng như sau:

SUMPRODUCT(values, weights) / SUM(weights)

Giả sử các giá trị nằm ở dải ô B2:B7 và trọng lượng ở dải ô C2:C7, công thức SUMPRODUCT tính trung bình có trọng lượng có dạng như sau:

=SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7)

Tôi tin rằng ngay hiện thời, bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc hiểu quy luật công thức nữa.

HÀM SUMPRODUCT ĐƯỢC DÙNG LÀM HÀM THAY THẾ CHO CÔNG THỨC MẢNG

HÀM SUMPRODUCT ĐƯỢC DÙNG LÀM HÀM THAY THẾ CHO CÔNG THỨC MẢNG

Ngay cả khi độc giả nội dung này chỉ để có thêm thông tin và bạn không còn nhớ rõ các cụ thể nữa, hãy nhớ một điểm mấu chốt trọng yếu – hàm SUMPRODUCT trong Excel xử lý mảng. Và vì hàm SUMPRODUCT có các khả năng của công thức mảng, nên nó có thể trở thành hàm thay thế dễ sử dụng cho công thức mảng.

Ưu thế là gì? Về mặt cơ bản, bạn có khả năng quản lý công thức một cách đơn giản mà không cần phải nhấp Ctrl + Shift + Enter mỗi lần bạn nhập một công thức mảng mới hay chỉnh sửa công thức mảng.

Ví dụ, tất cả chúng ta có thể sử dụng một công thức mảng đơn giản để đếm số ký tự trong dải ô xác nhận:

{=SUM(LEN(range))}

và biến nó thành công thức thông thường:

=SUMPRODUCT(LEN(range))

Để thực hành, bạn có thể chọn các công thức mảng này trong Excel rồi nỗ lực viết lại sử dụng hàm SUMPRODUCT.

MOD và SUMPRODUCT trong Excel đếm ô chứa số lẻ

Ta đều đã biết số lẻ là những số chia 2 dư 1. Trong trường hợp này, ta sẽ phối hợp 2 hàm là MOD và SUMPRODUCT để tiến hành đếm những ô chứa số lẻ trong Excel.

Dữ liệu mẫu của ta như sau:

*

Yêu cầu: Đếm những ô chứa số lẻ.

Công thức hàm SUMPRODUCT excel trong trường hợp này của ta như sau:

=SUMPRODUCT(–(MOD(A1:A15,2)=1))

Công thức (MOD(A1:A15,2)=1) sẽ trả về giá trị dạng mảng {TRUE; FALSE} tương ứng: TRUE nếu ô không chia hết cho 2 và trái lại.  biến TRUE thành 1, FALSE thành 0. Cuối cùng ta lồng vào SUMPRODUCT trả về kết quả là số ô chứa giá trị số lẻ.

*

Các ứng dụng thường gặp, và các hàm thường dùng với SUMPRODUCT.

Các hàm xác minh logic: ISNUMBER/ISERROR + SEARCHHàm SEARCH giúp tất cả chúng ta tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa/thường. Nếu bạn cần tìm chữ giống nhau thì lúc này có hàm FIND.Tính tổng toàn bộ các sheet với SUMIFSTách chuỗi ra để lấy số liệu tính toán:Bài toán đề ra bạn có chuỗi ký tự: u, Ҳ, 3g, nhuộm. Và làm thế nào để tách ra theo các nhà cung cấp tính tương ứng.Vận dụng phối hợp hàm TEXT để chuyển hóa các số, chữ, và số 0 thành con số tương ứng để tính toán.

Các hàm xác minh logic: ISNUMBER/ISERROR + SEARCHHàm SEARCH giúp tất cả chúng ta tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa/thường. Nếu bạn cần tìm chữ giống nhau thì lúc này có hàm FIND.Bài toán đề ra bạn có chuỗi ký tự: u, Ҳ, 3g, nhuộm. Và làm thế nào để tách ra theo các nhà cung cấp tính tương ứng.Vận dụng phối hợp hàm TEXT để chuyển hóa các số, chữ, và số 0 thành con số tương ứng để tính toán.

*Chuyển chuỗi ký tự biểu thức cộng trừ thành kết quả tính toán:Bước 1: Tất cả chúng ta sẽ tìm thay thế ký tự “-” thành “+-“.Bước 2: Chúng ta sẽ tìm thay thế ký tự “+” với hàm REPT(” “,99) nhằm chèn thay thế 99 ký tự ” “.Bước 4: Khác với hàm TRIM, chúng ta sẽ dùng hàm TEXT nhận dạng ký tự.Bước 5: Với hàm SUMPRODUCT kết hợp dấu — (dùng để chuyển chữ thành số), sau đó cộng dồn lại với nhau.Kết quả:=SUMPRODUCT(–TEXT(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”-“,”+-“),”+”,REPT(” “,99)),ROW(INDIRECT(“1:”&LEN(A2)))*99-98,99),”0.00;-0.00;0;”))

Xem Thêm  Xe Touring Twitter Smile tay ngang 2*11 líp - xe đạp tay ngang

Bước 1: Chúng ta sẽ tìm thay thế ký tự “-” thành “+-“.Bước 2: Chúng ta sẽ tìm thay thế ký tự “+” với hàm REPT(” “,99) nhằm chèn thay thế 99 ký tự ” “.Bước 4: Khác với hàm TRIM, tất cả chúng ta sẽ dùng hàm TEXT nhận dạng ký tự.Bước 5: Với hàm SUMPRODUCT phối hợp dấu — (dùng để chuyển chữ thành số), sau đó cộng dồn lại với nhau.Kết quả:=SUMPRODUCT(–TEXT(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”-“,”+-“),”+”,REPT(” “,99)),ROW(INDIRECT(“1:”&LEN(A2)))*99-98,99),”0.00;-0.00;0;”))

*Đếm duy nhất với SUMPRODUCT:

*

Tính số giờ đi muộn, về sớm, giờ làm của nhân viên với hàm SUMPRODUCT.Ta quy ước giờ đi muộn vào ô BM1, là 8:00, nếu đi sau giờ đó tính là muộn.SUMPRODUCT lúc này lấy giờ checkin, trừ cho giờ quy định.Để quy ra số phút, ta cần nhân cho 24 giờ Ҳ 60 phút. Vì thời gian trong Excel là một con số thập phân từ 0 -> 1.Ứng dụng SUMPRODUCT trong việc chấm công, tính công cho nhân viên.Bạn có thể lập bảng ký hiệu, và quy đổi ký hiệu đó sang ngày công tương ứng. Rồi từ đó bạn tuyệt đối có thể tính ngày công.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các dụng cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những dụng cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn thể những tri thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học Excel từ cơ bản đến Chuyên Viên dành riêng cho người đi làm


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài cột 2 của wear

ITB Episode 33: Examining Strut Mount and Bump Stop Wear

alt

 • Tác giả: CRP Automotive
 • Ngày đăng: 2016-06-15
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5071 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The strut mount is under severe stress since it’s the attachment point for the top of the strut or shock. It constantly gets pushed and pulled when the shock cycles up and down. This stress will cause the density of the strut mount insulating material to change, pancaking the mount and eventually wear down the mount pivot bearings.

  When shocks and struts are worn it can also reduce the effectiveness of the bump stops. Bump stops are made of plastic material that, with constant use, age, and exposure to the elements, will start to crack and deteriorate. Furthermore if the shock or strut is leaking, the oil can eat away at the bump stops.

  The additional labor to replace these components is insignificant when replacing the shocks and struts. Replacing the strut mounts and bump stops as well as having the wheels properly aligned will prevent potential vibration issues even after installing α brand new shock or strut.

  Rein Automotive offers α full line of strut mounts and bump stops so be sure to visit www.showmetheparts.com/crp to find them for the vehicle you’re working on.

  Make sure to CLICK SUBSCRIBE to keep getting our videos and if you have α tip of your own you’{d} like to share, go ahead and leave it in the comments section.

Mách Bạn 2 Cách Hoán Đổi Vị Trí 2 Dòng Trong Excel, Đảo Cột

 • Tác giả: lasta.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2375 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nội dung này, Blog Học Excel sẽ hướng dẫn các bạn các phương pháp hoán đổi vị trí các cột trong bảng dữ liệu – đổi vị trí cột trong excel: di chuyển cột bằng cách kéo thả chuột, di chuyển nhiều cột không liền kề cùng một lúc, Cách di chuyển một cột trong bảng tính Excel:Cut & Paste:Nếu bạn không muốn thao tác trên con trỏ chuột, bạn có thể thay đổi thứ tự các cột bằng cách cắt dán chúng

Động từ bất qui tắc Wear trong tiếng Anh

 • Tác giả: vietjack.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9699 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Động từ bất qui tắc Wear trong tiếng Anh – Bảng động từ bất qui tắc trong tiếng anh, bảng động từ bất qui tắc đầy đủ nhất, bảng động từ bất qui tắc full, bảng động từ bất qui tắc thông dụng bao gồm cách chia động từ, động từ là gì, ý nghĩa của động từ, các động từ bất qui tắc có qui tắc tương tự.

Chia Động Từ

 • Tác giả: itienganh.org
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8499 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách chia động từ wear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng trước hết để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia cụ thể của động

Định dạng cột

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1557 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Quá khứ của Wear – chia động từ Wear cần biết

 • Tác giả: dafulbrightteachers.org
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9270 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Wear là động từ bất quy tắc thường gặp. Quá khứ của wear được chia như vậy nào? tìm hiểu cách chia trong nhiều thì khác nhau.

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh đầy đủ và chuẩn nhất

 • Tác giả: ama.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9280 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh là tên gọi của một loại động từ mà nó không tuân theo một quy tắc nhất định, được sắp xếp tạo thành bảng động từ bất quy tắc

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ