Tôi có nên mua Twitter (TWTR) không? Sử dụng Xếp hạng Zacks và Điểm phong cách để tìm hiểu xem TWTR có phù hợp với danh mục đầu tư của bạn hay không.

Bạn đang xem : tôi có nên mua cổ phiếu twitter không

Giá trị Ngành X được hiển thị trong cột này là giá trị trung bình cho tất cả cổ phiếu trong ngành tương ứng. Khi đánh giá một cổ phiếu, có thể hữu ích nếu so sánh nó với ngành của nó như một điểm tham chiếu. Hơn nữa, khi so sánh cổ phiếu trong các ngành khác nhau, việc xem xét các thước đo tương đối thậm chí còn trở nên quan trọng hơn vì các cổ phiếu khác nhau trong các ngành khác nhau có giá trị khác nhau được coi là bình thường.

Ví dụ: một ngân hàng khu vực sẽ được phân loại trong ngành Tài chính. Trong Ngành Tài chính, nó sẽ rơi vào Ngành Ngân hàng M & amp; Tiết kiệm. Và trong M Industry, nó có thể được phân định sâu hơn vào nhóm X Industry được gọi là Ngân hàng Đông Bắc. Điều này cho phép nhà đầu tư mở rộng hoặc cụ thể tùy thích khi lựa chọn cổ phiếu.

Ngành X (hay còn gọi là Ngành mở rộng) là một tập hợp con của Ngành M (Quy mô vừa), là ngành tập hợp con của danh mục Ngành lớn hơn, được sử dụng để phân loại tất cả các cổ phiếu trong Vũ trụ Zacks. Cơ sở dữ liệu Zacks chứa hơn 10.000 cổ phiếu. Tất cả các cổ phiếu đó được phân thành ba nhóm: Ngành, Ngành M và Ngành X. Có 17 Ngành, 60 Ngành M khác nhau và 265 Ngành X.

Xếp hạng Zacks

Đây là hệ thống xếp hạng ngắn hạn của chúng tôi, đóng vai trò như một chỉ báo kịp thời cho các cổ phiếu trong vòng 1 đến 3 tháng tới. Nó tốt như thế nào? Xem bảng xếp hạng và hiệu suất liên quan bên dưới.

Xếp hạng Zacks
Sự định nghĩa
Lợi nhuận hàng năm

1

Mua mạnh
24,75%

2

Mua
18,15%

3

Tổ chức
9,70%

4

Bán
5,35%

5

Bán mạnh
2,45%

S & amp; P
500
10,91%

Giáo dục Xếp hạng Zacks – Tìm hiểu về Xếp hạng Zacks

Trang chủ Xếp hạng của Zacks – Tài nguyên Xếp hạng của Zacks ở một nơi

Zacks Premium – Cách truy cập vào Xếp hạng Zacks

3

3

3

4

Điểm VGM

Điểm VGM là một bộ chỉ số bổ sung để sử dụng cùng với Xếp hạng Zacks. Nó cho phép người dùng tập trung tốt hơn vào các cổ phiếu phù hợp nhất với phong cách giao dịch cá nhân của họ.

Điểm số VGM dựa trên phong cách giao dịch của Tăng trưởng, VAlue và Momentum.

Trong Điểm VGM, cổ phiếu được phân loại thành năm nhóm: A, B, C, D và F. Như bạn có thể nhớ từ những ngày còn đi học, điểm A tốt hơn điểm B; a B tốt hơn a C; a C tốt hơn a D; và chữ D tốt hơn chữ F.

Với tư cách là một nhà đầu tư, bạn muốn mua những chiếc giày lười với xác suất thành công cao nhất. Điều đó có nghĩa là bạn muốn mua cổ phiếu có Xếp hạng Zacks # 1 hoặc # 2, Mua mạnh hoặc Mua mạnh, cũng có Điểm A hoặc B theo phong cách giao dịch cá nhân của bạn.

Giáo dục về Điểm kiểu Zacks – Tìm hiểu thêm về Điểm kiểu Zacks.

C

C

B

D

Giá tiền mặt

Tỷ lệ Tiền mặt / Giá được tính bằng tiền mặt và chứng khoán thị trường trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu. Đây cũng được gọi là lợi tức tiền mặt.

Giống như lợi tức thu nhập, cho biết lợi suất dự đoán (hoặc lợi tức) trên một cổ phiếu dựa trên thu nhập và giá đã trả, lợi tức tiền mặt cũng tương tự, nhưng với tiền mặt là tử số thay vì thu nhập. Ví dụ: tỷ lệ tiền mặt / giá hoặc lợi suất tiền mặt là 0,8 cho thấy lợi nhuận 8% hoặc 8 xu cho mỗi 1 đô la đầu tư.

0,22
0,170.170.040.20

EV / EBITDA

Giá trị doanh nghiệp / Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao là số liệu định giá được sử dụng để đo giá trị của công ty và hữu ích trong việc so sánh cổ phiếu này với cổ phiếu khác.

Giá trị Doanh nghiệp (EV) là Vốn hóa Thị trường + Nợ – Tiền mặt. Nhiều nhà đầu tư thích EV chỉ là Vốn hóa thị trường như một cách tốt hơn để xác định giá trị của một công ty. EBITDA, như từ viết tắt mô tả, là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Điều đó có nghĩa là các khoản mục này được cộng lại vào thu nhập ròng để tạo ra số thu nhập này. Vì có nhiều quyền quyết định đối với những gì được bao gồm và không được bao gồm trong phần ‘ITDA’ của phép tính này, nó được coi là một chỉ số không phải GAAP. Tỷ lệ EV / EBITDA là một bội số định giá và thường được sử dụng bổ sung hoặc thay thế cho tỷ lệ P / E. Và giống như tỷ lệ P / E, con số thấp hơn thường được coi là ‘tốt hơn’ so với con số cao hơn.

Xem Thêm  Làm thế nào để biết ai đã xem câu chuyện trên Facebook của bạn - bạn có thể thấy ai đã xem câu chuyện trên facebook của bạn không

146.49
-0,8968,2620,49-69,66

Tỷ lệ PEG

Tỷ lệ PEG là tỷ lệ P / E chia cho tốc độ tăng trưởng của nó. Tỷ lệ này về cơ bản so sánh P / E với tốc độ tăng trưởng của nó, do đó, đối với nhiều người, kể một câu chuyện đầy đủ hơn so với chỉ tỷ lệ P / E đơn thuần.

Sự khôn ngoan thông thường cho rằng tỷ lệ PEG từ 1 trở xuống được coi là tốt (bằng hoặc được định giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nó). Nói chung, giá trị lớn hơn 1 không tốt (được định giá quá cao so với tốc độ tăng trưởng của nó). Ví dụ, một công ty có tỷ lệ P / E là 25 và tốc độ tăng trưởng 20% ​​sẽ có tỷ lệ PEG là 1,25 (25/20 = 1,25). Một công ty có hệ số P / E là 40 và tốc độ tăng trưởng 50% sẽ có hệ số PEG là 0,80 (40/50 = 0,80). Theo truyền thống, các nhà đầu tư sẽ xem xét cổ phiếu với P / E thấp hơn và coi đó là một món hời. Nhưng khi so sánh với tốc độ tăng trưởng của nó, nó không có mức tăng trưởng thu nhập để biện minh cho P / E của nó. Trong ví dụ này, loại có P / E là 40 là món hời hơn vì nó đang bán với giá chiết khấu so với tốc độ tăng trưởng của nó. Vì vậy, tỷ lệ PEG cho bạn biết số tiền bạn đang trả cho mỗi đơn vị tăng trưởng thu nhập.

NA
2.44 1.98 NA 4.33
Giá / Sách (P / B)

Tỷ lệ Giá trên sổ sách hoặc P / B được tính bằng giá trị vốn hóa thị trường chia cho giá trị sổ sách của nó. (Giá trị sổ sách được định nghĩa là tổng tài sản trừ đi nợ phải trả, cổ phiếu ưu đãi và tài sản vô hình.) Tóm lại, đây là giá trị của một công ty. Các nhà đầu tư sử dụng số liệu này để xác định giá cổ phiếu của một công ty tăng lên như thế nào so với giá trị nội tại của nó.

P / B bằng 1 có nghĩa là nó đang bán với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. P / B bằng 2 có nghĩa là nó đang bán với giá gấp 2 lần giá trị sổ sách của nó. P / B 0,5 có nghĩa là cổ phiếu bán ra bằng một nửa giá trị sổ sách. Ghi chú; các công ty thường sẽ bán với giá cao hơn giá trị sổ sách của họ giống như cách mà một công ty sẽ bán với bội số thu nhập của mình. Tỷ lệ P / B trung bình cho các cổ phiếu trong S & amp; P chỉ hơn 3. Trong khi P / B dưới 3 có nghĩa là nó đang giao dịch với mức chiết khấu so với thị trường, các ngành khác nhau có giá trị P / B trung bình khác nhau. Vì vậy, cũng như các chỉ số định giá khác, bạn nên so sánh nó với ngành có liên quan.

4,76
3.59 7.86 1.89 6,87

Giá / Dòng tiền (P / CF)

Tỷ lệ Giá trên Dòng tiền hoặc P / CF là giá chia cho dòng tiền trên mỗi cổ phiếu. Đó là một cách tuyệt vời khác để xác định xem một công ty đang được định giá thấp hay được định giá quá cao với mẫu số là dòng tiền.

Một trong những lý do tại sao một số nhà đầu tư thích tỷ lệ P / CF hơn tỷ lệ P / E là bởi vì thu nhập ròng của phần dòng tiền đã bổ sung ngay khấu hao và khấu hao vì đây không phải là chi tiêu tiền mặt. Ngược lại, thu nhập ròng tính vào phần thu nhập của tỷ lệ P / E không cộng các khoản này vào, do đó làm giảm thu nhập và làm sai lệch tỷ lệ P / E một cách giả tạo. Giống như tỷ lệ P / E, một con số thấp hơn được coi là tốt hơn. Giá trị dưới 20 thường được coi là tốt. Thử nghiệm của chúng tôi chứng minh điều này với phạm vi tối ưu cho hiệu suất giá giữa 0-20.

138.49
24.5659.289.48NA

P / E (F1)

Tỷ lệ Giá trên thu nhập hoặc P / E là giá chia cho thu nhập. Đây là số liệu được sử dụng phổ biến nhất để xác định giá trị của một công ty so với thu nhập của nó. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng ước tính thu nhập đồng thuận cho Năm tài chính hiện tại (F1) .

Ví dụ: một cổ phiếu có hệ số P / E là 20 được cho là đang giao dịch ở mức gấp 20 lần thu nhập hàng năm của nó. Nói chung, số thấp hơn hoặc bội số thường được coi là tốt hơn số cao hơn. Các nhà đầu tư giá trị thường tìm kiếm các cổ phiếu có hệ số P / E dưới 20, trong khi các nhà đầu tư tăng trưởng và các nhà đầu tư động lực thường sẵn sàng trả nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng số tuyệt đối, bạn cũng có thể tìm thấy giá trị bằng cách so sánh tỷ lệ P / E với ngành có liên quan và các công ty cùng ngành.

Xem Thêm  Cách xử lý âm thanh Youtube bị nhỏ trên điện thoại hiệu quả - youtube âm thanh nhỏ

22,72
46.36 43.37 19.04 95.20
Giá / Bán hàng (P / S)

Tỷ lệ Giá trên doanh số hoặc P / S được tính bằng giá chia cho doanh số bán hàng. Sau tỷ lệ P / E, đây là một trong những chỉ số định giá phổ biến nhất.

Nếu tỷ lệ P / S là 1, điều đó có nghĩa là bạn đang trả 1 đô la cho mỗi 1 đô la doanh số mà công ty thực hiện. Tỷ lệ P / S là 2 có nghĩa là bạn đang trả 2 đô la cho mỗi 1 đô la doanh thu mà công ty thực hiện. Nói chung, tỷ lệ này càng thấp càng tốt. Ví dụ: tỷ lệ P / S là 0,5 có nghĩa là bạn đang trả 50 xu cho mỗi 1 đô la doanh thu mà công ty thực hiện. Một trong những lý do khiến một số nhà đầu tư thích tỷ lệ P / S hơn các chỉ số khác như tỷ lệ P / E là vì doanh số bán hàng khó thao túng trên báo cáo thu nhập hơn thu nhập. Mặc dù thử nghiệm của chúng tôi đã phát hiện ra rằng tỷ lệ P / S & lt; 2 là phạm vi tối ưu cho lợi nhuận, hãy đảm bảo so sánh tỷ lệ này với ngành tương ứng.

5.36
3,90 6,96 0,63 5,55
Lợi tức thu nhập

Lợi tức thu nhập (còn được gọi là tỷ lệ E / P) đo lường lợi tức dự kiến ​​(hoặc lợi tức) mà một khoản đầu tư vào cổ phiếu có thể mang lại cho bạn dựa trên thu nhập và giá đã trả. Về cơ bản, nó là nghịch đảo của tỷ lệ P / E. Nó được tính bằng thu nhập chia cho giá.

Ví dụ: một giao dịch cổ phiếu ở mức 35 đô la với thu nhập 3 đô la sẽ có lợi suất thu nhập là 0,0857 hoặc 8,57%. Lợi suất 8,57% cũng có nghĩa là 8,57 xu thu nhập cho 1 đô la đầu tư. Cách phổ biến nhất mà tỷ lệ này được sử dụng là so sánh với các cổ phiếu khác và so sánh với Hóa đơn 10 năm. Thông thường cũng hiểu rằng nếu lợi suất trên thị trường chứng khoán (ví dụ: S & amp; P 500) thấp hơn lợi suất trong 10 năm, thì cổ phiếu sẽ được coi là định giá quá cao. Ngược lại, nếu lợi tức trên cổ phiếu cao hơn 10 năm, thì cổ phiếu sẽ bị coi là định giá thấp. Vì trái phiếu và cổ phiếu cạnh tranh để giành lấy đô la của nhà đầu tư, lợi tức cao hơn thường cần được trả cho nhà đầu tư chứng khoán để tránh rủi ro tăng thêm so với khoản đầu tư ảo không rủi ro được cung cấp vào các Kho bạc do Hoa Kỳ hậu thuẫn.

4,40 %
0,07% 2,30 % 5,25 % 1,07 %

Nợ / Vốn chủ sở hữu

Nợ trên vốn chủ sở hữu (hoặc tỷ lệ D / E) là tổng nợ phải trả chia cho tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông. Nó được sử dụng để giúp đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

Con số cao hơn có nghĩa là công ty có nhiều nợ hơn vốn chủ sở hữu, trong khi con số thấp hơn có nghĩa là công ty có ít nợ hơn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ D / E bằng 1 có nghĩa là nợ của nó tương đương với vốn chủ sở hữu chung của nó. Khi so sánh tỷ lệ này với các cổ phiếu khác nhau trong các ngành khác nhau, hãy lưu ý rằng một số doanh nghiệp thâm dụng vốn nhiều hơn những doanh nghiệp khác. Tỷ lệ D / E là 2 có thể ngang bằng đối với khóa học trong một ngành, trong khi 0,50 sẽ được coi là bình thường đối với ngành khác. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên so sánh tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của một cổ phiếu với ngành của nó để xem trước tiên nó tăng lên như thế nào so với các công ty cùng ngành.

0,89
0,00 0,62 0,65 1,05

Dòng tiền ($ / cổ phiếu)

Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu ($ / cổ phiếu) tính toán lượng tiền mặt đến so với lượng tiền mặt chuyển đi cho một công ty. Dòng tiền có thể được tìm thấy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Sau đó, nó được chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành để xác định lượng tiền mặt được tạo ra trên mỗi cổ phiếu. Nó được các nhà đầu tư sử dụng như một thước đo sức khỏe tài chính.

Xem Thêm  Đề xuất đưa lãi suất tiền gửi về 0%: Các chuyên gia nói gì? - đề xuất lãi suất tiền gửi 0

Tiền mặt rất quan trọng đối với một công ty để tài trợ cho hoạt động, đầu tư vào kinh doanh, thanh toán chi phí, v.v. Vì tiền mặt không thể bị thao túng như thu nhập có thể, nên đây là số liệu được các nhà phân tích ưa thích. Sử dụng mục này cùng với ‘Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền hiện tại’ (trong danh mục Tăng trưởng ở trên) và ‘Tỷ lệ giá trên dòng tiền’ (một số mục ở trên trong cùng danh mục Giá trị này), sẽ cung cấp cho bạn dấu hiệu tổng hợp về lượng tiền mặt mà họ đang tạo ra, tốc độ tăng trưởng dòng tiền của họ và giá cổ phiếu so với dòng tiền của nó.

0,27
-0.042.502.19-0.23


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề tôi có nên mua cổ phiếu twitter không

BUY TWITTER NOW? | TWTR Stock Analysis

 • Tác giả: Sasha Yanshin
 • Ngày đăng: 2022-01-20
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7867 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Twitter stock has lost over 50% of its value in recent months so is it a good buy?

  In this video I will share my insight and analysys of TWTR stock and explain some of the good and bad things about Twitter’s performance.

  I will share my DCF model and explain how I arrived at my Twitter stock valuation and I will share my target share price.

  $TWTR TWTR

  ☕️ JOIN MY PATREON – DISCORD, BONUS VIDEOS, TARGET PRICES, MODELS & MORE
  https://www.patreon.com/sashayanshin

  💵 GREAT INVESTING APPS I USE

  GET A FREE SHARE WORTH UP TO $150 WITH STAKE (UK, Australia, NZ)
  https://hellostake.pxf.io/qnA3xq
  You will get a free share if you sign up using this link and deposit a minimum of £50.

  SIGN UP FOR ETORO (Global)
  https://med.etoro.com/B15358_A95689_TClick_SSasha.aspx

  💰 GET A $10 INTRODUCTORY BONUS WITH LIGHTYEAR (UK)
  https://lightyear.app.link/sasha-yanshin
  You will get a $10 bonus when you sign up and make a deposit. I will also get a small commission for you using my link.

  👍 SUBSCRIBE TO MY CHANNEL
  https://www.youtube.com/c/SashaYanshin?sub_confirmation=1

  DISCLAIMER: Some of these links may be affiliate links. If you purchase a product or service using one of these links, I will receive a small commission from the seller. There will be no additional charge for you.

  DISCLAIMER: eToro is a multi-asset platform which offers both investing in stocks and cryptoassets, as well as trading CFD assets. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

  DISCLAIMER: I am not a financial advisor and this is not a financial advice channel. All information is provided strictly for educational purposes. It does not take into account anybody’s specific circumstances or situation. If you are making investment or other financial management decisions and require advice, please consult a suitably qualified licensed professional.

Elon Musk: ‘Tôi mua Twitter không phải để kiếm tiền’

 • Tác giả: vietstock.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9994 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ông Musk khẳng định việc mua lại Twitter không nhằm mục đích kiếm tiền, mà để duy trì một nền tảng cộng đồng đáng tin cậy.

Elon Musk: ‘Tôi mua Twitter không phải để kiếm tiền’

 • Tác giả: ndh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1124 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Elon Musk không coi việc mua Twitter là một thương vụ kinh doanh.

Cổ phiếu Twitter giảm trước những nghi ngờ mới xung quanh thương vụ của Elon Musk

 • Tác giả: wivi.wiki
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3338 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cổ phiếu của Twitter giảm vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Năm, đảo ngược mức tăng trước đó, do suy đoán mới rằng việc mua lại của Elon Musk đang gặp rủi ro.

MSN

 • Tác giả: www.msn.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4186 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Elon Musk gạ “mua đứt” Twitter với giá 43 tỷ USD

 • Tác giả: tinhte.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6963 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tỷ phú giàu nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại vừa đưa ra đề nghị mua nốt số cổ phần còn lại của mạng xã hội Twitter với mức giá 54.20 USD một cổ phiếu, tương đương 43 tỷ USD.

Cách để Mua cổ phiếu (dành cho người mới bắt đầu)

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1351 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Mua cổ phiếu (dành cho người mới bắt đầu). Khi mua cổ phiếu nghĩa là bạn đang sở hữu một phần nhỏ của công ty đó. Hai mươi năm trước, người ta chủ yếu mua cổ phiếu theo sự tư vấn của nhân viên môi giới. Ngày nay bất kì ai có máy vi…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Social