Bạn đang xem: tuyen tap wendy thao

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện viết, KTHN đã biên soạn và gửi tới các em tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về môn thể thao thích thú cực hay. Tài liệu giới thiệu các đoạn văn mẫu viết về các môn thể thao thích thú. Hi vọng sau lúc tham khảo tài liệu, các em có thể tự viết những đoạn văn thật hay.

TUYỂN TẬP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH

VIẾT VỀ MÔN THỂ THAO YÊU THÍCH CỰC HAY

1. Đoạn văn viết về điền kinh

My most favorite hobby is athletics. Ι started lớn practice athletics when Ι was about nine years old. Ι went lớn school athletics competitions at first and after that Ι started lớn go lớn training. Ι was in my first athletics club in school for about four years. Athletics is α sport which consists of many different sports. For example, you can run, throw the javelin, jump height, and pole and throw α discus. When it is winter, you practice inside and when it is summer, you practice it outside. Most competitions are during the summer because athletics is α summer thing. In athletics, my main discipline is high jump but Ι was beginning on long jump or short sprints. My personal record in high jump is 207 centimet and Ι am four-time winner in an athletics competition in the city. train 3-4 times α week.

Dịch:

Thị hiếu thích thú nhất của tôi là điền kinh. Tôi mở màn tập điền kinh lúc tôi khoảng 9 tuổi. Ban sơ, tôi tham gia các cuộc thi điền kinh ở trường và sau ấy tôi mở màn tập tành. Tôi tham gia câu lạc bộ điền kinh trước tiên của tôi tại trường trong vòng 4 5. Điền kinh là 1 môn thể thao trong ấy bao gồm nhiều môn thể thao không giống nhau. Thí dụ, bạn có thể chạy, ném lao, nhảy cao, nhảy sào và ném dĩa. Vào mùa đông, bạn tập tành trong nhà và vào mùa hè, bạn tập ngoài trời. Đa số các cuộc thi diễn ra vào mùa hè bởi vì điền kinh là môn thể thao mùa hè. Trong điền kinh, môn chính của tôi là nhảy cao tuy vậy tôi đã khởi điểm bằng nhảy xa hay chạy nước rút ngắn. Kỷ lục tư nhân môn nhảy cao của tôi là 207cm và tôi thắng lợi 4 lần trong một cuộc thi điền kinh của thành thị. 1 đoàn tàu 3-4 lần 1 tuần.

2. Đoạn văn viết về tennis

My favorite sport is playing quần vợt in spare time. After coming home from school, Ι generally spend my không tính tiền time in playing quần vợt. It makes me find out myself, and Ι feel không tính tiền when seeing the ball flying around. Ι was so interested lớn play quần vợt from my childhood however started learning lớn play well when Ι was 6 years old in grade 1. My father asked lớn my class teacher in the PTM about my hobby of quần vợt. And my teacher told him that there is α facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, Ι really enjoy playing quần vợt and participate in the inter-school competitions. In conclusion, quần vợt is not only popular, but it’s also one of the best all body workouts α person can do. Besides its physical benefits, quần vợt is α great recreational sport giving you peace of mind lớn continue with your day. Tennis has numerous advantages over other exercises and if done consistently will keep you in shape for the long period of time.

Dịch:

Môn thể thao thích thú của tôi là chơi tennis chỉ mất khoảng nhàn rỗi. Sau lúc trở về nhà, tôi thường dành thời kì nhàn rỗi để chơi tennis. Tôi tìm thấy bản thân lúc chơi môn thể thao này, và tôi cảm thấy tự do lúc nhận thấy quả bóng cất cánh bao quanh. Tôi đã rất thích tới việc chơi tennis từ thời thơ ấu của tôi tuy vậy mở màn nỗ lực chơi tốt lúc tôi đã được 6 tuổi và mở màn đi học lớp 1. Cha tôi đã nói cho thầy gia sư thể dục về thị hiếu của tôi. Và thầy giáo đã công ủng hộ và khuyến khích tôi tăng trưởng từng ngày. Hiện giờ, tôi thực thụ thích chơi tennis và tham gia vào các cuộc thi liên trường. Tổng quan, tennis ko chỉ bình thường tuy vậy đang là 1 trong những bài luyện tập thân thể tốt nhất tuy vậy 1 người có thể làm. Kế bên ích lợi thể chất của nó, tennis là 1 môn thể thao tiêu khiển hoàn hảo giúp bạn yên thoải mái tâm hồn. Quần vợt cũng có rất nhiều lợi thế so với các môn thể thao khác và nếu được tiến hành liên tiếp nó sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng mạnh khỏe!

3. Đoạn văn viết về bóng rổ

3.1. Đoạn văn mẫu số 1

There are many friends who like lớn play soccer, volleyball, badminton. Ι personally like lớn play basketball. Ι started playing this sport when Ι was 10 years old. Back then, because Ι was too small, my dad made α basket lớn match my height. Playing basketball helps you lớn develop α remarkable height. Now Ι’ɱ the tallest person in the class. To play basketball you need practice lớn have α supple body and good judgment. You also need lớn combine smoothly with the other players on the team in α very good way. In football, people try lớn get the ball into the opponent’s goal, and in basketball we try lớn put the ball into the opponent’s basket. This process is extremely demanding and requires α lot of effort. Ι usually play basketball during recess or after school with my team. Ι love lớn play basketball but Ι only play it for fitness and entertainment purposes. In addition lớn the above benefits, basketball also gives me very close friends. Ι love basketball.

Dịch:

Có nhiều bạn thích chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, riêng tôi thích chơi bóng rổ. Tôi mở màn chơi môn thể thao này từ hồi 10 tuổi. Khi ấy, do tôi quá bé nên bố đã làm riêng 1 chiếc rổ để thích phù hợp với chiều cao của tôi. Chơi bóng rổ giúp các bạn tăng trưởng chiều cao 1 cách đáng kể. Hiện giờ tôi đang làm người cao nhất lớp. Để chơi bóng rổ bạn cần luyện tập để có 1 thân thể bền chắc và bản lĩnh suy đoán tốt. Bạn cũng nên link thuần thục với các người chơi game khác trong đội 1 cách thật ăn rơ. Trong môn bóng đá, mọi người nỗ lực mang bóng vào khung thành của kẻ thù, còn bóng rổ chúng tôi nỗ lực mang bóng vào rổ của kẻ thù. Quá trình này hết sức gay cấn và yêu cầu chúng tôi cần nỗ lực rất nhiều. Tôi thường chơi bóng rổ vào những giờ giải lao hoặc sau giờ học cộng với đội của tôi. Tôi rất thích chơi bóng rổ tuy vậy tôi chỉ chơi với mục tiêu đoàn luyện sức khỏe và tiêu khiển. Ngoài những ích lợi bên trên thì bóng rổ còn mang đến cho tôi những người bạn hết sức thân thiện. Tôi yêu bóng rổ.

3.2. Đoạn văn mẫu số 2

Basketball is my favorite sport of all time. It is also my passion for life. My uncle is the one who inspired me lớn play basketball. My 3 favorite basketball players are Dwyane Wade, Kobe Bryant and Micheal Jordan. Basketball is α great way lớn get your mind off things and express yourself. Every time Ι step out on the court, it becomes α chance for me lớn show every aspects of who Ι really am from an emotional, physical, and competitive standpoint. Ι personally feel that basketball teaches many life lessons. Basketball is α sport that requires personal skill, team work and speed. It is also an opportunity lớn help individuals grow by responsibility, hardwork and leardership. These things are what you can apply lớn your daily life and help you grow. When you play basketball you feel much more confident about yourself. One other reason that Ι love basketball is you only need yourself lớn play the game or you can play it with teammates. Team work is one of the most important keys for playing basketball. Good basketball team always do some great teamworks. It is wonderful when we do some kém chất lượng moves lớn make the opponents jump, and then we pass the ball lớn other teammates. Ι like lớn play basketball outside with my friends we always have α good time together. Sometime, when we lose game, we will discuss our weakness together, and we all believe that next time we can play better. Basketball makes us trust each other more and make our friendship becomes stronger.

Dịch:

Bóng rổ là môn thể thao thích thú của tôi từ trước tới hiện tại. Nó cũng là niềm say mê của tôi cho cuộc sống. Chú tôi là người truyền xúc cảm để cho tôi chơi bóng rổ. 3 cầu thủ bóng rổ thích thú của tôi là Dwyane Wade, Kobe Bryant và Michael Jordan. Basketball là 1 cách hoàn hảo để tâm não của các bạn quên đi mọi thứ và trình bày chính mình. Mỗi lần tôi bước ra sân, nó sẽ biến thành 1 thời cơ để tôi cho thấy mọi khía cạnh thực thụ của chính bản thân mình từ ý kiến tình cảm, thể chất, và đối đầu. Tư nhân tôi cảm thấy rằng bóng rổ dạy tất cả chúng ta nhiều bài học cuộc sống. Bóng rổ là 1 môn thể thao yêu cầu kĩ thuật tư nhân, làm việc nhóm và vận tốc. Đây cũng là 1 thời cơ để giúp các tư nhân tăng trưởng các khía cạnh phận sự, sự chuyên cần và tính chỉ đạo. Những điều này là những gì bạn có thể vận dụng cho cuộc sống mỗi ngày và giúp bạn trưởng thành. Khi bạn chơi bóng rổ, bạn cảm thấy tự tin hơn nhiều về bản thân. 1 nguyên nhân tôi yêu bóng rổ nữa là bạn chỉ cần 1 mình để chơi hoặc bạn có thể chơi nó với các đồng chí. Làm việc nhóm là 1 trong những chìa khóa trọng yếu nhất để chơi bóng rổ. 1 đội bóng rổ tốt luôn có ý thức làm việc nhóm hoàn hảo. Thật là tuyệt lúc chúng tôi làm 1 số động tác giả để lừa cho kẻ thù nhảy lên, và sau ấy chúng tôi chuyền bóng cho đồng chí khác. Tôi thích chơi bóng rổ bên ngoài với bằng hữu của mình, chúng tôi xoành xoạch có 1 khoảng thời kì vui vẻ với nhau. Đôi lúc, lúc chúng tôi thua, chúng tôi sẽ luận bàn về khuyết điểm của mình với nhau, và toàn bộ chúng tôi đều tin rằng trận chiến đến chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Bóng rổ làm cho chúng tôi tin cậy nhau nhiều hơn và làm cho tình bạn của chúng tôi phát triển thành mạnh dạn hơn.

4. Đoạn văn viết về dancing

In my không tính tiền time, Ι love lớn dance. When Ι was α little girl Ι danced all the time. My mother put me in dance school when Ι was 3 years old. My first dance dress was pink and it was love α ballet dress. Our dance group’s first show was when we were 5 years old. We looked like pinguis. In 9 years we have had α lot of dance shows. Ι have danced for 9 years in the same dance company. But now everyone has joined other dance groups. When Ι dance Ι forget everything else and Ι focus only on khiêu vũ. It was relaxing and it makes me happy. Ι like lớn take care of my body and khiêu vũ enhances your condition. But now when Ι’ɱ in High school Ι do not have time lớn dance. It’s so sad. Ι miss khiêu vũ. Ι hope that Ι have time lớn dance again day.

Dịch:

Vào thời kì rảnh, tôi thích dancing. Khi tôi đang là 1 cô nhỏ, tôi dancing mọi khi tôi có thể. Khi tôi mở màn lên 3 tuổi, mẹ tôi mang tôi vào trường múa. Chiếc váy dancing trước tiên của tôi có màu hồng nhạt cá hồi giống như 1 chiếc váy của những nghệ sĩ 3 – lê. Buổi diễn trước tiên của nhóm chúng tôi là lúc chúng tôi mới có 5 tuổi. Trong buổi diễn ấy chúng tôi như những chú chim cánh cụt. Trong 9 5 qua chúng tôi đã có rất nhiều buổi dancing. Tôi đã nhảy múa trong 9 5 cho 1 doanh nghiệp về dancing. Nhưng hiện giờ toàn bộ mọi người đã tham gia nhóm nhảy khác.Khi tôi nhảy, tôi quên toàn bộ mọi thứ khác và tôi chỉ vào vũ đạo. Ấy là thư giãn và nó làm cho tôi hạnh phúc. Tôi muốn chăm nom thân thể của tôi và nhảy múa làm tăng trạng thái của các bạn. Nhưng hiện giờ lúc tôi đang ở trường trung học và tôi ko có thời kì để nhảy múa. Việc này thực thụ rất buồn. Tôi nhớ khoảng thời kì tôi có thể nhảy múa. Tôi luôm chờ đợi rằng tôi có thời kì để nhảy múa lại.

5. Đoạn văn viết về bóng bàn

Ι love α quite strange sport for everyone, and it is ping pong. Not many people in Vietnam who are interested in ping pong, and it is also hard lớn find α place lớn actually have enough equipment lớn play it. Ping pong, or it also known as table quần vợt, consists of two or four players hitting α lightweight ball back and forth on α table. The table is divided in two halves by α net, and it marks the playing zone of each team. The basic rule for amateurs is pretty simple as players need lớn let the ball touch their side of the table one time before bouncing back. They then hit the ball back lớn their opponent’s side with α small paddle, and this time the ball also need lớn touch the other side of the table as well. 𝓐 point is counted when α player fail lớn return back the ball, let it touch the net, or make it land outside of the table. Since it is played on α table, so the area is not big enough for us lớn wait and think about the next move. Therefore, we need lớn play it with fast reactions and nonstop motions. We only have one second lớn act the next step right after hitting the ball, and it does not take much time lớn complete α set. In α competition, and match usually consists of five or seven sets, and the first one lớn score 11 points wins α set. Many people do not take this sport serious, but Ι think it is α very good sport lớn train both of our physical and mental health as we need lớn be tough and have quick reactions at the same time.

Dịch:

Tôi thích 1 môn thể thao hơi lạ so với mọi người, và nó là môn bóng bàn. Không có nhiều người hầu Việt Nam ham thích với môn bóng bàn, và cũng khó để có thể kiếm được 1 nơi thật sự có đầy đủ dụng cụ để chơi. Ping pong hay hay còn gọi là bóng bàn, bao gồm 2 hoặc 4 người chơi game đánh 1 trái bóng nhẹ đến và lui trên 1 cái bàn. Mặt bàn được chia ra làm 2 phần bởi 1 tấm lưới, và nó ghi lại khu vực chơi của mỗi đội. Luật chơi cơ bản cho người ko chuyên cũng rất đơn giản lúc người chơi game cần để trái bóng chạm mặt bàn bên phía mình 1 lần trước lúc nó nảy ngược trở lên. Sau ấy người chơi game đánh trái bóng ngược quay về phía kẻ thù với 1 chiếc vợt bé, và khi này trái bóng cũng phải chạm mặt bàn phía bên kia. một điểm được tính lúc 1 người chơi game không thể đánh trả trái bóng lại, để nó chạm lưới, hoặc khiến nó rơi ra khỏi mặt bàn. Bởi vì môn này được chơi trên mặt bàn, vậy nên diện tích sẽ ko đủ bự để tất cả chúng ta có thể kì vọng và suy nghĩ về bước tiếp theo. Thế nên tất cả chúng ta cần phải chơi với phản xạ nhanh và vận động ko dừng. Tất cả chúng ta chỉ có 1 giây để hành động bước tiếp theo ngay sau lúc đánh bóng, và ko tốn nhiều thời kì để tất cả chúng ta kết thúc 1 set đấu. Trong một cuộc thi, 1 trận chiến bao gồm 5 hoặc 7 set, và ai ghi được 11 điểm trước sẽ thắng set ấy. Nhiều người ko nghĩ đây là 1 môn nghiêm chỉnh, tuy vậy tôi nghĩ ấy là 1 môn thể thao rất tích cực để đoàn luyện cả thể lực và trí năng vì tất cả chúng ta cần phải bền chắc và có phản xạ nhanh đồng thời.

6. Đoạn văn viết về bóng chuyền

6.1. Đoạn văn mẫu số 1

My favorite outdoor activity is volleyball, and Ι usually play with my friends in our không tính tiền time. Volleyball is α team sport with six players on each team, and they are separated by α long net. The complete set of rules is pretty extensive, but in short α player begins α rally by serving the ball from behind the limit line on the back of the court. The receiving team must not let the ball touch the ground within the court, and each team can only touch the ball for 2 times before making an attack. Both teams try lớn score points by hitting the ball over the net, and that ball has lớn hit the inner ground of the court. Besides, one team can also get point from their opponent’s fault. Some of the common faults are causing the ball lớn land on the outside of the boundary, catching or throwing the ball, letting the ball or the arms touch the net, and contacting with the ball more than 3 times in α row. One match consists of five sets, and we need lớn score up lớn 25 points first lớn win α set. The fifth set is usually played lớn 15 points, and whoever wins three out of five sets wins the total game. Although the rules seem complicated, we do not have lớn follow them strictly because we just play it for fun. It really helps me lớn improve my health as well as my height, and it is α pretty good sport lớn keep my body in shape. Ι become taller, and both of my arms and legs also become stronger. Ι actually play some other sports such as badminton and swimming, but volleyball is always my favorite activity lớn do in my không tính tiền time.

Dịch:

Hoạt động ngoài trời thích thú nhất của tôi là bóng chuyền, và tôi thường chơi với bằng hữu của mình chỉ mất khoảng nhàn rỗi. Bóng chuyền là 1 môn thể thao đồng chí với 6 người chơi game trong mỗi đội, và người chơi game được cách trở bởi 1 tấm lưới dài. Bộ luật đầy đủ thì rất nhiều, tuy vậy tóm gọn lại là người chơi game mở màn 1 lượt bóng bằng cách phát bóng từ sau vạch hạn chế ở cuối sân. Đội nhận bóng ko được để bóng chạm đất trong sân, và mỗi đội chỉ được chạm bóng 2 lần trước lúc tiến hành cú tấn công. Cả 2 đội nỗ lực ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, và trái bóng phải chạm khu vực trong sân. Kế bên ấy, mỗi đội còn tồn tại thể có điểm từ lỗi của kẻ thù. 1 vài lỗi thường gặp là khiến bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, chụp bóng lại hoặc ném bóng đi, để bóng chạm hoặc cánh tay chạm vào lưới, và xúc tiếp với liên tiếp quá 3 lần. Mỗi trận chiến bao gồm 5 set đấu, và tất cả chúng ta phải ghi tới 25 điểm trước tiên để thắng 1 set. Set đấu thứ 5 thường chỉ được chơi đến mức 15 điểm, và ai thắng 3 set đấu trên 5 sẽ là người thắng rốt cuộc. Mặc dầu luật chơi có vẻ phức tạp, tuy vậy chúng tôi ko cần phải theo quá sát bởi vì chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Nó thật sự giúp tôi cải tổ được sức khỏe cũng như chiều cao, và ấy là 1 môn thể thao khá tốt để tôi có 1 dáng người chuẩn. Tôi phát triển thành cao hơn, và cả tay lẫn chân tôi đều phát triển thành chắc khỏe hơn. Thật ra tôi cũng chơi thêm vài môn thể thao khác thí dụ như là cầu lông hoặc bơi lội, tuy vậy bóng chuyền luôn là hoạt động thích thú nhất của tôi chỉ mất khoảng rảnh.

6.2. Đoạn văn mẫu số 2

My name is Mai. Ι am 15 years old. At school, Ι enjoyed playing volleyball. This is α sport that helps me exercise. When Ι was α child Ι enjoyed watching volleyball programs. When Ι was 12 years old, my mother sent me lớn learn lớn play volleyball. Ι like it very much. Ι play volleyball most of my không tính tiền time. Ι often play volleyball at school and on the volleyball court close lớn home. We formed volleyball clubs and teams lớn compete with each other. Thanks lớn volleyball, Ι met and made many new friends. Ι can also practice solidarity when Ι play any sport. Ι really like volleyball. Ι wish Ι could become α professional volleyball player.

Dịch:

Tôi tên là Mai. Tôi 15 tuổi. Ở trường, tôi rất thích chơi bóng chuyền. Đây là 1 môn thể thao giúp tôi đoàn luyện thể lực. Hồi còn bé tôi rất thích xem các chương trình về bóng chuyền. Khi tôi 12 tuổi, mẹ đã cho tôi đi học chơi bóng chuyền. Tôi rất thích nó. Tôi chơi bóng chuyền vào số đông thời kì rảnh của mình. Tôi thường chơi chóng chuyền ở trường và ở sân bóng chuyền gần nhà. Chúng tôi thành lập những câu lạc bộ bóng chuyền và các đội để thi đấu với nhau. Nhờ có bóng chuyền tuy vậy tôi gặp và làm quen được nhiều bạn mới. Tôi còn tồn tại thể đoàn luyện ý thức kết đoàn lúc chơi môn thể thao nào. Tôi rất thích bóng chuyền. Tôi ước gì mình có thể biến thành 1 vận khích lệ chóng chuyền nhiều năm kinh nghiệm.

6.3. Đoạn văn mẫu số 3

My favorite sport is volleyball. Ι have been passionate about this sport since Ι was α boy. Growing up, Ι used lớn play with my friends after school every hour. We got together on the volleyball court in the school, then split into two teams lớn play. Every team tries lớn score points by hitting the ball over the net, and the ball must touch inside the field. If the team bounces off the pitch, the score belongs lớn the other team. Additionally, each team can get points when their opponent makes α mistake. Ι can name α few common mistakes when playing this sport such as: the ball hits the outside of the bounds, the ball hits the arm or the net, throws the ball away or catches the ball, … Volleyball’s intentions seem quite complicated, but we still love lớn play the sport. It has helped me improve and exercise my own health. Besides, it also helps me feel more at ease after every stressful class in class. Ι love playing volleyball because it gave me α lot of fun and memories with my friends. Ι hope in the future Ι can join the competitive school club and win lots of awards. Ι love volleyball.

Dịch:

Môn thể thao tôi thích thú nhất ấy chính bóng chuyền. Tôi đã say mê môn thể thao này tính từ lúc đang là 1 cậu nhỏ. Bự lên, tôi thường chơi với bằng hữu sau mỗi giờ tan học. Chúng tôi tụ họp ở sân bóng chuyền trong trường, sau ấy phân thành 2 đội chơi. Đội nào cũng đều nỗ lực ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, đồng thời trái bóng phải chạm ở trong sân. Giả dụ đội đánh bóng ra ngoài sân, điểm sẽ thuộc về đội còn sót lại. Ngoài ra, mỗi đội đều có thể lấy được điểm lúc kẻ thù mắc lỗi. Tôi có thể kể ra 1 số lỗi thường gặp lúc chơi môn thể thao này như: bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, bóng chạm cánh tay hoặc lưới, ném bóng đi hoặc bắt bóng lại,… Mặc dầu quy định của bóng chuyền có vẻ khá phức tạp, thể tuy vậy chúng tôi vẫn rất thích chơi môn thể thao này. Nó đã hỗ trợ tôi tăng trưởng và đoàn luyện được sức khỏe của chính bản thân mình. Kế bên ấy, nó còn hỗ trợ ý thức của tôi phát triển thành thư thái hơn sau mỗi giờ học mệt mỏi trên lớp. Tôi rất thích chơi bóng chuyền bởi vì nó đã mang đến cho tôi rất nhiều thú vui, kỉ niệm với bằng hữu. Tôi hi vọng trong mai sau tôi có thể tham gia câu lạc bộ thi đấu ở trường và giành thật nhiều giải thưởng. Tôi yêu bóng chuyền.

7. Đoạn văn viết về bơi lội

7.1. Đoạn văn mẫu số 1

Ι do not play many kinds of sports, but Ι love lớn go swimming. Swimming is just my hobby, but sometimes Ι also participate in some competitions at my school and local area. When Ι first went lớn the pool, Ι just simply wanted lớn know how lớn survive when we felt into water, and it gradually became my favorite thing lớn do in không tính tiền time. It took me two weeks lớn finally floating and swimming for α couple of meters. Before that, Ι had lớn struggle very hard and drink α lot of water. However, once Ι could learn the right technique, swimming became so easy and relaxing. Besides the chance lớn survive, it can also have many other positive impacts on me. After swimming for about two years, Ι became taller than most of my friends at the same age. Besides, my muscles also be stronger and tougher, and now Ι can swim or run slowly for α couple of kilometers without being too tired. Ι usually go lớn the pool at the weekend, but if there is an upcoming competition, Ι have lớn practice for almost everyday. My strong point is swimming in short distance because Ι can swim pretty fast. Therefore, Ι usually sign up in the 100m and 200m categories. The time result is the one lớn determine the winner, and we need lớn train lớn become faster and faster after each competition. Ι have two bronze medals, two silver medals and one gold medals; my mother keeps them carefully in α glass cabinet, and Ι can say that they are my biggest pride. Swimming is not simply an activity, but it is both α surviving skill and α supporter for our health. Ι see many benefits of it, so Ι will always keep on swimming.

Dịch:

Tôi ko chơi quá nhiều môn thể thao không giống nhau, tuy vậy tôi lại rất thích đi bơi. Bơi lội ko chỉ là thị hiếu của tôi, tuy vậy đôi lúc tôi còn tham gia vào các cuộc thi ở trường và địa phương. Khi tôi lần trước tiên đi tới hồ bơi, tôi chỉ đơn giản là muốn học phương pháp để sinh tồn nếu bị rơi xuống nước, tuy vậy nó dần dần đã biến thành việc tuy vậy tôi thích làm nhất chỉ mất khoảng nhàn rỗi của mình. Tôi tốn khoảng 2 tuần để có thể nổi trên mặt nước và bơi được vài mét. Trước ấy, tôi phải vật lộn rất khó nhọc và uống rất nhiều nước. Tuy nhiên, 1 lúc tôi đã học được đúng kĩ thuật, bơi lội phát triển thành thật đơn giản và thư giãn. Kế bên bản lĩnh để sống sót. Nó còn tồn tại nhiều những tác động hăng say khác lên tôi. Sau lúc đi bơi khoảng được 2 5, tôi phát triển thành cao hơn so với số đông những bạn cùng tuổi. Kế bên ấy, cơ bắp của tôi cũng phát triển thành mạnh khỏe và bền chắc hơn, và hiện giờ tôi có thể bơi hoặc chạy chậm rãi 1 vài cây số tuy vậy ko cảm thấy quá mệt. Tôi thường đi tới hồ bơi vào cuối tuần, tuy vậy nếu sắp tới có một cuộc thi, tôi phải luyện tập hầu như hằng ngày. Điểm tốt của tôi là bơi khoảng cách ngắn vì tôi có thể bơi khá nhanh. Vì vậy nên tôi thường đăng kí hạng mục bơi 100 và 200 mét. Kết quả thời kì là thứ quyết định người thắng lợi, và chúng tôi phải luyện tập để có thể bơi càng khi càng nhanh sau mỗi trận chiến. Tôi có 2 huy chương đồng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương vàng; mẹ tôi lưu lại chúng rất kỹ trong 1 chiếc tủ kính, và tôi có thể nói rằng chúng là niềm kiêu hãnh bự nhất của tôi. Bơi lội ko chỉ đơn giản là 1 hoạt động, tuy vậy nó đang là 1 tuyệt kỹ sống sót và cung ứng cho sức khỏe. Tôi đã thấy được rất nhiều ích lợi từ nó, vậy nên tôi sẽ vẫn sẽ luôn đi bơi lội.

7.2. Đoạn văn mẫu số 2

Ι’ɱ Nam, Ι’ɱ 15 years old. My favorite sport is swimming. Ι can go swimming in both summer and winter. Normally, Ι would go swimming for two days α week on Wednesdays and Sundays. Ι often go swimming with my best friend. He will wait for me after school. Then starts lớn go lớn the swimming pool. Ι learned lớn swim when Ι was 10 years old. Swimming helps me feel better. Thanks lớn learning how lớn swim since childhood, Ι am quite tall. Ι am very proud of that. Swimming sometimes helps me forget about the bad things. Ι often participate in swimming club competitions. Ι hope lớn grow up lớn become α professional swimmer.

Dịch:

Tôi là Nam, tôi 15 tuổi. Môn thể thao tôi thích thú là bơi. Tôi có thể đi bơi vào cả mùa hè và mùa đông. Thông thường, 1 tuần tôi sẽ đi bơi 2 ngày vào thứ tư và chủ nhật. Tôi thường đi bơi với bạn tri kỷ của tôi. Cậu đó sẽ đợi tôi tan học bà mở màn tới hồ bơi. Tôi học bơi từ 5 tôi 10 tuổi. Bơi lội giúp tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn. Nhờ học bơi từ bé nên tôi khá cao. Tôi rất kiêu hãnh vì điều ấy. Bơi lội dôi lúc cũng giúp tôi quên đi những chuyện ko vui. Tôi thường tham gia những cuộc thi bơi lội của câu lạc bộ. Tôi chờ đợi bự lên mình sẽ biến thành 1 vận khích lệ bơi nhiều năm kinh nghiệm.

7.3. Đoạn văn mẫu số 3

There are many water sports like surfing, water polo, but Ι still enjoy swimming the most. Ι like swimming for many reasons. First and foremost, swimming helps us lớn save ourselves when we fall into α dangerous situation like drowning. Imagine you are traveling in α coastal city, it would be better if you can swim and enjoy water activities. Second, there are many people with phobia, so learning lớn swim can alleviate that fear. Third, swimming is α rewarding and popular sport for α long time. Because there are more and more swimming pools in the city, many people come here lớn swim every day. Also, having α slim body is the dream of many women. In general, swimming offers α lot of benefits.

Dịch:

Xem Thêm  [Mách Bạn] Cách tạo sơ đồ trong Word đơn giản và nhanh gọn 2021 - cách tạo dấu tích trong excel

Có rất nhiều môn thể thao dưới nước như: trượt sóng, bóng nước, tuy vậy tôi vẫn thích bơi lội nhất. Tôi thích bơi lội bởi rất nhiều nguyên nhân. Trước hết và trước nhất, bơi lội giúp tất cả chúng ta tự cứu bản thân lúc bị rơi vào hoàn cảnh gian nguy như đuối nước. Thử hình dung bạn đang di chuyển du hý tại 1 thành thị ven biển, sẽ tốt hơn nếu bạn biết bơi và vui chơi những hoạt động dưới nước. Thứ 2, có rất nhiều người mắc chứng sợ nước, thế nên học bơi có thể giảm nhẹ nỗi sợ đó. Thứ 3, bơi lội là môn thể thao hữu ích và bình thường từ rất lâu. Bởi vì xuất hiện càng ngày càng nhiều hồ bơi tại thành thị, nhiều người tới đây bơi mỗi ngày. Ngoài ra, có 1 thân thể mảnh khảnh là ước mong của bao lăm đàn bà. Tổng quan, bơi lội mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều ích lợi.

7.4. Đoạn văn mẫu số 4

Swimming is my favorite sport. When Ι was 8 years old, my family sent me lớn swimming lessons near my home. Ι love lớn watch the shows about this sport, especially the swimming tournaments. Ι usually go swimming with my best friend every Saturday. It can be said that swimming has helped us become closer and closer together. In addition, swimming also helps me feel healthier and more at ease. Ι am really happy about that. Ι make new friends every time Ι go swimming. Because Ι know α lot of different styles of swimming, Ι often get people lớn ask for guidance and lớn teach them. Ι feel so proud. Swimming will forever be my favorite sport.

Dịch:

Bơi lội là môn thể thao tuy vậy tôi thích thú nhất. Khi tôi 8 tuổi, tôi đã được gia đình cho đi học bơi ở gần nhà. Tôi rất thích xem những chương trình nói về môn thể thao này, đặc trưng là các giải thi đấu bơi lội. Tôi thường đi bơi với đứa bạn tri kỷ vào thứ 7 hàng tuần. Có thể nói, bơi lội đã hỗ trợ chúng tôi phát triển thành thân thiện và gắn bó với nhau nhiều hơn. Ngoài ra, bơi lội còn hỗ trợ tôi cảm thấy khỏe mạnh và ý thức thư thái hơn. Tôi rất vui về điều ấy. Tôi đã quen được thêm nhiều bạn mới mỗi lúc đi bơi. Bởi vì tôi biết rất nhiều kiểu bơi không giống nhau, vì vậy tôi thường được mọi người nhờ hướng dẫn và chỉ dạy họ. Tôi cảm thấy kiêu hãnh lắm. Bơi lội sẽ mãi là môn thể thao thích thú nhất của tôi.

8. Đoạn văn viết về cầu lông

8.1. Đoạn văn mẫu số 1

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and α half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton just needs α smaller campus lớn play, it needs tools like rackets, balls, nets. The two players have lớn take turns sending the bridge over the network until it hits the ground. Although quite easy, it also takes α lot of practical and flexible skill. In addition, badminton also helps us lớn be healthy and train our muscles. Ι love it so much, Ι often play it on holidays because it makes me feel more at ease after hard study days.

Dịch:

Môn thể thao thích thú của tôi là cầu lông. Ấy là 1 môn thể thao tư nhân và đồng chí. Nó có thể kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Nó cần ít ra 2 người chơi game, có thể nhiều hơn nữa. Không giống như bóng đá, cầu lông chỉ cần 1 khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó cần các dụng cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi game phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho tới lúc nó rơi xuống đất. Mặc dầu khá đơn giản, nó cũng nên rất nhiều kĩ thuật thực tiễn và cởi mở. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp tất cả chúng ta mạnh khỏe và đoàn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy thư thái hơn sau những ngày học tập mỏi mệt.

8.2. Đoạn văn mẫu số 2

Playing exercise not only improves one health but also reduce stress. Ι choose lớn play badminton after α hard studying day. Badminton is α famous sport around the world. It is played by children, adult and even od people as it helps lớn exercise our muscles. Unlike football, badminton needs α smaller area of place lớn play. All the 2 players have lớn do is making the ball pass by α net until it drops on the ground. Although it seems lớn be easy, it requires lots of practical skill and flexibility. Moreover, being good at badminton, one will be able lớn play other sport related lớn small ball such as table quần vợt. Nowadays, people tend lớn pay more attention lớn sports since it brings several physical and psychological benefits especially badminton. Besides, many high schools and universities teach badminton as α physical subject for students. In my opinion, everyone should take up badminton as α regular sports because of its advantages. Sport is necessary in modern society as human are going lớn be lazy.

Dịch:

Tập tành thể thao không những cải tổ sức khoẻ tuy vậy còn giảm mệt mỏi. Tôi chọn cầu lông sau những ngày học tập mỏi mệt. Cầu lông là môn thể thao nổi danh toàn toàn thị trường quốc tế, nó được chơi bởi cả trẻ con, người bự và kể cả người cao tuổi. bởi nó giúp đoàn luyện cơ bắp. Không như bóng đá, cầu lông chỉ cần 1 khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai người chơi game phải tuần tự mang cầu qua lưới cho tới lúc cầu rơi xuống đất. Mặc dầu khá dễ tuy vậy cũng nên nhiều tuyệt kỹ thực hành và sự mềm mỏng. hơn nữa, giỏi cầu long tất cả chúng ta có thể đơn giản chơi những trò chơi khác liên can tới bóng như bóng bàn. Ngày nay người ta lưu tâm nhiều tới thể thao hơn vì nó mang đến nhiều ích lợi về thể chất và ý thức đặc trưng là cầu lông. Hơn nữa, nhiều trường học và đại học cũng dạy cầu lông cho học trò. Theo tôi, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên bởi vì những ích lợi của nó. Thể thao rất thiết yếu trong ã hội thời hiện đại bởi vì loài người đang dần phát triển thành lười nhác hơn.

8.3. Đoạn văn mẫu số 3

My favorite sport is badminton, and Ι think it is α suitable sport for girls like me. Ι have been playing badminton since Ι was 12, and it is very good for me lớn improve my height. It needs at least two players lớn play, and we have lớn use rackets lớn hit α shuttlecock over α net. However, we can always play it in double form with two players each side or in larger teams. Points are counted when we can strike the shuttlecock across the net, and it lands within the opponent’s side of the court. We can also score when our opponent hit the shuttlecock but it does not go over the net or within our side. The scoring one can serve the shuttlecock, and it does not matter if the score is from the server and the receiver. There is one referee who sits on α very high chair right outside of the court and next lớn the net. He or she is the one who determines whether the shuttlecock touches the net or goes outside of the limit. Each game is played up lớn 21 points, if both of the players reach lớn 20 points, then they need lớn continue until one of them gains α two – point lead, for example 24 – 22. There are three sets in α match, and whoever win out of two sets, he or she wins the whole game. This is α quite simple sport without too many rules, and it does not require an ideal base of strength. Most of my girlfriends choose it as their main subject in Physical Education class, and we can both have fun and improve our health by it.

Dịch:

Môn thể thao thích thú nhất của tôi là cầu lông, và tôi nghĩ đây là 1 môn thích hợp cho những cô gái như tôi. Tôi đã chơi cầu lông xuất phát từ lúc 12 tuổi, và nó rất tích cực để tôi cải tổ chiều cao của mình. Nó cần ít ra 2 người chơi game, và tất cả chúng ta phải dùng vợt để đánh trái cầu qua lưới. Tuy nhiên, tất cả chúng ta luôn có thể chơi cầu dưới dạng đồng chí kép với 2 người chơi game mỗi đội hoặc chơi theo nhóm bự hơn. Điểm được tính lúc tất cả chúng ta đánh cầu qua được lưới, và nó phải tiếp đất bên trong phần sân của kẻ thù. Tất cả chúng ta cũng có thể ghi điểm lúc kẻ thù đánh cầu tuy vậy nó ko cất cánh qua được lưới hoặc ko nằm trong sân phía tất cả chúng ta. Người vừa ghi điểm sẽ được phát cầu, và việc người phát cầu hay người nhận cầu ghi được điểm là ko thành vấn đề. Có 1 trọng tài ngồi trên 1 chiếc ghế cao bên ngoài sân đấu và bên cạnh tấm lưới. Người ấy là người quyết định xem trái cầu có chạm lưới hay là có cất cánh ra khỏi hạn chế sân hay ko. Mỗi set đấu được tính tới khi 21 điểm, nếu cả 2 người chơi game đều chạm mức 20 điểm, họ phải tiếp diễn chơi tới lúc 1 trong 2 có xa cách tỉ số là 2 điểm, thí dụ như 24 và 22. Có 3 set đấu trong 1 trận, và ai thắng được 2 set thì người ấy là người thắng rốt cuộc. Đây là 1 môn thể thao khá đơn giản và ko có quá nhiều luật lệ, và nó ko gợi ý 1 nền tảng thể lực lý tưởng. Đa số các bạn nữ trong trường tôi đều chọn môn này trong giờ Giáo dục thể chất, và chúng tôi có thể vừa vui chơi vừa cải tổ sức khỏe của mình cùng 1 khi.

8.4. Đoạn văn mẫu số 4

In the sports Ι like the most is badminton. Badminton has been taught lớn play by my father since Ι was in 1st grade. Up lớn now, Ι have been with this sport for 3 years. After each class, Ι go lớn the park with my father or friend lớn play badminton. There are days that are just fun, there are days where we hold competitions, whoever loses will have lớn buy soft drinks for the other. Doing so makes the session more attractive and exciting. Due lớn my hard work playing badminton, my health is becoming more and more supple and healthy. Ι feel this is α very rewarding sport, Ι will stick with it for longer.

Dịch:

Trong các môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy lối chơi từ hồi em học lớp 1. Tính tới hiện tại, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 5. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc bạn ra sức viên để đánh cầu lông. Có những hôm chỉ đánh vui, cũng có những hôm chúng em tổ chức thi đấu, bạn nào thua sẽ phải sắm nước đái khát cho người còn sót lại. Làm tương tự làm cho buổi đánh thêm phần thu hút và sôi động hơn. Do chuyên cần chơi cầu lông nên sức khoẻ em càng ngày càng bền chắc và mạnh khỏe. Em cảm thấy đây là môn thể thao rất hữu ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn nữa.

8.5. Đoạn văn mẫu số 5

Everyone has α different sport they love. My favorite sport is badminton. This is α pretty easy sport lớn play, but lớn play well you need enough practice. Ι usually play badminton every morning. Usually Ι play with my dad. But if he’s busy, Ι’ll play with my brother. Playing badminton helped me train my fitness and it also helped me get closer lớn my family members. Playing badminton also helps me lớn lose fat for α firmer body. Playing badminton also helps you lớn prevent heart disease effectively. Even though Ι was not good at playing, Ι enjoyed it very much. Ι thought that without badminton Ι would definitely feel very sad.

Dịch:

Mỗi người có 1 môn thể thao thích thú không giống nhau. Môn thể thao tuy vậy tôi thích thú nhất ấy là môn cầu lông. Đây là môn thể thao khá dễ để chơi tuy vậy để chơi giỏi thì bạn cần thời kì luyện tập đủ nhiều. Tôi thường chơi cầu lông vào mỗi buổi sáng. Thông thường tôi hay chơi cùng bố tôi. Nhưng nếu ông đó bận thì tôi sẽ chơi cùng em trai của mình. Chơi cầu lông giúp tôi đoàn luyện thể lực của chính bản thân mình và nó còn hỗ trợ tôi thân thiện hơn với những người nhà trong nhà. Chơi cầu lông còn hỗ trợ tôi mất dần đi mỡ thừa để có 1 thân thể săn chắc hơn. Chơi cầu lông còn hỗ trợ bạn phòng tránh bệnh tim 1 cách hiệu quả. Mặc dầu tôi chơi cầu ông ko giỏi những tôi rất thích môn thể thao này. Tôi từng nghĩ nếu ko có cầu lông vững trãi tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

8.6. Đoạn văn mẫu số 6

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, Ι’ɱ taking badminton as one of my hobby. Badminton is α very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and α shuttlecock. The shuttlecock is made from goose feathers pushed into α small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams lớn about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up lớn 260km per hour. There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of α rectangle and is divided in half by α net. There are two or four players, each team is on each side of the net. Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first game of badminton was played. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops α few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

Dịch:

Cầu lông là 1 trong những loại chuyển động làm mọi người ham thích. Nó cũng tốt cho sức khỏe của tất cả chúng ta. Ấy là nguyên nhân vì sao, tôi chơi cầu lông như là 1 trong những thị hiếu của tôi. Cầu lông là 1 trò rất dễ chơi, toàn bộ mọi người có thể chơi nó. Trên thực tiễn, bạn có thể chơi nó ở bất kỳ nơi nào với vợt và 1 quả cầu lông. Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào 1 mảnh bé của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam tới khoảng 110g. Cú đánh của cầu lông có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ. Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ bé, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được chia làm đôi bởi 1 tấm lưới. Có 2 hoặc 4 người chơi game, 1 đội ở 1 bên của lưới. Cầu lông lấy tên từ nhà của Công tước xứ Beaufort, Badminton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận chiến cầu lông trước tiên được tổ chức. Có rất nhiều ích lợi của việc chơi cầu lông cho sức khỏe của tất cả chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt khi mà giảm chừng độ của cholesterol xấu. Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm xuống 1 vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc ấy bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm hợp lý với người lớn phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với chiều cao và độ tuổi của họ. Ấy là nguyên nhân vì sao nó giúp bạn cảm thấy mạnh khỏe, mạnh dạn, năng động, đon đả và trẻ trung.

9. Đoạn văn về bóng đá

9.1. Đoạn văn mẫu số 1

There are many sports, which are good for our health and popular over the world. Soccer is one of my favorite sports. It is played by two teams consisting of 11 people each team. The general rule is that the ball is kicked by leg and the players get score when having the ball in their goal post. Football is known as “king” among other sports. First, it improves integrity when applying several techniques lớn create strong power. Second, it not only reduces stress and bad cholesterol of body but also relaxes out spirit after α hard working day. My brother usually plays football every afternoon after work as he is in α local sport club. Moreover, football is not simply one kind of sport, it is an art because of the popularity. Since there is an increasing number of football team over the world such as: Manchester United, Barcelona, Arsenal with professional players. Although Ι am not able lớn play well, Ι love watching football matches as they are interesting and we can also learn from their technique. Furthermore, football is public concern as well as heated debate. Football is now popular through women, who are thought not able lớn play this kind of sport.

Dịch:

Có rất nhiều môn thể thao tốt cho sức khoẻ và nổi danh toàn toàn thị trường quốc tế. Bóng đá là 1 trong những môn thể thao thích thú của tôi. Có 2 đội chơi, mỗi đội gồm 11 người. Luật chơi cơ bản là dùng chân đá bóng sao cho vào khung thành của mình. Bóng đá được biết tới như môn thể thao vua. Trước hết, nó tăng trưởng ý thức kết đoàn lúc vận dụng kĩ thuật chơi để tạo dựng sức mạnh đồng chí. Thứ 2, chơi bóng ko chỉ giảm mệt mỏi và những chất lớn có hại của thân thể, tuy vậy còn hỗ trợ thư giãn ý thức sau 1 ngày làm việc khó nhọc. Anh trai tôi thường xuyên chơi đá bóng sau giờ làm bởi vì anh đó nằm trong câu lạc bộ thể thao địa phương. Hơn nữa, bóng đá ko thuần tuý là 1 môn thể thao, nó là 1 thể loại văn nghệ bởi vì sự nổi danh. Ngày càng có nhiều đội bóng tầm cỡ toàn thị trường quốc tế nhu: MU, Arsenal, Barcelona với nhiều cầu thủ tài năng. Mặc dầu tôi ko đá bóng giỏi, tôi vẫn thích xem đá bóng bởi vì nó thú vị và ta có thể học từ những kĩ thuật của họ. Hơn nữa, Bóng đá là mối đon đả của số đông và là vấn đề hot. Bóng đá nay bình thường ở giới nữ, những người thường bị cho rằng ko có nhiều bản lĩnh chơi môn thể thao này.

9.2. Đoạn văn mẫu số 2

Ι play α lot of sports such as soccer, volleyball, basketball, but my favorite one is soccer. It quite simple as the twenty two players of both team try lớn lead the ball into their opponent’s goal. However, there are some other rules that players need lớn follow in order lớn have α fair game. There is an offside rule which prevent players from running towards the opposite goal before anybody else. There is one main referee who has full authority lớn enforce the laws on the players. He has the power lớn stop the game temporarily lớn test on the players’ fault, lớn give α yellow or direct red card or lớn give α penalty decision. His decision is the final one, and nobody can argue about it even though he also has two or four other assistants. An international standard soccer field need lớn be 100 lớn 110 meters in length, and 64 lớn 75 meters in width. 𝓐 domestic standard soccer field is α little bit smaller or bigger, which is 90 lớn 120 meters in length, and 45 lớn 90 meters in width in provided that it do not become square. 𝓐 soccer match consists of two half of 45 minutes each, and there is α small break of 15 minutes before both teams entering the second half. If there is no goal in that official time, they need lớn play for another extra time, which consists of two other 15 – minute periods. If there is still no goal in that time, the players then enter the penalty shootouts. There are five times for each team lớn score, and the one with the most scores becomes the winner of the whole match. Soccer can be known as the king sport, and people will never stop playing it.

Dịch:

Tôi chơi nhiều môn thể thao không giống nhau như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, tuy vậy môn ưa thích nhất của tôi là bóng đá. Nó có vẻ đơn giản lúc chỉ cần người chơi game của 2 đội dẫn bóng vào khung thành của kẻ thù. Tuy nhiên cũng có 1 vài luật lệ khác tuy vậy người chơi game phải tuân thủ để có được 1 trận chiến công bình. Có 1 luật gọi là lỗi việt vị để tránh người chơi game chạy xuống khung thành kẻ thù trước hơn toàn bộ mọi người. Có 1 vị trọng vốn đầu tư có toàn quyền vận dụng luật so với người chơi game. Ông đó có quyền ngừng trận chiến tạm bợ để rà soát lỗi của cầu thủ, rút ra thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trực tiếp hoặc quyết định cú đá phạt trực tiếp. Quyết định của ông này là phán quyết rốt cuộc, và ko người nào có thể tranh cãi mặc dầu ông đó còn tồn tại 2 hoặc 4 người trợ lý. 1 sân thi đấu tiêu chuẩn quốc tế cần phải dài từ 100 tới 110 mét, rộng từ 64 tới 75 mét. 1 sân thi đấu tiêu chuẩn nội địa có thể bé hoặc bự hơn 1 chút, vào khoảng 90 tới 120 mét chiều dài và 45 đến 90 mét chiều rộng miễn sao sân chẳng phải hình vuông. 1 trận bóng bao gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút, và có 1 khoảng nghỉ ngắn trong 15 phút trước lúc 2 đội bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Giả dụ ko có bàn thắng trong giờ thi đấu chính thức, họ phải chơi thêm thời kì bao gồm 2 hiệp, 1 hiệp 15 phút. Giả dụ vẫn ko có tỉ số, cầu thủ phải vào vòng đá loại. Mỗi đội có 5 lượt đá, và đội nào có được nhiều điểm hơn sẽ biến thành người thắng lợi rốt cuộc. Bóng đá được xem là môn thể thao vua, và mọi người sẽ ko khi nào dừng đá bóng.

9.3. Đoạn văn mẫu số 3

Since childhood Ι have loved the sport of soccer. On TV Ι see the players and the soccer players that are really good. You have brought honor lớn our country. It seems that soccer is α very strenuous and exhausting sport. But Ι feel that from them is not sadness but in that it is happiness and satisfaction. Ι dreamed of being α soccer player. But sadly Ι can’t do it. But Ι always told myself that someday Ι will be α player. Just have dreams and hope. Ι love it so much that it brings glory lớn the country and Ι am very proud of football.

Dịch:

Từ hồi bé tôi đã thích thú môn thể thao đá bóng. Trên tivi tôi thấy các chú 𝒱 cầu thủ đá thật hay. Các chú đã mang đến danh dự cho nước ta. Có vẻ đá bóng là 1 môn thể thao sức khó nhọc và mệt. Nhưng tôi cảm thu được từ các chú đó chẳng phải là nỗi buồn tuy vậy trong ấy là sự vui vẻ , hào ứng. Tôi đã từng ước mong rằng mình sẽ được là 1 cầu thủ đá bóng. Nhưng thật buồn tôi ko làm được. Nhưng tôi vẫn luôn tự răn rằng sẽ có ngày mình sẽ làm được 1 cầu thủ. Chỉ cần phải có ước mong và chờ đợi. Tôi rất yêu nó nó mang đến vinh quang cho tổ quốc và tôi rất kiêu hãnh về môn đá bóng

9.4. Đoạn văn mẫu số 4

Ι play α lot of different sports such as soccer, volleyball, badminton, table quần vợt, … but my favorite sport is soccer. This is α popular sport but still attracts players. Ι played soccer from α very young age. When Ι was α boy, Ι used lớn play soccer with my friends on the sand court near my home with our own goal. Now Ι often play soccer on artificial turf fields. To play soccer you need lớn have good physical strength. To play this sport you need two teams. We will try lớn get the ball into the opponent’s goal. Which team scores more than that team wins. We usually play soccer every Thursday. Ι play as α striker. Playing soccer helps me feel better mentally. Although we were very tired, we were all very happy. Ι dreamed of becoming α player for the national team. If you are α guy and you have never played soccer before, it is α pity. Let’s try this useful sport lớn experience what it has lớn offer!

Dịch:

Tôi chơi rất nhiều môn thể thao không giống nhau như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,… tuy vậy môn thể thao tuy vậy tôi thích thú nhất ấy là bóng đá. Đây là môn thể thao bình thường tuy vậy vẫn luôn lôi cuốn người chơi game. Tôi chơi bóng đá từ rất bé. Khi tôi đang là 1 cậu nhỏ, tôi thường cùng bằng hữu của mình chơi đá bóng tại sân cát gần nhà với khung thành do chúng tôi tự tạo. Hiện giờ tôi thường chơi bóng đá tại các sân cỏ nhân tạo. Để chơi được bóng đá bạn cần phải có 1 thể lực tốt. Để chơi môn thể thao này các bạn cần 2 đội chơi. Tất cả chúng ta sẽ nỗ lực để dẫn bóng vào khung thành của kẻ thù. Đội nào phá lưới nhiều hơn thì đội ấy sẽ thắng lợi. Chúng tôi thường chơi bóng đá vào thứ 5 hàng tuần. Tôi chơi ở vị trí trung phong. Chơi bóng đá giúp tôi cảm thấy ý thức thư thái hơn. Mặc dầu rất mệt tuy vậy chúng tôi đều rất vui. Tôi từng ước mong mình sẽ biến thành 1 cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nếu bạn là 1 chàng trai và bạn chưa chơi bóng đá khi nào thì thật là đáng tiếc. Hãy cùng thử môn thể thao có lợi này để trải nghiệm những gì tuy vậy nó mang đến nhé!

9.5. Đoạn văn mẫu số 5

My favorite sport is playing football. Ι often play football in my spare time. After completing my home work at home, Ι generally spend my lot of không tính tiền time in playing football. Ι was so interested lớn play football from my childhood however started learning lớn play well when Ι was 5 years old. Ι was in one class when Ι was 5 years old. My father asked lớn my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is α facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, Ι really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

Dịch:

Môn thể thao thích thú của tôi là bóng đá. Tôi thường chơi bóng đá vào thời kì rảnh. Sau lúc kết thúc hết bài tập về nhà, tôi hay dùng thời kì rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất bé dẫu vệ tôi mở màn học lối chơi bóng nghiêm chỉnh lúc tôi 5 tuổi. Tôi đi học lúc tôi 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo ở PTM của tôi về thị hiếu bóng đá của tôi. Và thầy tôi bảo ông rằng có 1 trung tâm thể thao bé mở cử mỗi ngày ở trường giành cho các em lớp 1 trở lên vì vậy anh có thể cho đàn ông mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

Trên đây là toàn thể nội dung của tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về môn thể thao thích thú cực hay. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc tải về smartphone!

Các em đon đả có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

 • Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh mô tả thành thị hay nhất
 • 1 số đoạn văn mẫu Tiếng Anh viết về tác hại của việc chơi game

Chúc các em học tốt!

.

Xem thêm về nội dung

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về môn thể thao thích thú cực hay

[rule_3_plain]

[rule_3_plain]

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện viết, KTHN đã biên soạn và gửi tới các em tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về môn thể thao thích thú cực hay. Tài liệu giới thiệu các đoạn văn mẫu viết về các môn thể thao thích thú. Hi vọng sau lúc tham khảo tài liệu, các em có thể tự viết những đoạn văn thật hay.
TUYỂN TẬP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH

VIẾT VỀ MÔN THỂ THAO YÊU THÍCH CỰC HAY

1. Đoạn văn viết về điền kinh

My most favorite hobby is athletics. Ι started lớn practice athletics when Ι was about nine years old. Ι went lớn school athletics competitions at first and after that Ι started lớn go lớn training. Ι was in my first athletics club in school for about four years. Athletics is α sport which consists of many different sports. For example, you can run, throw the javelin, jump height, and pole and throw α discus. When it is winter, you practice inside and when it is summer, you practice it outside. Most competitions are during the summer because athletics is α summer thing. In athletics, my main discipline is high jump but Ι was beginning on long jump or short sprints. My personal record in high jump is 207 centimet and Ι am four-time winner in an athletics competition in the city. train 3-4 times α week.

Dịch:

Thị hiếu thích thú nhất của tôi là điền kinh. Tôi mở màn tập điền kinh lúc tôi khoảng 9 tuổi. Ban sơ, tôi tham gia các cuộc thi điền kinh ở trường và sau ấy tôi mở màn tập tành. Tôi tham gia câu lạc bộ điền kinh trước tiên của tôi tại trường trong vòng 4 5. Điền kinh là 1 môn thể thao trong ấy bao gồm nhiều môn thể thao không giống nhau. Thí dụ, bạn có thể chạy, ném lao, nhảy cao, nhảy sào và ném dĩa. Vào mùa đông, bạn tập tành trong nhà và vào mùa hè, bạn tập ngoài trời. Đa số các cuộc thi diễn ra vào mùa hè bởi vì điền kinh là môn thể thao mùa hè. Trong điền kinh, môn chính của tôi là nhảy cao tuy vậy tôi đã khởi điểm bằng nhảy xa hay chạy nước rút ngắn. Kỷ lục tư nhân môn nhảy cao của tôi là 207cm và tôi thắng lợi 4 lần trong một cuộc thi điền kinh của thành thị. 1 đoàn tàu 3-4 lần 1 tuần.

2. Đoạn văn viết về tennis

My favorite sport is playing quần vợt in spare time. After coming home from school, Ι generally spend my không tính tiền time in playing quần vợt. It makes me find out myself, and Ι feel không tính tiền when seeing the ball flying around. Ι was so interested lớn play quần vợt from my childhood however started learning lớn play well when Ι was 6 years old in grade 1. My father asked lớn my class teacher in the PTM about my hobby of quần vợt. And my teacher told him that there is α facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, Ι really enjoy playing quần vợt and participate in the inter-school competitions. In conclusion, quần vợt is not only popular, but it’s also one of the best all body workouts α person can do. Besides its physical benefits, quần vợt is α great recreational sport giving you peace of mind lớn continue with your day. Tennis has numerous advantages over other exercises and if done consistently will keep you in shape for the long period of time.

Dịch:

Môn thể thao thích thú của tôi là chơi tennis chỉ mất khoảng nhàn rỗi. Sau lúc trở về nhà, tôi thường dành thời kì nhàn rỗi để chơi tennis. Tôi tìm thấy bản thân lúc chơi môn thể thao này, và tôi cảm thấy tự do lúc nhận thấy quả bóng cất cánh bao quanh. Tôi đã rất thích tới việc chơi tennis từ thời thơ ấu của tôi tuy vậy mở màn nỗ lực chơi tốt lúc tôi đã được 6 tuổi và mở màn đi học lớp 1. Cha tôi đã nói cho thầy gia sư thể dục về thị hiếu của tôi. Và thầy giáo đã công ủng hộ và khuyến khích tôi tăng trưởng từng ngày. Hiện giờ, tôi thực thụ thích chơi tennis và tham gia vào các cuộc thi liên trường. Tổng quan, tennis ko chỉ bình thường tuy vậy đang là 1 trong những bài luyện tập thân thể tốt nhất tuy vậy 1 người có thể làm. Kế bên ích lợi thể chất của nó, tennis là 1 môn thể thao tiêu khiển hoàn hảo giúp bạn yên thoải mái tâm hồn. Quần vợt cũng có rất nhiều lợi thế so với các môn thể thao khác và nếu được tiến hành liên tiếp nó sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng mạnh khỏe!

3. Đoạn văn viết về bóng rổ

3.1. Đoạn văn mẫu số 1

There are many friends who like lớn play soccer, volleyball, badminton. Ι personally like lớn play basketball. Ι started playing this sport when Ι was 10 years old. Back then, because Ι was too small, my dad made α basket lớn match my height. Playing basketball helps you lớn develop α remarkable height. Now Ι’ɱ the tallest person in the class. To play basketball you need practice lớn have α supple body and good judgment. You also need lớn combine smoothly with the other players on the team in α very good way. In football, people try lớn get the ball into the opponent’s goal, and in basketball we try lớn put the ball into the opponent’s basket. This process is extremely demanding and requires α lot of effort. Ι usually play basketball during recess or after school with my team. Ι love lớn play basketball but Ι only play it for fitness and entertainment purposes. In addition lớn the above benefits, basketball also gives me very close friends. Ι love basketball.

Dịch:

Có nhiều bạn thích chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, riêng tôi thích chơi bóng rổ. Tôi mở màn chơi môn thể thao này từ hồi 10 tuổi. Khi ấy, do tôi quá bé nên bố đã làm riêng 1 chiếc rổ để thích phù hợp với chiều cao của tôi. Chơi bóng rổ giúp các bạn tăng trưởng chiều cao 1 cách đáng kể. Hiện giờ tôi đang làm người cao nhất lớp. Để chơi bóng rổ bạn cần luyện tập để có 1 thân thể bền chắc và bản lĩnh suy đoán tốt. Bạn cũng nên link thuần thục với các người chơi game khác trong đội 1 cách thật ăn rơ. Trong môn bóng đá, mọi người nỗ lực mang bóng vào khung thành của kẻ thù, còn bóng rổ chúng tôi nỗ lực mang bóng vào rổ của kẻ thù. Quá trình này hết sức gay cấn và yêu cầu chúng tôi cần nỗ lực rất nhiều. Tôi thường chơi bóng rổ vào những giờ giải lao hoặc sau giờ học cộng với đội của tôi. Tôi rất thích chơi bóng rổ tuy vậy tôi chỉ chơi với mục tiêu đoàn luyện sức khỏe và tiêu khiển. Ngoài những ích lợi bên trên thì bóng rổ còn mang đến cho tôi những người bạn hết sức thân thiện. Tôi yêu bóng rổ.

3.2. Đoạn văn mẫu số 2

Basketball is my favorite sport of all time. It is also my passion for life. My uncle is the one who inspired me lớn play basketball. My 3 favorite basketball players are Dwyane Wade, Kobe Bryant and Micheal Jordan. Basketball is α great way lớn get your mind off things and express yourself. Every time Ι step out on the court, it becomes α chance for me lớn show every aspects of who Ι really am from an emotional, physical, and competitive standpoint. Ι personally feel that basketball teaches many life lessons. Basketball is α sport that requires personal skill, team work and speed. It is also an opportunity lớn help individuals grow by responsibility, hardwork and leardership. These things are what you can apply lớn your daily life and help you grow. When you play basketball you feel much more confident about yourself. One other reason that Ι love basketball is you only need yourself lớn play the game or you can play it with teammates. Team work is one of the most important keys for playing basketball. Good basketball team always do some great teamworks. It is wonderful when we do some kém chất lượng moves lớn make the opponents jump, and then we pass the ball lớn other teammates. Ι like lớn play basketball outside with my friends we always have α good time together. Sometime, when we lose game, we will discuss our weakness together, and we all believe that next time we can play better. Basketball makes us trust each other more and make our friendship becomes stronger.

Dịch:

Bóng rổ là môn thể thao thích thú của tôi từ trước tới hiện tại. Nó cũng là niềm say mê của tôi cho cuộc sống. Chú tôi là người truyền xúc cảm để cho tôi chơi bóng rổ. 3 cầu thủ bóng rổ thích thú của tôi là Dwyane Wade, Kobe Bryant và Michael Jordan. Basketball là 1 cách hoàn hảo để tâm não của các bạn quên đi mọi thứ và trình bày chính mình. Mỗi lần tôi bước ra sân, nó sẽ biến thành 1 thời cơ để tôi cho thấy mọi khía cạnh thực thụ của chính bản thân mình từ ý kiến tình cảm, thể chất, và đối đầu. Tư nhân tôi cảm thấy rằng bóng rổ dạy tất cả chúng ta nhiều bài học cuộc sống. Bóng rổ là 1 môn thể thao yêu cầu kĩ thuật tư nhân, làm việc nhóm và vận tốc. Đây cũng là 1 thời cơ để giúp các tư nhân tăng trưởng các khía cạnh phận sự, sự chuyên cần và tính chỉ đạo. Những điều này là những gì bạn có thể vận dụng cho cuộc sống mỗi ngày và giúp bạn trưởng thành. Khi bạn chơi bóng rổ, bạn cảm thấy tự tin hơn nhiều về bản thân. 1 nguyên nhân tôi yêu bóng rổ nữa là bạn chỉ cần 1 mình để chơi hoặc bạn có thể chơi nó với các đồng chí. Làm việc nhóm là 1 trong những chìa khóa trọng yếu nhất để chơi bóng rổ. 1 đội bóng rổ tốt luôn có ý thức làm việc nhóm hoàn hảo. Thật là tuyệt lúc chúng tôi làm 1 số động tác giả để lừa cho kẻ thù nhảy lên, và sau ấy chúng tôi chuyền bóng cho đồng chí khác. Tôi thích chơi bóng rổ bên ngoài với bằng hữu của mình, chúng tôi xoành xoạch có 1 khoảng thời kì vui vẻ với nhau. Đôi lúc, lúc chúng tôi thua, chúng tôi sẽ luận bàn về khuyết điểm của mình với nhau, và toàn bộ chúng tôi đều tin rằng trận chiến đến chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Bóng rổ làm cho chúng tôi tin cậy nhau nhiều hơn và làm cho tình bạn của chúng tôi phát triển thành mạnh dạn hơn.

4. Đoạn văn viết về dancing

In my không tính tiền time, Ι love lớn dance. When Ι was α little girl Ι danced all the time. My mother put me in dance school when Ι was 3 years old. My first dance dress was pink and it was love α ballet dress. Our dance group’s first show was when we were 5 years old. We looked like pinguis. In 9 years we have had α lot of dance shows. Ι have danced for 9 years in the same dance company. But now everyone has joined other dance groups. When Ι dance Ι forget everything else and Ι focus only on khiêu vũ. It was relaxing and it makes me happy. Ι like lớn take care of my body and khiêu vũ enhances your condition. But now when Ι’ɱ in High school Ι do not have time lớn dance. It’s so sad. Ι miss khiêu vũ. Ι hope that Ι have time lớn dance again day.

Dịch:

Vào thời kì rảnh, tôi thích dancing. Khi tôi đang là 1 cô nhỏ, tôi dancing mọi khi tôi có thể. Khi tôi mở màn lên 3 tuổi, mẹ tôi mang tôi vào trường múa. Chiếc váy dancing trước tiên của tôi có màu hồng nhạt cá hồi giống như 1 chiếc váy của những nghệ sĩ 3 – lê. Buổi diễn trước tiên của nhóm chúng tôi là lúc chúng tôi mới có 5 tuổi. Trong buổi diễn ấy chúng tôi như những chú chim cánh cụt. Trong 9 5 qua chúng tôi đã có rất nhiều buổi dancing. Tôi đã nhảy múa trong 9 5 cho 1 doanh nghiệp về dancing. Nhưng hiện giờ toàn bộ mọi người đã tham gia nhóm nhảy khác.Khi tôi nhảy, tôi quên toàn bộ mọi thứ khác và tôi chỉ vào vũ đạo. Ấy là thư giãn và nó làm cho tôi hạnh phúc. Tôi muốn chăm nom thân thể của tôi và nhảy múa làm tăng trạng thái của các bạn. Nhưng hiện giờ lúc tôi đang ở trường trung học và tôi ko có thời kì để nhảy múa. Việc này thực thụ rất buồn. Tôi nhớ khoảng thời kì tôi có thể nhảy múa. Tôi luôm chờ đợi rằng tôi có thời kì để nhảy múa lại.

5. Đoạn văn viết về bóng bàn

Ι love α quite strange sport for everyone, and it is ping pong. Not many people in Vietnam who are interested in ping pong, and it is also hard lớn find α place lớn actually have enough equipment lớn play it. Ping pong, or it also known as table quần vợt, consists of two or four players hitting α lightweight ball back and forth on α table. The table is divided in two halves by α net, and it marks the playing zone of each team. The basic rule for amateurs is pretty simple as players need lớn let the ball touch their side of the table one time before bouncing back. They then hit the ball back lớn their opponent’s side with α small paddle, and this time the ball also need lớn touch the other side of the table as well. 𝓐 point is counted when α player fail lớn return back the ball, let it touch the net, or make it land outside of the table. Since it is played on α table, so the area is not big enough for us lớn wait and think about the next move. Therefore, we need lớn play it with fast reactions and nonstop motions. We only have one second lớn act the next step right after hitting the ball, and it does not take much time lớn complete α set. In α competition, and match usually consists of five or seven sets, and the first one lớn score 11 points wins α set. Many people do not take this sport serious, but Ι think it is α very good sport lớn train both of our physical and mental health as we need lớn be tough and have quick reactions at the same time.

Dịch:

Tôi thích 1 môn thể thao hơi lạ so với mọi người, và nó là môn bóng bàn. Không có nhiều người hầu Việt Nam ham thích với môn bóng bàn, và cũng khó để có thể kiếm được 1 nơi thật sự có đầy đủ dụng cụ để chơi. Ping pong hay hay còn gọi là bóng bàn, bao gồm 2 hoặc 4 người chơi game đánh 1 trái bóng nhẹ đến và lui trên 1 cái bàn. Mặt bàn được chia ra làm 2 phần bởi 1 tấm lưới, và nó ghi lại khu vực chơi của mỗi đội. Luật chơi cơ bản cho người ko chuyên cũng rất đơn giản lúc người chơi game cần để trái bóng chạm mặt bàn bên phía mình 1 lần trước lúc nó nảy ngược trở lên. Sau ấy người chơi game đánh trái bóng ngược quay về phía kẻ thù với 1 chiếc vợt bé, và khi này trái bóng cũng phải chạm mặt bàn phía bên kia. một điểm được tính lúc 1 người chơi game không thể đánh trả trái bóng lại, để nó chạm lưới, hoặc khiến nó rơi ra khỏi mặt bàn. Bởi vì môn này được chơi trên mặt bàn, vậy nên diện tích sẽ ko đủ bự để tất cả chúng ta có thể kì vọng và suy nghĩ về bước tiếp theo. Thế nên tất cả chúng ta cần phải chơi với phản xạ nhanh và vận động ko dừng. Tất cả chúng ta chỉ có 1 giây để hành động bước tiếp theo ngay sau lúc đánh bóng, và ko tốn nhiều thời kì để tất cả chúng ta kết thúc 1 set đấu. Trong một cuộc thi, 1 trận chiến bao gồm 5 hoặc 7 set, và ai ghi được 11 điểm trước sẽ thắng set ấy. Nhiều người ko nghĩ đây là 1 môn nghiêm chỉnh, tuy vậy tôi nghĩ ấy là 1 môn thể thao rất tích cực để đoàn luyện cả thể lực và trí năng vì tất cả chúng ta cần phải bền chắc và có phản xạ nhanh đồng thời.

6. Đoạn văn viết về bóng chuyền

6.1. Đoạn văn mẫu số 1

My favorite outdoor activity is volleyball, and Ι usually play with my friends in our không tính tiền time. Volleyball is α team sport with six players on each team, and they are separated by α long net. The complete set of rules is pretty extensive, but in short α player begins α rally by serving the ball from behind the limit line on the back of the court. The receiving team must not let the ball touch the ground within the court, and each team can only touch the ball for 2 times before making an attack. Both teams try lớn score points by hitting the ball over the net, and that ball has lớn hit the inner ground of the court. Besides, one team can also get point from their opponent’s fault. Some of the common faults are causing the ball lớn land on the outside of the boundary, catching or throwing the ball, letting the ball or the arms touch the net, and contacting with the ball more than 3 times in α row. One match consists of five sets, and we need lớn score up lớn 25 points first lớn win α set. The fifth set is usually played lớn 15 points, and whoever wins three out of five sets wins the total game. Although the rules seem complicated, we do not have lớn follow them strictly because we just play it for fun. It really helps me lớn improve my health as well as my height, and it is α pretty good sport lớn keep my body in shape. Ι become taller, and both of my arms and legs also become stronger. Ι actually play some other sports such as badminton and swimming, but volleyball is always my favorite activity lớn do in my không tính tiền time.

Dịch:

Hoạt động ngoài trời thích thú nhất của tôi là bóng chuyền, và tôi thường chơi với bằng hữu của mình chỉ mất khoảng nhàn rỗi. Bóng chuyền là 1 môn thể thao đồng chí với 6 người chơi game trong mỗi đội, và người chơi game được cách trở bởi 1 tấm lưới dài. Bộ luật đầy đủ thì rất nhiều, tuy vậy tóm gọn lại là người chơi game mở màn 1 lượt bóng bằng cách phát bóng từ sau vạch hạn chế ở cuối sân. Đội nhận bóng ko được để bóng chạm đất trong sân, và mỗi đội chỉ được chạm bóng 2 lần trước lúc tiến hành cú tấn công. Cả 2 đội nỗ lực ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, và trái bóng phải chạm khu vực trong sân. Kế bên ấy, mỗi đội còn tồn tại thể có điểm từ lỗi của kẻ thù. 1 vài lỗi thường gặp là khiến bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, chụp bóng lại hoặc ném bóng đi, để bóng chạm hoặc cánh tay chạm vào lưới, và xúc tiếp với liên tiếp quá 3 lần. Mỗi trận chiến bao gồm 5 set đấu, và tất cả chúng ta phải ghi tới 25 điểm trước tiên để thắng 1 set. Set đấu thứ 5 thường chỉ được chơi đến mức 15 điểm, và ai thắng 3 set đấu trên 5 sẽ là người thắng rốt cuộc. Mặc dầu luật chơi có vẻ phức tạp, tuy vậy chúng tôi ko cần phải theo quá sát bởi vì chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Nó thật sự giúp tôi cải tổ được sức khỏe cũng như chiều cao, và ấy là 1 môn thể thao khá tốt để tôi có 1 dáng người chuẩn. Tôi phát triển thành cao hơn, và cả tay lẫn chân tôi đều phát triển thành chắc khỏe hơn. Thật ra tôi cũng chơi thêm vài môn thể thao khác thí dụ như là cầu lông hoặc bơi lội, tuy vậy bóng chuyền luôn là hoạt động thích thú nhất của tôi chỉ mất khoảng rảnh.

6.2. Đoạn văn mẫu số 2

My name is Mai. Ι am 15 years old. At school, Ι enjoyed playing volleyball. This is α sport that helps me exercise. When Ι was α child Ι enjoyed watching volleyball programs. When Ι was 12 years old, my mother sent me lớn learn lớn play volleyball. Ι like it very much. Ι play volleyball most of my không tính tiền time. Ι often play volleyball at school and on the volleyball court close lớn home. We formed volleyball clubs and teams lớn compete with each other. Thanks lớn volleyball, Ι met and made many new friends. Ι can also practice solidarity when Ι play any sport. Ι really like volleyball. Ι wish Ι could become α professional volleyball player.

Dịch:

Tôi tên là Mai. Tôi 15 tuổi. Ở trường, tôi rất thích chơi bóng chuyền. Đây là 1 môn thể thao giúp tôi đoàn luyện thể lực. Hồi còn bé tôi rất thích xem các chương trình về bóng chuyền. Khi tôi 12 tuổi, mẹ đã cho tôi đi học chơi bóng chuyền. Tôi rất thích nó. Tôi chơi bóng chuyền vào số đông thời kì rảnh của mình. Tôi thường chơi chóng chuyền ở trường và ở sân bóng chuyền gần nhà. Chúng tôi thành lập những câu lạc bộ bóng chuyền và các đội để thi đấu với nhau. Nhờ có bóng chuyền tuy vậy tôi gặp và làm quen được nhiều bạn mới. Tôi còn tồn tại thể đoàn luyện ý thức kết đoàn lúc chơi môn thể thao nào. Tôi rất thích bóng chuyền. Tôi ước gì mình có thể biến thành 1 vận khích lệ chóng chuyền nhiều năm kinh nghiệm.

6.3. Đoạn văn mẫu số 3

My favorite sport is volleyball. Ι have been passionate about this sport since Ι was α boy. Growing up, Ι used lớn play with my friends after school every hour. We got together on the volleyball court in the school, then split into two teams lớn play. Every team tries lớn score points by hitting the ball over the net, and the ball must touch inside the field. If the team bounces off the pitch, the score belongs lớn the other team. Additionally, each team can get points when their opponent makes α mistake. Ι can name α few common mistakes when playing this sport such as: the ball hits the outside of the bounds, the ball hits the arm or the net, throws the ball away or catches the ball, … Volleyball’s intentions seem quite complicated, but we still love lớn play the sport. It has helped me improve and exercise my own health. Besides, it also helps me feel more at ease after every stressful class in class. Ι love playing volleyball because it gave me α lot of fun and memories with my friends. Ι hope in the future Ι can join the competitive school club and win lots of awards. Ι love volleyball.

Dịch:

Môn thể thao tôi thích thú nhất ấy chính bóng chuyền. Tôi đã say mê môn thể thao này tính từ lúc đang là 1 cậu nhỏ. Bự lên, tôi thường chơi với bằng hữu sau mỗi giờ tan học. Chúng tôi tụ họp ở sân bóng chuyền trong trường, sau ấy phân thành 2 đội chơi. Đội nào cũng đều nỗ lực ghi điểm bằng cách đánh bóng qua lưới, đồng thời trái bóng phải chạm ở trong sân. Giả dụ đội đánh bóng ra ngoài sân, điểm sẽ thuộc về đội còn sót lại. Ngoài ra, mỗi đội đều có thể lấy được điểm lúc kẻ thù mắc lỗi. Tôi có thể kể ra 1 số lỗi thường gặp lúc chơi môn thể thao này như: bóng tiếp đất ở khu vực bên ngoài ranh giới, bóng chạm cánh tay hoặc lưới, ném bóng đi hoặc bắt bóng lại,… Mặc dầu quy định của bóng chuyền có vẻ khá phức tạp, thể tuy vậy chúng tôi vẫn rất thích chơi môn thể thao này. Nó đã hỗ trợ tôi tăng trưởng và đoàn luyện được sức khỏe của chính bản thân mình. Kế bên ấy, nó còn hỗ trợ ý thức của tôi phát triển thành thư thái hơn sau mỗi giờ học mệt mỏi trên lớp. Tôi rất thích chơi bóng chuyền bởi vì nó đã mang đến cho tôi rất nhiều thú vui, kỉ niệm với bằng hữu. Tôi hi vọng trong mai sau tôi có thể tham gia câu lạc bộ thi đấu ở trường và giành thật nhiều giải thưởng. Tôi yêu bóng chuyền.

7. Đoạn văn viết về bơi lội

7.1. Đoạn văn mẫu số 1

Ι do not play many kinds of sports, but Ι love lớn go swimming. Swimming is just my hobby, but sometimes Ι also participate in some competitions at my school and local area. When Ι first went lớn the pool, Ι just simply wanted lớn know how lớn survive when we felt into water, and it gradually became my favorite thing lớn do in không tính tiền time. It took me two weeks lớn finally floating and swimming for α couple of meters. Before that, Ι had lớn struggle very hard and drink α lot of water. However, once Ι could learn the right technique, swimming became so easy and relaxing. Besides the chance lớn survive, it can also have many other positive impacts on me. After swimming for about two years, Ι became taller than most of my friends at the same age. Besides, my muscles also be stronger and tougher, and now Ι can swim or run slowly for α couple of kilometers without being too tired. Ι usually go lớn the pool at the weekend, but if there is an upcoming competition, Ι have lớn practice for almost everyday. My strong point is swimming in short distance because Ι can swim pretty fast. Therefore, Ι usually sign up in the 100m and 200m categories. The time result is the one lớn determine the winner, and we need lớn train lớn become faster and faster after each competition. Ι have two bronze medals, two silver medals and one gold medals; my mother keeps them carefully in α glass cabinet, and Ι can say that they are my biggest pride. Swimming is not simply an activity, but it is both α surviving skill and α supporter for our health. Ι see many benefits of it, so Ι will always keep on swimming.

Dịch:

Tôi ko chơi quá nhiều môn thể thao không giống nhau, tuy vậy tôi lại rất thích đi bơi. Bơi lội ko chỉ là thị hiếu của tôi, tuy vậy đôi lúc tôi còn tham gia vào các cuộc thi ở trường và địa phương. Khi tôi lần trước tiên đi tới hồ bơi, tôi chỉ đơn giản là muốn học phương pháp để sinh tồn nếu bị rơi xuống nước, tuy vậy nó dần dần đã biến thành việc tuy vậy tôi thích làm nhất chỉ mất khoảng nhàn rỗi của mình. Tôi tốn khoảng 2 tuần để có thể nổi trên mặt nước và bơi được vài mét. Trước ấy, tôi phải vật lộn rất khó nhọc và uống rất nhiều nước. Tuy nhiên, 1 lúc tôi đã học được đúng kĩ thuật, bơi lội phát triển thành thật đơn giản và thư giãn. Kế bên bản lĩnh để sống sót. Nó còn tồn tại nhiều những tác động hăng say khác lên tôi. Sau lúc đi bơi khoảng được 2 5, tôi phát triển thành cao hơn so với số đông những bạn cùng tuổi. Kế bên ấy, cơ bắp của tôi cũng phát triển thành mạnh khỏe và bền chắc hơn, và hiện giờ tôi có thể bơi hoặc chạy chậm rãi 1 vài cây số tuy vậy ko cảm thấy quá mệt. Tôi thường đi tới hồ bơi vào cuối tuần, tuy vậy nếu sắp tới có một cuộc thi, tôi phải luyện tập hầu như hằng ngày. Điểm tốt của tôi là bơi khoảng cách ngắn vì tôi có thể bơi khá nhanh. Vì vậy nên tôi thường đăng kí hạng mục bơi 100 và 200 mét. Kết quả thời kì là thứ quyết định người thắng lợi, và chúng tôi phải luyện tập để có thể bơi càng khi càng nhanh sau mỗi trận chiến. Tôi có 2 huy chương đồng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương vàng; mẹ tôi lưu lại chúng rất kỹ trong 1 chiếc tủ kính, và tôi có thể nói rằng chúng là niềm kiêu hãnh bự nhất của tôi. Bơi lội ko chỉ đơn giản là 1 hoạt động, tuy vậy nó đang là 1 tuyệt kỹ sống sót và cung ứng cho sức khỏe. Tôi đã thấy được rất nhiều ích lợi từ nó, vậy nên tôi sẽ vẫn sẽ luôn đi bơi lội.

7.2. Đoạn văn mẫu số 2

Ι’ɱ Nam, Ι’ɱ 15 years old. My favorite sport is swimming. Ι can go swimming in both summer and winter. Normally, Ι would go swimming for two days α week on Wednesdays and Sundays. Ι often go swimming with my best friend. He will wait for me after school. Then starts lớn go lớn the swimming pool. Ι learned lớn swim when Ι was 10 years old. Swimming helps me feel better. Thanks lớn learning how lớn swim since childhood, Ι am quite tall. Ι am very proud of that. Swimming sometimes helps me forget about the bad things. Ι often participate in swimming club competitions. Ι hope lớn grow up lớn become α professional swimmer.

Dịch:

Tôi là Nam, tôi 15 tuổi. Môn thể thao tôi thích thú là bơi. Tôi có thể đi bơi vào cả mùa hè và mùa đông. Thông thường, 1 tuần tôi sẽ đi bơi 2 ngày vào thứ tư và chủ nhật. Tôi thường đi bơi với bạn tri kỷ của tôi. Cậu đó sẽ đợi tôi tan học bà mở màn tới hồ bơi. Tôi học bơi từ 5 tôi 10 tuổi. Bơi lội giúp tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn. Nhờ học bơi từ bé nên tôi khá cao. Tôi rất kiêu hãnh vì điều ấy. Bơi lội dôi lúc cũng giúp tôi quên đi những chuyện ko vui. Tôi thường tham gia những cuộc thi bơi lội của câu lạc bộ. Tôi chờ đợi bự lên mình sẽ biến thành 1 vận khích lệ bơi nhiều năm kinh nghiệm.

7.3. Đoạn văn mẫu số 3

There are many water sports like surfing, water polo, but Ι still enjoy swimming the most. Ι like swimming for many reasons. First and foremost, swimming helps us lớn save ourselves when we fall into α dangerous situation like drowning. Imagine you are traveling in α coastal city, it would be better if you can swim and enjoy water activities. Second, there are many people with phobia, so learning lớn swim can alleviate that fear. Third, swimming is α rewarding and popular sport for α long time. Because there are more and more swimming pools in the city, many people come here lớn swim every day. Also, having α slim body is the dream of many women. In general, swimming offers α lot of benefits.

Dịch:

Có rất nhiều môn thể thao dưới nước như: trượt sóng, bóng nước, tuy vậy tôi vẫn thích bơi lội nhất. Tôi thích bơi lội bởi rất nhiều nguyên nhân. Trước hết và trước nhất, bơi lội giúp tất cả chúng ta tự cứu bản thân lúc bị rơi vào hoàn cảnh gian nguy như đuối nước. Thử hình dung bạn đang di chuyển du hý tại 1 thành thị ven biển, sẽ tốt hơn nếu bạn biết bơi và vui chơi những hoạt động dưới nước. Thứ 2, có rất nhiều người mắc chứng sợ nước, thế nên học bơi có thể giảm nhẹ nỗi sợ đó. Thứ 3, bơi lội là môn thể thao hữu ích và bình thường từ rất lâu. Bởi vì xuất hiện càng ngày càng nhiều hồ bơi tại thành thị, nhiều người tới đây bơi mỗi ngày. Ngoài ra, có 1 thân thể mảnh khảnh là ước mong của bao lăm đàn bà. Tổng quan, bơi lội mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều ích lợi.

7.4. Đoạn văn mẫu số 4

Swimming is my favorite sport. When Ι was 8 years old, my family sent me lớn swimming lessons near my home. Ι love lớn watch the shows about this sport, especially the swimming tournaments. Ι usually go swimming with my best friend every Saturday. It can be said that swimming has helped us become closer and closer together. In addition, swimming also helps me feel healthier and more at ease. Ι am really happy about that. Ι make new friends every time Ι go swimming. Because Ι know α lot of different styles of swimming, Ι often get people lớn ask for guidance and lớn teach them. Ι feel so proud. Swimming will forever be my favorite sport.

Dịch:

Bơi lội là môn thể thao tuy vậy tôi thích thú nhất. Khi tôi 8 tuổi, tôi đã được gia đình cho đi học bơi ở gần nhà. Tôi rất thích xem những chương trình nói về môn thể thao này, đặc trưng là các giải thi đấu bơi lội. Tôi thường đi bơi với đứa bạn tri kỷ vào thứ 7 hàng tuần. Có thể nói, bơi lội đã hỗ trợ chúng tôi phát triển thành thân thiện và gắn bó với nhau nhiều hơn. Ngoài ra, bơi lội còn hỗ trợ tôi cảm thấy khỏe mạnh và ý thức thư thái hơn. Tôi rất vui về điều ấy. Tôi đã quen được thêm nhiều bạn mới mỗi lúc đi bơi. Bởi vì tôi biết rất nhiều kiểu bơi không giống nhau, vì vậy tôi thường được mọi người nhờ hướng dẫn và chỉ dạy họ. Tôi cảm thấy kiêu hãnh lắm. Bơi lội sẽ mãi là môn thể thao thích thú nhất của tôi.

8. Đoạn văn viết về cầu lông

8.1. Đoạn văn mẫu số 1

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and α half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton just needs α smaller campus lớn play, it needs tools like rackets, balls, nets. The two players have lớn take turns sending the bridge over the network until it hits the ground. Although quite easy, it also takes α lot of practical and flexible skill. In addition, badminton also helps us lớn be healthy and train our muscles. Ι love it so much, Ι often play it on holidays because it makes me feel more at ease after hard study days.

Dịch:

Môn thể thao thích thú của tôi là cầu lông. Ấy là 1 môn thể thao tư nhân và đồng chí. Nó có thể kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Nó cần ít ra 2 người chơi game, có thể nhiều hơn nữa. Không giống như bóng đá, cầu lông chỉ cần 1 khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó cần các dụng cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi game phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho tới lúc nó rơi xuống đất. Mặc dầu khá đơn giản, nó cũng nên rất nhiều kĩ thuật thực tiễn và cởi mở. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp tất cả chúng ta mạnh khỏe và đoàn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy thư thái hơn sau những ngày học tập mỏi mệt.

8.2. Đoạn văn mẫu số 2

Playing exercise not only improves one health but also reduce stress. Ι choose lớn play badminton after α hard studying day. Badminton is α famous sport around the world. It is played by children, adult and even od people as it helps lớn exercise our muscles. Unlike football, badminton needs α smaller area of place lớn play. All the 2 players have lớn do is making the ball pass by α net until it drops on the ground. Although it seems lớn be easy, it requires lots of practical skill and flexibility. Moreover, being good at badminton, one will be able lớn play other sport related lớn small ball such as table quần vợt. Nowadays, people tend lớn pay more attention lớn sports since it brings several physical and psychological benefits especially badminton. Besides, many high schools and universities teach badminton as α physical subject for students. In my opinion, everyone should take up badminton as α regular sports because of its advantages. Sport is necessary in modern society as human are going lớn be lazy.

Dịch:

Tập tành thể thao không những cải tổ sức khoẻ tuy vậy còn giảm mệt mỏi. Tôi chọn cầu lông sau những ngày học tập mỏi mệt. Cầu lông là môn thể thao nổi danh toàn toàn thị trường quốc tế, nó được chơi bởi cả trẻ con, người bự và kể cả người cao tuổi. bởi nó giúp đoàn luyện cơ bắp. Không như bóng đá, cầu lông chỉ cần 1 khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai người chơi game phải tuần tự mang cầu qua lưới cho tới lúc cầu rơi xuống đất. Mặc dầu khá dễ tuy vậy cũng nên nhiều tuyệt kỹ thực hành và sự mềm mỏng. hơn nữa, giỏi cầu long tất cả chúng ta có thể đơn giản chơi những trò chơi khác liên can tới bóng như bóng bàn. Ngày nay người ta lưu tâm nhiều tới thể thao hơn vì nó mang đến nhiều ích lợi về thể chất và ý thức đặc trưng là cầu lông. Hơn nữa, nhiều trường học và đại học cũng dạy cầu lông cho học trò. Theo tôi, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên bởi vì những ích lợi của nó. Thể thao rất thiết yếu trong ã hội thời hiện đại bởi vì loài người đang dần phát triển thành lười nhác hơn.

8.3. Đoạn văn mẫu số 3

My favorite sport is badminton, and Ι think it is α suitable sport for girls like me. Ι have been playing badminton since Ι was 12, and it is very good for me lớn improve my height. It needs at least two players lớn play, and we have lớn use rackets lớn hit α shuttlecock over α net. However, we can always play it in double form with two players each side or in larger teams. Points are counted when we can strike the shuttlecock across the net, and it lands within the opponent’s side of the court. We can also score when our opponent hit the shuttlecock but it does not go over the net or within our side. The scoring one can serve the shuttlecock, and it does not matter if the score is from the server and the receiver. There is one referee who sits on α very high chair right outside of the court and next lớn the net. He or she is the one who determines whether the shuttlecock touches the net or goes outside of the limit. Each game is played up lớn 21 points, if both of the players reach lớn 20 points, then they need lớn continue until one of them gains α two – point lead, for example 24 – 22. There are three sets in α match, and whoever win out of two sets, he or she wins the whole game. This is α quite simple sport without too many rules, and it does not require an ideal base of strength. Most of my girlfriends choose it as their main subject in Physical Education class, and we can both have fun and improve our health by it.

Dịch:

Môn thể thao thích thú nhất của tôi là cầu lông, và tôi nghĩ đây là 1 môn thích hợp cho những cô gái như tôi. Tôi đã chơi cầu lông xuất phát từ lúc 12 tuổi, và nó rất tích cực để tôi cải tổ chiều cao của mình. Nó cần ít ra 2 người chơi game, và tất cả chúng ta phải dùng vợt để đánh trái cầu qua lưới. Tuy nhiên, tất cả chúng ta luôn có thể chơi cầu dưới dạng đồng chí kép với 2 người chơi game mỗi đội hoặc chơi theo nhóm bự hơn. Điểm được tính lúc tất cả chúng ta đánh cầu qua được lưới, và nó phải tiếp đất bên trong phần sân của kẻ thù. Tất cả chúng ta cũng có thể ghi điểm lúc kẻ thù đánh cầu tuy vậy nó ko cất cánh qua được lưới hoặc ko nằm trong sân phía tất cả chúng ta. Người vừa ghi điểm sẽ được phát cầu, và việc người phát cầu hay người nhận cầu ghi được điểm là ko thành vấn đề. Có 1 trọng tài ngồi trên 1 chiếc ghế cao bên ngoài sân đấu và bên cạnh tấm lưới. Người ấy là người quyết định xem trái cầu có chạm lưới hay là có cất cánh ra khỏi hạn chế sân hay ko. Mỗi set đấu được tính tới khi 21 điểm, nếu cả 2 người chơi game đều chạm mức 20 điểm, họ phải tiếp diễn chơi tới lúc 1 trong 2 có xa cách tỉ số là 2 điểm, thí dụ như 24 và 22. Có 3 set đấu trong 1 trận, và ai thắng được 2 set thì người ấy là người thắng rốt cuộc. Đây là 1 môn thể thao khá đơn giản và ko có quá nhiều luật lệ, và nó ko gợi ý 1 nền tảng thể lực lý tưởng. Đa số các bạn nữ trong trường tôi đều chọn môn này trong giờ Giáo dục thể chất, và chúng tôi có thể vừa vui chơi vừa cải tổ sức khỏe của mình cùng 1 khi.

8.4. Đoạn văn mẫu số 4

In the sports Ι like the most is badminton. Badminton has been taught lớn play by my father since Ι was in 1st grade. Up lớn now, Ι have been with this sport for 3 years. After each class, Ι go lớn the park with my father or friend lớn play badminton. There are days that are just fun, there are days where we hold competitions, whoever loses will have lớn buy soft drinks for the other. Doing so makes the session more attractive and exciting. Due lớn my hard work playing badminton, my health is becoming more and more supple and healthy. Ι feel this is α very rewarding sport, Ι will stick with it for longer.

Dịch:

Trong các môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy lối chơi từ hồi em học lớp 1. Tính tới hiện tại, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 5. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc bạn ra sức viên để đánh cầu lông. Có những hôm chỉ đánh vui, cũng có những hôm chúng em tổ chức thi đấu, bạn nào thua sẽ phải sắm nước đái khát cho người còn sót lại. Làm tương tự làm cho buổi đánh thêm phần thu hút và sôi động hơn. Do chuyên cần chơi cầu lông nên sức khoẻ em càng ngày càng bền chắc và mạnh khỏe. Em cảm thấy đây là môn thể thao rất hữu ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn nữa.

8.5. Đoạn văn mẫu số 5

Everyone has α different sport they love. My favorite sport is badminton. This is α pretty easy sport lớn play, but lớn play well you need enough practice. Ι usually play badminton every morning. Usually Ι play with my dad. But if he’s busy, Ι’ll play with my brother. Playing badminton helped me train my fitness and it also helped me get closer lớn my family members. Playing badminton also helps me lớn lose fat for α firmer body. Playing badminton also helps you lớn prevent heart disease effectively. Even though Ι was not good at playing, Ι enjoyed it very much. Ι thought that without badminton Ι would definitely feel very sad.

Dịch:

Mỗi người có 1 môn thể thao thích thú không giống nhau. Môn thể thao tuy vậy tôi thích thú nhất ấy là môn cầu lông. Đây là môn thể thao khá dễ để chơi tuy vậy để chơi giỏi thì bạn cần thời kì luyện tập đủ nhiều. Tôi thường chơi cầu lông vào mỗi buổi sáng. Thông thường tôi hay chơi cùng bố tôi. Nhưng nếu ông đó bận thì tôi sẽ chơi cùng em trai của mình. Chơi cầu lông giúp tôi đoàn luyện thể lực của chính bản thân mình và nó còn hỗ trợ tôi thân thiện hơn với những người nhà trong nhà. Chơi cầu lông còn hỗ trợ tôi mất dần đi mỡ thừa để có 1 thân thể săn chắc hơn. Chơi cầu lông còn hỗ trợ bạn phòng tránh bệnh tim 1 cách hiệu quả. Mặc dầu tôi chơi cầu ông ko giỏi những tôi rất thích môn thể thao này. Tôi từng nghĩ nếu ko có cầu lông vững trãi tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

8.6. Đoạn văn mẫu số 6

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, Ι’ɱ taking badminton as one of my hobby. Badminton is α very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and α shuttlecock. The shuttlecock is made from goose feathers pushed into α small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams lớn about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up lớn 260km per hour. There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of α rectangle and is divided in half by α net. There are two or four players, each team is on each side of the net. Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first game of badminton was played. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops α few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

Dịch:

Cầu lông là 1 trong những loại chuyển động làm mọi người ham thích. Nó cũng tốt cho sức khỏe của tất cả chúng ta. Ấy là nguyên nhân vì sao, tôi chơi cầu lông như là 1 trong những thị hiếu của tôi. Cầu lông là 1 trò rất dễ chơi, toàn bộ mọi người có thể chơi nó. Trên thực tiễn, bạn có thể chơi nó ở bất kỳ nơi nào với vợt và 1 quả cầu lông. Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào 1 mảnh bé của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam tới khoảng 110g. Cú đánh của cầu lông có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ. Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ bé, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được chia làm đôi bởi 1 tấm lưới. Có 2 hoặc 4 người chơi game, 1 đội ở 1 bên của lưới. Cầu lông lấy tên từ nhà của Công tước xứ Beaufort, Badminton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận chiến cầu lông trước tiên được tổ chức. Có rất nhiều ích lợi của việc chơi cầu lông cho sức khỏe của tất cả chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt khi mà giảm chừng độ của cholesterol xấu. Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm xuống 1 vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc ấy bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm hợp lý với người lớn phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với chiều cao và độ tuổi của họ. Ấy là nguyên nhân vì sao nó giúp bạn cảm thấy mạnh khỏe, mạnh dạn, năng động, đon đả và trẻ trung.

9. Đoạn văn về bóng đá

9.1. Đoạn văn mẫu số 1

There are many sports, which are good for our health and popular over the world. Soccer is one of my favorite sports. It is played by two teams consisting of 11 people each team. The general rule is that the ball is kicked by leg and the players get score when having the ball in their goal post. Football is known as “king” among other sports. First, it improves integrity when applying several techniques lớn create strong power. Second, it not only reduces stress and bad cholesterol of body but also relaxes out spirit after α hard working day. My brother usually plays football every afternoon after work as he is in α local sport club. Moreover, football is not simply one kind of sport, it is an art because of the popularity. Since there is an increasing number of football team over the world such as: Manchester United, Barcelona, Arsenal with professional players. Although Ι am not able lớn play well, Ι love watching football matches as they are interesting and we can also learn from their technique. Furthermore, football is public concern as well as heated debate. Football is now popular through women, who are thought not able lớn play this kind of sport.

Dịch:

Có rất nhiều môn thể thao tốt cho sức khoẻ và nổi danh toàn toàn thị trường quốc tế. Bóng đá là 1 trong những môn thể thao thích thú của tôi. Có 2 đội chơi, mỗi đội gồm 11 người. Luật chơi cơ bản là dùng chân đá bóng sao cho vào khung thành của mình. Bóng đá được biết tới như môn thể thao vua. Trước hết, nó tăng trưởng ý thức kết đoàn lúc vận dụng kĩ thuật chơi để tạo dựng sức mạnh đồng chí. Thứ 2, chơi bóng ko chỉ giảm mệt mỏi và những chất lớn có hại của thân thể, tuy vậy còn hỗ trợ thư giãn ý thức sau 1 ngày làm việc khó nhọc. Anh trai tôi thường xuyên chơi đá bóng sau giờ làm bởi vì anh đó nằm trong câu lạc bộ thể thao địa phương. Hơn nữa, bóng đá ko thuần tuý là 1 môn thể thao, nó là 1 thể loại văn nghệ bởi vì sự nổi danh. Ngày càng có nhiều đội bóng tầm cỡ toàn thị trường quốc tế nhu: MU, Arsenal, Barcelona với nhiều cầu thủ tài năng. Mặc dầu tôi ko đá bóng giỏi, tôi vẫn thích xem đá bóng bởi vì nó thú vị và ta có thể học từ những kĩ thuật của họ. Hơn nữa, Bóng đá là mối đon đả của số đông và là vấn đề hot. Bóng đá nay bình thường ở giới nữ, những người thường bị cho rằng ko có nhiều bản lĩnh chơi môn thể thao này.

9.2. Đoạn văn mẫu số 2

Ι play α lot of sports such as soccer, volleyball, basketball, but my favorite one is soccer. It quite simple as the twenty two players of both team try lớn lead the ball into their opponent’s goal. However, there are some other rules that players need lớn follow in order lớn have α fair game. There is an offside rule which prevent players from running towards the opposite goal before anybody else. There is one main referee who has full authority lớn enforce the laws on the players. He has the power lớn stop the game temporarily lớn test on the players’ fault, lớn give α yellow or direct red card or lớn give α penalty decision. His decision is the final one, and nobody can argue about it even though he also has two or four other assistants. An international standard soccer field need lớn be 100 lớn 110 meters in length, and 64 lớn 75 meters in width. 𝓐 domestic standard soccer field is α little bit smaller or bigger, which is 90 lớn 120 meters in length, and 45 lớn 90 meters in width in provided that it do not become square. 𝓐 soccer match consists of two half of 45 minutes each, and there is α small break of 15 minutes before both teams entering the second half. If there is no goal in that official time, they need lớn play for another extra time, which consists of two other 15 – minute periods. If there is still no goal in that time, the players then enter the penalty shootouts. There are five times for each team lớn score, and the one with the most scores becomes the winner of the whole match. Soccer can be known as the king sport, and people will never stop playing it.

Dịch:

Tôi chơi nhiều môn thể thao không giống nhau như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, tuy vậy môn ưa thích nhất của tôi là bóng đá. Nó có vẻ đơn giản lúc chỉ cần người chơi game của 2 đội dẫn bóng vào khung thành của kẻ thù. Tuy nhiên cũng có 1 vài luật lệ khác tuy vậy người chơi game phải tuân thủ để có được 1 trận chiến công bình. Có 1 luật gọi là lỗi việt vị để tránh người chơi game chạy xuống khung thành kẻ thù trước hơn toàn bộ mọi người. Có 1 vị trọng vốn đầu tư có toàn quyền vận dụng luật so với người chơi game. Ông đó có quyền ngừng trận chiến tạm bợ để rà soát lỗi của cầu thủ, rút ra thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trực tiếp hoặc quyết định cú đá phạt trực tiếp. Quyết định của ông này là phán quyết rốt cuộc, và ko người nào có thể tranh cãi mặc dầu ông đó còn tồn tại 2 hoặc 4 người trợ lý. 1 sân thi đấu tiêu chuẩn quốc tế cần phải dài từ 100 tới 110 mét, rộng từ 64 tới 75 mét. 1 sân thi đấu tiêu chuẩn nội địa có thể bé hoặc bự hơn 1 chút, vào khoảng 90 tới 120 mét chiều dài và 45 đến 90 mét chiều rộng miễn sao sân chẳng phải hình vuông. 1 trận bóng bao gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút, và có 1 khoảng nghỉ ngắn trong 15 phút trước lúc 2 đội bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Giả dụ ko có bàn thắng trong giờ thi đấu chính thức, họ phải chơi thêm thời kì bao gồm 2 hiệp, 1 hiệp 15 phút. Giả dụ vẫn ko có tỉ số, cầu thủ phải vào vòng đá loại. Mỗi đội có 5 lượt đá, và đội nào có được nhiều điểm hơn sẽ biến thành người thắng lợi rốt cuộc. Bóng đá được xem là môn thể thao vua, và mọi người sẽ ko khi nào dừng đá bóng.

9.3. Đoạn văn mẫu số 3

Since childhood Ι have loved the sport of soccer. On TV Ι see the players and the soccer players that are really good. You have brought honor lớn our country. It seems that soccer is α very strenuous and exhausting sport. But Ι feel that from them is not sadness but in that it is happiness and satisfaction. Ι dreamed of being α soccer player. But sadly Ι can’t do it. But Ι always told myself that someday Ι will be α player. Just have dreams and hope. Ι love it so much that it brings glory lớn the country and Ι am very proud of football.

Dịch:

Từ hồi bé tôi đã thích thú môn thể thao đá bóng. Trên tivi tôi thấy các chú 𝒱 cầu thủ đá thật hay. Các chú đã mang đến danh dự cho nước ta. Có vẻ đá bóng là 1 môn thể thao sức khó nhọc và mệt. Nhưng tôi cảm thu được từ các chú đó chẳng phải là nỗi buồn tuy vậy trong ấy là sự vui vẻ , hào ứng. Tôi đã từng ước mong rằng mình sẽ được là 1 cầu thủ đá bóng. Nhưng thật buồn tôi ko làm được. Nhưng tôi vẫn luôn tự răn rằng sẽ có ngày mình sẽ làm được 1 cầu thủ. Chỉ cần phải có ước mong và chờ đợi. Tôi rất yêu nó nó mang đến vinh quang cho tổ quốc và tôi rất kiêu hãnh về môn đá bóng

9.4. Đoạn văn mẫu số 4

Ι play α lot of different sports such as soccer, volleyball, badminton, table quần vợt, … but my favorite sport is soccer. This is α popular sport but still attracts players. Ι played soccer from α very young age. When Ι was α boy, Ι used lớn play soccer with my friends on the sand court near my home with our own goal. Now Ι often play soccer on artificial turf fields. To play soccer you need lớn have good physical strength. To play this sport you need two teams. We will try lớn get the ball into the opponent’s goal. Which team scores more than that team wins. We usually play soccer every Thursday. Ι play as α striker. Playing soccer helps me feel better mentally. Although we were very tired, we were all very happy. Ι dreamed of becoming α player for the national team. If you are α guy and you have never played soccer before, it is α pity. Let’s try this useful sport lớn experience what it has lớn offer!

Dịch:

Tôi chơi rất nhiều môn thể thao không giống nhau như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,… tuy vậy môn thể thao tuy vậy tôi thích thú nhất ấy là bóng đá. Đây là môn thể thao bình thường tuy vậy vẫn luôn lôi cuốn người chơi game. Tôi chơi bóng đá từ rất bé. Khi tôi đang là 1 cậu nhỏ, tôi thường cùng bằng hữu của mình chơi đá bóng tại sân cát gần nhà với khung thành do chúng tôi tự tạo. Hiện giờ tôi thường chơi bóng đá tại các sân cỏ nhân tạo. Để chơi được bóng đá bạn cần phải có 1 thể lực tốt. Để chơi môn thể thao này các bạn cần 2 đội chơi. Tất cả chúng ta sẽ nỗ lực để dẫn bóng vào khung thành của kẻ thù. Đội nào phá lưới nhiều hơn thì đội ấy sẽ thắng lợi. Chúng tôi thường chơi bóng đá vào thứ 5 hàng tuần. Tôi chơi ở vị trí trung phong. Chơi bóng đá giúp tôi cảm thấy ý thức thư thái hơn. Mặc dầu rất mệt tuy vậy chúng tôi đều rất vui. Tôi từng ước mong mình sẽ biến thành 1 cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nếu bạn là 1 chàng trai và bạn chưa chơi bóng đá khi nào thì thật là đáng tiếc. Hãy cùng thử môn thể thao có lợi này để trải nghiệm những gì tuy vậy nó mang đến nhé!

9.5. Đoạn văn mẫu số 5

My favorite sport is playing football. Ι often play football in my spare time. After completing my home work at home, Ι generally spend my lot of không tính tiền time in playing football. Ι was so interested lớn play football from my childhood however started learning lớn play well when Ι was 5 years old. Ι was in one class when Ι was 5 years old. My father asked lớn my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is α facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, Ι really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

Dịch:

Môn thể thao thích thú của tôi là bóng đá. Tôi thường chơi bóng đá vào thời kì rảnh. Sau lúc kết thúc hết bài tập về nhà, tôi hay dùng thời kì rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất bé dẫu vệ tôi mở màn học lối chơi bóng nghiêm chỉnh lúc tôi 5 tuổi. Tôi đi học lúc tôi 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo ở PTM của tôi về thị hiếu bóng đá của tôi. Và thầy tôi bảo ông rằng có 1 trung tâm thể thao bé mở cử mỗi ngày ở trường giành cho các em lớp 1 trở lên vì vậy anh có thể cho đàn ông mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

Trên đây là toàn thể nội dung của tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về môn thể thao thích thú cực hay. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc tải về smartphone!

Các em đon đả có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh mô tả thành thị hay nhất
1 số đoạn văn mẫu Tiếng Anh viết về tác hại của việc chơi game

Chúc các em học tốt!

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh mô tả thành thị hay nhất

169

1 số đoạn văn mẫu Tiếng Anh viết về tác hại của việc chơi game

283

14 đoạn văn mẫu Tiếng Anh về bảo vệ môi trường cực hay

427

Ôn tập về đại từ biến động trong Tiếng Anh

332

Ôn tập tri thức về đại từ nhân xưng trong Tiếng Anh

543

Bài tập tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh có giải đáp

947

[rule_2_plain]

[rule_2_plain]

#Tuyển #tập #các #đoạn #văn #Tiếng #Anh #viết #về #môn #thể #thao #yêu #thích #cực #hay

 • #Tuyển #tập #các #đoạn #văn #Tiếng #Anh #viết #về #môn #thể #thao #yêu #thích #cực #hay
 • Tổng hợp: KTHN


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tuyen tap wendy thao

Đừng Nói Yêu Tôi – Muôn Đời Là Vì Em – Wendy Thảo 2017 || Những Ca Khúc Hay Nhất Wendy Thảo 2017

 • Tác giả: NhacPro Tuyển Chọn
 • Ngày đăng: 2017-04-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2220 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ♫ Đừng Nói Yêu Tôi – Muôn Đời Là Vì Em – Wendy Thảo 2017 || Những Ca Khúc Hay Nhất Wendy Thảo 2017 DungNoiYeuToi MuonDoiLaViEm WendyThao

  – Danh sách bài hát:
  01. Đừng Nói Yêu Tôi
  02. Muôn Đời Là Vì Em
  03. Biết Khóc Với Ai
  04. Em Mãi Là Người Thay Thế
  05. Đừng Nhìn Em Khóc Mơi Biết Em Đau
  06. Không Còn Nợ Nhau (New Version)
  07. Vì Anh Là Gió
  08. Tim Em Thắt Lại
  09. Điều Anh Đắng Đo
  10. Xót Thương
  11. Có Còn Hay Là Không
  12. Không Còn Nợ Nhau
  13. Giấu
  14. Làm Người Yêu Em Nhé Baby
  15. Một Chút Cảm Xúc
  16. Vì Ai

  ➨ Link Đăng Ký kênh: https://goo.gl/9YgzcZ

  ➨ Chúc các bạn nghe nhạc vui vẽ

Tuyển tập các bài hát hay nhất của Wendy Thảo Wendy Thảo nghe nhạc, tải nhạc mp3

 • Tác giả: www.chacha.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9820 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuyển tập các bài hát hay nhất của Wendy Thảo – nghe album Tuyển tập các bài hát hay nhất của Wendy Thảo, tải nhạc mp3 Album Tuyển tập các bài hát hay nhất của Wendy Thảo chất lượng tốt về smartphone và PC tại Chacha.vn

Tuyển Việt Nam tập trung, thầy Park làm việc không ngơi nghỉ

 • Tác giả: plo.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9251 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (PLO)- Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã lên lịch tập luyện và thi đấu giao hữu cụ thể cho tuyển Việt Nam.

Những Bài Hát Hay Nhất Của Wendy Thảo

 • Tác giả: nhac.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1170 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghe Những Bài Hát Hay Nhất Của Wendy Thảo – Wendy Thảo chất lượng tốt nhanh nhất. Tải Những Bài Hát Hay Nhất Của Wendy Thảo mp3, lyrics miễn phí tại Nhac.vn

Diễn viên Thanh Tuyền Wendy

 • Tác giả: nguoinoitieng.tv
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3971 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Profile/ Thông tin lý lịch tiểu sử của Diễn viên Thanh Tuyền Wendy: Thanh Tuyền Wendy sinh ngày ? tháng năm 1994 tại Nước Việt Nam, thuộc cung hoàng đạo…

Wendy Thảo – cô gái xinh xắn với chất giọng lạ trên bảng xếp hạng các website âm nhạc

 • Tác giả: voh.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9512 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ( VOH ) – Sau thời điểm ra mắt phim ngắn ‘Oan Gia’ vào cuối tháng 1/2018, Wendy Thảo đã có một khoảng thời gian im ắng để chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo.

Nghe nhạc Wendy Thảo mp3 mới và hay nhất

 • Tác giả: muvi.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9047 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghe bài hát mp3 – album – xem MV mới và hay nhất của Wendy Thảo. Tuyển tập nhạc album hay nhất của ca sĩ Wendy Thảo. Tải nhạc mới mp3 hay nhất chất lượng tốt của ca sĩ Wendy Thảo

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ