HomeThủ Thuật FacebookCác chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn mà doanh nghiệp...

Các chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn mà doanh nghiệp cần lưu ý

Các chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn mà doanh nghiệp cần lưu ý

ul.lst-kix_list_1-0{list-style-type:none}.lst-kix_list_3-0 > li:before{content:”● “}ul.lst-kix_list_5-7{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_5-8{list-style-type:none}.lst-kix_list_3-1 > li:before{content:”○ “}.lst-kix_list_3-2 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_5-5{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_5-6{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-3{list-style-type:none}.lst-kix_list_3-5 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_5-0{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-4{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-1{list-style-type:none}.lst-kix_list_3-4 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_1-2{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_5-3{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-7{list-style-type:none}.lst-kix_list_3-3 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_5-4{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-8{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_5-1{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-5{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_5-2{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_1-6{list-style-type:none}.lst-kix_list_3-8 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_3-6 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_3-7 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_5-0 > li:before{content:”● “}.lst-kix_list_4-8 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_5-3 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_4-7 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_5-2 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_5-1 > li:before{content:”○ “}ul.lst-kix_list_4-8{list-style-type:none}.lst-kix_list_5-7 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_4-6{list-style-type:none}.lst-kix_list_5-6 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_5-8 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_4-7{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_4-0{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_4-1{list-style-type:none}.lst-kix_list_5-4 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_4-4{list-style-type:none}.lst-kix_list_5-5 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_4-5{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_4-2{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_4-3{list-style-type:none}.lst-kix_list_6-1 > li:before{content:”○ “}.lst-kix_list_6-3 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_6-0 > li:before{content:”● “}.lst-kix_list_6-4 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_6-2 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_6-8 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_6-5 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_6-7 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_7-0 > li:before{content:”● “}.lst-kix_list_6-6 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-6 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-7 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_7-4 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_7-6 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-4 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-5 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-8 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_7-1 > li:before{content:”○ “}.lst-kix_list_7-5 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_7-2 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_7-3 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_7-5{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-6{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-3{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-7{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-4{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-8{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-7{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-8{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-1{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-2{list-style-type:none}.lst-kix_list_7-8 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_3-0{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-1{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-5{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-2{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-6{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_3-3{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_7-0{list-style-type:none}.lst-kix_list_7-7 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_3-4{list-style-type:none}.lst-kix_list_4-0 > li:before{content:”● “}.lst-kix_list_4-1 > li:before{content:”○ “}.lst-kix_list_4-4 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_4-3 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_4-5 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_4-2 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_4-6 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_6-6{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-7{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-4{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-8{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-5{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-8{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-2{list-style-type:none}.lst-kix_list_1-0 > li:before{content:”● “}ul.lst-kix_list_2-3{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-0{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-1{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-2{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-6{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-3{list-style-type:none}.lst-kix_list_1-1 > li:before{content:”○ “}.lst-kix_list_1-2 > li:before{content:”■ “}ul.lst-kix_list_2-7{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-0{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-4{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_6-1{list-style-type:none}ul.lst-kix_list_2-5{list-style-type:none}.lst-kix_list_1-3 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_1-4 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_1-7 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_1-5 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_1-6 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-0 > li:before{content:”● “}.lst-kix_list_2-1 > li:before{content:”○ “}.lst-kix_list_1-8 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-2 > li:before{content:”■ “}.lst-kix_list_2-3 > li:before{content:”■ “}

Chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn là một trong những chính sách an sinh hữu hiệu so với người lao động. Ngoài tiền lương hàng tháng thì doanh nghiệp sử dụng lao động còn phải bù đắp một phần doanh thu của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất doanh thu do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Vậy cơ chế bảo hiểm có những quy định nào? Nội dung dưới đây sẽ giúp độc giả thấu hiểu hơn về các chính sách hiện tại.

Chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn

>>Tham khảo thêm:

Thủ tục khắc phục cơ chế thai sản cho người lao động

Đối tượng được hưởng thai sản, ốm đau, tai nạn

Theo khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 thì đối tượng được hưởng cơ chế thai sản, ốm đau, tai nạn bao gồm:

 • Người làm việc theo các loại hợp đồng lao động không xác nhận thời hạn; xác nhận thời hạn; theo mùa vụ hoặc theo một công việc khẳng định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người tiêu dùng lao động với người đại diện theo luật pháp của người dưới 15 tuổi theo quy định của luật pháp về lao động;

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

 • Cán bộ, công chức, viên chức;

 • Công nhân quốc phòng, công nhân lực an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật cảnh sát nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như so với quân nhân;

 • Người làm chủ doanh nghiệp, người làm chủ điều hành cộng tác xã có hưởng tiền lương;

XEM THÊM  Mã ngành quảng cáo 【Hướng dẫn tra cứu chi tiết từ A-->Z】
XEM THÊM  LÀM BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO

Riêng so với cơ chế tai nạn lao động ngoài các đối tượng được liệt kê trên thì luật còn quy định thêm đối tượng người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động viet nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng được hưởng cơ chế BHXH.

Điều kiện hưởng thai sản, ốm đau, tai nạn

Điều kiện để hưởng cơ chế thai sản, tai nạn, ốm đau

Các điều kiện để hưởng cơ chế thai sản, tai nạn, ốm đau được quy định tại Điều 25, 31, 43 Luật BHXH 2014 như sau:

Về ốm đau

 • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải từ chức & có công nhận của nền tảng khám bệnh, trị bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ У tế

 • Phải từ chức để chăm chút con dưới 07 tuổi bị ốm đau & có công nhận của nền tảng khám bệnh, trị bệnh có thẩm quyền

Về thai sản

 • Lao động nữ đưa thai

 • Lao động nữ sinh con

 • Lao động nữ đưa thai hộ & người mẹ nhờ đưa thai hộ

 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện phương pháp triệt sản

 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Về tai nạn lao động

 • Tai nạn tại nơi làm việc & trong giờ làm việc

 • Tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động

 • Tai nạn trên tuyến đường đi & về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian & tuyến đường hợp lý

 • Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn trong các trường hợp liệt kê trên

XEM THÊM  cách kinh doanh mỹ phẩm online – timmuamypham.com
XEM THÊM  Các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo cho điểm đến du lịch phú Quốc

Những trường hợp không được hưởng thai sản, ốm đau, tai nạn

Theo  khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, không được hưởng cơ chế ốm đau so với các trường hợp sau:

 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải từ chức do tự tàn phá sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

 • Người lao động từ chức điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp.

 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, từ chức riêng, nghỉ không hưởng lương; từ chức hưởng cơ chế thai sản.

Theo Điều 40 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định không được hưởng cơ chế tai nạn lao động so với các trường hợp sau:

 • Do tranh chấp của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan tới việc thực hiện công việc, trách nhiệm lao động

 • Do người lao động cố ý tự tàn phá sức khỏe của chính mình

 • Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của luật pháp

Thủ tục hưởng thai sản, ốm đau, tai nạn

Thủ tục hưởng cơ chế thai sản, tai nạn, ốm đau

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho doanh nghiệp

Bước 2: Doanh nghiệp phụ trách hồ sơ & thực hiện

Hàng quý hoặc tháng:

 • Doanh nghiệp lập mẫu C70a-HD

 • Kèm theo hồ sơ của người lao động

 • Nộp trực tiếp tại phòng ban 1 cửa hoặc nộp qua bưu điện

 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ

 • Thời hạn nộp hồ sơ không quá 55 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đơn vị bảo hiểm xã hội phải khắc phục & tổ chức chi trả cho người lao động

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con nuôi, đơn vị BHXH phải khắc phục & tổ chức chi trả cho NLĐ.

XEM THÊM  Những bài viết quảng cáo hay nhất 2021
XEM THÊM  Xem tướng nốt ruồi trên mặt phụ nữ, nam giới ở 95 vị trí quan trọng

>>Tham khảo thêm:

Thủ tục khắc phục cơ chế ốm đau cho người lao động

Trên đây là một số tư vấn căn bản về các chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn mà doanh nghiệp cần lưu ý. Để tìm tòi các vấn đề pháp lý liên quan về ngành nghề lao động quý khách hàng có thể truy cập TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG để xem qua một cách cụ thể & kịp thời nhất, cùng lúc độc giả vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được & phụ trợ. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Bài viết tư vấn trên đây chỉ đưa tính xem qua. Tùy từng thời điểm & đối tượng khác nhau mà bài viết tư vấn trên có thể sẽ không còn thích hợp. Mọi khúc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về thư điện tử: [email protected] hoặc ι[email protected].

Nguồn: https://luatlongphan.vn/cac-chinh-sach-thai-san-om-dau-tai-nan-ma-doanh-nghiep-can-luu-y Author: Dương Ngân – Chuyên viên pháp lý Ngày đăng: October 20, 2021 at 10:34AM

Xem ebook Online

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Facebook
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments