Tải phần mềm kế toán online Free cho các công ty mới thành lập. Phần mềm kế toán thuế giá thành rẻ giành cho các công ty vừa & nhỏ.

Bạn đang xem: phần mềm hết hạn dùng thử

PHÍ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM, TRỌN GÓI

Bạn chỉ trả phí khi sử dụng với đầy đủ chức năng & phụ trợ thiết yếu

 
Chức năng theo gói
Thương mại
Sản xuất
Xây lắp

 
 
150,000
đ/tháng
170,000
đ/tháng
170,000
đ/tháng

BÁN HÀNG

Làm chủ thông tin KH

Danh mục KH vừa là nơi khai báo thông tin KH, vừa có các tiện ích giúp theo dõi lịch sử giao dịch, số dư công nợ.. 

Lập Hóa đơn bán hàng – Hóa đơn GTGT

Lập Hóa đơn bán hàng-Hóa đơn GTGT, auto điền Đơn giá, Giảm giá theo số lượng & lợi nhuận, tính thuế GTGT, tính tiền hóa đơn. Ghi nhận Hoa hồng thanh toán 

Lập Hóa đơn bán hàng – Hóa đơn thông thường

Lập Hóa đơn bán hàng thông thường cho các tháng mà Công ty tư vấn du học của các bạn phải thống kê thuế GTGT theo phương thức trực tiếp.

Hiển thị số dư công nợ KH trên Hóa đơn

Hiển thị số dư công nợ KH ngay ở màn hình lập hóa đơn, & in Hóa đơn – phiếu ship hàng có địa chỉ người nhận & số vốn gộp phải thanh toán.

Theo dõi thu tiền theo Hóa đơn

Trợ giúp thu tiền theo Hóa đơn bán hàng & theo dõi số dư nợ của KH theo từng Hóa đơn. Theo dõi Ngày phải thanh toán của Hóa đơn để nhắc KH thanh toán đúng hạn. Có Giải trình Hóa đơn đến hạn thanh toán & Giải trình phân loại nợ phải thu theo tuổi nợ. 

Hoa hồng thanh toán (CKTT) khi thu tiền

Tính số vốn CKTT mà KH được hưởng khi thanh toán. 

Theo dõi lợi nhuận của nhân sự kinh doanh

Chức năng giành cho DN buôn bán, phụ trợ ghi nhận tên Nhân sự trên Hóa đơn bán hàng để lập Giải trình lợi nhuận theo Nhân sự. Có các bảng tính lương, thưởng cho Nhân sự theo Lợi nhuận, dựa theo Tỷ lệ tính lương lũy tiến quy định cho từng nhân sự. 

Phân loại KH theo nhóm

Dùng để phân nhóm KH & xem các giải trình lợi nhuận bán hàng & giải trình công nợ theo Nhóm.

Kiểm tra hạn mức dư nợ của KH

Quy định số vốn tối đa mà KH được nợ. Có thông báo số dư nợ của KH vượt hạn mức cho phép khi lập Đơn hàng & Hóa đơn bán hàng.

Tạo Bảng giá thành, hoa hồng riêng cho từng KH

Tạo Bảng giá ứng dụng riêng cho từng KH để phần mềm auto điền Giá thành, Giảm giá khi lập Hóa đơn bán hàng.

MUA HÀNG

Làm chủ thông tin Nhà sản xuất

Danh sách Nhà sản xuất có các tiện ích theo dõi lịch sử giao dịch, số dư công nợ với từng nhà sản xuất, & phụ trợ giải quyết thanh toán, bù trừ công nợ theo từng Hóa đơn mua hàng rất thuận lợi.

Nhập Hóa đơn mua hàng trong nước

Nhập các Hóa đơn mua hàng song song nhập kho hàng hóa, in Phiếu nhập kho. Có tính năng phân bổ ngân sách mua hàng tính vào giá nhập kho các mặt hàng. 

Nhập Hóa đơn mua hàng nhập khẩu

Nhập kho các lô hàng nhập khẩu & ghi nợ phải trả NCC bằng Ngoại tệ. Khi nhập kho có ghi nhận Thuế NK, thuế TTĐB & phân bổ các ngân sách nhập khẩu vào giá nhập kho các mặt hàng. 

Trả tiền NCC theo từng Hóa đơn

Trợ giúp trả tiền NCC theo từng Hóa đơn mua hàng & theo dõi số dư nợ với NCC theo từng Hóa đơn. Theo dõi Ngày phải thanh toán của từng Hóa đơn để trả tiền NCC đúng hạn. Có Giải trình Hóa đơn đến hạn thanh toán & Giải trình nợ phải trả theo tuổi nợ. 

Hoa hồng thanh toán (CKTT) khi trả tiền NCC

Ghi nhận số vốn CKTT được hưởng để giảm số vốn thực tiễn phải trả NCC khi thanh toán tiền mua hàng. 

Theo dõi “hàng về trước-hóa đơn về sau”

Trường hợp khi hàng về kho chưa có hóa đơn, nhưng cần nhập kho ngay để xuất bán, xuất cho sản xuất. Các phiếu nhập kho chưa hóa đơn này được theo dõi trong giải trình riêng để kế toán chủ động đòi hoàn hóa đơn từ Nhà sản xuất. Khi có hóa đơn về, sẽ nhập vào phần mềm để thống kê thuế & đối trừ với các phiếu nhập kho chưa hóa đơn. 

KHO

Làm chủ nhiều Kho & chuyển kho thuận lợi

Giúp theo dõi nhập xuất tồn ở nhiều kho, chẳng hạn hàng hóa tồn ở các cửa hiệu, đại lý, hoặc nguyên Nguyên liệu chưa sử dụng ở từng công trình. Điều chuyển hàng hóa giữa các kho rất thuận lợi & có tích hợp chức năng in Phiếu xuất kho kiêm vận tải nội bộ.

Auto kiểm tra nhập xuất kho & tính giá vốn tức thời

Không quá khó dàng theo dõi nhập xuất tồn song song ở nhiều kho nhờ có chức năng tự động thông báo hoặc cấm xuất kho vượt quá số lượng tồn, auto hiển thị các mặt hàng xuất âm & phụ trợ bố trí thứ tự nhập-xuất. Auto tính giá xuất kho

Lập Phiếu nhập kho

Dùng cho các nhà cung cấp sản xuất hàng hóa để nhập kho thành quả giải quyết từ sản xuất, hoặc hoàn nhập vật liệu không sử dụng hết từ các dự án, công trình xây lắp. 

Xem Thêm  Cách bật tin nhắn tự xóa trên Zalo PC, điện thoại - tin nhắn tự động

Lập Phiếu xuất kho

Dùng cho các nhà cung cấp sản xuất, xây dựng & một số nhà cung cấp phân phối dịch vụ có sử dụng nguyên Nguyên liệu như dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa .. 

QUỸ

Làm chủ các quỹ tiền

Danh sách quỹ giúp làm chủ đầy đủ thông tin về các quỹ tiền mặt & tiền gửi bank. Sổ quỹ được tích hợp ngay trên mục lục cùng các tiện ích Thêm nhanh chứng từ, Xếp đặt thứ tự chi thu & Công nhận số dư quỹ để phục vụ đối chiếu số dư quỹ cuối ngày được thuận lợi.

Lập Phiếu Thu

Lập Phiếu Thu cho các giao dịch thu tiền. Trợ giúp chọn các Hóa đơn phải thu của người sử dụng ngay khi lập phiếu. Theo dõi các Phiếu thu tạm ứng của người sử dụng & phân bổ cho các hóa đơn ship hàng sau đó.

Lập Phiếu Chi

Lập Phiếu Chi cho các giao dịch chi tiền. Chọn Hóa đơn phải trả để thanh toán ngay trên Phiếu Chi. Auto tính chênh lệch tỷ giá khi chi bằng ngoại tệ. Trợ giúp nhập các hóa đơn ngân sách thuận lợi cho nghiệp vụ chi thanh toán hóa đơn ngân sách. Auto chọn mẫu in Ủy nhiệm chi phù phù hợp với bank.

Lập Phiếu Chuyển quỹ

Phiếu chuyển quỹ – dùng cho các giao dịch lưu chuyển tiền nội bộ như Nộp tiền mặt vào bank, Rút tiền bank nhập quỹ, Chuyển khoản giữa các các quỹ & các giao dịch Mua, Bán, Đổi ngoại tệ.

Đánh số lại Phiếu Thu, Phiếu Chi

Trợ giúp đánh số lại Phiếu Thu, Phiếu Chi sau khoảng thời gian đối chiếu quỹ, để có số phiếu liên tục.

TIỀN LƯƠNG

Theo dõi thông tin nhân sự & hợp đồng lao động

Theo dõi thông tin Nhân sự hưởng lương & Hợp đồng lao động để phục vụ tính lương, trích nộp BHXH & khấu trừ thuế TNCN. 

Chấm công

Chấm công hằng ngày để phục vụ tính lương. In Bảng chấm công

Lập Bảng thanh toán tiền lương

Lập Bảng lương tháng của công ty du học với các kpi lương ngày công, lương kinh doanh, lương sản phẩm, phụ cấp, trích nộp bảo hiểm, khấu trừ thuế TNCN. In Bảng thanh toán tiền lương theo quy định.

Tính lương theo công việc

Lập Phiếu công nhận công việc giải quyết & tính lương công việc. Có phụ trợ tính khấu trừ thuế TNCN không thường xuyên trong trường hợp người hưởng lương là lao động thuê ngoài. 

Tính lương theo Lợi nhuận bán hàng

Lập Bảng tính lương, thưởng cho các Nhân sự kinh doanh theo Lợi nhuận bán hàng cuối tháng. 

TSCĐ VÀ CCDC

Auto ghi tăng từ Hóa đơn mua hàng

Auto ghi tăng khi hạch toán Hóa đơn mua hàng giúp kế toán hạch toán đúng các nghiệp vụ mua TSCĐ & CCDC mang vào sử dụng ngay rất thông dụng ở DN nhỏ, loại bỏ được các sai sót do phải thao tác ghi tăng nhiều bước.

Auto khấu hao

Auto tính khấu hao TSCĐ, CCDC & tự động hạch toán khấu hao. Kế toán không phải thao tác tính & hạch toán khấu hao từng tháng, loại bỏ được sai sót do quên tính khấu hao, hoặc tính sai.

Theo dõi TSCĐ sắm sửa có lắp đặt, chạy thử

Tập hợp giá mua & các ngân sách lắp đặt, chạy thử sau đó ghi tăng khi Tài sản được nghiệm thu mang vào sử dụng.

Làm chủ ngân sách đầu tư XDCB

Trợ giúp kế toán làm chủ các ngân sách theo từng hạng mục dự án đầu tư XDCB sau đó ghi tăng khi nghiệm thu dự án. Trợ giúp ghi tăng & trích khấu hao theo giá tạm tính, sau đó bố trí theo giá trị quyết toán theo đúng quy định.

Bố trí TSCĐ

Trợ giúp các nghiệp vụ bố trí nguyên giá, giá trị khấu hao lũy kế & Thời gian khấu hao. Auto tính khấu hao tại tháng bố trí theo 2 mức khấu hao trung bình trước & sau bố trí. Tự động hạch toán các bút toán bố trí.

Thanh lý TSCĐ

Trợ giúp nghiệp vụ thanh lý TSCĐ, auto tính khấu hao đến ngày thanh lý, auto hạch toán các bút toán thanh lý.

CHI PHÍ

Làm chủ các account ngân sách

Hệ thống hóa các khoản mục ngân sách phát sinh & cài đặt các thông tin giúp cho việc ghi nhận ngân sách được thuận lợi, chuẩn xác.

Theo dõi ngân sách trả trước

Auto tạo các thẻ ngân sách trả trước & auto phân bổ ngân sách trả trước theo lịch. Trợ giúp lịch phân bổ đều theo thời gian, hoặc nhập số vốn phân bổ rõ ràng và cụ thể cho từng tháng.

Theo dõi các ngân sách ngoại trừ khi quyết toán thuế TNDN

Phân loại các ngân sách phát sinh không đủ điều kiện là ngân sách hợp lý để auto lấy lên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

GIÁ THÀNH

Làm chủ Đối tượng tính giá cả

Trợ giúp xác nhận các Đối tượng cần tính giá cả phù phù hợp với hoạt động sản xuất: Sản phẩm thường xuyên, Sản phẩm theo đơn hàng, Hợp đồng dịch vụ, Hạng mục xây lắp.

Làm chủ Định mức

Tạo Thẻ định mức để làm chủ định mức các ngân sách sản xuất. Định mức được lập cho vật liệu, Nhân lực & Ngân sách sản xuất chung.

Làm chủ ngân sách sản xuất

Làm chủ mục lục các account tập hợp ngân sách sản xuất, sử dụng để ghi nhận & phân loại các ngân sách phát sinh theo trọng tâm ngân sách (xí nghiệp, phân xưởng, giai đoạn..) & theo từng yếu tố ngân sách (nguyên Nguyên liệu, nhân lực, sản xuất chung ..).

Lập Giải trình sản xuất

Giải trình sản xuất giúp tổng hợp số lượng Thành quả, Sản phẩm dở dang, số lượng nguyên Nguyên liệu tiêu hao & còn tồn trong phân xưởng. Giải trình sản xuất phân phối số liệu đầy đủ để tính giá cả. So với các Dự án hoặc Hạng mục xây lắp, thì giải trình sản xuất được lập căn cứ theo các Biên bản nghiệm thu công việc giải quyết.

Xem Thêm  [Chuẩn] TOP 8 điện thoại chơi game giá rẻ tốt nhất 2022, pin trâu, loa kép, tản nhiệt có đủ | chơi game pc trên điện thoại - Xác minh

Kiểm tra xuất kho & tiêu hao nguyên Nguyên liệu theo định mức

Chức năng nâng cao để kiểm tra sử dụng nguyên Nguyên liệu trong sản xuất, cho phép theo dõi được số lượng kho xuất, thực tiễn tiêu hao & còn tồn trong phân xưởng của từng thứ nguyên Nguyên liệu, song song đối chiếu số lượng tiêu hao với định mức để giúp đơn giản cân bằng, quyết toán nguyên Nguyên liệu.

Phân bổ ngân sách khấu hao cho các Đối tượng tính giá cả

Chức năng dùng khi cần phân bổ ngân sách khấu hao của một số tài sản đặc trưng, chẳng hạn phân bổ khấu hao của các máy móc, thiết bị thi công dùng chung cho nhiều công trình theo tỷ lệ số ngày làm việc thực tiễn của thiết bị tại từng công trình.

Tính giá cả auto

Quy trình tính giá cả chặt chẽ, liên hoàn các bước tập hợp, phân bổ ngân sách, tính giá trị sản phẩm dở dang … Chỉ cần bấm 1 nút Tính giá cả để thực hiện tự động các bước trên, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian thao tác cũng như kiểm soát đối chiếu của kế toán.

HÓA ĐƠN

Làm chủ Hóa đơn điện tử

Giúp bạn đơn giản làm chủ & sử dụng hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm. Link với các nhà sản xuất chính là VNPT, Viettel & Bkav.

* hức năng bổ sung: vui lòng xem mục Biểu phí hoặc liên hệ qua số smartphone 028.3848.9975 để biết thêm cụ thể.

Làm chủ hóa đơn tự in

Giúp bạn đơn giản đăng ký & sử dụng hóa đơn tự in trong công ty. 

Làm chủ Hóa đơn đặt in

Các quyển hóa đơn đặt in cũng đơn giản được làm chủ trong phần mềm, vừa giúp lấy số hóa đơn nhanh & chuẩn xác khi lập chứng từ, vừa phụ trợ in lên tờ hóa đơn mẫu cứng để khỏi phải viết tay. 

Lập Giải trình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Trợ giúp lập Giải trình tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC từ dữ liệu làm chủ hóa đơn của phần mềm.

KÊ KHAI THUẾ

Lịch thuế

Lịch thuế theo dõi & nhắc nhở thông báo bạn về các Tờ khai, Giải trình thuế phải nộp hàng tháng, giúp bạn luôn thống kê đầy đủ & đúng hạn.

Lập các tờ khai thuế

Trợ giúp bạn lập đầy đủ các tờ khai, giải trình thuế phải nộp hàng tháng bao gồm thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, Giải trình sử dụng hóa đơn.. . Toàn bộ tờ khai, giải trình thuế đều được phụ trợ tính thuế auto, sau đó được chuyển trực tiếp vào phần mềm HTKK để không phải nhập lại dữ liệu.

Đăng ký phần mềm HTKK

Cho phép đăng ký các thông tin connect phù phù hợp với phần mềm HTKK mà bạn đang sử dụng để chuyển trực tiếp số liệu các tờ khai thuế từ phần mềm Kế toán 1A vào phần mềm HTKK. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi bạn làm kế toán cho nhiều công ty du học & sử dụng nhiều phần mềm HTKK khác nhau.

BÁO CÁO

Bảng cân bằng số phát sinh các account

Giải trình động

dùng để nghiên cứu & đối chiếu, giúp kế toán đơn giản kiểm tra được phát sinh của toàn bộ account kế toán. Tại đây kế toán xem được dữ liệu theo nhiều chiều, từ đo đạc tới cụ thể, với hệ thống auto kiểm soát & hiển thị hiện trạng số liệu ngay trên màn hình giải trình.

Giải trình theo dõi kpi tài chính

Giải trình động

để theo dõi các kpi tài chính của Công ty. Hơn 100 kpi tài chính được tích hợp sẵn cho một bức họa tổng thể, nhiều mặt về tình hình kinh doanh, tài chính của công ty

Giải trình tài chính theo chính sách

Bộ Giải trình tài chính hoàn chỉnh theo biểu mẫu QĐ48 hoặc TT200 để nộp cho đơn vị thuế & các đơn vị tổng hợp. Giải trình tài chính được chuyển dữ liệu trực tiếp sang phần mềm HTKK mà không phải nhập lại.

Sổ kế toán đo đạc

Bộ sổ kế toán đo đạc phân phối toàn bộ số liệu từ tổng hơp đến cụ thể của các account kế toán, bao gồm bộ Sổ nhật ký chung, sổ cái, các sổ xem phát sinh theo đối tượng, các sổ xem phát sinh theo quan hệ đối ứng …

Giải trình bán hàng

Bộ giải trình quản trị bán hàng, bao gồm nghiên cứu lợi nhuận-lợi ích theo nhiều chiều: mặt hàng/mẫu mã hàng, theo KH/nhóm KH, theo nhân sự bán hàng..

Sổ kế toán phải thu

Bộ giải trình làm chủ công nợ phải thu với KH & các đối tượng khác, bao gồm các giải trình đối chiếu công nợ, giải trình nợ đến hạn phải thu, giải trình nghiên cứu công nợ theo độ tuổi

Giải trình mua hàng

Bộ giải trình quản trị hoạt động mua hàng, gồm các mẫu bảng kê mua hàng theo mặt hàng & theo nhà sản xuất, mẫu sổ đối chiếu mua hàng với nhập kho, đối chiếu mua hàng với hóa đơn ..

Sổ kế toán phải trả

Bộ giải trình làm chủ công nợ phải trả cho Nhà sản xuất, phục vụ đắc lực cho kiểm tra thanh toán & kế hoạch chi thu của công ty.

Giải trình kho

Đầy đủ các giải trình nhập-xuất-tồn kho theo giá vốn & theo giá thành, giải trình tồn theo nhiều kho, nghiên cứu tồn kho theo thời gian (tuổi kho) ..

Xem Thêm  XSMN 9/2 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 9/2/2022 - xổ số ngày 9

Giải trình quỹ

Đầy đủ các giải trình làm chủ quỹ & chi thu như giải trình số dư tiền mặt, sổ quỹ, sổ cụ thể tiền mặt & tiền gửi, giải trình chi thu theo tiền ngoại tệ với cụ thể về tỷ giá & chênh lệch tỷ giá

Giải trình tiền lương

Ngoài các giải trình căn bản về tiền lương như bảng phân bổ lương, đo đạc phát sinh các account tiền lương, sổ theo dõi thanh toán với BHXH, thì còn khiến cho in phiếu lương, xem cụ thể tiến trình hưởng lương của 1 nhân sự

Giải trình TSCĐ & CCDC

Bao gồm các thẻ TSCĐ, sổ theo dõi  tài sản tại nơi sử dụng, sổ theo dõi tăng, giảm TSCĐ & CCDC,  bảng tính khấu hao, bảng phân bổ khấu hao & các giải trình Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình, vô hình phục vụ cho Thuyết minh giải trình tài chính

Giải trình sản xuất & giá cả sản phẩm

Gồm các sổ làm chủ sử dụng vật liệu trong sản xuất, sổ đối chiếu nguyên Nguyên liệu/thành quả với kho, các bảng đo đạc ngân sách, bảng phân bổ ngân sách, bảng nhận xét sản phẩm dở dang, bảng tính giá cả sản phẩm nhập kho & Thẻ cụ thể giá cả sản phẩm

Giải trình thuế

Ngoài các giải trình, tờ khai thuế được lập & nộp qua mạng, thì các giải trình thuế ở mục này gồm các mẫu bổ sung, báo cáo số liệu cho các tờ khai thuế đã nộp, cũng như phục vụ cho kế toán kiểm tra hóa đơn chứng từ & xác nhận ngân sách hợp lý khi tính thuế TNDN


Tìm hiểu thêm những nội dung liên quan đến đề tài phần mềm hết hạn dùng thử

Chỉ dẫn cách add bản quyền misa để tăng thời hạn sử dụng phần mềm |Kế Toán Việt Hưng

 • Author: Kế Toán Việt Hưng
 • Ngày đăng: 2020-08-26
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4814 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ dẫn cách ddd bản quyền misa để tăng thời hạn sử dụng phần mềm đơn giản, không lo bị gián đoạn trong tiến trình làm việc của kế toán viên
  cáchaddbảnquyềnmisa addbảnquyềnmisa bảnquyềnmisa cáchaddbảnquyềnphần mềmmisa kếtoánviệthưng
  ==========r
  Kế Toán Việt Hưng là nhà cung cấp Huấn luyện thực hành kế toán online số 1 Viet Nam. Gia sư là các kế toán trưởng, kế toán đo đạc, kế toán thuế, Chuyên Viên kinh tế – tài chính đang làm Kế Toán Doanh Nhiệp & Kế Toán HCSN trên toàn quốc. r
  r
  — CHỈ CÓ TẠI KẾ TOÁN VIỆT HƯNG —r
  r
  – Hoàn tiền: 100% nếu như không ưng ý.r
  – Thời gian học: Vô cùng linh động từ 8h30 – 23h00.r
  – Số buổi học: Không giới hạn.r
  – Giáo trình động: Update liên tục trên trang web.r
  – Chứng từ sống: Thật 100%.r
  – Gia sư: 100% kinh nghiệm trên 3 năm.r
  – Trợ giúp Free: vĩnh viễn.r
  – Nhà cung cấp trước hết & duy nhất dạy thực hành kế toán ONLINEr
  r
  1. Các khóa học KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPr
  https://ketoanviethung.vn/hoc-ke-toan-doanh-nghiepr
  r
  2. Các khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPr
  https://ketoanviethung.vn/hoc-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiepr
  r
  3. Các khóa học LÝ THUYẾT KẾ TOÁNr
  https://ketoanviethung.vn/hoc-ly-thuyet-ke-toanr
  r
  4. Các khóa học KẾ TOÁN THUẾr
  https://ketoanviethung.vn/khoa-hoc-ke-toan-thuer
  r
  5. Các khóa học KẾ TOÁN TỔNG HỢPr
  https://ketoanviethung.vn/khoa-hoc-ke-toan-tong-hopr
  r
  6. Các khóa học KẾ TOÁN QUẢN TRỊr
  https://ketoanviethung.vn/hoc-ke-toan-quan-trir
  r
  r
  —— THÔNG TIN LIÊN HỆ ——-r
  Trang web: http://ketoanviethung.vnr
  Fb: https://www.facebook.com/lamketoanr
  Thư điện tử: ketoanviethung.vn@gmail.comr
  Mobile/Zalo: 0988 680 223 – 0912.929.959 – 098.292.9939

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Online

 • Author: abit.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7368 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần mềm làm chủ kinh doanh online, làm chủ xuất, nhập tồn kiểm kê kho hàng, làm chủ tồn kho, connect nhiều fanpage Fb để làm chủ comment, tin nhắn, auto comment, like, tin nhắn KH khi khách phản hồi, tạo đơn hàng auto từ nhiều kênh bán hàng

MOKA START-UP: PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE CHO THUÊ

 • Author: moka.net.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7653 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: MKS là Phần mềm Kế toán Online cho mướn phù phù hợp với quy mô công ty vừa & nhỏ tại Viet Nam. Nó phù phù hợp với nhiều loại hình công ty, làm được nhiều Công ty tư vấn du học, Kế toán Dịch vụ, Kế toán thuế. Dụng cụ đắc lực giúp dễ dàng công việc của Kế toán khi lên Giải trình Tài chính & Tính toán,…

Phần Mềm Crack Giúp Active Win 10 (NO PASS)

 • Author: blogtranphu.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4735 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: KMSPico 11 ✅ Phần Mềm Crack Giúp Active Win 10 Tốt Nhất Hiện Nay. ✅ Đặc biệt không cần phải tìm pass giải nén cho anh em thiện lành.

Bing help

 • Author: support.microsoft.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1442 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

 • Author: mekongsoft.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1210 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: MekongSoft phân phối phương pháp phần mềm làm chủ bán hàng & phần mềm bán hàng. Hơn 9000 KH sử dung được nhìn nhận cao bởi người dùng. Uy tín hơn 10 năm.

Báo giá phương pháp phần mềm kế toán Doanh Nghiệp MISA SME 2022

 • Author: sme.misa.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1275 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tìm hiểu thêm các nội dung khác thuộc chuyên đề: thủ thuật công nghệ

Trả lời